Hotărârea nr. 238/2014

Hotărârea 238/2014 - Hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” şi a premiului în sumă netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J-N A P O C' A

HOTĂRÂRE privind acordarea "diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

fixaminând proiectul de hotărâre privind acordarea ‘"diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 Ici, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Bîldea Ioan. Chifor Lazar Ovidiu. Constantca Radu-Mihai, Csoma Botond. Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre. Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna. Bocșe Ligia, Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-loan, Murcșan Adrian. Olâh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimic-Emil. Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin- Ioan, Tarcea Dan-Ștcfan. Turdean Ovidiu-Laurean. Țăgorean Iuliu-Mirel;

Analizând Referatul nr. 178457/313 din 21.05.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene, din anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilnr ari. 36, .39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației piihlic.c locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc aprobă acordarea "diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.


Nr.238 din 29 mai 2014

(I lotărârca a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 238/2014


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" °i câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

1

1_______-_______

BOCEAN

AUREL

MĂRIA

2

BUD

TRAIAN

jlLONA-IBOLYA

3

iBUSICESCU

ION

ROZALIA

4

[călina

IOAN

MĂRIE

5

CĂPRAR

GAVRIL

RODOVICA

1

CHIORAN

IOAN

[ana

7

ICIOTOI

IVASILE

ROZALIA-

DAN

ANDREI

LUCREMA

1___ _______

9

DRÂGAN

“TEFAN

GHEORGH1NA

“ir

ENYEDI

ALEXANDRU

ANA-MAR1A

ijlO

■FOGARASI

IIOZSEF

SUSANA

12j

LASZLO

ANDREI

SUSANA

13

LIPOVAN

IOAN

MARIA

14

’LUPU

GREGORIU-TEOFIL

MARIA

15

MAN

TEOFIL

[ANA

16n

MARIAN

IOAN

iONIPA


Data căsătoriei

09.05.1964

28.01.1964

19.03.1964

06.05.1964

18.04.1964

14.04.1964

07.05.1964!

20.05.1964

09.05.1964

_____ _ '

24.04.1964

22.04.1964!

___________ „ 1

24.04.1964

16.04.1964

15.02.1964

28.04.1964

26.04.1964


17 MUNTEAN


' AUGUSTIN


IRINA


OKOS


i 19 (OLOSUTEAN


EUGEN

L

IlOAN


[alexandru


MĂRIA

ECATERINA-ANAOPREA

28

I

RAMU

GHEORGHE

ROZALIA

ROTARU

ION

ILEANA

RUS

VICTOR

EL1ZA-ELENA

SÂNTÂMÂRIAN

u...                                          .    .1

IOAN

MARIOARA

iSOFRON

IOAN

[NASTASIE

SZAKACS

PETER

ANA

>TETH

!aTEFAN

VIORICA XțftAA

TODORUb

VIOREL

FLORA /

l


09.05.1964j

24.04.1964!

30.04.1964

24.04.1964

04.05.1964!

29.04.1964

04.05.1964

13.11.1950]

21.04.1969

14.03.1964

19.02.1964

08.05.1964


Nrcrt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

29

TOTHÂZAN

i ARON

ANA

14.05.1963

30

jZAGRAI

GAVRILÂ

L .

ANA

09.05.1964

31

i»ENE

FLORINEL-SANDU

T1TINA

i______ .    . -                                   - —___

01.05.1964