Hotărârea nr. 235/2014

Hotărârea 235/2014 - Aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Centrului Bugetar de Administrare Creşe, prin înfiinţarea creşei pe str. Moţilor nr. 58.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin înființarea creșei pe str. Moților nr.58

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin înființarea creșei pe str. Moților nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1606/15.05.2014 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea Statului de funcții și a organigramei Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin înființarea creșei pe str. Moților nr. 58,

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.36, 39 alin.(l) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Statul de funcții și Organigrama Centrului Bugetar de Administrare Creșe, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea ari. 1 al Hotărârii nr. 494/2013.

Art.3. Se aprobă modificarea pct. 5 al Anexei la Hotărârea nr. 457/2013, în sensul schimbării adresei Creșei Micul Cercetaș de pe str. Republicii nr. 44-46, pe str. Moților nr. 58.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe din municipiul Cluj-Napoca și Serviciul Resurse umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ec. Florin-Valentir


Nr. 235 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA      Anexa 1

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE      la HCL nr. 235/2014

Str. Mehedinți nr. 15, Cluj-Napoca, cod 400672, tel. 0364116666

STAT DE FUNCȚII ANUL ȘCOLAR 2014/2015

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE

- Serviciu Public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptâ

Numărul de posturi

existent

aprobat

Centrul Bugetar - Conducere

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Denumirea funcției

Nivelul

Clasă

Numărul de posturi

Crt

studiilor

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Director

S

IA

1

1

TOTAL

1

1

Serviciul Tehnic-Administrativ-Achiziții

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Denumirea funcției

9

Nivelul

Clasă

Numărul de posturi

Crt

studiilor

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Șef serviciu

S

IA

1

1

2.

Inspector de specialitate

S

I

0

1

3.

Inspector de specialitate

s

II

3

3

4.

Referent

M

IA

3

1

5.

Muncitor calificat

G

3

3

6.

Șofer

G

2

2

7.

îngrijitor spații verzi

G

1

1

TOTAL

13

12

serviciul Econom;

RFKesHTseumane------------------

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Denumirea funcției

Nivelul

Clasă

Numărul

le posturi

Crt

studiilor

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Contabil șef

S

IA

1

1

2.

Consilier juridic

S

1

1

3.

Inspector de specialitate

S

IA

1

1

4.

Inspector de specialitate

S

I

0

3

5.

Inspector de specialitate

S

II

4

2,5

6.

Referent

M

IA

1,5

0.5

TOTAL

8,5

9

Biroul Asistență medicală și de specialitate

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrarejieșe^

Nr.

Denumirea funcției

Nivelul

Clasă

Crt

studiilor

Grad/Treaptâ

aprobat

1.

Șef serviciu

S

-

1. / »

U |

Jhl

2.

Medic

S

primar

2

2

3.

Medic

S

specialist

2

2

4.

Dietetic ian

S

-

1

1

5.

Psiholog

S

-

0

1

6.

Psihopedagog

S

-

0

2

TOTAL

6

9

Creșa Casa Ștrumfilor (str.Iuliu Hossu nr.l) - 40 locuri -2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa

Grad/Treaptâ

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

-

1

1

3.

Asistent medical

PL

-

1

1

4.

Educator puericultor

M

-

1

1

5.

îngrijitor

G

-

6

0

6.

A

îngrijitor de copii

G

-

0

5

7.

A

îngrijitor clădiri

G

-

0

1

TOTAL

10

10

Creșa Motanul încălțat (str. Pasteur nr.55-61) - 48 locuri-3 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptâ

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

2

2

3.

Educator puericultor

M

1

1

4.

A

îngrijitor

G

9

-A----------

0

6.

Hiffi lJHOr UC LuPh-------

îngrijitor clădiri

-U—

G

0

d—--

1

TOTAL

13

13

Creșa Veronica (str. Mehedinți nr.15) -100 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptâ

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coord. personal creșă

PL

1

1

2.

Educator puericultor

S

1

0

3.

Educator puericultor

PL

1

1

4.

Educator puericultor

M

1

2

5.

Asistent medical

PL

principal

1

1

6.

Asistent medical

PL

2

2

7.

îngrijitor

G

18

0

8.

A

îngrijitor de copii

G

0

17

9.

A

îngrijitor clădiri

G

0

1

10.

Muncitor calif. Bucătar

G

4

3*

11.

Administrator

M

-

1

1

TOTAL

30

30

♦Bucătăria creșei Veronica deservește 4 unități

Creșa Prâslea cel Voinic (str. Cojocnei nr.93) - 50 locuri - 3 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptâ

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșa

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

1

1

3.

Asistent medical

s

1

1

4.

Educator puericultor

M

2

2

5.

A

îngrijitor

G

9

0

6.

îngrijitor de copii

G

0

8

7.

îngrijitor clădiri

G

0

1

8.

Administrator

M

0,5

0.5

TOTAL

14,5

14.5

Creșa Scufița Roșie str. Detunata nr.2) - 25 locuri - 1 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

2

3.

Educator puericultor

M

-

1

1

4.

îngrijitor

G

-

3

0

5.

A

îngrijitor de copii

G

-

0

3

TOTAL

7

7

Creșa Clopoțica (str. Al. Vlahuță nr.59) - 40 locuri -2 grupe

Pprwtnai vi in i rm ■ 111 ut ■ r rratributii Ifi nivel de-Centruf-Runetar de Administrare CT&se--=4

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

■■

1

1

2.

Asistent medical

PL

principal

2

2

3.

Educator puericultor

M

-

1

1

4.

A

îngrijitor

G

6

0

5.

A

îngrijitor de copii

G

-

0

6

TOTAL

10

10

Creșa Cenușăreasa (str. Gr.Alexandrescu nr.47) - 40 locuri - 2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

2

3.

Educator puericultor

M

-

1

1

4.

îngrijitor

G

-

6

0

5.

îngrijitor de copii

G

-

0

6

TOTAL

10

10

Creșa Martine! (str. Alverna nr.63) - 25 locuri -1 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșa

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

S

1

1

3.

Asistent medical

PL

1

1

4.

Educator puericultor

M

1

1

5.

îngrijitor

G

3

0

6.

îngrijitor de copii

G

0

3

TOTAL

7

7

Creșa Casa Spiridușilor (str. Băița nr.l) - 140 locuri - 8 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

S

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

s

H5

3.

Educator puericultor

S

1

0

4.

Educator puericultor

PL

2

1

5.

Educator puericultor

M

1

2

6.

A

îngrijitor

G

24

0

7.

A

îngrijitor de copii

G

0

22

8.

A

îngrijitor clădiri

G

0

2

A

o

__

9.—

Muncitor cant, bucatar

G

10.

Administrator

M

1,5

1.5

TOTAL

38,5

37.5

♦Bucătăria creșei Casa Spiridușilor deservește 2 unități

Creșa Ursulețul (str. Meziad nr.4) - 120 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

»

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul c

e posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

S

*

1

1

2.

Asistent medical

S

principal

1

1

3.

Asistent medical

S

-

1

1

4.

Asistent medical

PL

principal

1

1

5.

Asistent medical

PL

-

1

1

6.

Educator puericultor

S

-

1

0

7.

Educator puericultor

PL

*

1

1

8.

Educator puericultor

M

1

1

9.

îngrijitor

G

18

0

10.

A

îngrijitor de copii

G

0

18

11.

A

îngrijitor clădiri

G

0

1

12.

Muncitor calif, bucătar

G

4

3*

13.

Administrator

M

1

1

TOTAL

31

30

♦Bucătăria creșei Ursulețul deservește 4 unități

Creșa Micul Cercetaș (str. Moților nr.58)- 110 locuri - 6 grupe

Personal contractual cu atribuții

a nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr. Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa

Grad/Treaptâ

Numărul < existent

le posturi aprobat

1.

Coordonator personal creșa

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

-

2

2

3.

Asistent medical

PL

principal

0

1

4.

Educator puericultor

M

-

1

2

5.

îngrijitor

G

-

6

0

6.

îngrijitor de copii

G

-

0

18

7.

îngrijitor clădiri

G

-

0

1

8.

Muncitor calificat bucătar

G

-

0

2

9.

Administrator

M

-

0

1

TOTAL

10

28

Creșa Patrocle (str. Herculane nr.l3A) -100 locuri - 5 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Numărul de posturi

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

...

g -----

-i----------------------

-i--

z.

zXSiSTeriL nicuiCai

D

principal

I

I-----------------

3.

Asistent medical

PL

2

2

4.

Educator puericultor

S

1

0

5.

Educator puericultor

PL

1

1

6.

Educator puericultor

M

1

1

7.

"A

îngrijitor

G

15

0

8.

îngrijitor de copii

G

0

14

9.

A w J             ,

îngrijitor clădiri

G

0

2

10.

Muncitor calif. Bucătar

G

5

4*

11.

Administrator

M

1

1

TOTAL

28

27

♦Bucătăria creșei Patrocle deservește 5 unități

Creșa Prichindel (str. Arinilor nr.2-4) - 40 locuri -2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasa

Numărul de posturi

Grad/Treaptâ

existent

aprobat

1.

Coordonator personal

S

-

1

1

creșă

2.

Asistent medical

PL

-

2

2

3.

Educator puericultor

M

-

1

1

4.

A

îngrijitor

G

-

6

0

5.

îngrijitor de copii

G

-

0

6

TOTAL

10

10

Creșa Tom Degețel (str. Traian Vuia nr.87A) - 50 locuri -2 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

-

1

1

2.

Asistent medical

PL

2

2

3.

Educator puericultor

M

1

1

4.

îngrijitor

G

6

0

5.

îngrijitor de copii

G

0

6

6.

Administrator

M

0,5

0.5

TOTAL

10,5

10.5

Creșa Castelul Fermecat (str. Septimiu Albini nr.91) - 72 locuri - 4 grupe

Personal contractual cu atribuții la nivel de Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Nivelul studiilor

Clasă

Grad/Treaptă

Numărul de posturi

existent

aprobat

1.

Coordonator personal creșă

PL

*

1

1

2.

Asistent medical

PL

3

3

3.

Educator puericultor

S

1

0

4.

Educator puericultor

PL

a

1

5.

Educator puericultor

M

î

1

6.

îngrijitor

G

12

0

7.

îngrijitor de copii

G

=0-----------

G1-----

8.

A                            g

îngrijitor clădiri

G

0

1

9.

Administrator

G

0,5

0,5

TOTAL

18,5

19.5

TOTAL GENERAL

276,5

295

DIRECTOR,

Dr. Neamț Marioara


ORGANIGRAMA

Serviciului public de interes local -Centrul Bugetar de Administrare Creșe

+


Anexa 2 la Hotărârea nr. 235/2014


Consiliul locsțl al municipiu Cluj-Napci


i li

ia


PRIMAR


z-


: viciu Tehnic-


Admii


Si:

i: Astrativ - Achiziții


1+11


1 DIRECTOR


Biroul Economic -Resurse umane


1+8


Birou! Ș


\sistență medicală ie specialitate


(---1----\

Creșa Casa Ștrumfilor


1+9

v


Creșa Motanul încălțat


Creșa Veronica


?=■=

Creșa Prâslea cel Voinic


Creșa Scufița Roșie


"XZ


1+8

~T

Creșa lopoțica


Ț3=

Creșa Mart inel


Creșa

Cenușăreasa


ll’Creșa Casa'

Spiridușilor


rFx

Creșa Ursulețul


Creșa

Micul

Cercetaș


Creșa Patrocle


Z 1 X Creșa Prichindel


Z * X Creșa Tom

Degețel


Creșa Castelul Fermecat


1+12

J


1+29Legenda

aprobat

Personal contractual

295

din care:

-de conducere

19

-de execuție

276


1+18,5