Hotărârea nr. 234/2014

Hotărârea 234/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 şi nr. 11/2014 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din grădiniţele de stat şi particulare din municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 și nr. 11/2014 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 și nr. 11/2014 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165348/424/12.05.2014 al Direcției Generale, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr.334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 și nr. 11/2014;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 Iit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 și nr. 11/2014, după cum urmează:

  • - modificarea poziției nr. 10 din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea doamnei consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe;

  • - modificarea poziției nr. 24 din lista grădinițelor particulare, pi hi îiiinyiilrwi Hnamnpi consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe.

Art. H. Anexa, astfel modificată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. HI Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Serviciul Relații cu consiliul și administrația locală.


Nr. 234 din 29 mai 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 234/2014


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

I. Grădinițe de stat


Nr.

crt

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Anastase Claudia Gina

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

*Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca ♦Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

Tarcea Dan Ștefan

8

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2)

str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-NapocaOlah Emese


10


Oniga Gabriel Mihai


11


Tomoș Constantin Ioan


12


Constantea Radu Mihai


13


Țăgorean Iuliu Mirel


Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca


14


Șurubaru Gheorghe


15


Popa Adrian


16


Stoica Doru Mugurel


Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71V<r& str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (n 6^ str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca17

Popa Irimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara" (nr. 56) str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

21

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungit"MicuI Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

II, Grădinițe particulare

Nr. crt

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Popa Irimie Emil

Grădinița „ Țăndărică’7Școala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

-3-

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normat intre Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița

Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Popa Adrian

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

(fosta Grădinița cu Program Prelungit,,Kinderland”) str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Heaven”

(fostă Grădinița Creștină cu „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Milășan    Flavius    Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr.

1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1)

str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „ Teddy Bear” (fostă Grădinița „Teddy Bear”) - Cluj-Napoca str. Constanța nr. 18, tel. 0364/146637

13

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

14

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

15

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

(fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”)

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

16

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „SfântulStelian” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”)

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

17

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

18

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița Internațională „Spectrum”

(fosta Grădinița Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, - Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten”

(fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

20

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patriciu”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

21

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

22

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland”

str. Voltaire nr. 3,0740/232508, Cluj-Napoca

23

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „ Tainelor” str. Donath nr. 150/D, 0264/585828, Cluj-Napoca

24

Milășan    Flavius    Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten”

str. S. Toduță nr. 18,0374/969229, Cluj-Napoca