Hotărârea nr. 228/2014

Hotărârea 228/2014 - Actualizarea tarifelor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru activitatea de întreţinere a dispozitivului de semnalizare rutieră.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor practicate de către RADP Cluj-Napoca pentru activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră

Consiliul local al municipiului Ciuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de către RADP Ciuj-Napoca pentru activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165912 din 13.05.2014 al Direcției tehnice prin care se propune actualizarea tarifelor practicate de către RADP Ciuj-Napoca pentru activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", ari. 39 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea, prin majorare cu 1,0071% (procent corespunzător IPC aferent perioadei mai 2013- martie 2014), a tarifelor practicate de către RADP Ciuj-Napoca pentru activitatea de întreținere a dispozitivului de semnalizare rutieră, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția economică și RADP Cluj - Napoca.-


DINTE DE ȘEDINȚĂ, (. Fio rin-Valentin Gliga


Nr. 228 din 29 mai 2014

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

RADP Cluj-Napoca

Anexa Ia HCL nr.228/2014

Lista preturi ajustate conform indice inflație 100,71

Nr. crt

Serviciu

U.M

Preț unitar lei fara TVA 2013

Indice inflație propus 100,71

Preț unitar lei fara TVA propus 2014

între

tinerea dispozitivului de semnalizare rutiera - indicatoare si mobilier urban

1

Plantare stâlpisor

buc

49,75

100,71

50,10

2

Confecționare stâlpisor

buc

82,19

100,71

82,77

3

Confecționare țeava 40*40*3H=3,5 m

buc

78,95

100,71

79,51

4

Confecționare țeava 40*40*3H=3,8 m

buc

86,52

100,71

87,13

5

Confecționare țeava 40*40*3H=4 m

buc

90,85

100,71

91,50

6

Plantare indicator cu țeava

buc

49,75

100,71

50,10

7

Deplantare stâlp cu refacere zona

buc

49,75

100,71

50,10

8

Plantare parapeti cu glisiere

buc

153,57

100,71

154,66

9

Montare separator trafic

buc

10,81

100,71

10,89

10

Montare prag de sol

buc

27,05

100,71

27,24

11

Plantare gardulete

buc

115,72

100,71

116,54

12

Curatat indicator semnalizare vertical

buc

3,25

100,71

3,27

13

Montare indicator pe stâlp

buc

14,06

100,71

14,16

14

Montare indicator pe stâlp RENEL

buc

23,80

100,71

23,97

15

Demontare traversa

buc

199,00

100,71

200,41

16

Montare traversa

buc

207,65

100,71

209,12

17

Reparare traversa în maxim 2 pct

buc

133,03

100,71

133,97

-4-8-

Confecționare traversa 13 m--------------------

—buc—

989,58

100,71

996,61

19

Reparație stâlp susținere traversa

buc

211,97

100,71

213,47

20

Confecționat stâlp cu consola H=6,5 m

buc

1.635,26

100,71

1.646,87

21,

Confecționat stâlp bariera

buc

1.306,48

100,71

1.315,76

întreținerea dispozitivului de semnalizare rutiera - semaforizare

22

Montaj stâlp simplu, inclusiv fundație

buc

634,86

100,71

639,37

23

Montaj stâlp cu consola inclusiv fundație

buc

840,34

100,71

846,31

24

Pozare cablu aerian(ml)

ml

23,80

100,71

23,97

25

Montare bucla inductiva

buc

288,76

100,71

290,81

26

Montare cutie joncțiune pe stâlp

buc

34,61

100,71

34,86

27

Montare corp semafor vehicul amplasat terestru

buc

12,98

100,71

13,07

28

Montare corp semafor vehicul amplasat pe consola

buc

98,42

100,71

99,12

29

Montare corp semafor terestru (pieton, tramvai)

buc

14,06

100,71

14,16

30

Montare corp de VID (verde intermitent dreapta)

buc

14,06

100,71

14,16

31

Montare automat dirijare circulație pe stâlp RENEL

buc

34,61

100,71

---.     34,86

32

Montare automat dirijare a circulației terestru, inclusiv cofrat

buc

380,70

Zo

100/7*/

A>\383,40

—“l\ * \

33

Realizare instalație de protecție prin legare

instalație

333,11

iopi/

M \ 3^5,48

34

Verificarea semnalizării terestre cu auto Citroen

km

0,80

i°b,7^(

W $ r81

35

Verificarea instalațiilor de semaforizare terestre cu auto Renault

km

0,71

W^cyo,72

36

Verificarea instalațiilor de semaforizare pe consola cu auto PRB

ora

100,61

100,71

1

Cv*' 0/

Jf U V

—101,32

Nr. crt

Serviciu

U.M

Preț unitar lei fara TVA 2013

Indice inflație propus 100,71

Preț unitar lei fara TVA propus 2014

37

Verificare dispozitiv semnalizare cu auto Dacia

km

0,95

100,71

0,96

38

Mentenanta a întregului dispozitiv de semnalizare rutiera asigurata de cele 11 persoane

luna

48.033,18

100,71

48.374,22


Director Financiar-Contabiliate

ec. Negrea Georgeta

Biroul Contracte

c.j. Vasilie-Pap Emese