Hotărârea nr. 218/2014

Hotărârea 218/2014 - Însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 161184/453/08.05.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului „mlaștină și arător între lacuri”, situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 8003 mp., cu nr. topo. 15532/4/3, 15532/5, înscris în CF nr. 296816 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 8/16 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 2/16 parte, Domșa Antoniu, în cotă de 3/16 parte și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/16 parte, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 15532/4/3/1, 15532/5/1 „mlaștină și arător între lacuri”, în suprafață de 2120 mp., cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 8/16 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 2/16 parte, Domșa Antoniu, în cotă de 3/16 parte și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/16 parte;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 15532/4/3/2, 15532/5/2 „teren”, în suprafață de 5883 mp., cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 8/16 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 2/16 parte, Domșa Antoniu. în cotă de 3/16 parte și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/16 parte.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului „teren”, situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 5158 mp., cu nr. topo. 15532/6, înscris în CF nr. 296814 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 4/8 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 1/8 parte, Domșa Antoniu și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/8 parte în părți egale, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 15532/6/1 „teren”, în suprafață de 1220 mp., cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 4/8 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 1/8 parte, Domșa Antoniu și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/8 parte în părți egale;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 15532/6/2, „teren”, în suprafață de 3938 mp., cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 4/8 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 1/8 parte, Domșa Antoniu și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/8 parte în părți egale.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului „teren” situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 43.856 mp., cu nr. topo. 14865/1, 15535/2/1/1, 15540/3/2/3, 15541/1/2/2, 15541/2/2/2, 15541/3/2, 15541/4/2, 15542/2, 15543/2, 15544/2, 15545/2, 15546/2, 15552/2, 15553/2, 15554/1/2, 15554/2/2, 15556/2, înscris în CF nr. 290975 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, Administrația Parcurilor și Străzilor, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 14865/1/1, 15535/2/1/1/1, 15540/3/2/3/1, 15541/1/2/2/1, 15541/2/2/2/1, 15541/3/2/1, 15541/4/2/1, 15542/2/1, 15543/2/1, 15544/2/1, 15545/2/1, 15546/2/1, 15552/2/1, 15553/2/1, 15554/1/2/1, 15554/2/2/1, 15556/2/1. „teren” în suprafață de 42669 mp., cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, Administrația Parcurilor și Străzilor;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 14865/1/2, 15535/2/1/1/2, 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, „teren” în suprafață de 1187 mp., cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, Administrația Parcurilor și Străzilor.

Art. 4. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lac I Gheorgheni, identificate după cum urmează:

 • - imobilul teren, în suprafață de 566 mp., cu nr. topo 15532/1/1/2, înscris în C.F. nr. 303530 Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren pentru parcul de est, în suprafață de 1687 mp., cu nr. topo 15532/2/2, înscris în C.F. nr. 303517 Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren pentru parcul de est, în suprafață de 2139 mp., cu nr. topo 15532/3/2, înscris în C.F. nr. 304490 Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren identificat prin nr. topo. 15532/4/3/2, 15532/5/2, în suprafață de 5883 mp., înscris în CF nr. 296816 Cluj-Napoca;

 • - imobilul teren identificat prin nr. topo. 15532/6/2, în suprafață de 3938 mp., înscris în CF nr. 296814 Cluj-Napoca;

 • -  imobilul teren identificat prin nr. topo. 14865/1/2, 15535/2/1/1/2, 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, în suprafață de 1187 mp., înscris în CF nr. 290975 Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea imobilelor identificate la paragraful (1) se va forma un singur corp cadastral - teren intravilan, în suprafață de 15400 mp., cu nr. topo. 15532/1/1/2, 15532/2/2, 15532/3/2, 15532/4/3/2, 15532/5/2, 15532/6/2, 14865/1/2, 15535/2/1/1/2, 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lac I Gheorgheni, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 15532/4/3/1, 15532/5/1 „mlaștină și arător între lacuri”, în suprafață de 2120 mp., va fi reînscris în CF nr. 296816 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 8/16 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 2/16 parte, Domșa Antoniu, în cotă de 3/16 parte și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/16 parte;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 15532/6/1 „teren”, în suprafață de 1220 mp., va fi reînscris în CF nr. 296814 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de cumpărare în favoarea lui Pintea Aurelia, în cotă de 4/8 parte, drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea lui Domșa Aurelia, în cotă de 1/8 parte, Domșa Antoniu și Ionescu L. Maria-Iuliana, în cotă de 3/8 parte în părți egale;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 14865/1/1, 15535/2/1/1/1, 15540/3/2/3/1, 15541/1/2/2/1, 15541/2/2/2/1, 15541/3/2/1, 15541/4/2/1, 15542/2/1, 15543/2/1, 15544/2/1, 15545/2/1, 15546/2/1, 15552/2/1, 15553/2/1, 15554/1/2/1, 15554/2/2/1, 15556/2/1, „teren” în suprafață de 42669 mp., va fi reînscris în CF nr. 290975 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate cu titlu de lege în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, Administrația Parcurilor și Străzilor;

 • - imobilul teren, în suprafață de 15400 mp., cu nr. topo. 15532/1/1/2, 15532/2/2, 15532/3/2, 15532/4/3/2, 15532/5/2, 15532/6/2, 14865/1/2, 15535/2/1/1/2. 15540/3/2/3/2, 15541/1/2/2/2, 15541/2/2/2/2, 15541/3/2/2, 15541/4/2/2, 15542/2/2, 15543/2/2, 15544/2/2, 15545/2/2, 15546/2/2, 15552/2/2, 15553/2/2, 15554/1/2/2, 15554/2/2/2, 15556/2/2, va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca. în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lac I Gheorgheni, întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 218 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 218/2014

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 303530, NR. TOPO. 15532/1/1/2

C.F. NR. 303517, NR. TOPO. 15532/2/2

C.F. NR. 304490, NR. TOPO. 15532/3/2

C.F. NR. 296816, NR. TOPO. 15532/4/3, 15532/5

C.F. NR. 296814, NR. TOPO. 15532/6

C.F. NR. 290975, NR. TOPO. 14865/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

-----J-UD.CLUJ_______

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

B.E. 5/6/2014CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

PARTEA SCRISĂ:

Q

Fișa proiectului

1 pag.

Conținutul documentației

1 pag.

Memoriul tehnic

1 pag.

a

C.F. 303530 Cluj-Napoca

1 pag.

C.F. 303517 Cluj-Napoca

1 pag.

C.F. 304490 Cluj-Napoca

1 pag.

ea

C.F. 296816 Cluj-Napoca

1 pag.

C.F. 296814 Cluj-Napoca

1 pag.

C.F. 290975 Cluj-Napoca

1 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

4 pag.

PARTEA DESENATĂ:

planșa 1■ Plan de încadrare în zonă

■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Mun. Cluj-Napoca, f.n., jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca prin primar Emil Boc, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2014.

 • 5. Obiectul lucrării: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, f.n., având ca suprafață măsurată 15400 mp. Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții și ape stătătoare.

 • 6. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru înscrierea terenului în Cartea Funciară.

 • 7. Amplasarea imobilului: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, f.n., între vecinii la:

 • - Nord - Universitatea Babeș-Bolyai, nr. cad. 302060, nr. cad. 257426,

nr. cad. 257453, Domșa A., Pintea A.

 • - Est - lac,

 • - Sud - nr. cad. 297726, nr. cad. 298626,

 • - Vest - alee.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate.

- Drumuirecombinată cu radiere, Letca TC 407; Radiere .Trimble R4

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975

 • - Puncte vechi: 1(Punct GPS), 2(Punct GPS) - Puncte noi:nu sunt.

 • 9. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întăbulat pe Statul Român, în cartea funciară nr. 303530, cu nr. topo. 15532/1/1/2 și suprafața de 566 mp, pe Statul Român, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, în cartea funciară nr. 303517, cu nr. topo. 15532/2/2 și suprafața de 1687 mp, pe Statul Român, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, în cartea funciară nr.

304490, cu nr. topo. 15532/3/2 și suprafața de 2139 mp, pe Pintea Aurelia, Domșa Aurelia,

Domșa Antoniu, lonescu L. Maria-luliana, în cartea funciară nr. 296816, cu nr. topo.


15532/4/3, 15532/5 și suprafața de 8003 mp, pe Pintea Aurelia, Domșa Aureli

Antoniu, lonescu L. Maria-luliana, în cartea funciară nr. 296814, cu nr. topQ,^'55Bg^©FfflAT DE AUTORIZARE

suprafața de 5158 mp, pe Statul Român, în administrarea Consiliului local               187 Napoca. în cartea funciară nr. 2909/5, cu nr. topo. 14865/1, 15535/2/1/1, 15540/3/2/3. 15541/1/2/2. 15541/2/2/2, 15541/3/2, 15541/4/2, 15542/2, 15543/2, 15544/2. 15545/2, 15546/2, 15552/2, 15553/2, 15554/1/2, 15554/2/2, 15556/2 și suprafața de 43856 mp Conform prezentei documentații se propune înscrierea terenului cu suprafața de 15400 mp, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, conform tabelului de mișcare anexat.


Mai 2014                                              întocmit:

Cluj - Napoca                                      ing. Buzea Eugen-Cosmin

CARTE FUNCIARA NR 303530 Comunet/Ora:

S/Municipiu/. Clujr.NdpCU<

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

- INr.cererel 24190

î__

Z‘ue     '        . ;

pentru INFORMARE

Luna 1        ?

Anul I     2'i‘J


A \ i 'P . Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Năpoca


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  TEREN


  intraviisriNr. CF vechi; 4-5&E4

Adresa: Ciuj-NStrada Sarmizegetuza, nr, 21

1 Nr | crt 1

1 Nr.cadastral | Nr,topografic|

:----------------------------------------------------------------

Suprafața* (mp)

----1

Observații / Referințe

! A u |

Top: 1S532-’

Din acte: 560.      i

-

J

1/ 1/ 2

Masurata: -

S. Partea II. (Foaie de proprietate)

| înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe-

13913 ! 01. IC-.JOpy '

| Sentință CiviiS nr. bir>8, din 09.0/.2003, emis dc JUDECĂTORIA CLU1, dosar nr i11871/2002

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1 ■ i

Al        |

(provenita din conversia Cf

45G64)

1 ' STATUL ROMÂN

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intraviitin

reSt~• Cluj-Napc-ca, Strada Sarmizegetuza, nr, 21

1 1

1     Nr.

cadastral ,

Suprafața |

mai l rata 1

i'n.p; *

Observații / Referințe

|

Top.

25532/

țlate referitoare la teren

;Nr.

|C-t

Categoria de folosința

Intre viian

Suprafața

(mp)

Nr. 1 Nr. tarla 1 parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

!• •!-

arabil

Din

ecte.566;

Masu rata:-

- 1

___L_

15532/

1/ 1/ 2

_

-

:l

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, ar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C7168/21-02-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

25/02/2014


r~i

ANJCPT

Ml K xTh'S.U V hi       . I- A i t . l ->

| Nr. ce re re

24189

Ziua

21

Luna

02

| Anul

2C.4


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN                                                                                  Nr. CF vechi: 1 :&2FS

Adresa: -

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15532/ 2/ 2

Din acte: 1687; Măsurată: -

Teren pentru parcul est

• *.

 • B, Partea II. (Foaie de proprietate)

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații / Referințe

  6026 / 07.04.1998

  Sentința civila nr. 5821, din 02.05.1997, emis de JUDECĂTORIA CLUJ N, dos. 5379/1995

  1

  1

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege si partaj, dobândit prin HOTARARE

  Al        |            - "î

  JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/1

  (provenita din conversia CF 128266) 2-

  1

  STATUL ROMÂN, în adm.

  2

  CONSILIULUI LOCAL CLUJ

  1

I

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa h!r. 1 Ia Partea I

TEREN Adresa:-

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

1 Top: 15532/ 2/ 2

Teren pentru parcul est

* Suprafața este oetermir.a

ta in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

Din acte: 1687; Masurata:-

15532/2/2

Teren pentru parcul est

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara original, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul publi iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C7168/21-02-2014, pentru serviciul de publicita imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

25/02/2014Asistent-registrator, RODICA A'BRUDAN 

[-7
r-

ANCEI

Nr.cerere

38288

Ziuă

■19

Luna

03

Anul

2014


 • A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN                                                                                  Nr. CF vechi: 128266

Adresa: -

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15532/3/2

Din acte: 2139; Masurata: •

-

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații / Referințe

  6026 / 07.04.1998

  Sentința civila nr. 5821, din 02.05.1997, dosar 5379/1995

  Bl

  —1

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege si partaj, dobândit prin HOTARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 1/1

  Al

  (provenita din conversia CF 128266)

  1 I STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CLUJ

  C. Partea III. (Foaie de sarcini)

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații / Referințe

NU SUNT

Anexe Nr. 1 !a Partea I

TEREN Adresa: -

|     Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

1 ! Observații / Referințe

J

Top:

1  15532/

3/ 2

' Suprafața este determinata in pienu' ae proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Nr.

tarla

Nr. |    Nr.

parcela (Topografic

Observații / Referințe

1

1

curți

constructr

-

Din acte:2139; Măsurată:-

1

|

i

teren pentru Parcul est

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C11056/19-03-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

21/03/2014

//

gr-

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere| 2'3188

Ziua 1      21

r*

pentru INFORMARE

Luna |     02

Anul |    2014

ANCPT

» . 1 \ I 1 5     \ I i <. \ t \

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN                                                                                    Nr. CF vechi: 7919

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 15532/ 4/ 3,15532/ 5

Din acte: 8003;

Măsurată: 8003

MLAȘTINA SI ARATOR INTRE LACURI

1

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații / Referințe

  4082 / 26.06.1947

  Contract de vanzare-cumparare , din 06.02.1947

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

  Al

  actuala 8/16

  (provenita din conversia CF 7919)

  1 IPINTEA AURELIA

  231 / 18.02.1970

  Certificat moștenitor nr. 953/1968

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 2/16

  A1 1

  1 | DOMȘA AURELIA

  (provenita din conversia CF 7919)

  B3

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/16

  Al

  1 | DOMȘA ANTONIU

  (provenita din conversia CF 7919)

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/16

  IZ

  1 flONESCU L. MARIA-IULIANA

  (provenita din conversia CF 7919)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT


Artera K'r. X [a Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

|      Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top: 15532/ 4/ 3,15532/ 5

8003

MLAȘTINA SI ARATOR INTRE LACURI

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.

crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

arabil

-

Din acte:-; Masurata:-

-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

20 RON, chitanța nr. CJ14C7168/21-02-2014, pentru serviciul de publicitate

S-a achitat tariful de imobiliară cu codul nr.


Data soluționării,

25/02/2014

Data eliberării,

ĂNCPI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

| Nr.cerere

28927

Ziua

03

Luna

03

Anul

2014


A. Partea I, (Foaie de avere)

TEREN                                                                                Nr. CF vechi: 7919

Adresa: -

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

15532/ 6

Din acte: 5158; Masurata: -

£

B. Partea II, (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

4082 / 26.06.1947

Contract de vanzare-cumparare , din 06.02.1947

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/8

Al        |

(provenita din conversia CF 7919)

1

PINTEA AURELIA

231 / 18.02.1970

Certificat moștenitor nr. 953/1968, emis de Notariatul de Stat Județean Ckuj

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/8

Al        I

(provenita din conversia CF 7919)

1 | DOMȘA AURELIA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 3/8

Al        1

(provenita din conversia CF 7919)

1 .

DOMȘA ANTONIU

2

IONESCU L. MARIA IULIANA, în părți egale

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT

Anexa Nr. 1 [a Partea I

TEREN Adresa: -

1 cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top:

15532/6

-

* Suprafața este determinata in planul ae proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr.l Categoria crt| de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

i 1 ;       arabil

LJ

Din

acte:5158; Masurata:-

J

1

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C8437/03-03-2014, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

04/03/2014

Data eliberării,

_/.___/____

•J iUUf

ANCEI

•.-.I i IA V -Vi U1 ir J • > s • I i. i • s


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere

38289

Ziue

19

Luns

03

Anul

2014


A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan

Nr. CF vechi: 28517

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 14865/

 • 1 15535/ 2/ 1/ 1

15540/ 3/

2/ 3 15541/ 1/ 2/ 2 15541/ 2/

2/ 2 15541/ 3/ 2 15541/ 4/ 2 15542/

 • 2 15543/ 2 15544/ 2 15545/ 2 15546/ 2 15552/

2 15553/ 2 15554/ 1/

2 15554/ 2/ 2 15556/2

Din acte: 43856; Masurata: -

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

4267 / 30.10.1974

Decizie nr. 92, din 10.02.1971, emis de Consiliul Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

(provenita din conversia CF 28517)

2

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor și Străzilor

_______________________________C. Partea III. (Foaie de sarcini) _______________________

înscrieri privitoare la sarcini                                                      | Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Kr. 1 la Partea I TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top:

14865/

 • 1 15535/

2/ 1/ 1 15540/ 3/ 2/3 15541/ 1/ 2/ 2 15541/ 2/ 2/ 2 15541/ 3/

 • 2 15541/ 4/ 2

15542/2 1 15543/ 2 15544/ 2 15545/ 2 15546/2 1 15552/ 2 15553/ 2 15554/ 1/ 2 15554/ |

2/ 2 1 15556/ 2 1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografi<

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din

acte:43856; Masurata:-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ14C11056/19-03-2014, pentru serviciul de publicitate

P_Ș=2_î=Z=I=A__nrJjp_C

din Ic iunie 1969

Comitetul executiv al Consiliului ucoular al municipiului Cluj,

Luînd în discuție referatul Serviciuluigospodăriei comunale- și- locative, înregistrat sub nr.67.646/211/1968 din 9 iunie 2969, prin care solicită aprobare pentru trecerea în proprietatea Statului a lacurilor și bălților proprietate personală, situate în cartierul Gheorgheni, zis Rîtul bivolilor’5.

Avînd în vedere că aceste lacuri și bălți sînt insalubre și neaspectoase.

Avînd în vedere că pe aceste lacuri și bălți urmează să s< amenajeze un lac de agrement»

Avînd în vedere art./ al Constituției R.S.România, care între bogățiile naturale ce formează proprietatea socialistă de stat, enumară și apele, indiferent dacă sînt curgătoare sau stătătoare - bălți, lacuri, mlaștini, etc..

Avînd în vedere prevederile Decretului nr.143/1953 și 39/19562

m baza art.47 din negea nr.57/1968,

DECIDE1 :  ;

Art.l.- Se consideră trecute în proprietatea statului în administrarea operativă a Consiliului popular al municipiului Cluj, următoarele lacuri și bălți, după cum urmează :

1/. Suprafața de ^>96 ha._, nr.top,15532/4/3, 15532/5 Și 15532/6, proprietatea numiților Domșa Sabin și soția Pintea Aurelia, domiciliați în Cluj, str.B.I'T.Antal nr.136.

2/o Suprafața de 0,36 ha», nr.top.15532/2 și 15532/5, proprietatea numiților Pintea Elena Viorica și Giurcoiu loan, domiciliați în Cluj, str.Petre Ispirescu nz.l.

3/, Suprafața de o,o§ na., nr.top.15532/1/1, proprietatea numiților Sima Aurelia și cons», domiciliați în Cluj, str. Porumbeilor nr.29.

4/. Suprafața de 0.05 ha., nr.top.15532/1o/2/l, proprietatea numiților Moldovan Traian și soția Ana, domiciliați în Cluj, str.Miron Costin nr.lo-.

u a u e a Cluj.


,,nr.top.15532/9/5/15 propr soția Ana, domiciliați, în
TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

f------------------------------------

1

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

PROPRIETARI

L

C. F.

! CAD.

TOPO.

MP

IMOBILULUI

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

303530

Cluj-Napoca

15532/1/1/2

566

Teren

Drept de proprietate. în favoarea: STATUL ROMÂN.

303517

Cluj-Napoca

15532/2/2

1687

Teren pentru parcul est

Drept de proprietate cu titlu de lege și partaj. în favoarea:

STATUL ROMÂN. în administrarea

CONSILIULUI LOCAL CLUJ.

304490

Cluj-

Napoca

15532/3/2

2139

Teren pentru parcul est

Drept de proprietate cu titlu de lege și partaj. în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ.

296816

Cluj-

Napoca

15532/4/3

15532/5

8003

Mlaștină și arător între lacuri

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea:

PINTEA AURELIA, în cotă de 8/16 parte,

Drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea:

DOMȘA AURELIA, în cotă de 2/16 parte,

DOMȘA ANTONIU, în cotă de 3/16 parte,

IONESCU L. MARIA-IULIANA, în cotă de 3/16 parte.

296814

Cluj— Napoca

15532/6

5158

Teren

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea:

PINTEA AURELIA, în cotă de 4/8 parte,

Drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea:

DOMȘA AURELIA, în cotă de 1/8 parte,

DOMȘA ANTONIU,

IONESCU L. MARIA-IULIANA, în cotă de 3/8 parte, în părți egale.

290975

Cluj—

Napoca

14865/1

15535/2/1/1

15540/3/2/3 15541/1/2/2 15541/2/2/2

15541/3/2

15541/4/2

15542/2

15543/2

15544/2

15545/2

15546/2

15552/2

15553/2

15554/1/2

15554/2/2

15556/2

43856

Teren

Drept de proprietate cu titlu de lege, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor și Străzilor.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZMEMBRARE


303530

Cluj-Napoca

15532/1/1/2

566

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMÂN.

303517

Cluj-Napoca

15532/2/2

1687

Teren pentru parcul est

Drept de proprietate cu titlu de lege și partaj, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea

CONSILIULUI LOCAL CLUJ.

304490

Cluj-Napoca

15532/3/2

2139

Teren pentru parcul est

Drept de proprietate cu titlu de lege și partaj, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea CONSILIULUI LOCAL CLUJ.

15532/4/3/1

—2420

Mlaștină și arător

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea: PINTEA AURELIA, în cotă de

296816 Cluj-

Napoca

15532/5/1

între lacuri

O./ A V

Drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea:

DOMSA AURELIA, în cotă de 2/16 parte,

DOMȘA ANTONIU, în cotă de 3/16 parte,

IONESCU L. MARIA-IULIANA, în cotă de 3/16 parte.

15532/4/3/2

15532/5/2

5883

Teren

296814

Cluj-Napoca

15532/6/1

1220

Teren

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea: PINTEA AURELIA, în cotă de 4/8 parte,

Drept de proprietate cu titlu de

15532/6/2

3938

Teren

moștenire, în favoarea:

DOMȘA AURELIA, în cotă de 1/8 parte,               -5==-^

DOMȘA ANTONIU.

IONESCU L.MARlOj^^ < în cotă de 3/8         dărtiuEiadczARE A

----------—Seria

BUZEA

EUGEN-COSMIN290975

Cluj-

Napoca

14865/1/1

15535/2/1/1/1 15540/3/2/3/1 15541/1/2/2/1 15541/2/2/2/1 15541/3/2/1 15541/4/2/1 15542/2/1 15543/2/1 15544/2/1 15545/2/1 15546/2/1 15552/2/1 15553/2/1 15554/1/2/1 15554/2/2/1 15556/2/1

42669

Teren

i

Drept de proprietate cu titlu de lege, în favoarea:

STATUL ROMÂN. în administrarea operativă a

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor și Străzilor.

14865/1/2

15535/2/1/1/2 15540/3/2/3/2 15541/1/2/2/2 15541/2/2/2/1/2 15541/3/2/2 15541/4/2/2 15542/2/2 15543/2/2 15544/2/2 15545/2/2 15546/2/2 15552/2/2 15553/2/2 15554/1/2/2 15554/2/2/2 15556/2/2

1187

Teren

Drept de proprietate cu titlu de lege, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor și Străzilor.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE ȘI ÎNSCRIERE TEREN

296816

Cluj-

Napoca

15532/4/3/1

15532/5/1

2120

Mlaștină și arător între lacuri

Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea:

PINTEA AURELIA, în cotă de

8/16 parte,

Drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea:

DOMȘA AURELIA, în cotă de 2/16 parte,

DOMȘA ANTONIU, în cotă de 3/16 parte,

IONESCU L. MARIA-IULIANA, în cotă de 3/16 parte.

CERTIFICAT

l Șe DE AUTORIZARE •'K SERIA CJ NR. 187 »|' , £        B/c       2 ;

\\£     buzea      /?/;

V PUGEN-COSMIN £//

296814

Cluj— Napoca


15532/6/1      1220


Teren


Drept de proprietate cu titlu de cumpărare, în favoarea:

PINTEA AURELIA, în cotă de 4/8 parte.

Drept de proprietate cu titlu de moștenire, în favoarea:

DOMȘ A AURELIA, în cotă de 1/8 parte,

DOMȘAANTONIU,

IONESCU L. MARIA-IULLANA, în cotă de 3/8 parte. în părți egale.


290975

Cluj-Napoca


14865/1/1

15535/2/1/1/1 15540/3/2/3/1 15541/1/2/2/1 15541/2/2/2/1 15541/3/2/1 15541/4/2/1 15542/2/1 15543/2/1 15544/2/1 15545/2/1 15546/2/1 15552/2/1 15553/2/1 15554/1/2/1 15554/2/2/1 15556/2/1


42669


Teren


Drept de proprietate cu titlu de lege, în favoarea:

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ, administrația Parcurilor și Străzilor.


NOU

Cluj-Napoca


15532/1/1/2

15532/2/2

15532/3/2

15532/4/3/2

15532/5/2

15532/6/2

14865/1/2

15535/2/1/1/2 15540/3/2/3/2 15541/1/2/2/2 15541/2/2/2/1/2 15541/3/2/2

15400

Teren

15541/4/2/2

15542/2/2

15543/2/2

15544/2/2

15545/2/2

15546/2/2

15552/2/2

15553/2/2

15554/1/2/2

15554/2/2/2

15556/2/2TRIBUNALUL CLUJ

Dosar nr. 4680/117/2007


SECȚLA CIVILĂ ,

Cod operator de date cu caracter personal 3184 Sentința Civilă Nr. 128/2012

Ședința publică de la 10 Februarie 2012

Completul constituit din:

PREȘEDINTE Aiin-Florin Doica

Grefier.Elvira-Curuțiu --------------------

Pe rol este pronunțarea cauzei civile privind pe reclamant DOMȘA ANTONIU DUMITRU, reclamant STOLAN DIANA PAULA, în contradictoriu cu pârât MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA , PRIN PRIMAR, pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca obiect, Legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților. Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care, Tribunalul constată că prin serviciul registratură, la dala de 8 febr.2012, s-au depus concluzii scrise de reclamanți.

Se constată că mersul dezbaterilor și cuvântul pe fond a părților prezente, au fost consemnate în încheierea ședinței publice din data de 7 .02.2012, care face parte integrantă din prezenta sentință.

TRIBUNALUL

Reține că reclamanții: DOMȘA ANTONIU DUMITRU, reclamant STOIAN DIANA PAULA, au formulat o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu pârât MUNICIPIUL CLUJ.-.NAPOCA—,—FRU*—PRIMAR;—pârât—PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca obiect, Legea 10/2001 prin care a solicitat următoarele :

Anularea Dispoziției de propunere privind acordarea de despăgubiri nr. 8401/26.09.2007 emise de pârâți;

Să se constate că preluarea de către stat a suprafeței de 10686 mp din totalul de 14.463,4 mp teren proprietatea antecesorilor lor Domșa Sabin și Domșa Aurelia, situat în str. Sarmisegețuza«nr. 1-3, înscris în CF 7919 Cluj cu nr. top. 14909/1/20 în suprafață de 230 stp, 14.909/1/21 în suprafață de 130 stp,115.532/6 în suprafață de 1434 stp și 15.532/4/3, 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr și 625 stp, în favoarea lui Pintea Aurelia (decedată, căs. Domșa) sub B2, Domșa Aurelia sub B7 (decedată, identică cu Pintea Aurelia de sub B2), reclamant Domșa Antoniu sub B8 și defuncta Ionescu Măria Iuliana sub B9 (decedată) s-a făcut fără titlu .

Să fie obligați pârâții, în principal, la restituirea în natură a terenului preluat fără titlu în suprafață de 10.686 mp situat în CF identificat mai sus, iar dacă nu este posibil, în subsidiar, să fie obligați pârâtii la restituirea terenului mai sus menționat în echivalent prin 'acordarea de teren de aceeași valoare din patrimoniul pârâtului de rd.l, iar dacă nici acest lucru nu este posibil, într-un al doilea subsidiar, obligarea pârâtilor la emiterea dispoziției de propunere pentru despăgubiri și pentru diferența de suprafață preluată în realitate fără titlu fată de Dispoziția contestată, respectiv suprafața de 854 mp .

în fapt, terenul în suprafață totală de 14.463,4 mp din str. Sarmisegețuza nr. 1-3 este și la această oră înscris în CF 7919 Cluj, cu Cluj cu nr. top. 14909/1/20 în suprafață de 230 stp, 14.909/1/21 în suprafață de 130 stp, 15.532/6 în

«       .                '                                                            •       •                          r suprafață de 1434 stp și 15.532/4/3. 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr și 625 stp, in favoarea lui Pintea Aurelia (decedată, căs. Domșa) sub B2, Domșa Aurelia sub B7 (decedată, identică cu Pintea Aurelia de sub B2), reclamantul Domșa Amoniu sub B8 și defuncta Ionescu Maria luliana, sub B9 . Moștenitorii defunctei Domșa Aurelia sunt reclamantul Domșa Antoniu Dumitru în calitate de fiu și Ionescu Maria luliana în calitate de fiică, iar moștenitoarea defunctei Ionescu Măria luliana este reclamanta Stoian Diana Paula (născută Ionescu), conform actelor de stare civilă.

în motivarea cererii de chemare în judecată reclamanții precizează că în anul 1969 o parte din terenul menționat a fost ocupat fără nici un titlu de către stat. După anul 1990, au încercat să afle care este situația juridică a terenului ocupat, cu atât mai mult cu cât în cartea funciară nu s-au operat niciodată nici un fel de modificări, reclamanții operând în anul 1970 succesiunea după defunctul proprietar de sub Bl Domșa Sabin.

Reclamanții precizează că au promovat o acțiune în contencios administrativ, înregistrată cu nr. 2840/117/2007 pe rolul Tribunalului Cluj, având ca obiect obligarea pârâtului primarul Municipiului Cluj-Napoca la a le preda documentația în copie certificată în baza căreia folosește o parte a imobilului anterior descris.

Pe parcursul soluționării litigiului, pârâtul a depus un înscris, intitulat Decizia nr. 450 din 10 iunie 1969 a Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Cluj, act care nu poartă nici o ștampilă sau sigiliu al unității emitente. Din conținutul înscrisului rezultă că „se consideră trecute în proprietatea statului în administrarea operativă a Consiliului popular al municipiului Cluj" o serie de terenuri, printre care și suprafața de 0,96 ha, cu nr. top. 15532/4/3, 15532/5, 15532/6, „proprietatea numirilor Domșa Sabin și soția Pintea Aurelia". „Temeiurile legale" invocate în înscris sunt art. 7 din Constituția R.S. România, Decretul 143/1953 și nr. 39/1956. art. 47 din Legea nr. 57/1968. Pârâtul a arătat că acesta este singurul act pe care îl deține.

Deși în soluționarea litigiului din contencios administrativ, instanța, prin -Sentința civilă nr. 1851/2007 a obligat pârâtul să ne comunice informațiile și documentele solicitate, respectiv documentele ce privesc suprafața de teren 0,96 ha cu nr. top. 15532/4/3,15532/5,  15532/6 și anume: decizia 450/1969,

documentația tehnică prin care s-a identificat suprafața indicată ce face obiectul respectivei decizii, încheierea de CF prin care s-a operat decizia, inventarul aprobat — prin HCL Cluj-Napoca din care să rezulte că terenul aparține domeniului public precum și hotărârea de Guvern, și alte documente din care să rezulte categoria de folosință actuală a acestui teren, nu e-au fost comunicate nici un fel de alte acte, pârâtul declarând recurs împotriva sentinței menționate.

Reclamanții releva ca , Decizia nr. 450/ 1969, nu poarta sigiliul sau ștampila, nici unei instituții, pentru a se putea susține că a fost emisă de persoane având calitatea de reprezentanți ai acesteia și nu a fc-st comunicat niciodată numirilor Domșa Sabin și Domșa Aurelia (proprietarii cf din acel moment), fiind conform doctrinei în materie un act inexistent.

Conform dispozițiilor Legii nr. 57/1968, consiliile populare municipale și orășenești aveau ca atribuții adoptarea proiectelor planurilor de sistematizare ale unităților administrativ-teritoriale în care au fost alese (art. 15 lit. a) și adoptarea hotărârilor cu privire la dezvotlarea multilaterala și complexa a municipiilor sau orașelor; (art. 17 lit. a). Comitetele executive, ca autorități executive emiteau decizii prin care erau transpuse în practică hotărârile consiliiulor populare (art. 36 lit. a).

în aceste condiții, preluarea unui teren nu era atribuția Comitetului executiv al municipiului.        '                                                       ’

Art. 7 al Constituției în vigoare la acea dată făcea o afirmație cu caracter general cu privire strict la „ape", în cuprinsul căreia terenul în litigiu oricum nu se încadra, având destinația de „arător și mlăștinos". Decretul 143/1953 nu există sau nu a fost niciodată publicat, iar Decretul nr. 39/1956 reglementează apele teritoriale ale României /definite în art. 1: ,, Apele teritoriale ale Republicii Populare Romane se întind pe o lățime de 12 mile marine (22.224 m) de la țărmul marii spre / larg si se despșrt de apele teritoriale ale țârilor vecine, la sud prin paralela //

• ' • • . 2 /c geografică a punctului frontierei de uscat care atinge țărmul marii, iar la nordprintr-o linie stabilită convențional între Republica Populara Romana și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste".

Că „actul" de preluare din 1969 a fost unul inexistent, fără efecte juridice, fiind vorba de o ocupare fără titlu, o dovedesc și înscrierile de CF, din care reiese că în anul 1970, urmare a dezbatrii succesorale după Domșa Sabin, au fost înscriși ca proprietari în CF 7919 Cluj subsemnatul Domșa Antoniu Dumitru, Domșa Aurelia și și Ionescu Măria Iuliana.

Prin Decizia nr. 73/1995, Curtea Constituținală s-a pronunțat în sensul explicit că imobilele preluate în baza unui act administrativ ilegal au intrat în posesia statului fără titlu. Aceeași este și situația în care actul administrativ este ilegal fiind emis fără bază legală [ase vedea în acest sens F. A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea 10/2001 comentată și adnotată, Ed. Rosetti, București, 2002, p76.J. în speță, amândouă condițiile sunt îndeplinite, motiv pentru care am solicitat constatarea preluării fără titlu a terenului.

în continuarea expunerii reclamanții precizează că deși în înscrisul mai sus menționat se face referire la preluarea unei suprafețe de 0,96 mp, în realitate s-a preluat mult mai mult. Reclamanții au apreciat inițial că a fost preluată o suprafață de 9.832 mp, menționând această suprafață în notificarea înaintată în baza dispozițiilor legii nr. 10/2001. Această suprafață a fost preluată automat în dispoziția 8401/2007, iară a se efectua nici un fel de identificări și măsurători, situație ce contravene dispozițiilor legale, în speță pct.-ului 10.3 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 10/2001 din 7 martie 2007. Reclamanții au efectuat, ulterior depunerii notificării, măsurători aproximative și au constatat că suprafața preluată fără titlu de stat este în fapt 10.686 mp.

Reclamanții arată în continuare că fată de situația preluării fără titlu a terenului, sunt în situația descrisă de art. 2 alin. 1 lit. i) ultima teză.

Prin urmare, reclamanții consideră că le sunt aplicabile dispozițiile art. 9 din Legea nr. 10/2001, conform cărora imobilele preluate în mod abuziv, indiferent de - posesia cui selirlă in prezent, se restituie în natură, în starea care se află la data cererii de restituire, raportat la dispozițiile art. 6 alini. în Normele metodologice menționate, la pct. 6.1. se arată că în cursul procedurii de soluționare a notificărilor, nu—prezintă- relevanță afmtațiunca- juridică actiiâiă-ă imobilelor solicitate, fiind fără relevantă juridică calificarea legii 213/1998, sau acte subsidiare acesteia, deținătorul bunului care ar fi calificat ca aparținând domeniului public având competenta de a dispune restituirea bunului în natură, fără parcurgerea procedurii prevăzute de Legea nr. 213/ 1998.

Pe de altă parte, pct. 10.3 din Normele Metodologice din 2007 de aplicare a Legii 10/2001, menționează semnificația sintagmei „amenajări de utilitate publică", situația terenului proprietatea noastră neîncadrândrf-se în nici una dintre ele.

în speță, nu există nici o dovadă asupra faptului că terenul în litigiu ar aparaține domeniului public, eventuala simplă afectațiune de interes public nefiind suficientă în lipsa titlului valabil. Nu există de asemenea nici o dovadă privind actele în baza cărora s-au efectuat orice fel de lucrări asupra terenului lor, afiându-ne într-o situație similară cu cea a construcțiilor executate fără autorizație care intră sub incidența art. 10 alin. 3 din legea 10/2001.

De asemenea, arată că nu au pierdut dreptul de proprietate nici un moment, potrivit atât art. 2 alin. 2 din legea nr. 10/2001, cât și înscrierilor de carte funciară cât și chiar dispozițiilor legale în vigoare la data preluării fără titlu 'terenului nostru și până la apariția Legii 10/2001.

Modificarea în timp a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 precum și a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, evidențiază cu claritate obligativitatea restituirii în natură în situații din ce în ce mai variate, restituirea prin echivalent rămânând o soluție extremă, care nu poate fi dispusă decât în cazuri expres stabilite de lege, chiar dacă foștii proprietari ar opta pentru o asemenea măsură. Această soluție s-a impus și'pentru a nu împovăra statul cu despăgubiri bănești, mai greu de suportat, dacă -există posibilitatea oferirii unui bun imobil ca despăgubire.                     /

Dezvoltând principiile de soluționare a' notificărilor, Guvernul, conducătorul administrației la nivel național, deci și al entității investite cu soluționarea notificării noastre, prin Normele Metodologice din 2007 a arătat în Cap. I pct. 1 lit. f) că măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 prevalează in raport cu alte proceduri care tind să Înlăture de la restituirea în natură bunuri care iac obiectul legii.

Conform dispozițiilor art. 1 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 10/2001, în cazul în care restituirea în natură nu este posibilă, se stabilesc măsuri reparatorii prin echivalent constând în primul rând în bunuri, Normele metodologice de aplicare a legii arată la pct. 1.7, Cap. II, că această compensare se va face cu orice bunuri disponibile, primele menționate în șirul exemplificativ fiind terenurile. Același lucru este menționat-și la pct.9.3. din aceleași-norme, arătându-se că în cazul în care restituirea in natură nu este posibilă, măsurile reparatorii prevăzute de lege constau în primul rând in compensare cu alte bunuri, situație care poate implica și acordarea unui alt imobil la schimb. Conform pct. 7.1.din aceleași norme, sintagma „nu este posibilă", este complexă, fie că bunul nu mai există, fie că acesta a fost înstrăinat.

Reclamanții au relevat că în cazul în care, urmare a administrării probatiunii, se va aprecia că nici una din solicitările privind restituirea în natură sau în echivalent prin acordare de teren nu este posibilă, solicită să oblige pârâții la emiterea dispoziției cu propunere de despăgubiri și pentru restul de 854 mp, din totalul de 10.686 mp ocupați în realitate din terenul lor.

în drept, art. 1 alin. 1, alin. 2, alin. 3, art. 2 alin. 1 lit. i) și alin. 2, art. 9 ale Legii nr. 10/2001 precum și Normele metodologice de aplicare ale acestei legi din 2007, invocate.

Pârâtul MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in temeiul art. 115 si urm. C. proc. civ., a depus întâmpinare, prin care a solicitat pe cale de excepție, respingerea acțiunii pentru lipsa calității procesuale pasive, pentru următoarele motive:

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanții au solicitat, in contradictoriu cu paratul Municipiul Cluj-Napoca prin Primar, anularea Dispoziției nr. 8401/26.09.2007, sa se constate ca preluarea imobilului in suprafața de 10.686 mp. din imobilul in suprafața totala de 14.463,4 mp. s-a făcut fara titlu, sa se restituie in natura imobilul preluat fara titlu, iar in cazul in care restituirea in natura nu este posibila, sa se acorde masuri reparatorii, respectiv teren de aceeași valoare din patrimoniul acestui parat, iar in subsidiar sa se propună acordarea de despăgubiri in condițiile legii speciale pentru întreaga suprafața preluata in realitate fara titlu.

Fata de aceste soliei țări ale reclamanților, învederează ca potrivit dispozițiilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 restituirea m natura sau prin echivalent către persoana indreptatita se face prin dispoziția motivata a primarilor...". Pe de alta parte, conform art. 26 alin. 4 din același act normativ "in cazul in care dispoziția motivata de soluționare a cererii de restituire in natura este atacata in justiție de persoana indreptatita, in funcție de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziția va adopta o poziție procesuala raportata la aceasta".

Ori, in speța, emitent al dispoziției este Primarul, asa incat aceasta instituție trebuie sa adopte o poziție procesuala.

Pârâtul Primarul Mun.Cluj-Napoca de asemenea a formulat întâmpinare în cauză prin care a solicita respingerea acțiunii ca neîntemeiată , precizând că potrivit inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Mun.Cluj-Napoca , terenul în litigiu figurează ca Lac 1 Gheorghieni , înscris Ia poziția 1952 , inventar atestat prin HG 193/2006.

Reclamanții DOMȘA ANTONIU DUMITRU și STOIAN DIANA PAULA, au depus la dosar un răspuns la întâmpinare, în ce privește întâmpinările formulate în cauză de Municipiul Cluj-Napoca prin primar și Primarul municipiului Cluj-Napoca.

l.în ce privește întâmpinarea Municipiului Cluj-Napoca prin primar, a solicitat respingerea excepției lipsei calității procesuale pasive a acestui parat.

Prin acțiunea Ier nu au solicitat obligarea Primarului mun. Cluj-Napoca la emiterea unei noi dispoziții pentru restituirea în natură a terenului pe vechiul amplasament sau pe un altul, ci au solicitat instanței să dispună restituirea în natură a terenului ocupat fără titlu sau, în subsidiar,, să se dispună atribuirea unui tereîi în echivalent valoric din proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

în aceste condiții, este evidentă calitatea procesuală pasivă a unității administrativ-teritoriale din domeniul public sau privat al căreia urmează a ne fi restituit teren de către Instanța de judecată.

2.în ce privește întâmpinarea Primarului mun. Cluj-Napoca, solicită a înlătura argumentele acestuia.

în ce privește suprafața terenului ce a solicitat a le fi restituită, ea este cea la care s-au referit în Notificarea din 2001 "îrifegistrâtă la biroul executorului judecătoresc cu nr. 66733/3/08.11.2001 (fila 39-40) precizată prin Notificarea din 2005 înregistrată la biroul executorului judecătoresc cu nr. 77039/3 (fila 41-42). In această ultimă notificare precizatoare au indicat suprafața de 10.685,26 mp. Oricum, terenul fiind preluat fără titlu (după cum a apreciat chiar Comisia pentru aplicarea Legii nr. 10/2001) și fără a se face dezmembrări ale numerelor topografice ocupate parțial, trebuiau efectuate măsurători pentru a se determina situația de fapt în acest sens, apreciază că se impune cu necesitate efectuarea unei expertize care să stabilească suprafața ocupată fără titlu, prin diferență până la suprafața care, a rămas în posesia lor.

Conform Referatului privind propunerea de soluționare a notificării nr. 66733/2001/3/452 din 22.06.2006 (fila 36 a prezentului dosar), la punctul „Modul de preluare" se indică /'Decizia nr. 450 din 10 iunie 1969, bazată pe art. 17.din Constituția R.P.R. Teren preluat fără titlu" (unitatea deținătoare fiind competentă a stabili aceasta conform art.2 alin.l lit. i din legea 10/2001 și Cap, II pct. 2.6 din Normele metodologice aprobate de Guvern publicate în MOR 227/3.04.2007). Această constatare ce aparține Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 este în concordantă cu susținerile reclamanților detaliate prin acțiunea introductivă și în contradicție evidentă cu susținerile din întâmpinare.

Este de remarcat faptul că exact aceleași mențiuni există și în Referatul Comisiei pentru aplicarea Legii 10/2001 întocmit în 03.03.2003 conform procesului-verbal încheiat în ședința din 28.11.2002 al acestei comisii (fila 49).

în aceste condiții, este de neînțeles cura a’fost posibil ca, în anul 2005, după apariția legilor privind restituirea proprietăților, terenul în litigiu să fie cuprins inventarul bunurilor din domeniul public însușit, conform afirmațiilor pârâtului, prin HCL 133/2005 și apoi atestat prin HG 193/2006. Aceasta pe de o parte pentru că se cunoștea deja de către autoritățile locale că terenul fusese ocupat fără titlu și că s-a formulat cerere de retrocedare pentru acesta (informații existente în acte ale organismelor aparținând administrației publice locale), iar pe de altă parte, pentru qă, nu exista nici o identificare în regim de carte’ funciară a porțiunii din terenul nostru inundată de stat și nici o determinare a suprafeței.

Din unul din planurile de situație depuse la dosar, reiese faptul că terenul înscris în CF 7919 Cluj era delimitat la un capăt de str. Sarmisegetuza iar la capătul opus de un pârâu (între filele 59-61). Dintr-un alt plan rezultă că, urmare a amenajării lacului, statul, nu s-a oprit la pârâul care delimita proprietatea lor ci a inundat pur și simplu și terenul proprietatea lor. acum în litigiu. Aceste planșe sunt în concordantă cu concluzia exprimată chiar de Comisia pentru aplicarea legii 10/2001 privind preluarea fără titlu a terenului în 'litigiu.

Reclamanții au depus o precizare de acțiune și o renunțare la judecata primului subsidiar din petitul 3 al acțiuniițfilele 263, 264 din dosar) solicitând instanței de judecată următoarele :

Să dispună anularea Dispoziției de propunere privind acordarea de despăgubiri nr. 8401 /26.09.2007 emise de pârâți;

Să se constate că preluarea de către stat a suprafeței de 10657 mp din totalul de 14.463,4 mp teren proprietatea antecesorilor lor Dc-mșa Sabin și Domșa Aurelia, situat în str. Sarmisegetuza nr. 1-3, înscris în CF 7919 Cluj cu nr. top. 14909/1/20 în suprafață de 233 stp. 14.909/1/21 în suprafață de 130/

stp,115.532/6 în suprafață de 1434 stp.. și 15.532/4/3, 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr și 625 stp, in favoarea iui Pintea Aurelia (decedată, căs. Domșa) sub B2. Domșa Aurelia sub B7 (decedată, identică cu Pintea Aurelia de sub B2), subsemnatul reclamant Domșa Antoniu sub B8 și defuncta Ionescu Măria luliana sub B9 (decedată) s-a făcut fără titlu .

Să fie obligați pârâții, în principal, la restituirea în natură a terenului preluat fără titlu în suprafață de 10.657 mp situat in CF identificat mai sus, iar dacă nu este posibil, în subsidiar, obligarea pârâtilor la emiterea dispoziției de propunere pentru despăgubiri și pentru diferența de suprafață preluată în realitate fără titlu fată de Dispoziția contestată, respectiv suprafața de 825 mp .

Reclamanții DOMȘA ANTONIU DUMITRU, STOIAN DIANA PAULA, au depus lă 'dosar 'COMPLETARE A ACȚIUNII/(îilâ 268) prin care solicită ca, pe lângă cererile menținute conform precizării de acțiune, să se dispună modificarea Dispoziției nr. 8401/2007 în sensul că titularii acesteia sunt Domșa Antoniu Dumitru și Stoian Diana Paula, și că terenul revendicat a aparținut lui Domșa Aurelia în cotă de 5/8 parte și nu 1/8 parte, cum greșit se menționează în considerentele deciziei, pentru următoarele motive:

 • 1. Dispoziția nr. 8401/2007 a fost emisă la 26.09.2007, dată la care Ionescu Maria luliana era deja decedată și se stabilise prin Certificatul de moștenitor nr. 124/16.11.2006 că reclamanta Stoian Diana Paula este unica moștenitoare a acesteia. Astfel, dispoziția contestată stabilește în mod eronat drepturi în favoarea unei persoane decedate.

 • 2. Deși în dispoziție se calculează suprafața pentru care urmează a se stabili despăgubiri în raport cu întreaga suprafață de teren din CF nr. 7919 Cluj, aceasta fiind doar cu 825 de mp. mai mică decât cea real ocupată abuziv de municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu expertiza efectuată în cauză, în considerentele Deciziei se reține dintr-o eroare materială că terenul din CF 7919 Cluj a aparținut iui Domșa Aurelia în cotă de 1/8 și lui Domșa Antoniu Dumitru și Ionescu Maria luliana în cotă de 1/3. în realitate, după cum rezultă din copia CF de la dosarul cauzei, Domșa Aurelia (născută Pintea) este proprietară asupra cotei de Vi a parte sub B2 și asupra cotei de 1/8 parte sub B7, deci un total de 5/8 parte.

Chiar dacă dispozitivul hotărârii este corect sub aspectul faptului că se referă implicit la întreaga suprafață din CF 7919 Cluj, pentru evitarea oricăror neajunsuri ulterioare solicităm ca hotărârea pe care o veți pronunța să îndrepte și aspectele menționate.

Reclamanții DOMȘA ANTONIU DUMITRU și STOIAN DIANA PAULA, au depus COMPLETARE A MOTIVELOR ACȚIUNII (filele 295 , 296 din dosar), prin care au arătat că își întemeiază în drept acțiunea și pe art.1 din Protocolul 1 a’ Convenției Europene a Drepturilor Omului, in hotărârea pronunțată în cauza Viașu contra României, Curtea Eurpeană a Drepturilor Omului a arătat că atunci când un stat contractant, după ce a ratificat Convenția, inclusiv Protocolul nr. 1, adopta o legislație care prevede restituirea totala sau parțiala a bunurilor confiscate de către unui regim anterior, o legislație similara poate fi considerata ca si cum ar genera un nou drept de proprietate protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 in favoarea persoanelor care întrunesc condițiile de restituire" [par. 58],

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 se referă la terenurile ocupate cu „amenajări de utilitate publică”. Aceasta presupune că au existat lucrări de amenajare. în speță asemenea lucrări nu au existat în ce privește lacul, care s-a format pe un teren mlăștinos. Din HCL 188/2008 și Referatul care a stat la baza aceșteia reiese că revenea S.C. IULIUS MALL S.J?.L. să realizeze lucrări de amenajare (respectiv secarea și drenarea lacului).

Totodată, în aceeași HCL 188/2008 s-a arătat la art. 1 că terenul Lacului I Est Gheorgheni nu face obiectul nici unui proces de revendicare iar în cazul în care printr-o expertiză judiciară, confirmată printr-o hotărâre definitiva, s-ar constata o suprapunere a suprafețelor de teren, participațiunea Consiliului se va diminua corespunzător.                                                <

Chiar dacă această hotărâre a fost desființată ulterior, este evident că administratorul bunului, Consiliul Local Cluj-Napoca, înțelege să nu se opună ' ‘                                                    A cererii de revendicare și nu dorește să amenajeze ceea ce este revendicat. 0 lucrare de amenajare a lacului, ai’ presupune secarea acestuia și dispariția calității de teren aflat sub luciu de apă.

Cât privește aleea pietonală, ea nu ?se încadrează în noțiunea de „străzi, trotuare". Noțiunea de „stradă" este definită în Dicționarul explicativ al limbii române ca fiind „Drum (pavat sau asfaltat) în interiorul unei localități, de-a lungul căruia se înșiră, de o parte și de alta, trotuarele și casele” și presupune evidențierea printr-o denumire administrativă. Definiția „trotuarului", în același dicționar este de „Porțiune marginală special amenajată din suprafața unei străzi, mai ridicată decât partea carosabilă, rezervată circulației pietonilor". "Aleea pietonală" evidențiată de expert nu se încadrează în nici una din aceste definiții".

Din textele legale se evidențiază faptul CăTestituirea nu se poate face dacă amenajările sunt ireversibile, presupunând existenta unor construcții, conducte sau cabluri subterane, copaci, locuri de parcare amenajate. , reclamanții apreciind că nu există în speță o asemenea situație , chiar amenajarea lacului presupunând secarea acestuia.

Analizând acțiunea prin prisma motivelor invocate, a probațiunii administrate și a dispozițiilor legale incidente în materie, tribunalul constată următoarele:

Prin Dispoziția nr. 8401/2007 emisă la 26.09.2007 de Primarul Mun.Cluj-Napoca s-a propus acordarea de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată al despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv-Titlu VII din Legea 247/2005 , pentru terenul revendicat în suprafață de 9832 mp , situate în str.Sarmisegetuza nr. 1-3, în favoarea lui Domșa Antoniu Dumitru și Ionescu Mafia Iuliana (fila 7 din dosar ).                                         -.?7.ăs

Terenul în suprafață totală de 14.463,4 mp din str. Sarmisegetuza nr. 1-3 , în care este cuprins și terenul în litigiu de 10686 mp , este înscris în CF 7919 Cluj, cu Cluj cu nr. top. 14909/1/20 în suprafață de 230 stp, 14.909/1/21 în suprafață de 130 stp, 15.532/6 în suprafață de 1434 stp și 15.532/4/3, 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr și 625 stp, în favoarea lui Pintea Aurelia sub B2, Domșa Aurelia sub B7 ( identică cu Pintea Aurelia de sub B2), reclamantul Domșa Antoniu sub B8 și Ionescu Maria Iuliana sub B9(fillele 13-16 din dosar).

în conformitate cu certificatul de moștenitor nr.124 emis de către BNP Asociați 8. V. Bu du șan la data de 16 noiembrie 2006 tribunalul reține că moștenitoarea defunctei Ionescu Maria Iuliana , decedată la data de 21 aprilie 2006, este reclamanta din prezentul dosar, respectiv Stoian Diana Paula(fila 9 din dosar).

în conformitate cu Referatul privind propunerea de soluționare a notificării nr. 66733/2001/3/452 din 22.06.2006 (fila 36 din dosar), la punctul „Modul de preluare" se indică faptul că Decizia nr. 450 din 10 iunie 1969, bazată pe art. 17.din Constituția R.P.R. Terefi preluat fără titlu" , aceleași mențiuni existând și în Referatul Comisiei pentru aplicarea Legii 10/2001 întocmit în 03.03.2003 conform procesului-verbal încheiat în ședința din 28.11.2002 al acestei comisii (fila 49).

în cauză, s-a administrat ca probă tehnică expertiza în specialitatea topografie (filele 188-193 ) care prin concluziile sale au relevat următoarele aspecte;^.

15.532/5 , municipiul Cluj-Napoca ocupă fără titlu suprafața de/10657


Din suprafața de 13160 mp aferentă nr. topo 15.532/-6-,---15.532/4/3, în cuprinsul acestei suprafețe există următoarele amenajari de utilitate .

publică:Pe planul anexă nr.l (fila 259 din dosar ) a suprapus imobilele din CF 7919 Cluj, nr.topo 15.532/4/3, 15.532/5, 15.532/6 ce a aparținut familiei reclamanților , suprafața conturată cu roșu iar suprafața acoperită cu apa provenită din lac cu albastru , iar-în.jurul acesteia din armă a evidențiat cu verde., o parte din nr. topo ' care constituie imobilul “ Lac I Ghoerghieni”

Expertul precizează că se observă că terenul din CF a fost enclavizat prin omitere și ocolire , din motive neclare , însă apreciază că în realitate s-a considerat că întregul luciu de apă a făcut obiectul asocierii în participațiune.

De asemenea expertul precizează că acest aspect reiese din studiul documentației aferentă Hotărârii de asociere în participațiune cu SC IULIUS MALL CLUJ S.R.L , în care nu a găsit un plan care să redea numerele topo , care constituie imobilul “Lac 1 Gheorghieni”' , ele fiind “dosar enumerateinsă există un plan , anexa 2 la răspunsul la obiecțiuniffila 260 din dosar )-Plan .Amenajare Lac-conform căruia întreaga suprafață a lacului de 53 120,17 mp urmează să fie amenajată, inclusiv suprafața reclamanților.

în finalul răspunsului la obiecțiuni expertul topograf conchide că terenul revendicat rămâne tot în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca , deși, dacă se vede anexa acestuia in secțiunea bunuri immobile-anexa 4, pentru Lac I Gheorghieni , nu sunt înscrise nr.topo respective CF-uri aferente .implicit cele din prezenta speță.

La filele 325-326 din dosar s-a depus o expertiză extrajudiciară topografică efectuată de căptre domnul expert Boacă Mihai , care la punctul 2.1 precizează că studiind documentele aflate la dosar se desprinde faptul că întreaga suprafață delimitată de topograficele de la punctual 2.1 este cuprinsă în perimetrul Lacului I Est Gheorghieni-inclusiv o parte din parcela reclamanților ( anexa 2-Plan amenajare lac- fila 328 din dosar).

Raportându-ne atât la expertiza topografică judicară ordonată în cauză , cât și la punctul de vedere statuat prin expertiza extrajudiciară , tribunalul apreciază că imobilul teren în litigiu , în suprafață de.10 .657 mp, este cuprins în perimetrul Lacului I Est Gheorghieni , o. suprafață .de 9842 mp fiind ocupată-efectiv de Lacul I din Cartierul Gheorghieni , suprafața de 815 mp făcând parte din aleea riverană ■

lacului.


Pentru ca imobilele-terenuri să facă obiect al restituirii în natură în virtutea dispozițiilor Legii 10/2001, este necesar ca acestea să fie “libere”.

în sensul legii sunt considerate libere terenurile care nu sunt afectate servitutilor legale și altor amenajări de utilitate publică ale localităților urbane și rurale.

în speță, așa cum am evocat anterior, prin raportare la concluziile raportului de expertiză topografică și a punctului de vedere al domnului expert Boacă Mihai, tribunalul constată că terenul în litigiu este afectat unei utilități publice, respectiv lac pentru agreement și cale de acces aferentă acestuia, fiind astfel pe deplin incidente dispozițiile art. 10 alin 2 din Legea 10/2001.

De altfel, așa cum se prevede și in HG 250/2007 sintagma amenajări de utilitate publică ale localităților urbane și rurale are în vedere acele suprafețe de teren afectate unei utilități publice, respectiv suprafețele de teren supuse unor amenajări destinate a desenă nevoile comunității, și anume căi de comunicație (străzi, alei, trotuare etc.), dotări tehnico-edilitare subterane, amenajări de spații verzi din jurul blocurilor de locuit, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și altele.

Or, din punctul de vedere al tribunalului, imobilul cu desținația de Lac I Est Gheorghieni se cimcumsrie sintagmei amenajări de utilitate publică ale localităților urbane și rurale.

De altfel, prin notificarea adresată Primăriei mun.Cluj-Napoca recclamantul Domșa Antoniu Dumitru și Ionescu Maria Iuliana a precizat că solicită în principal acordarea unui teren in echivalent în schimbul terenului situate în Cluj-Napoca str. Sarmisegetuza nr. *1-3 , înscris în CF 7919 nr.topo 15.532/6,151532/4/3,

15.o32/5 expropriat fără titlu pentru amenajarea lacului și aleilor din zona de agreement din cartierul Gheorghieni-Casa Tineretului.


în aceste condiții tribunalul va respinge ca fiind nefondată solicitarea reclamanților de restituire în natură a imobilului teren în suprafață de 10686 mp , este înscris în CF 7919 Cluj, cu Cluj cu nr. top. 14909/1/20 în suprafață de 230 stp, 14.909/1/21 în suprafață de 130 stp, 15,532/6 în suprafață dc 1434 stp și 15.532/4/3, 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr'șLS 25‘stp.                           «

Deși în Referatul privind propunerea de soluționare a notificării nr. 66733/2001/3/452 din 22.06.2006 la punctul „Modul de preluare" se indică faptul că Decizia nr. 450 din 10 iunie 1969, bazată pe art. 17.din Constituția R.P.R , statuări du-se în final că terenul în litigiu este preluat fără titlu , tribunalul nu poate reține ca pertinentă nici această solicitare a reclamanților , întrucât însuși decizia anterior menționată reprezintă titlu, eventual putându-se discuta despre incidența în speță a noțiunii imobilelor preluate abuziv în înțelesul art.2 din Legea 10/2001.

în schimb tribunalul apreciază că sunt întemeiate celelalte solicitări ale reclamanților având în vedere argumentele ce vor fi expuse în continuare:

Astfel, cercetându-se cartea funciară CF 7919 Cluj, cu nr. top. 14909/1/20 în .suprafață de 230 stp, 14.909/1/21 în suprafață de 130 stp, 15.532/6 în suprafață de 1434 stp și 15.532/4/3, 15.532/5 în suprafață de 1 iugăr și 625 stp, : tribunalul constată că proprietari tabulari sunt următorii : Pintea Aurelia sub B2 în cota de V?a parte , Domșa Aurelia sub B7 (identică cu Pintea Aurelia de sub B2) în cotă de 1/8 a parte , reclamantul Domșa Antoniu sub B8 și Ionescu Maria Iuliana sub B9 în cotă de 3/8 a parte din cota de 1 /2 , Domșa Aurelia având cota de 5/8 a parte , reclamantul Domșa Antoniu și Ionescu Maria Iuliana având cota de 3/16 a parte fiecare.

în aceste condiții , tribunalul , în temeiul art. 26 alin 3 din Legea 10/2001 va admite in parte acțiunea civilă formulată de, reclamanții DOMȘA ANTONIU DUMITRU domiciliat în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 42, jud. Cluj și STOIAN DIANA PAULA, domiciliată în București, sector 3, str. Matei Basarab nr. 101-, bl.,64, et.7, ap.32, împotriva pârâților Primara Municipiul Cluj - Napoca și Municipiul Cluj-Napoca , cu sediul in Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj , va dispune modificarea Dispoziției nr.8401/26 septembrie 2007 emisa de Primarul Mun.Cluj - Napoca, cu sediul în sensul că persoanele îndreptățite sunt reclamantul DOMȘA ANTONIU DUMITRU și STOIAN* DIANA PAULA, ultima în calitate de moștenitoare ă defunctei IONESCU MARIA IULIANA sfăbnincrdrepturja despăgubiri în condițiile Titlului VII din Legea 247/2005 și pentru diferența de teren de 825 mp, teren preluat de la Domșa Aurelia în cotă de 5/8 a parte , respectiv-DOMȘA ANTONIU DUMITRU și IONESCU MARIA IULIANA proprietari în părți egale asupra cotei de 3/8 parte , respingând restul pretențiilor.

In temeiul art. 274 C pr civ va obliga pârâții la plata în favoarea reclamanților a sumei de 3000 Iei cu titlu de cheltuieli de judecată , reprezentând onorarii avocat și expert.             •

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Admite în parte acțiunea civilă formulată de, reclamanții DOMȘA ANTONIU DUMITRU domiciliat în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 42, jud. Cluj și STOIAN DIANA PAULA, domiciliată în București, sector 3, str. Matei Basarab nr. 101, bl.,64, et.7, ap.52, împotriva pârâților Primara Municipiul Cluj - Napoca și Municipiul Cluj-Napoca , cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj și în consecință:,

Dispune modificarea Dispoziției nr.8401/26 septembrie 2007 emisa de Primarul Mun.Cluj - Napoca, cu sediul în sensul că persoanele îndreptățite sunt reclamantul DOMȘA ANȚONIU DUMITRU și STOIAN DIANA PAULA, ultima în calitate de moștenitoare a defunctei IONESCU MARIA IULIANA stabilind dreptul la tJT despăgubirj în condițiile Titlului VII din Legea 247/2005'și pentru diferența de


teren de 825 mp, teren preluat de la. Domșa Aurelia în cotă de 5/8 a parte , respectiv DOMȘA ANTONIU DUMITRU și IONESCU MARIA IULIANA proprietari în părți egale asupra cotei de 3/8 parte.

“ Respinge restul pretențiilor.

Obligă pârâții la plata în favoarea reclamanților a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată , reprezentând onorarii avocat și expert.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din data de 10 februarie 2012.

Președinte, Aiin-Florin Doica

DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:1000Nr. cad. 257426H0 Lac.


1HBt-2 S=154Q(
Nr. cadostrol

Suprafața mosurato (mp)

Adresa imobilului

15400

Mun. Cluj-Napoco, f.n.

Cartea Funciara nr.

| UAT

CLUJ-NAPOCANr. parcele

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

HB

12964

2.

Cc

2436

Total

15400

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafota construita la sol (mp)


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

201

594928.174

586996.775

202

394944.260

587004.269

203

394947.494

587005.585

204

394951.952

587007.398

205

394964.537

587013.225

206

394971.813

587016.788

207

394989.913

587020.694

208

395000.486

587023.067

209

395005.330

587025.657

210

395019.130

587033.208

211

395028.232

587042.072

l 212

395036.083

587053.960

213

395038.508

587055.457

214

395048.184

587065.739

215

395063.629

587069.251

216

395069.971

587070.244

217

395079.530

587074 178

218

395083.483

587076.523

219

395087.386

587079.235

220

395093.887

587085.344

221

395106.366

587102.161

222

395111.122

587107.960

223

395115.637

5871 10.132

224

395119.981

5871 10.682

225

395124.899

587109.977

226

395148.881

586969.090

227

394944.017

586982.432


Cf CERTIFICAT -/A Zb DE AUTORIZARE

S SERIA CJ nr. 187 Ț°\ H        B/C        !


£    buze a   M

EUGEN-COSMIN *//

• X


Suprafota totala masurata = l54OOmp

Suprafața din oct = l5400mp


DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Nr. 56590/453/17.02.2014

NOTĂ INTERNĂ

Către,

SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI R.A.

Vă rugăm să ne actualizați situația revendicărilor în temeiul Legii nr. 10/2001 sau a legilor de fond funciar, precum și stadiul soluționării cererilor de revendicare, pentru următoarele imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona „lac Gheorgheni (Iulius Mall)”.


ȘEF SERVICIU,


MIHAELA MIRON
Nr. crt..

Nr. topografic

Legea 10/2001

Revendicat/nerevendicat - mod de soluționare

Legile fondului funciar Revendicat/nerevendicat - mod de soluționare

1

15532/1/1

2

15532/2

n

3

15532/3

4

15532/4

5

15532/5

6

15532/6

7

15532/7/3

8

15532/8/1

9

15532/8/2/1

10

15532/8/2/2

11

15532/8/3/1

12

15532/9/1/1

13

15532/8/3/2

14

15532/9/1/2

15

15532/9/2/3

16

15532/9/3/1

17

15532/9/3/2

18

15532/10/1

19

15532/10/2/1

20

15532/10/2/2

21

15557/10/2/2

EVr. iepe grafic soHc?t£t

SiîU'EctEs f'SVei'

în baze Leg?? rr. 10/2004

SiiLiatia revendicări; în baza Lsci/c?

fon du Eu ii funciar

15532/1/1

Nu a fost revendicat

Dosar 700073-Legea 247/2005 - Revendicator Zeciu Roxana

15532/2

Nu a fost revendicat

I

: 15532/2/2 - Dosar 62944- Legea 247/2005-Revendicator

Bercea Maria-nesoluționat

15532/3

Nu a fost revendicat

15532/3/2 - Dosar 62944- Legea 247/2005-Revendicator

Bercea Maria-nesoluționat

15532/4

Dosar nr. 2170-revendicat nr. top. 15532/4/3, nr. top.

15532/5 și nr. top. 15532/6-

15532/4/3 - Dosar 809- Legea 169/1997- Revendicator

Domșa Aurelia

15532/5

Domșa Antoniu Dumitru-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr.

15532/5 - Dosar 809- Legea 169/1997- Revendicator

Domșa Aurelia

-

15532/6

8401/26.09.2007, cu propunere de acordare de despăgubiri, Dispoziția nr.

1254/04.04.2013, de despăgubiri conform instanței

15532/6 - Dosar 809- Legea 169/1997- Revendicator

Domșa Aurelia

15532/7/3

Nu a fost revendicat

15532/7/3/1 - Dosar 67168- Legea 247/2005-

Revendicator Pogăcean Nicolae-dosar terminat

15532/7/3 - Dosar 72290- Legea 247/2005- Revendicator Pogăcean Nicolae-dosar nes.aigtofiat

15532/8/1

Dosar nr. 266-revendicat nr. top. 15532/8/1/1- revendicator Pogăcean Nicolae- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1372/31.05.2005, de respingere

15532/8/1/1/1 - Dosar 67168- Legea 247/2005-Revendicator Pogăcean Nicolae-dosar terminat-respingere

15532/8/2/1

Nu a fost revendicat

Nu a fost revendicat

15532/8/2/2

Dosar nr. 2336- Gavriș

Lucreția- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1522/27.02.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri-retur Prefectură

15532/8/2/2- Dosar 231-Legea 1/2000- Gavriș Lucreția-dosar nesoluționat

Dosar 562-Legea 169/1997- Gavriș Lucreția-

dosar nesoluționat

15532/873/1^

Nu a fost revendicat

I

15532/8/3/1-Dosar 137/1998 - Tasnadi Ștefan -

nesolutionat             n

15532/9/1/1

Nu a fost revendicat

15532/9/1/1-Dosar 137/1998 - Tasnadi Ștefan -

I

—--nBsotuțronat

15532/8/3/2

Nu a fost revendicat

15532/8/3/2-Dosar 64533 - Câmpean Dorel - terminat-respingere

Dosar 65882 - Câmpean Dorel - terminat-respingere

15532/8/3/2- Dosar 2519 - Cristea Dumitru- nesoluționat

15532/9/1/2

Nu a fost revendicat

L

15532/9/1/2-Dosar 64533 - Câmpean Dorel - terminat-respingere

Dosar 65882 - Câmpean Dorel - terminat-respingere

I

15532/9/3/1

Nu a fost revendicat

15532/9/3- D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru- nesoluționat 15532/9/3/1 - D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru- nesoluționat

15532/9/3/2

1

Dosar nr. 3494-revendicat nr. top. 15532/9/3/2/3- Moldova."

Alexandru senior și jr, și Moldovan Sanda- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 333/01.02.2006, de respingere și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 710/28.01.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri-trimis Prefectură 2011

15532/9/3- D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru- nesolutionat

15532/9/3/2 - D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru- nesoluționat

15532/10/1

Dosar nr. 4202- revendicat nr. top. 15532/10/1/1- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1213/20.03.2006, de respingere

15532/10/1- D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan

Alexandru- nesoluționat

15532/10/1 - D. 2519- Legea 169/1997- Cristea Dumitru-nesoluționat

15532/10/2/1

Dosar nr. 3490-revendicat nr. top. 15532/10/2/1/2-Moldovan Alexandru senior și jr, și Moldovan Sanda-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 712/28.01.2008, de respingere și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 2972/27.05.2011, cu propunere de acordare de despăgubiri-trimis prefectură 2011

15532/10/2/1/2- D. 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru- nesoluționat

J

15532/10/2/2

Dosar nr. 2005 -revendicat nr.

trrr-i                          Rr»rf-rr»

15532/10/2/2/1-D. 4015-Legea 169/1997-, Bqrbe Vasile-

1

I

Vasile-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 335/01.02.2006, de respingere,

Dosar 2005A- Moldovan

Alexandru senior și jr, și Moldovan Sanda- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 334/01.02.2006, de

respingere, și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 709/28.01.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri-trimis Prefectură

11            LIU11 dL .       '

15532/10/2/2/2-D.85748 -Legea 169/1997- Borbe Maria -terminat

Dosar 3986- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru-Nesoluționat

Dosar 1069- Legea 169/1997- Moldovan Alexandru-

nesoluționat

15557/10/2/2

Nu a fost revendicat

15557- D. 1860 -Cherecheș Francisc - Legea 169/1997-nesoluționatDIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI


ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Nr. 56828/453/17.02.2014

NOTĂ INTERNĂ

Către,

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Vă rugăm să ne comunicați dacă se înregistrează procese pe rol având ca obiect imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, zona lacului Gheorgheni (Iulius Mall), conform tabelului anexat prezentei, precum și, dacă este cazul, stadiul soluționării acestora.

Vă mulțumim pentru colaborare,

DIRECTOR.

IULIAȘEFSERVTCIUr

MIHAELA MIRON

/ /

întocmit, Cons. Adriana David

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Nr. 121299/453/04.04.2014

NOTĂ INTERNĂ

Către.

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS

Prin prezenta, revenim la NI nr. 56828/17.02.2014, prin care am solicitat să ne comunicați dacă se înregistrează procese pe rol având ca obiect imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, zona lacului Gheorgheni (Iulius Mall) și vă transmitem alăturat răspunsul primit de la Compartimentul revendicări, în scopul verificării proceselor pe rol, raportat la datele suplimentare privind imobilele respective.
DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

Nr. 121294/453/04.04.2014

NOTĂ INTERNĂ

Către,


SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI R.A.

Urmare răspunsului Dumneavoastră la Nota Internă nr. 56590/18.03.2014, privind imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, Zona „lac Gheorgheni (Iulius Mall), vă rugăm să ne precizați, pentru fiecare dosar de revendicare, datele de identificare ale revendicatorilor, în scopul contactării acestora.

Deasemenea, pentru fiecare dosar de revendicare nesoluționat, vă rugăm să estimați un termen de soluționare a acestuia, în limita competențelor Comisiei locale de Legea 10/2001, respectiv ale Comisiei locale de fond funciar.SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR și RA COMPARTIMENT REVENDICĂRI

Nr. 56590/453/18.03.2014

NOTĂ INTERNĂ


CĂTRE,

SERVICIUL EVIDENTĂ PATRIMONIU și CADASTRU


Urmare notei interne nr. 56590/453/17.02.2014, vă comunicăm alăturat situația revendicărilor în baza Legii nr.10/2001, a parcelelor identificate de dumneavoastră:

Nr. topografic solicitat

Situația revendicării în baza Legii nr.10/2001

Situația revendicării în baza

J

Legilor fondului funciar

I

15532/1/1

Nu a fost revendicat

15532/1/1-Dosar 70073-Leqea 247/2005 -Revendicator Zeciu Roxana-dosar nesoluționat

15532/2

Nu a fost revendicat

15532/2/2 - Dosar 62944- Leqea 247/2005-

Revendicator Bercea Maria-nesoluționat

15532/3

Nu a fost revendicat

15532/3/2 - Dosar 62944- Leqea 247/2005-

Revendicator Bercea Maria-nesoluționat

15532/4

Dosar nr. 2170-revendicat nr. top. 15532/4/3, nr. top. 15532/5 și nr. top. 15532/6-Domșa Antoniu Dumitru- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-

Napoca nr. 8401/26.09.2007, cu propunere de acordare de despăgubiri,modificată prin Dispoziția nr. 1254/04.04.2013, de acordare de despăgubiri pentru teren în suprafață totală de 10657 mp (9832+825 mp) conform instanței

15532/4/3, 15532/5 și 15532/6 - Dosar 809-

Legea 169/1997- Revendicator Domșa Aurelia - soluționat prin respingere

15532/5

15532/6

15532/7/3

Nu a fost revendicat

15532/7/3/1 - Dosar 67168- Leqea

247/2005- Revendicator Pogăcean Nicolae-dosar soluționat prin respingere

15532/7/3 - Dosar 72290- Leqea

247/2005- Revendicator Pogăcian

Nicolae-soluțîonat prin respingere

15532/8/1

Dosar nr. 266-revendicat nr. top. 15532/8/1/1-revendicator Pogăcean Nicolae- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1372/31.05.2005, de respingere

15532/8/1/1/1 - Dosar 67168- Leqea

247/2005- Revendicator Pogăcean Nicolae-dosar soluționat prin respingere

15532/8/2/1

Nu a fost revendicat

Nu a fost revendicat

15532/8/2/2

Dosar nr. 2336- Gavriș Lucreția- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr.

1522/27.02.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri pentru cota de 28/40 parte din teren în suprafață de 809 mp-retur Prefectură

15532/8/2/2- Dosar 231-Leqea 1/2000-Revendicator Gavriș   Lucreția-dosar

nesoluționat

-Dosar 562-Legea 169/1997- j Revendicator Gavriș   Lucreția-dosar |

soluționat prin respingere

1

15532/8/3/1

Nu a fost revendicat

15532/8/3/1-Dosar 137- Leqea 169/1997-

Revendicator Tasnadi Ștefan —dosar la |

ANRP

1

1

15532/9/1/1

Nu a fost revendicat

15532/9/1/1- Dosar 137- Leqea 169/1997-Revendicator Tasnadi Ștefan —dosar la ANRP

15532/8/3/2

Nu a fost revendicat

15532/8/3/2-Dosar 64533 -Legea

247/2005- Revendicator Campian Dorel -soluționat prin respingere

- Dosar 65882 - Legea 247/2005-Revendicator Câmpian Dorel —soluționat prin respingere 15532/8/3/2- Dosar 2519 - Leqea 169/1997-Cristea Dumitru- dosar nesoluționat

15532/9/1/2

Nu a fost revendicat

I

15532/9/1/2- Dosar 64533 - Leqea 247/2005- Revendicator Câmpian Dorel -soluționat prin respingere

- Dosar 65882 - Legea 247/2005-Revendicator Câmpian Dorel —soluționat prin respingere

15532/9/2/3

Nu a fost revendicat

Nu a fost revendicat

15532/9/3/1

Nu a fost revendicat

15532/9/3- Dosar 1069- Leqea 169/1997-

Moldovan Alexandru- nesoluționat 15532/9/3/1 - Dosar 1069- Leqea 169/1997-

Moldovan Alexandru- nesoluționat

15532/9/3/2

Dosar nr. 3494-revendicat nr. top. 15532/9/3/2/3-Moldovan Alexandru senior și jr, și Moldovan Sanda- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 333/01.02.2006, de respingere și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 710/28.01.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri-pentru teren în suprafață de 964 mp

15532/9/3- Dosar 1069- Leqea 169/1997-1

Moldovan Alexandru- nesoluționat 15532/9/3/2 - Dosar 1069- Leqea 169/1997- Moldovan Alexandru-nesoluționat

15532/10/1

Dosar nr. 4202- revendicat nr. top. 15532/10/1/1-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 1213/20.03.2006, de respingere a notificării

15532/10/1- Dosar 1069- Leqea 169/1997-

Moldovan Alexandru- nesoluționat 15532/10/1 - Dosar 2519- Leqea 169/1997-Cristea Dumitru- nesoluționat

15532/10/2/1

Dosar nr. 3490-revendicat nr. top. 15532/10/2/1/2-Moldovan Alexandru senior și jr, și Moldovan Sanda-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 712/28.01.2008, de respingere și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 2972/27.05.2011, cu propunere de acordare de despăgubiri pentru cota de 1/2 parte din terenul în suprafață de 990 mp

15532/10/2/1/2- Dosar 1069- Leqea 169/1997- Moldovan Alexandru-nesoluționat

15532/10/2/2

Dosar nr. 2005 -revendicat nr. top. 15532/10/2/2/2-Borbe Vasile-Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 335/01.02.2006, de respingere, Dosar 2005A- Moldovan Alexandru senior și jr, și

Moldovan Sanda- Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 334/01.02.2006, de respingere, și Dispoziția Primarului municipiului Cluj-Napoca nr. 709/28.01.2008, cu propunere de acordare de despăgubiri pentru teren în suprafață de 823 mp

15532/10/2/2/1-Dosar 4015-Leqea 169/1997- Borbe Vasile - nesoluționat 15532/10/2/2/2-Dosar 85748 -Leqea 247/2005- Pogacian Nicolae - dosar soluționat prin respingere -Dosar 3986- Legea 169/1997-Moldovan Alexandru-dosar soluționat prin respingere -Dosar 1069- Legea 169/1997-Moldovan Alexandru- nesoluționat

15557/10/2/2

Nu a fost revendicat

15557- Dosar 1860 -Cherecheș Francisc

- Legea 169/1997- nesoluționat

ȘEF SERVICIU,

COSMINA CANCiR

EA


f / Lî

ntocmit 2 ex. Andreșan Mihaela’ " ' Tușa Simion


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

- PRIMAR -


DISPOZIȚIE

f


AVIZAT: / secretar/ AURORA ȚĂRMURE-

/ y


privind modificarea Dispoziției nr. 8401 din 26 septembrie 2007


Primarul municipiului Cluj-Napoca,

Examinând notificarea nr. 2035 din 06.11.2001, depusă prin Executor judecătoresc Cîmpian Mihai, aferentă dosarului intern nr. 2170, prin care di. DOMȘA ANTONIU DUMITRU, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, șțr. Fagului nr. 42 și numita IONESCU MARIÂ-IULIĂNĂ, decedată la data de 21.04.2006, având drept moștenitoare în baza Certificatului de moștenitor nr. 124/2006, eliberat de notar public Silvia Valeria Budușan, pe d-na STOIAN DIANA PAULA, domiciliată în București, str. Matei Basarab nr. 101, bloc 64, ap. 32, sectorul 3, solicită, în principal atribuirea unei suprafețe de teren în intravilanul municipiului în schimbul suprafeței de teren de 9.832 mp deținută, iar în subsidiar acordarea de despăgubiri bănești pentru terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Sarmisegetuza nr. 1-3,

Văzând Dispoziția nr. 8401 din 26 septembrie 2007, privind propunerea de acordare de despăgubiri, și Sentința civilă nr. 128/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 4680/117/2007, rămasă definitivă și irevocabilă, prin care se dispune modificarea dispoziției emise în sensul că persoanele îndreptățițe sunt reclamantul Domșa Antoniu Dumitru și Stoian Diana Paula, ultima în calitate de moștenitoare a defunctei lonescu Maria luliana, stabilind dreptul la despăgubiri în condițiile Titlului VII din Legea nr. 247/2005 și pentru diferența de teren de 825 mp, teren preluat de la Domșa Aurelia în cotă de 5/8 parte, respectiv Domșa Antoniu Dumitru și lonescu Maria luliana, proprietari în părți egale asupra cotei de 3/8 parte,

Având în vedere Referatul nr. 423/304.1 din 27.02.2013, al Comisiei pentru aplicarea Legii nr.10/2001,

Văzând avizul Serviciului juridic-contencios precum și prevederile Legii nr.10/2001, republicată,

în temeiul art. 68 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ^ al art. 21 alin 4 din Legea nr. 10/2001, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. I Se modifică art. 1 al Dispoziției nr. 8401 din 26 septembrie 2007, în sensul că se propune acordarea de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv - Titlul VII din Legea nr.247/2005, și pentru diferența de teren de 825 mp, teren preluat de la Domșa Aurelia în cotă de 5/8 parte, respectiv Domșa Antoniu Dumitru și lonescu Maria luliana, proprietari în părți egale asupra cotei de 3/8 parte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sarmisegetuza nr. 1-3, precum și în sensul că persoanele îndreptățițe sunt dl. DOMȘA ANTONIU DUMITRU, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 42, având C.N.P. 1460706120649 și d-na STOIAN DIANA PAULA, domiciliată în București, str.Matei Basarab nr. 101, bloc 64, ap. 32, sectorul 3, având C.N.P. 2710828120710, ultima în calitate de moștenitoare a defunctei lonescu Maria luliana.

Art. II Celelalte prevederi ale dispoziției menționatejmai sus rămân valabile.

1- -

p          R I M A R,

'   ■ EMIL BOC


Nr.             din


ROMÂNIA


JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


AVIZAT:

SECRETAR, AURORAȚĂRMURE


03^:29.09^006DISPOZIȚIE DE PROPUNERE PRIVIND ACORDAREA DE D PĂGUBIRI

Privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrate sub nr. 66733/3/452 din 08.11.2001, prin care dl. DOMȘA ANTONIU DUMITRU, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 20, ap. 57 și d-na IONESCU MARIA IULIANA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Cipariu nr. 15, ap. 48, solicită, în principal atribuirea unei suprafețe de teren în intravilanul municipiului în schimbul suprafeței de teren de 9.832 mp deținută, iar în subsidiar acordarea de despăgubiri bănești pentru terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sarmisegetuza nr. 1-3,

Având în vedere notificarea nr. 2035 din 06.11.2001, depusă prin Executor judecătoresc Cîmpian Mihai, prin care se solicită cele menționate mai sus,

Analizând actele depuse la dosarul intern nr. 2170, aferent notificării, se constată că revendicatorii au calitatea de persoane îndreptățite, conform dispozițiilor art. 3, alin 1, lit a, coroborat cu art. 4 alin 2, din Legea nr. 10/2001, republicată, fiind în parte foști proprietari, iar în parte moștenitorii fostului proprietar, în baza Certificatului de moștenitor nr. 27 din 03.07.2002, eliberat de notar public Cecilia Doina Damian, și conform C.F. nr. 7919,

Reținând faptul că terenul revendicat a trecut în proprietatea statului prin Decizia nr.450 din 10 iunie 1969, bazată pe art. 17 din Constituția R.P.R., de la Pintea Aurelia, proprietară în cotă de 1/8 parte, Domșa Aurelia, proprietară în cotă de 1/8 parte, Domșa Antoniu și lonescu Maria luliana, proprietari în părți egale asupra cotei de 3/8 parte, iar terenul este situat în zonă sistematizată, pentru amenajarea lacului și aleilor din zona de agrement a Cartierului Gheorgheni - Casa Tineretului,

Având în vedere Referatul nr. 66733/2001/3/452 din 22.06.2006 al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001,

în conformitate cu dispozițiile art. 1, alin 2 și alin 3 și ale art. 26, alin 1, din Legea nr. 10/2001, republicată,

în temeiul art. 68 alin. 2 și art. 71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006 și al art. 21 alin 4 din Legea nr. 10/2001, republicată,

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DISPUNE:

Art. 1 Se propune acordarea de despăgubiri în condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv -Titlu VII din Legea nr. 247/2005, pentru terenul revendicat în suprafață de 9832 mp, situat în str. Sarmisegetuza nr. 1-3, în favoarea d-lui DOMȘA ANTONIU DUMITRU, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 20, ap. 57 și a d-nei IONESCU MARIA IULIANA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Cipariu nr. 15, ap. 48.

Art. 2 Prezenta dispoziție poate# la Secția Civilă a Tribunalului CliZTăft nr. 10/2001, republicată.

din