Hotărârea nr. 214/2014

Hotărârea 214/2014 - Însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 115803/453/01.04.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a terenului cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

_____________Art, 1, Se aprobă dezlipirea imobilului „teren intravilan”, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 2.367.157 mp., cu nr. cadastral 298412, înscris în CF nr. 298412 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în 172 de loturi, astfel:

 • - Lotul 1, în suprafață de 2.206.889 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 2, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 3, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 4, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 5, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 6, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 7, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 8, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 9, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 10, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 11, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 12, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 13, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 14, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 15, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 16, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 17, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în

C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;_________________________________________________________________

 • - Lotul 18, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 19, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 20, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 21, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 22, în suprafață de 397 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 23, în suprafață de 2335 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 24, în suprafață de 524 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 25, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 26, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 27, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 28, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 29, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 30 în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 31, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 32, în suprafață de 770 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 33, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 34, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 35, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 36, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 37, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 38, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 39, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 40, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 41, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 42, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 43, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 44, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 45, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 46, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 47, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 48, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 49, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 50, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 51, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 52, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 53, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care vafi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 54, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 55, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 56, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 57, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 58, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 59, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 60, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 61, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 62, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 63, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 64, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 65, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 66, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 67, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 68, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 69, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 70, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în

C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj -Napoca;____________________________________________________________________

 • - Lotul 71, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 72, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 73, în suprafață de 431 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 74, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 75, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 76, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 77, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 78, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 79, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 80, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 81, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 82, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 83, în suprafață de 2831 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 84, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 85, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 86, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 87, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 88, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Clui-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 89, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 90, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 91, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 92, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 93, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 94, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 95, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 96, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 97, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 98, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 99, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 100, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 101, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 102, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 103, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 104, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 105, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 106, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 107, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 108, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 109, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 110, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 111, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 112, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 113, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 114, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 115, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 116, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 117, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 118, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 119, în suprafață de 570 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 120, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 121, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 122, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 123, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în

C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;__

 • - Lotul 124, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 125, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 126, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 127, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 128, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 129, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 130, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou. care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 131, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 132, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 133, în suprafață de 460 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 134, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 135, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 136, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 137, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 138, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 139, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 140, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 141, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Clui-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 142, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 143, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 144, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 145, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 146, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 147, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 148, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 149, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 150, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 151, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 152, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 153, în suprafață de350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 154, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 155, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 156, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 157, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 158, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 159. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 160, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 161, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 162, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 163, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 164, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 165, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 166, în suprafață de 389 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 167, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 168, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 169, în suprafață de 370 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 170, în suprafață de 300 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 171, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 172, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 173, în suprafață de 36976 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 174, în suprafață de 15117 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 175, în suprafață de 205160 mp., identificat prin nr. cadastral nou, care va fi înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea terenului cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte de

Ec. Florin-


Nr. 214 din 29 mai 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

J

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

ZONA LOMB

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 298412

NR. CADASTRAL 298412

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

STR MOȚILOR, NR. 1-3----

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

TAI

ÎEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

N

C. F.

1UMĂR

CADASTRAL

SUPR

MP

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

298412 Cluj- Napoc

298412

a

2367157

Teren

Drepi de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj- Napoc:

i

2206889

Lot 1

NOU

Cluj- Napoc:

i

500

Lot 2

NOU

Cluj- Napoc:

i

500

Lot 3

NOU

Cluj- Napoc:

500

Lot 4

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 5

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 6

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 7

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 8

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 9

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 10

NOU

500 -

-----Lot 1F~

Drcpt de proprietate, în favoarea:

Cluj—Napoca

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

L

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 12

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 13

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 14

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 15

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 16

(

NOU

CI uj— Napoca

500

Lot 17

(

NOU Cluj— Napoca

500

Lot 18

c

NOU

Piu j— Napoca

500

Lot 19

c

NOU Cuj- Napoca

500

Lot 20

c

NOU 4uj- Napoca

500

Lot 21

c

NOU 'luj-Napoca

397

Lot 22NOU

Cluj- Napoc

a

2335

Lot 23

NOU

Cluj- Napoc

a

524

Lot 24

NOU

Cluj-Napoc

3

500

Lot 25

NOU

Cluj- Napoc<

i

500

Lot 26

NOU

Cluj- Napoc;

500

Lot 27

NOU

Cluj- Napoc;

500

Lot 28

NOU

Cluj-Napoc;

500

Lot 29

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 30

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 31

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

770

Lot 32

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 33

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 34

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 35

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 36

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 37

NOU

500

Lot 38

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 39

L

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 40

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 41

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 42

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 43

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 44

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 45

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 46

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 47

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 48

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 49

NOU |Cluj- Napoc

a

500

Lot 50

NOU

Cluj- Napoc

a

500

Lot 51

NOU

Cluj- Napoc<

a

500

Lot 52

NOU

Cluj- Napoc<

i

500

Lot 53

NOU

Cluj- Napoca

i

500

Lot 54

NOU

Cluj- Napocz

500

Lot 55

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 56

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 57

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 58

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 59

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 60

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 61

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 62

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 63

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 64

NOU

Cluj— Napoca

500

Lot 65

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 66

J f

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 67

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 68

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 69

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 70

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 71

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 72

NOU

Cluj- Napoca

431

Lot 73

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 74

NOU

Cluj- Napoca

350

Lot 75

NOU

Cluj- Napoca

350

Lot 76

NOU

Cluj- Napoc

a

350

Lot 77

NOU

Cluj- Napoc

a

350

Lot 78

NOU

Cluj- Napoc

a

350

Lot 79

NOU Cluj-Napoc.

a

350

Lot 80

NOU Cluj- Napoc.

a

350

Lot 81

NOU Cluj- Napoc.

i

500

Lot 82

NOU

Cluj-Napoct

2831

Lot 83

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 84

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 85

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 86

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîn administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 87

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 88

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 89

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 90

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 91

NOU

500

Lot 92

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 93

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 94

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 95

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 96

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 97

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 98

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 99

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 100

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 101

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 102

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 103NOU

Cluj- Napoc

a

500

Lot 104

NOU

Cluj- Napoc

a

500

Lot 105

NOU

Cluj- Napoc

i

500

Lot 106

NOU

Cluj- Napoc;

i

500

Lot 107

NOU

Cluj- Napoc;

i

500

Lot 108

NOU

Cluj- Napoc;

i

500

Lot 109

NOU

Cluj-Napoc;

500

Lot 110

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 111

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 112

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 113

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 114

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 115

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 116

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 117

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 118

NOU

Cluj— Napoca

570

Lot 119

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 120

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 121

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 122

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 123

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 124

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 125

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 126

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 127

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 128

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 129

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 130

NOU

Cluj- Napoc

a

500

Lot 131

NOU

Cluj- Napoc

a

500

Lot 132

NOU

Cluj- Napoc

a

460

Lot 133

NOU

Cluj- Napoc.

i

732

Lot 134

NOU Cluj- Napoc;

i

500

Lot 135

NOU Cluj- Napoc;

i

500

Lot 136

NOU

Cluj- Napoc;

L

500

Lot 137

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 138

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 139

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 140

NOU

Cluj-Napoca

500

Lot 141

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 142

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 143

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 144

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 145

NOU Cluj— Napoca

500

Lot 146

NGir

Cluj-Napoca

500

Lot 147

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 148

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 149

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 150

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 151

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 152

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 153

NOU Cluj- Napoca

350

Lot 154

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 155

NOI I

Cluj- Napoca

500

Lot 156

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 157

Tio

NOU

Cluj- Napoct

500

Lot 158

NOU

Cluj- Napoci

500

Lot 159

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 160

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 161

NOU Cluj-Napoca

500

Lot 162

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 163

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 164

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 165

NOU

Cluj- Napoca

389

Lot 166

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOC A în

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 167

administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 168

NOU

Cluj- Napoca

370

Lot 169

NOU

Cluj- Napoca

300

Lot 170

NOU

Cluj- Napoca

500

Lot 171

NOU Cluj- Napoca

500

Lot 172

NOU Cluj- Napoca

36976

Lot 173

NOU Cluj- Napoca

15117

Lot 174

NOU Cluj- Napoca

20516

Lot 175

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin