Hotărârea nr. 195/2014

Hotărârea 195/2014 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 29.05.2014.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, celor 57 de cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 59/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei, de la bugetul local pe anul 2012, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cataniciu Steluța Gustica, Chira Manuel, Csoma Botond, El Hayes Arthur Roland, Florea Ioan Horea, Gliga Florin Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lapusan Remus Gabriel, Mândru Brindusa Alina, Marcu Valtar, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Peter Teofil Claudiu, Popa Liviu, Pop Ioan, Ratiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Surubaru Gheorghe, Tomos Constantin Ioan, Vuscan Gheorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 121.265/313 din 19.04.2012 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei “diplome de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, conform Hotărârii nr. 59/2012, celor 57 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2012, celor 57 de cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Comunicare, relații publice și turism și Serviciul Stare civilă.


Nr. 195 din 26 aprilie 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Contrasemnft^ffi

Secretarul mu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr.195/2012


TABEL NOMINAL cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1.000 lei de la bugetul local pe anul 2012, conform Hotărârii nr. 59/2012


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

BERAR

ZAHARIE

VERONICA

20.02.1962

2

BOJTHE

ALEXANDRU

ELESABETA

29.12.1961

3

BRATUCU

LIVIU-SEBASTIAN

DORINA

25.01.1962

4

1

CĂRĂUȘ

NICOLAE

ANCA

22.03.1962

nn

CERCEL

VASILE

ROZICA

10.03.1962

r~6~i

CHIOREAN

EUGEN

LUCREȚÎA

11.02.1962

7'

CHIRIȚA

DAN

ELENA-LUCIA

30.04.1960

L8 J

CIOCA

IOAN

VOCHIȚA

T5.b2.T962

i 9 !

CIOROSLAN

ALEXANDRU

OTILIA

08.02.1962

10

CIOROSLAN

GAVRIL

VIORICA

10.03.1962

1----I

11 1

J

COCAN

ALEXANDRU

ILEANA

20.02.1962

12 .

jCRISTEA

1                                                                                                                                                                                              i

VASILE

i

VERONICA

25.01.1962

13

DEAK

ANDREI-AUGUSTIN

GERDA -IULIA

12.02.1962

| 14

DOROGHI

IOAN

ILIANA

22.03.1962

FARCAȘ

EMIL

IULIANA

10.03.1962

16 j

IFLORIȘCA

AGUSTIN

MARIA

27.02.1962

nr]

GĂDĂLEAN

TEODOR

1

CORNELIA

24.03.1962

18 |

GEAMBAȘU

ȘTEFAN

ILEANA

23.02.1962

Ll9J

GROZA

GRIGORE

ANA

03.02.1962

20

GROZA

ION

SABINA

24.02.1962

21

HODREA

ILIE

LEONTINA

10.03.1962

22

HOLHOȘ

IOAN

MARIA

20 01.1962

.. . . .

23

IOZAN

IOAN

MARIA

10.03.1962

24

KASSIAN

VASILE

MARIANA

01.10.1958

25

KOLUMBAN

TIBERIU

ERZSEBET

11.12.1961,

26

KOTO

IOSIF

REKA-CLARA

13.03.1962

27

LAZAR

VASILE

CORALIA-ZULNIA

22.01.1962

________1

28

LAZĂR

VASILE

maria-luciaXX â

X7.02.1962

29

MAȘCA

EMIL

MARIA

7^2.1962,

30

MAIER

TEODOR

ILEANA 1* (

)^6^1962
Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

31

MARGHITAȘ

TRAIAN

SPERANȚA-DOÎNA

25.12.1961

. .     ..i

L32_

MARTINI

OTO

GHERGHINA

05.03.1962

33

MATIȘ

CORNEL

ECATERINA

28.02.1962

34

MIC

GAVRILĂ

MARIA

08.11.1961

MIHALI

1

DUMITRU

MARIA

04.11.1961

361

MIRON

CONSTANTIN

ELISAVETA

10.02.1962

37

MOLDOVAN

1 1

ALEXANDRU

DORINA

11.03.1962

38

MOLDOVAN

IOAN

ADRIANA-VASILICA

09.03.1962

39

MORARU

FENICE-CORNEL

ELENA-MARIA

14.03.1962

40

NAGY

1

CAROL

ZSUZSÂNNA

25.02.1961

41

NEMEȘ

PETRU

MARIA

19.10.1960

42 J

NICOARĂ

CONSTANTIN

EUGENIA

24.02.1962

43

OLTEAN

VASILE

EUGENIA

02.03.1962;

44"!

POP

L—                   .   ..       ..

DUMITRU

ANASTASIA

08.06.1960

45

POP

VASILE

MARIA

10.02.1962

46

POP

IOAN

MARIANA-VIORICA

02.03.1962

47

POP

EMIL

AURELIA

F7.02.1962

48

[popa

IOAN

ANA

03.034962

49 |

SIMON

ȘTEFAN

ROZALIA

07.02.1962

50]

SZEKELY

RAIMONDO-LUDOVIC

LAVOTTA

24.03.1962

lIE

TAMAS

1

MARTIN

ZSUZSÂNNA

31.01.1962

52

TODORAN

NICOLAE

MARIA-MAGDALENA

20.03.1962

53

TRUȚĂ

GHEORGHE

SARA

22.02.1962

54

UNGUR

LIVIU

CEZARINA

25.02.1962

55 ;

VALKAI

LUDOVIC

MAGDALENA

24.02.1962

56

VEREȘ

GHEORGHE

MARGIT

~ÎX034962]

57

VINTAN

LUCIAN-TIBERIU

OTELIA

09.02.1962