Hotărârea nr. 19/2014

Hotărârea 19/2014 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 Iei, din bugetul local pe anul 2014, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2014, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia Gina, Bîldea Ioan. Borza Ioana Sanda, Chifor Lazăr Ovidiu, Constantea Radu Mihai. Csoma Botond. Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu Marin. Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Oniga Gabriel Mihai, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie Emil, Rațiu Radu Florin, Stoica Doru Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan, Tarcea Dan Ștefan, Turdean Ovidiu Laurean, Țăgorean Iuliu Mirel;

Analizând Referatul nr. 18.239/313 din 16.01.2014 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 Iei, din bugetul local pe anul 2014, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Ia data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1000 lei de la bugetul local pe anul 2014, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă nici unul dintre cei doi soți nu este în viață la data acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează. Direcția economică. Direcția comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.

Prei


Nr. 19 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)cipiului.