Hotărârea nr. 189/2014

Hotărârea 189/2014 - Acordarea „diplomei de aur” şi a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Bîldea Ioan, Popa Irimie-Emil, Chifor Lazar-Ovidiu, Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean, Țăgorean Iuliu-Mirel și Tarcea Dan-Ștefan;

Analizând Referatul nr. 136208./313 din 15.04.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene, din anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția comunicare, relații publice și turism și Serviciul stare civilă.


Nr. 189 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 189/2014


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014


Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


ANDREICA


GHEORGHE


ADRIANA


BUZIAȘ


ZAHARIA


ANA


Data căsătoriei

24.03.1964

29.02.1964


CÂMPEAN


SIMION


AURELIA


20.03.1964


CHIRA


CUȘ


GRIGORE

GHEORGHE


VERONICA-EUGENIA


ELENA


12.03.1964


14.03.1964


DANCI


IOAN


ECATERINA

Jl


22.01.1964


d6mos


FRANCISC-ANTON-NICOLA ILEANAFARKAS


10


FOITOȘ

FULOP


11


GYORFFY


12


HOLONEC


13


LASLO


14


LEȚFALVI


15


MACRA


16


MARC


17 • MARC


18


MOCEAN


19


MOLDOVAN


20


MOLDOVAN


21


MOLDOVAN


22


MOLNÂR


23


MUREȘAN


24


NEMERE


25


OROSFAI


26


SERDEAN


27


SILAV


28


szab6


29


SZILAGYI


30


TECARJOZSEF-LÂSZLd


GHEORGHE31.03.1964


i ,            ___

27.09.1963


19.03.1964


03.03.196419.01.1963


18.03.1964


20.03.1964


08.10.1960


17.03.1964


18.03.196412.04.1964


13.03.1964


01.04.1964


09.03.1964


21.03.1964


25.03.1964


27.02.1964


06.07.1963


04.04.1964


Nr crt Nume familie soți

  • 31  TRIPON

  • 32  ȚIBREData căsătoriei

1 18.034964

I

| 24.01.1960