Hotărârea nr. 187/2014

Hotărârea 187/2014 - Alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca — proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Chifor Lazar Ovidiu, Gered Imre, Pop Ioan și Turdean Ovidiu Laurean;

Analizând Referatul nr. 133007 din 15.04.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 95/2006 și ale Legii nr. 350/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 3.500.000 iei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.Nr. 187 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte

Anexă la Hotărârea nr. 187/2014


NR CR.

INSTITUȚIA MEDICALĂ/DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

DESTINAȚIA ALOCĂRII

SUMA ALOCATĂ (LEI)

1.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA -AMBULATORIUL INTEGRAT

- asigurarea unei structuri funcționale.

150.000

2.

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA

  • - reparații curente pentru secția Pediatrie III, str. Câmpeni nr. 2-4;

  • - achiziție aparatură medicală:

  • 1. procesor țesuturi pentru Laboratorul de anatomie patologică;

  • 2. skin grafi mesher pentru Compartimentul de chirurgie plastică și reparatorie;

  • 3. aparat încălzit sânge pentru terapie transfuzinală;

  • 4. telescop optic pentru ORL (2 buc).

325.000

3.

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

  • - reabilitare sistem comandă ascensoare transport persoane;

  • - reparații capitale și construcții centrală termică, corp I.

150.000

4.

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA

  • - sistem arhivare și vizualizare imagistică medicală;

  • - ecograf multidisciplinar cu accesorii.

500.000

5.

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAV1AN FODOR” CLUJ -NAPOCA

- reparații capitale fațadă imobil Chirurgie III.

100.000

6.

INSTITUTUL INIMII DE

- achiziție aparatură medicală.

200.000

URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „N.

STÂNCIOIU”

7.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA -SMURD

- asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele Smurd Cluj.

170.000

8.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ, Clinica de obstetrică-ginecologie

- reparare, igienizare, reabilitare la etajul II al clinicii.

200.000

9.

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA

- achiziție aparatură - ecograf.

100.000

10

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA

l.Clinica Psihiatrie, Pavilion V- lucrări de reparații curente, reabilitare și mansardare;

100.000

2. Clinica Ginecologie “Dominic Stanca ” - lucrări de procurare și montaj stație compresoare, aer medical;

25.000

3. Clinica Maxilo-Facială I, Ambulatorul Stomatologic — lucrări de reparații, execuție și montaj lift, refațadizare;

500.000

4.Clinica Dermatologie: - lucrări del^ațțțiDîmtwlator;

75.000

5. Clinica Ortopedie - lucrări de execuție, reparații saloane și bloc operator;

50.000

6. Clinica Medicală I, Secția Gastroenterologie - lucrări de reparații;

50.000

7. Clinica Medicală I, Secția Endoscopie - lucrări de reparații;

100.000

8.Clinica Chirurgie II- lucrări de reabilitare bloc operator și terapie intensivă;

100.000

9. Clinica Maxilo Facială II- achiziție și montaj grup electrogen

50.000

10. Clinica Neurochirurgie - achiziție și montaj grup electrogen;

50.000

11. Unitatea de primire urgențe (UPU)- lucrări de reparații;

55.000

12.Clinica ORL - achiziție de aparat anestezie (narcoză), bloc operator și ATI;

50.000

13. Clinica Ortopedie- modernizarea mobilierului și a materialelor necesare secției 2;

100.000

14. Anatomie Patologică - lucrări de reparații;

50.000

75. Clinica Neurochirurgie - achiziție de aparat de anestezie (narcoză), bloc operator și A.T.I.

50.000

11

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

„Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie ” (SANODENTAPRIM).

200.000

TOTAL

3.500.000