Hotărârea nr. 171/2014

Hotărârea 171/2014 - Aprobarea proiectului „Buget Participativ de Tineret în Cluj2015, Capitala Europeană a Tineretului”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Buget Participativ de Tineret în Cluj2015, Capitala Europeană a Tineretului”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Buget Participativ de Tineret în Cluj2015, Capitala Europeană a Tineretului” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 136383 din 15.04.2014 al Direcției Generale Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului „Buget Participativ de Tineret în Cluj2015, Capitala Europeană a Tineretului”, beneficiar Grupul PONT cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, Se aprobă proiectul „Buget Participativ de Tineret în Cluj2015, Capitala Europeană a Tineretului”, finanțat prin Fondul ONG - EEA Grants.

Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 82.947 euro.

Art, 3. Se aprobă cofinanțarea proiectului cu suma de 9.447 euro, echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte și Direcția economică.

Nr. 171 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)