Hotărârea nr. 170/2014

Hotărârea 170/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013 şi 2/2014 (aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanţare pentru programul de realizare a investiţiilor în municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 491/2010,285/2011,328/2012,489/2013, 531/2013 și 2/2014 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120909/445/03.04.2014 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică Anexa la Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013 și 2/2014, în sensul modificării Hotărârilor de consiliu local prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții „Construire Centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat” și „Amenajare, modernizare străzi - Calea Turzii”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II - Celelalte prevederi din Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013 și 2/2014, rămân neschimbate.

ArtlII - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 170 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 170/2014


LISTA INVESTIȚIILOR CE VOR FI REALIZATE DIN CREDITE

*

VALORILE NU INCLUD TVA

cu TVA

Nr. '

Denumirea obiectivului

Nr. Hotărâre Consiliul local

Valoare aprobată

Credite bancare

Credite bancare

Credite bancare

Credite bancare

Credite bancare

Credite bancare

crt.

de aprobare documentații

TOTAL

C+M

interne, conform

interne, conf.

interne, conf.

interne, conf.

interne, conf.

interne, conf.

tehnico-economice

HCLnr. 491/2010

HCL nr. 285/2011

HCL nr. 328/2012

HCL nr.489/2013

HCL nr.531/2013

HCL nr.2/2014

ol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Construire sală multifuncțională de sport

295/23.06.2009

269.010.000,00

188.761.100,00

114.605.777,00

63.837.847,00

63.837.847,00

63.837.847,00

63.837.847,00

87.989.892,00

2

Ansamblul Centrul Cultural Transilvania - clădirea sălii de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania, Piața Transilvania, anexe tehnice si parcaje subterane”.

527/14.11.2013

288.000.900,00

202.872.100,00

67.064.493,00

67.064.493,00

67.064.493,00

54.432.901,91

52.445.233,59

557.843,00

3

Modernizare 100 străzi

33/31.07.2008

1.455.214,61

1.264.166,55

1.804.466,00

1.804.466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cobzarilor

480.038,66

358.748,74

595.248,00

595.248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Grigore Ureche

89.264,19

81.838,82

110.688,00

110.688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. lacob

492.487,39

458.008,40

610.684,00

610.684,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Simion Mușat

393.424,37

365.570,59

487.846,00

487.846,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Amenajare, modernizare străzi

175.011.743,00

164.502.950,00

23.482.992,00

106.275.207,04

130.801.957,73

141.983.854,99

143.971.523,31

114.832.392,37

Baba Novac

346/09.05.2006

716.645,00

685.213,00

888.639,00

888.639,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Scorțarilor

342/09.05.2006

1.191.252,00

1.138.912,00

1.477.152,00

1.477.152,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Târnavelor

452/27.06.2006

1.363.453,00

1.218.782,00

1.690.682,00

1.690.681,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Mărășești

448/27.06.2006

2.680.707,00

2.398.309,00

3.324.077,00

3.324.076,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Calea Borhanciului

437/09.11.2010

7.643.520,00

6.757.348,00

'UWțSsy»

9.477.964,80

9.477.964,00

9.477.964,00

9.477.964,00

9.477.964,00

Calea Dezmirului

438/09.11.2010

5.342.320,00

4.723.475,00

6.624.476,80

5.888.291,07

5.888.291,07

5.888 291,07

5.888.291,07

Ciobanului

372/23.05.2006

613.880,00

586.90$Jq

l    824.085,00

735.555,35

735.555,35

735.555,35

735.555,35

Răvașului

368/23.05.2006

748.484,00

715.656,q6

ț 1.004.865,00

896.343,25

896.343,25

896.343,25

896.343,25

Acces din str. Oașului la cart. Lombuiui

363/09.07.2009

7.868.426,00

7.212 apLup

'  9.756.848,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Calea Turzii

112/20.03.2014

19.184.891,00

18.999.994,'Oq

22.339.571,00

23.789 264,84

22.339.571,01

22.339 571,01

17.000.000,00

Bethlen Gabor

105/22.03.2011

891.844,00

813.578,00

0,00

1.105.886,56

961.817,07

961.817,07

961.817,07

961.817,08

Gheorghe Doja

104/22.03.2011

2.100.652,00

1.931.980,00

0,00

2.604.808,48

2.604.808,48

1.658.441,02

1.658.441,02

1.658.441,02

Drum Sf. loan

106/22.03.2011

16.011.455,00

13.609.971,00

0,00

8.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Făgetului

103/22.03.2011

9.219.429,00

8.518.346,00

0,00

5.050.712,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Oașului

102/22.03.2011

18.942.480,00

17.514.210,00

0,00

9.500.000,00

21.734.928,21

16.013.022,80

16.013.022,80

16.013.022,80

Luceafărului

234/14.06.2011

4.082.704,00

3.639.187,00

0,00

5.062.552,96

3.809.492,23

3.809.492,23

3.809.492,23

3.809.492,23

Aleea Vidraru

235/14.06.2011

3.059.339,00

2.720.547,00

0,00

3.793.580,36

2.490.061,34

2.490 061,34

2.490.061,34

2.490 061,33

Ion Meșter

232/14.06.2011

3.813.475,00

3.397.509,00

0,00

4.728.709,00

3.981.705,59

3.981.705,59

3.981.705,59

3.981.705,59

Aleea Detunata

233/14.06.2011

1.857.500,00

1.641.697,00

0,00

2.303.300,00

1.990.120,42

1.990.120,42

1.990 120,42

1.990.120,42

Cernei

241/14.06.2011

2.669.959,00

2.494.376,00

0,00

3.310.749,16

3046.382,47

3.046.382,47

3 046.382,47

3.046.382,47

Papai Paris Ferencz

240/14.06.2011

815.631,00

758.417,00

0,00

1.011.382,44

842.647,84

842.647,84

842.647,84

842.647,84

Dorobanților 102-113

236/14.06.2011

961.715,00

895.176,00

0,00

1.192.526,60

1.095.983,56

1.095.983,56

1.095.983,56

1.095.983,56

Al.Vaida Voievod

231/14.06.2011

889.224,00

827.312,00

0,00

1.102.637,76

945.309,06

945.309,06

945.309,06

945.309,06

Cosminului

134/20.03.2012

1.951.042,00

1.920.503,00

0,00

0,00

2.419.292,08

2.419.292,08

2.419.292,08

2.419.292,08

Baia Mare

190/26.04.2012

986.225,00

969.569,00

0,00

0,00

1.222.919,00

1.222.919,00

1 222.919,00

1.222.919,00

Dornei

189/26.04.2012

772.721,00

759.138,00

0,00

0,00

958.174,04

958.174,04

958.174,04

958.174,04

Trambitasului

191/26.04.2012

823.525,00

809.211,00

0,00

0,00

1.021.171,00

994.784,36

994.784,36

994.784,36

Lapusului

245/24.05.2012

768.561,00

755.037,00

0,00

0,00

953.015,64

953.015,64

953.015,64

953.015,64

Gh. Pomut

244/24.05.2012

397.304,00

389.123,00

0,00

0,00

492.656,96

492.656,96

492.656,96

492.656,96

Donath

240/24.05.2012

1.380.201,00

1 355.412,00

0,00

0,00

1.711.449,24

1.711.449,24

1.711.449,24

1.711.449,24

A.Vaida Voevod

242/24.05.2012

1.419.606,00

1.394.250,00

0,00

0,00

1.760.311,44

1.342.615,53

1.342.615,53

1.342.615,53

Miron Costin

243/24.05.2012

489.065,00

477.100,00

0,00

0,00

606.440,60

606 440,60

606.440,60

606.440,60

Mihai Romanul

241/24.05.2012

2.164.242,00

2 128.515,00

0,00

0,00

2.683.660,08

2.683.660,08

2.683.660,08

2.683.660,08

Breaza

246/24.05.2012

1.008.644,00

991.666,00

0,00

0,00

1.250.718,56

1.250.718,56

1.250.718,56

646.121,76

Povârnișului

239/24.05.2012

855.550,00

840.774,00

0,00

0,00

1.060.882,00

1.060.882,00

1.060.882,00

0,00

Scortarilor

238/24.05.2012

4.690.859,00

4.620.894,00

0,00

0,00

3.852.757,75

3.852.757,75

3.852.757,75

3.852.757,75

Sens Giratoriu P-ta 1 Mai

237/24.05.2012

1.197.446,00

1.177.751,00

0,00

0,00

1.484.833,04

1.433 353,14

1.433.353,14

1.433.353,14

Simion Mușat

136/20.03.2012

908.428,00

892.892,00

0,00

0,00

1.126.450,72

823.936,71

823.936,71

823.936,71

Fantânele-Heinrich Heine

322/06.09.2011

3.709.157,00

3.653.318,00

0,00

0,00

4.599.354,68

2.503.149,54

2.503.149,54

2.503.149,54

Răsăritului

321/06.09.2011

4.839.662,00

4.767.556,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000 000,00

Salcâmului

326/06.09.2011

1.165.570,00

1.146.333,00

0,00

0,00

1.445.306,80

1.116.366,04

1.116.366,04

1.116.366,04

Iugoslaviei

303/10.08.2011

3.600.775,00

3.544.377,00

0,00

0,00

4.464.961,00

3.720.594,36

3.720.594,36

3.720.594,36

Baba Novac

323/30.08.2012

1.263.578,00

1.240.467,00

0,00

0,00

1.566.836,72

1.566.836,72

1.566.836,72

1.157.899,48

Târnavelor

321/30.08 2012

1.240.322,00

1 217.546,00

0,00

0,00

1.537.999,28

1.285.523,76

1.285.523,76

1.285.523,76

luliu Hatieganu

322/30.08.2012

277.485,00

268.564,00

0,00

0,00

344 081,40

344.081,40

344.081,40

0,00

Tazlau

324/30.08.2012

1.278.646,00

1.255.318,00

0,00

0,00

1.585.521,04

1.088.692,29

1.088.692,29

1.088.692,29

Brates

320/30.08.2012

3.574.501,00

3.518.137,00

0,00

0,00

4.362.489,88

4.017.578,43

4.017.578,43

4.017.578,43

In Jurul Lacului

91/21.02.2013

193.269,00

185.560,00

0,00

0,00

0,00

239.653,56

239.075,00

0,00

Bisericii Ortodoxe

248/16.05.2013

2.965.528,00

2.920.390,00

0,00

0,00

0,00

3.677.254,72

3.668.143,00

0,00

Burebista

94/21.02.2013

967.274,00

948.427,00

0,00

0,00

0,00

1.199.419,76

1.196.460,00

0,00

Locomotivei (parțial)

97/21.02.2013

227.189,00

218.991,00

0,00

0,00

0,00

281.714,36

281.031,00

0,00

Aleea Stadionului

250/16.05.2013

3.686.289,00

3.630.779,00

0,00

0,00

0,00

4.570.998,36

4.559.670,00

0,00

Metalului

108/21.02.2013

468.274,00

456.608,00

0,00

0,00

0,00

580.659,76

579.235,00

0,00

Strungarilor

106/21.02.2013

310.736,00

301.336,00

0,00

0,00

0,00

385.312,64

384.372,00

0,00

Atelierului

96/21.02.2013

461.482,00

449.913,00

0,00

0,00

0,00

572.237,68

570.834,00

0,00

Munteniei

102/21.02.2013

663.780,00

651.764,00

0,00

0,00

0,00

823.087,20

821.053,00

0,00

luliu Hatieganu

322/30.08.2012

277.485,00

268.564,00

0,00

0,00

0,00

344.081,40

0,00

0,00

Donath (tronson intre str.Taietura Turcului si

intersecția de la Casa Radio)

439/12.09.2013

6.719.808,00

6.618.183,00

0,00

0,00

0,00

8.332.561,92

8.311.913,00

1.041.792,51

Alei adiacente Gh Dima 1-

13

436/12.09.2013

1.464.158,00

1.438.161,00

0,00

0,00

0,00

1.815.555,92

1.811.069,00

0,00

Alei adiacente Gh.Dima 25-41

437/12.09.2013

1.241.235,00

1.218.446,00

0,00

0,00

0,00

1.539.131,40

1.535.330,00

1.535.330,00

Uzinei Electrice

251/16.05.2013

1.933.136,00

1.902.854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.391.152,00

2.391.152,00

5

Reabilitare termică, clădiri supraetajate

493/10.11.2009

121.547.340,00

108.878.490,001

10.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare și extindere

27.741.099,91

27.741.099,91

2.000.000,00

27.789.499,21

14.145.396,10

14.145.396,10

14.145.396,10

14.145.396,10

iluminat public

226/25.05.2010

2.671.589,42

2.671.589,42

2.000.000,00

0,00

227/25.05.2010

2.658.624,03

2.658.624,03

0,00

Extinderea și reabilitarea sistemului de iluminat

public

242/14.06.2011

16.407.402,86

16.407.402,86

0,00

20.345.179,55

14.053.075,40

14.053.075,40

14.053.075,40

14.053.075,40

Modernizare iluminat public

243/14.06.2011

6.003.483,60

6.003.483,60

0,00

7.444.319,66

92.320,70

92.320,70

92.320,70

92.320,70

7

Bazin de înot de polo

HG

1339/11.11.2009

16.825.673,54

13.122.025,91

8.006.765,00

8.006.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autobuze, troleibuze,

8

tramvaie

492/14.12.2010

100.000.000,00

0,00

73.035.507,00

20.221.722,75

25.600.000,00

25.600.000,00

25.600.000,00

25.600.000,00

(pentru anii 2011-2014)

1/27.01.2014

50.720.000,00

0,00

0,00

I /**■ *

. 0,00

0,00

0,00

56.874.476,53

>

TOTAL

| 999.591.971,06

707.141.932,37

300.000.000,oq

[ 301^49.693,83

300.000.000,00

| 300.000.000,001300.000.000,001