Hotărârea nr. 17/2014

Hotărârea 17/2014 - Alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru sprijinirea activităţii Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz şi cină), pentru zece persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 17644 din 16 ianuarie 2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 80.000 de lei pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 93 alin. 5 din Legea nr. 95/2006, republicată - Legea privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobat prin Hotărârea nr. 604/2013;

Reținând prevederile art. 36, al. 4 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. (1) Se aprobă alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare. constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Masa va fi asigurată de Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, instituție subordonată Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism. Direcția Economică și Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca.


Nr. 17 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)