Hotărârea nr. 168/2014

Hotărârea 168/2014 - Plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală şi a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42/411/14.04.2014, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 9.162,15 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 Iei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 13758/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28074/211/2011 și ale Hotărârii nr. 246/2014, pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 28074/211/2011;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 13758/2013 și ale Hotărârii nr. 246/2014;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 13758/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28074/211/2011 și a Hotărârii nr. 246/2014, pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr.,28074/211/2011.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 168 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)