Hotărârea nr. 16/2014

Hotărârea 16/2014 - Modificarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013 şi nr. 569/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 135/2013

(aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători, practicate de către Compania de Transport Public CIuj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013 și nr. 569/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor pentru transportul urban de călători, practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013 și nr. 569/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23447/413 din 21.01.2014 al Direcției economice prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 135/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013 și nr. 569/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. începând cu data de 1 martie 2014, se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 135/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013 și nr. 569/2013, în sensul introducerii unor noi poziții tarifare la cap. 2.4 Abonamente subvenționate de Consiliul local, după cum urmează: 2.4.5 Abonamente pentru elevi:

  • - 2.4.5.1 Abonament o linie: 23,44 lei;

  • - 2.4.5.2 Abonament două linii: 42,20 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și Direcția economică.


E ȘEDINȚĂ,

Jr\Olâh Emese

Nr. 16 din 27 ianuarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 16/2014


Tarife aprobate pentru Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., începând cu data de 1 martie 2014


Nr. crt

Transport urban

Tarif actual

Tarif aprobat

1.

Bilete

1.1

Bilet o călătorie

2,00

1,88

1.2

Bilet două călătorii

4,00

3,75

1.3

Bilet transport de noapte

3,00

2,81

2.

Abonamente

2.1.

Abonamente zilnice

2.1.1

- pentru o zi

12,00

11,25

2.1.2

- pentru trei zile

20,00

18,75

2.2.

Abonamente lunare

2.2.1

-o linie

60,00

56,26

2.2.2

-două linii

84,00

78,76

2.2.3

-toate liniile nominalizat

125,00

117,21

2.2.4

-toate liniile nenominalizat

155,00

145,34

2.3.

Abonamente săptămânale

2.3.1

-o linie

17,00

15,94

2.3.2

-două linii

28,00

26,25

2.3.3

-toate liniile

41,00

38,44

2.4.

Abonamente subvenționate de Consiliul local

2.4.1

-abonamente 12 luni pentru pensionari toate liniile (45%)

56,25

52,74

2.4.2

-abonamente 12 luni pentru pensionari o linie (45%)

27,00

25,32

2.4.3

-abonamente pentru studenți (linie taxă), reduse pe bază de cârd, maxim două linii (tarif suportat astfel: 30 lei de la bugetul local și 30 lei de la student)

60,00

56,26

2.4.4

-abonamente gratuite pentru studenți (linie buget), pe bază de cârd, maxim două linii (tarif suportat astfel: 30 lei de la bugetul local și 30 lei de la instituția de învățământ)

60,00

56,26

2.4.5

Abonamente elevi

2.4.5.1

- abonament o linie

23,44

2.4.5.2

- abonament două linii

42,20

3.

Tichet

1,50

1,41

4.

Bilet suprataxă pentru călători frauduloși

35,00

32,8^


*                            -------------------------------------------------------------- -----Sy— ■ ——-r—v

Notă: Tarifele reduse cu 50% vor fi aplicate pentru categoriile de cetățeni care, potrivit legUbțîrt, vigoare, beneficiază de reduceri la transportul în comun (exemplu: elevi, donatori onorifici dțc):- \ Reducerea de 50% se aplică la tarifele pentru abonamentele enumerate în tabel.

VAcA - i