Hotărârea nr. 14/2014

Hotărârea 14/2014 - Plata sumei de 8.731,74 lei, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 1.017,69 lei, cu titlu de dobândă legală şi a sumei de 4.905 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății sumei de 8.731,74 lei, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 1.017,69 lei, cu titlu de dobândă legală și a sumei de 4.905 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 8.731,74 lei, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 1.017,69 lei, cu titlu de dobândă legală și a sumei de 4.905 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 381925/411/18.11.2013, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 8.731,74 lei, cu titlu de despăgubiri a sumei de 1.017,69 lei, cu titlu de dobândă legală și a sumei de 4.905 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 18839/2012, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28072/211/2011;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 18839/2012;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 8.731,74 lei, a sumei de 1.017,69 lei, cu titlu de dobândă legală și a sumei de 4.905 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 18839/2012, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28072/211/2011.

Art.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


ContrasemneXzăc

Secretarul n/unicipiului, l

Jr. AurorafRoșca

Nr. 14 din 27 ianuarie 2014

( Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi)