Hotărârea nr. 132/2014

Hotărârea 132/2014 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. şi validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milăşan Flavius Lucian Valentin Gheorghe, din partea U.S.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LU J-N APOC A

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând demisia doamnei Borza Ioana Sanda, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 111.766/305, în data de 28 martie 2014, din funcția de consilier local din partea U.S.L. în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Luând în considerare Adresa Uniunii Social Liberale - Filiala Cluj, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 118.856/305, în data de 2 aprilie 2014, prin care Uniunea Social Liberală-Filiala Cluj ne comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista U.S.L., la alegerile locale din 10 iunie 2012, este domnul Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorgbe și că acesta este membru al U.S.L.;

Analizând Referatul nr. 113.035/3/305 din 31.03.2014 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L. și validarea mandatului de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32 alin. 1, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al doamnei Borza Ioana Sanda, din partea U.S.L.

Art. 2. Se validează mandatul de consilier local supleant al domnului Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, din partea U.S.L.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 132 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)