Hotărârea nr. 128/2014

Hotărârea 128/2014 - Alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, petru organizarea următoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj City-Break, Seri de vară clujene, Zilele recoltei, Ziua Naţională a României şi Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării sumei de 700.000 Iei de la bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea următoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj - City Break, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun, Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea următoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj - City Break, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun, Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83202/42/10.03.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea alocării sumei de 700.000 lei de Ia bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea următoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj - City Break, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Târgul de Crăciun, Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 700.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea următoarelor evenimente: Zilele Municipiului Cluj-Napoca, Cluj -City Break, Seri de Vară Clujene, Zilele recoltei, Ziua Națională a României, Târgul de

Crăciun, Revelion 2015, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția Economică,

Direcția Comunicare, relații publice, turism și Direcția Tehnică.

Nr. 128 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)