Hotărârea nr. 126/2014

Hotărârea 126/2014 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte de tineret şi activităţi sportive, acordată în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de Ia bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte de tineret și activități sportive, acordată în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofît de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 568 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofît de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anna Horvâth, Ligia Mihaiu, Ioan Pop, Irimie Popa și Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 89431 din 10.03.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune alocarea sumei de 568 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofît de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale, pentru proiecte de tineret și activități sportive, conform Anexei;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 568 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofît de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale, pentru proiecte de tineret și activități sportive, conform Anexei, care face parte integrantă din

prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.

Nr. 126 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 126/2014

PROIECTE DE TINERET ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma alocată 2014

1.

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Organizarea Olimpiadelor școlare la disciplinele: matematică, fizică, pedagogie

40 000

2.

Clubul    sportiv    „Clujul

pedalează”

Micul biciclist și siguranța lui

10 000

3.

Palatul Copiilor Cluj

Festivalul Național „împreună”

20 000

4.

Academia    de    Muzică

„Gheorghe Dima”

Festivalul Studențesc de Operă VIVA VOX

30 000

5.

Casa de Cultură a Studenților

Manageriat Cultural

25 000

6.

Societatea Muzeului Ardelean

Conferință Științifică a Tinerilor Cercetători din Domeniul Tehnic

5 000

7.

Asociația Sportivă Skateboard Transilvania

Transylvanian Rippers 2013 - festival de sporturi alternative

20 000

8.

Asociația Pro Squash România

Cupa Corporațiilor

4 000

9.

Universitatea Sapientia -Facultatea de Științe și Arte

Festivalul Internațional al Filmului Studențesc FfeST 2014, ediția a VII-a

30 000

10.

Asociația Studenților Sapientia Cluj- Napoca

Balul Primăverii 2014

10 000

11.

Asociația    „Gutenberg    -

Organizația         studenților

vorbitori de limbă germană” Cluj- Napoca

GUK - Festivalul de Film Gutenberg

5 000

t

2

Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Junior

Turneul „Fotbal â la Cluj”

7 000       i

13.

Asociația    Club    Sportiv

HobbyBike

î* /         '

Cluj- Napoca Street Art II, Natura - Clujul are far|GOȘ;'$

\

\jL2 000

$ *->/

___-______-

x << / U b Jx

14.

Asociația KIFOR

Tineri pentru tradițiile comunității

20 000

15.

Asociația Tinerilor Clujeni

Napoca Muzic Event 2014

10 000

16.

Asociația pentru Tineret și

Sport - Erdely-

Turneu de baschet

5 000

17.

Organizația        Studenților

Economiști

Business Smart School

4 000

18.

Federația         Consorțiului

Organizațiilor Studențești Cluj

Luna Studentului Clujean

80 000

19.

Asociația TECTUM

Zilele sportului studențesc

5 000

20.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu"

A XIX - a ediție a Zilelor Universitare Francofone de Pedagogia Științelor Sănătății (Joumees Universitaires Francophones de Pedagogie des Sciences de la Sânte)

25 000

21.

Asociația Visszhang

Activități culturale ale Corului și Orchestrei Studențești Visszhang în sezonul 2013/2014

5 000

22.

Asociația "Românașii" din Cluj- Napoca

Primăvara Românașilor, ediția a VII- a

8 000

23.

Casa de Cultură a Studenților

Cluj- Napoca

Concert Tradițional de Colinde

20 000

24.

Asociația Donat 160 Egyesiilet

Radio 60 - noua generație. Concurs de creativitate pentru copii și tineret

5 000

25.

Asociația    "Jârosi    Andor

Egyesiilet"

Slam Poetry - Poezie de performanță

5 000

26.

Uniunea        Studențească

Maghiară din Cluj

Zilele Studenților, ediția a XXI - a

20 000

27.

Federația         Universitară

Maghiară din Cluj

Conferința Științifică Studențească din Transilvania, ediția a XVII-a

20 000

28.

Asociația de Sprijin a Activității      Inspectoratului

Școlar Județean Cluj

Viața de liceu

10 000

29.

Teatrul de păpuși „PUCK”

Festivalul International al Teatrelor de Păpuși și Marionete „PUCK”, ediția a XIII- a

21 000

30.

Asociația Fan Club Majorete

Majoretele Clujului la „Fanfares sans Frontieres ”

5 000

I

j Cluj- Napoca

31.

1 Asociația de Majorete din România

"     .... —          q

Concursul Național de Majorate

1

10 000

32.

Asociația

Transylvania.Youth.Cul ture

KultUrban

12 000

33.

East European Mașter Plan Association

TEDxEroilor

5 000

34.

Asociația Trompetiștilor din România

Festivalul Internațional de Interpretare Instrumentală pentru elevi și studenți, ediția a III- a

10 000

35.

Asociația JCI Active Citizens

Cluj

SALT 2014 - Susținem Antreprenori și Lideri Tineri

5 000

36.

Asociația Steps

Festivalul Internațional de Dans Contemporan „Steps”

2014

40 000

TOTAL:

568 000

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Comunicare, relații publice și turism