Hotărârea nr. 121/2014

Hotărârea 121/2014 - Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2014-2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2014-2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2014-2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66729/42 din 24.02.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2014-2015;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2014-2015, respectiv școli gimnaziale, colegii, licee și licee vocaționale și tehnologice, seminarii, cu structurile aferente și grădinițe cu personalitate juridică (cu structurile aferente).

Art. 2. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚj Ec.Florin-Valentin Gli

Contrasemn Secretarul m Jr. Aurora

Nr. 121 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Nr. crî.

’ Unitatea de învățământ

Tip unitate

1.

Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

2.

Colegiul National "Emil Racovita" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

3.

Colegiul National "George Baritiu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

4.

Colegiul National "George Cbsbuc" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

5.

Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

6.

Colegiul Tehnic "Ana.Aslan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

7.

Colegiul Tehnic "Anghel Salîgny" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

8.

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

9.

Colegiul Tehnic "Napoca" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

10.

Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca

Personalitate Juridică

11.

Colegiul Tehnic De Comunicații "Augustin Maior” Cluj-Napoca

Personalitate Juridică

12.

Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca

Personalitate Juridică

13.

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

Personalitate juridică

14.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

15.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Alba Ca Zapada" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

16.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Alba Ca Zapada" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

17.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Albinuta" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

18.

Grădiniță Cu Program Normal "Albinuta" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ '*

19.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Aschiuta" Cluj-Napoca

Personalitate juridică •

20.

Grădiniță Cu Program Normal "Aschiuta" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ'

21.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Aschiuta" - Structura 2 Cluj-Napoca

Structură învățământ

22.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Aschiuta" - Structura 3 Cluj-Napoca

Structură învățământ

23.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

24.

Grădiniță Cu Program Normal "Bambi" - Structura 3 Cluj-Napoca

Structură învățământ

25.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

.26.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca

Structură învățământ

27.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

28.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

29.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Casuta Poveștilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

30.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Casuta Poveștilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

31.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Casuta Poveștilor" - Structura 2 Cluj-Napoca

Structură învățământ

32.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Degetlca" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

33.

Grădiniță Cu Program Prelungit “Degetlca" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

34.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Degetica" - Structura 2 Cluj-Napoca

Structură învățământ

35.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

36,

Grădiniță Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

37.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Floare De Iris" - Structura 1 Cluj-Napoca

Structură învățământ

38.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Licurici” Cluj-Napoca

Personalitate juridică

39.

Grădiniță Cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj-Napoca

Structură învățământ

40.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoc/Q ---'

structură învățământ

41.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Llzuca" Cluj-Napoca       /  /^^ ~\\

Personalitate juridică

42.

Grădiniță Cu Program Normal "Llzuca" - Structura 1 Ciuj-Napocă * /        ’5. V

Structură învățământ

43.

Grădiniță Cu Program Normal "Lizuca"- Structura 2 Cluj-Napocf

Structură învățământ

44.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca \

' Personalitate juridică

45.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor” - Structura 1

/Structură învățământ

46.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Mamaruta" Cluj-Napoca          înv

Personalitate juridică

47.

Grădiniță Cu Program Normal"Mamaruta" - Structura 2 Cluj-Napoca 7

Structură învățământ

48.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Mamaruta" - Structura 1 Cluj-Napoca *

Structură învățământ

49.

Grădiniță Cu Program Prelungit "Mica Sirena" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

;__ 50_ JSradinita Cu Program Prelungit "Mica Sirena" - Structura 1 Cluj-Napoca__

51- Grădiniță Cu Program Prelungit "IVIicul Prinț" Cluj-Napoca

Grădiniță Cu Program Prelungit "Neghinita" Cluj-Napoca

Grădiniță Cu Program Normal "Neghinita" • Structura 2 Cluj-Napoca__


['

k -

'      CA

[_  55 Grădiniță Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca


52. PGrădiniță Cu Program Prelungit "Neghinita" Cluj-Napoca ___ ___ __

'3 Grădiniță Cu Program Normal "Neghinita" - Structura 2 Cluj-Napoca ___

_54. I Grădiniță Cu Program Prelurigit "Neghinita" - Structura 1 Cluj-Napoca j viowiotLu   riw^iom riviuiigu raiivmwc igj viuj-ivoj/vvd

 • 56.  | Grădiniță Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" - Structura 1 Cluj-Napoca

 • 57.  . Grădiniță Cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca______

 • 58.     r           ~ -          '- ■ ■■ -----

  Grădiniță Cu Program Prelungit "Poienița" - Structura 1 Cluj-Napoca__


  i 59. i Grădiniță Cu Program Prelungit "Raza De Soare" Cluj-Napoca

  60. ] Grădiniță Cu Program Normal "Raza De Soare" - Structura 1 Cluj-Napoca p2_.

  62. [     63.

  64.


Grădiniță Cu Program Prelungit "Trenuletul Veseliei" Cluj-Napoca__

Grădiniță Cu Program Normal "Trenuletul Veseliei" - Structura 1 Cluj-Napoca

Grădiniță Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Grădiniță Cu Program Prelungit "Zana Zorilor" Cluj-Napoca __   __


I __55. | Grădiniță Cu Program Normal "Zana Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

66. | Grădiniță Cu Program Prelungit "Zana Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca__

I _67.

I

I

Liceul De Informatica "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca


, Structură învățământ

Personalitate juridică |

Personalitate juridică .

Structură învățământ 1

Structură învățământ |

I Personalitate juridică 1

Structură învățământ |

Personalitate juridică 1

Structură învățământ I

Personalitate juridică

Structură învățământ

Personalitate juridică '

Structură învățământ |

Personalitate juridică j

Personalitate juridică |

Structură învățământ 1

Structură învățământ ’


Grădiniță Cu Program Prelungit Universității Babes-Bolyai Cluj-Napoca__

Grădiniță Cu Program Prelungit Universității Babes-Bolyai - Structura 1 Cluj-Napoca

Liceul "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca__ __ __

Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca___

Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca


70.

7L


ȚȚ. Liceul De Coregrafie Si Arta Dramatica "Octavian Stroia" Cluj-Napoca

73,


L 74-

I- ^-4 t 77.

fZ7A_‘

79.

____80.

81.


Liceul De Muzica "Sigismund Toduta" Cluj-Napoca

Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca____

Liceul Tehnologic "Alexandru Borta" Cluj-Napoca

___     | Personalitate Juridică i

Personalitate juridică


Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca


Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca____

Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca


Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca

Liceul Teoretic "Avram lancu" Cluj-Napoca____

Liceul Teoretic

Liceul Teoretic

j Personalitate juridică I j Structură învățământ-d


Personalitate juridică I Personalitate juridicăPersonalitate juridică Personalitate juridică Personalitate juridică Personalitate Juridică Personalitate juridică


Personalitate juridică j Personalitate juridicăPersonalitate juridică | Personalitate juridicăPersonalitate juridică I Personalitate juridică |


82.

83.

tt

88  | Liceul Teore___

89. "LiceulTeore..-!   90  [ Liceul Teoretic


"Bathory Istvan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

"Brassai Samuel" Cluj-Napoca "Eugen Pora" Cluj-Napoca

Personalitate juridică Personalitate juridică ,

"Gheorghe Sincai" Cluj-Napoca

Personalitate juridică |

"Lucian Blaga" Cluj-Napoca "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică i Personalitate juridică !

"Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică j

' Personalitate Juridică | Personalitate juridică


86.__i Liceul Teoretic

87? I Liceul Teoretic ' Liceul Teoretic Liceul Teoretic

> t-'ceu* Teoretic "Onlsifor Ghibu" Cluj-Napoca I Liceul Teoretic "Victor Babes" Cluj-Napoca

I 92?

L 93

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod" Ctuj-Napoca

Personalitate juridică

..94-

Școala Gimnaziala "Constantin Brancusi" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

Școala Gimnaziala "Emil Isac" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

Școala Gimnaziala "Horea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

(Z9.7-

Școala Primara "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1

Structură învăță mă nt 1

98.

Școala Gimnaziala "loan Bob" Cluj-Napoca

Personalitate juridică *

Personalitate juridică | i Personalitate juridică , ! Personalitate juridică | ____| Personalitate juridică i , Personalitate juridică '

99- Școala Gimnaziala "Ion Agarbiceanu" Cluj-Napoca__

100 Școala Gimnaziala "Ion Creanga" Cluj^lapoca__

I 101 i Școala Gimnaziala "luliu Hatieganu" Cluj-Napoca

102. Școala Gimnaziala "Liviu Rebreanu' Cluj-Napoca

I 103. j Școala Gimnaziala "Nicolae lorga" Cluj-Napoca__  __

|    104.

Școala Gimnaziala "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

'    105.

Școala Gimnaziala "Octavian Goga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

105.

Școala Gimnaziala "Traian Darjan” Cluj-Napoca

Personalitate juridică

107.

Școala Gimnaziala Waldorf'Cluj-Napoca

Personalitate juridică

108.

Grădiniță Cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca

Structura învățământ

109.

Școala Gimnaziala De Muzica "Augustin Bena" Cluj-Napoca

Personalitate juridică j

110.

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca

Personalitate juridică |

CONSLbliJL LOCAL AL MUMCIPFJLUÎ CLUJ-NPOCA


Anexa 1 Ia HCL nr. 121/2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NPOCA


Anexa 2 la HCL nr. 121/2014NIVELUL PRE-PRIMAR

NR.

CRT

DENUMIREA PPER5OANEI JURIDICE

DENUMIREA UNITĂȚII DE Învățământ

Decizie ARACIP sau MEN.pt, autorizare, acreditare

Adresa, localitatea, strada, nr, telefon, fax, email

Director, telefon, email

Limba de predare

1-

Fundația ARY

Cluj

Președinte: Popa Ramona 0742055574

Grădinița cu Program Prelungit Arykindergarten Cluj-Napoca www.arvklndet'Rartei'i. ro

O.M.

4S09/17.09.2010

AUTORIZATĂ

Structura A:Ckij-Napoca, str. D. Comșa, nr. 32,

Structura B: Cluj-Napoca, Str. București, nr.31 Tel./fax. 0264/533011 0753 835 473/0742 055 574 office@arykindergarten.ro

TrifDefia, 0746405 754 contact® arykindergarten. ro gradinita_ary@ yahoo.com

Limba română.

2.

*>

*

Grădinița cu Program

Prelungit Biobee Cluj-Napoca Președinte: Dr. Hoka Hedi 0746056065

Grădinița cu Program Prelungit „BIOBEE" Cluj-Napoca www.biobee.ro

/

O.M. nr. 5926/

28.12.2010

ACREDITATĂ •

Cluj-Napoca,

Str. Alverna, nr.12-14, TeL/fax: 0264/443407, contact@biobee.ro

Prof. educ. Natalia Bica 0741656168 taniabica@yaho'o. ca

Limba Română/

Limba maghiară

3.

■1

Grădinița Reformată Nr.

1. "Csemete" Cluj-Napoca

Grădinița Reformată cu Program Prelungit Nr. 1. "Csemete* Cluj-Napoca

OMECI nr.3564/ 30.03.2009. ACREDITATĂ

Cluj-Napoca, Str. Paris nr. 13, Tel.: +40/745518041 Fax: +40/264594928 e-mail: csemetel@yahoo.com

Dr. Leszal Em&ke +40/745896342 csemetel@yahoo .corn

Limba maghiară

4.

A.F. Dischus

KindergartenduJ Președinte: Consta ntlnovlcl Adina 0741243639

Grădinița cu Program Normal DISCHUS KINDERGARTEN Cluj-Napoca

Decizie ARACIP

Nr3198/13.02.2013

AUTORIZATĂ

Cluj Napoca,

Str.S.Toduta nr.18, Tel/fax: 0374/969229 dischuskindergarten® yahoo.ro

Sabou Bianca

0741243639

Limba germană


5.

Școala "Etr Cluj-Napoca

Președinte: Pop Marcela 0723675532

ACREDITATE

Școala Gimnazială „Elf”, Structura „Țăndărică lM

O.M. nr. 2.848/2007

Școala Gimnazială „Elf", Structura „Țăndărică 3”

O.M. nr.2.845/2007

Școala Gimnazială „Elf”, Structura „Țăndărică 4*

O.M.

2.846/2007

6.

Grădinița „GINA” CluJ-Napoca Președinte: Lascu Georglna 0723307830

Grădinița cu Program Prelungit „GINA” www.gradinitagina.ro

O.M.E.C.I. nr.

3552/30.03.2009

ACREDITATĂ

7.

Grădinița "Helen”

Cluj-Napoca Avram Elena 0745201839

Grădinița cu Program Prelungit *Helen”

OM:

2849/17.12.2007

ACREDITATĂ

8.

Școala Primară

KINDERLAND Cluj-Napoca Președinte:

Turcu Olimpia 0744762772

Școala Primară „KINDERLAND” Cluj-Napoca www.kinderiand.ro

O.M.E.C.T.S. nr.

5426/23.09.2008

ACREDITATĂ

9.

Grădinița Reformată între Lacuri Cluj-Napoca Președinte: Kolozsl Katalin 0745465041

Grădinița Reformată cu Program Normal „între Lacuri" Cluj-Napoca

OM. Nr. 5929/ 02.10.2012 ACREDITATĂ

Cluj-Napoca,

Str. C-tin Brâncuși, nr. 36,

Tel./fax:0264-440311, gradinita.tand arica @yahoo.com

Silvia Cobusneanu

0723-798030

more_silvia@ yahoo.com

Limba română

Cluj-Napoca, str. Câmpului, nr. 39, Tel./fax:0264-425121 gradinita.tandarica@yahoo.com

Limba Română

Cluj-Napoca,Al. Vlahuțâ, nr. 31.

gradinita.tandarica@yahoo.com

Limba Română

Cluj-Napoca, str. lullu Moldovan 39, tel/fax: 0264-431620, office@gradinitagina.ro

Aurelia Georgina Lascu,

tel. 0723307830, office@gradinitag lna.ro

Limba engleză

Cluj-Napoca,

Str. Rapsodiei, nr.4 Tel/fax: 0264 4S3 224

Avram Elena 0745 201839 gradinitahelen@ yahoo.com

Limba engleză/ română

Cluj-Napoca,

Str. A.Densusianu, nr.42 gradinitakinderland@yahoo.com Tel/fax 0364-104 617 0744762772

Turcu Olimpia 0744762772 turcu_oli@ yahoo.com

Limba Germană Maghiară Româna

Cluj-Napoca,

Str.Mureșului Nr.27

Tel./fax:0745-465041 tovidekiovoda@yahoo.com

Mihăly Enikfi, 0745-465041 tovldekiovoda@ yahoo.com

Limba maghiară

10.

Fundația MILLENNIUM

Cluj-Napoca Președinte: Pop Simona 0755140400

Grădinița cu Program Prelungit „MIUENNIUM" Cluj-Napoca

11.

Fundația "Panda Kindergarden" Cluj-Napoca Președinte: Pallo Zoltan

Grădinița cu Program Prelungit "PANDA" Cluj-Napoca www.oandakinderRarden.

£2 Manager: Werner Dana 0744400148

12.

Fundația Paradisul Prichindeilor Cluj-Napoca Președintă: Jaradat Mihaela 0723353478 mihaelajaradat@yahoo.

com

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca

13.

Asociația TFS Group Cluj-Napoca Președinte: Moga Camelia Patricia 0722428099

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia" Cluj-Napoca www.aradinitaDatricia.ro ofnce@Rradlnitaoatricla.ro

O.M. NR.3125 din 26 ianuarie 2012 ACREDITATĂ

Cluj - Napoca,

Str. Parcului nr7, Tel/fax: 0264/424152, pop_millennium@yahoo.com

Goron Carmen AUGUSTA, 0746023898 sunt_carmen@ yahoo.com

Limba romană engleză franceză germană matern

Decizie MEN nr. 4837 din 10.08.2011

AUTORIZATĂ

PANDA l.Cluj-Napoca, str. M. Eliade, nr.30.

Tel. 0748466781 Tel:0364/419404 Fax: 0364/807738 werner_pandaklndergarden@ yahoo.com

PANDA 2,Cluj-Napoca, str. Zaharia Stancu, nr. 25

Tel. 0748466781

Tudoroniu Camelia Tel.0757334664 tudoroniucamy© yahoo.com

Limba romană engleză germană

OM. Nr.

4232/16.07.2013

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca,

Str. C. Brâncoveanu, nr.22. Tel: 0264/441889; Fax.: 0364/401806;

mihaela@ubv.ro

Oprea Dana Castana 0744764709 casianaoprea@ yahoo.com

Limba romană

O.M. nr.

6/27.07.2011

AUTORIZATĂ

Structura 1 Cluj-Napoca

Str. Fr.liszt nr.18, Tei; 0264/533 663

Structura 2, Cluj-Napoca Str. Al. Vlahută nr. 4,

Tel: 0254/354936

Moga Camelia 0722428099 office@gradlnitap atricia.ro

Limba română engleză germană

INSPECTORATUL

14.

Transylvanla college The Cambridge International School in Cluj Președinte: Baciu Slmona 0723540727

Grădinița „Happy Klds„ Cluj-Napoca office@scoalalnternational a.ro

O.M. 5649/14.11 2006

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca, 5tr. Băișoara Nr. 2A, Tel.0264/41899Q, Tel.0264/418991

Lup Anda Maria, 0751220760 maria.lup@ transylvania-college.ro

Limba română, engleză

15.

Asociația Grădinița Confesională 'Sfânta Ana" Cluj - Napoca

Grădinița Confesionala "Sfânta Ana' www.Kradlnltasfantaana.ro

OMECI. NR.

3560/30.03.2009

ACREDITATĂ

Cluj Napoca, str. Miklos Zrlnyi nr. 10, Tel./fax: 0264/443176

Maria Firte, 0264443176 gr$fanataana@ya hoo.com

Limba română

16.

Grădinița

SAMARITEANUL, Nr.l

Cluj-Napoca

Grădinița „SAMARITEANUL" Nr.l Cluj-Napoca

OMECI

Nr.3561/30.032009

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca,

Str. Șiretului Nr, 10 Tel/Fax. 0364/730298 amzaluci@yahoo.com

Amza Ludea 0745583410 amzaluci@yahoo.

com

Limba română

17.

ASOCIAȚIA „SEVENTH HEAVEN"

Cluj

Grădinița Creștină cu Program Prelungit "SEVENTH HEAVEN" Cluj-Napoca

ARACIP nr.

25/26.08.2013

Decizie ISJ

38036/24.07.2008

Cluj-Napoca,

Str. Agronomilor nr. 5,

Tel: 0733247320, 0264/452255, mihaela.goron@gmaii.com

Mihaela Gorun, 0733247320

Limba engleză. German

18.

Arhiepiscopia Vadului, Feleaculul și Clujului

Grădinița cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca

Hot. ARACIP Nr. 2/23.02.2011 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Str. luliu Maniu, Nr.31, Ap. 1, Tel: 0264/431065, gradinltasfstellan@yahoo.com

Călea Augustin 0740/558580, sorincalea@ yahoo.fr

Limba română

19.

S.C. LUMINA Instituții de învățământ S.A. București

Școala Primară Internațională „SPECTRUM" Cluj-Napoca Manager: Aii AlpasarYAGMUR

ARACIP nr.

9/01.10.2010

AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Calea Manastur, 22-24,

Tel. 0264.438.351,

Fax. 0264.438.361, info@cluj.spectrum.ro

Mlirela Canonenco, 0745517048, mirela.canonenco @clu|.spectrum.ro

Limba română, engleză

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

20.

Asociația „SCHOLA-CATHOUCA” Cluj

Grădinița Romano-Catolică cu P. P.

„SZENT IM RE”

Cluj-Napoca

Hot. ARACIP

Nr.29/22.03.2013

AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca, Pța Unirii Nr.15-16 Tel.:0364118039 0756102139 sztimre.katoliku$ovoda@ yahoo.com

Krizbay Maria 0756 355383 krizbaymaria@ yahoo.com

Limba

Maghiară

21.

Asociația „Catacombe” Cluj Președinte: 5alahoru Oana 0741243643

Grădinița cu Program Prelungit „Tainelor” Cluj-Napoca www.gradinitatainelor.ro

Decizia ISJ.

1851/11.09.2012

AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 150 D Tel: 0264/585828 danasalahoru@yahoo.com

Istrate Rodica 0745701684

Limba Română

22.

ASOCIAȚIA EXCLUSIV

Cluj Președinte: Moldovan Florina 0722523756

Grădinița cu Program Normal „TEDDY BEAR" Cluj-Napoca

Hot.ARACIP 5412/2008 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca, str.Constanta,nr.l8, Tel. 0722523756 0364/146637 bearcj@gmail.com

Locusteanu Daniela teddybearcj@ gmall.com

Limba română

23.

SC KINDERGARTEN WUNDERSRL Președinte: Cociș Laura 0740232508 laura cocis@yahoo.com

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland@ Cluj-Napoca

Decizia ISJ.

1003/24.08.2012

Cluj-Napoca,

Str. Voltaire nr. 3, tel./fax 0364/143737, zauberiandcluj@yahoo.com

Elisabeta Petrut, 075S1278213 elypetrut77@ yahoo.com

Limba română, germană

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ


NIVELUL PRIMAR

Nr. Crt.

Denumirea persoanei juridice

Denumirea unității de învățământ

Decizie ARACIP sau MEN.pt, autorizare, acreditare

Adresa, localitatea, strada, nr, telefon, fax, email

Director, nr. telefon, email

Limba de predare

1.

Școala *Elf* Cluj-Napoca Președinte: Pop Marcela 0723675632

Școala Gimnazială "Eir Cluj-Napoca

OMECT nr.

2844/17.12.2007

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca, str. Pasca ly nr. 2-4 Tel./fax: 0264440811 elfschool@yahoo.com

Carmen Costina 0728125614, ccostina@yahoo.com

Limba română

2.

Transyivania CollegeThe Cambridge International Schcol in Cluj Președinte: Baciu Simona 0723540727

Transyivania Col lege. The Cambridge International School In Cluj

O.M.

5631/14.11.2006

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca,

Str. Băișoara Nr. 2 A, Tel./Fax. 0264/418990, 0264/418991 office@scoalaintemationala.ro

Ghișa Ciprian, 0727355640, ciprlan.ghisa@ transylvania-college.ro

Limba engleză

Limba română

3.

S.C. LUMINA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT S.A. București

Școala Primară Internațională „SPECTRUM" Cluj-Napoca Manager: Aii Alpasar YAGMUR

ARACIP OM. Nr. 9/01.10.2010 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Calea Mănăștur, nr. 22-24,

Tel. 0264.438.351,

Fax. 0264.438.361,

lnfo@cluj.spectrum.ro

Mlirela Canonenco, 0745517048, mirela.canonenco @clu|.șDectrum.ro

Limba română

4.

Fundația Creștină "PRO DEO"

CLUJ Președinte: Gheorghe Stan

Liceul Teoretic Creștin "PRO DEO* Cluj-Napoca

ARACIP Ordin Nr. 6227/ 07.11.2011 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55A, Tel/Fax. 0264/551551, 0746 528792 liceulcrestinprodeo@yahoo.com

Prof. Ruben Ivan, 0740628418 ben_ru_ben @yahoo.com

Limba maghiară

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

5.

Asociația

ProSchola

Montessori

Cluj - Napoca

Școala Gimnazială Reformată "Talentum* Cluj Napoca

O.M.

4938/31.07.2012

ACREDITATĂ

6.

ȘCOALA PRIMARA „KINDERLAND,, Cluj-Napoca Președinte: Turcu Olimpia 0744762772

Școala Primară „KINDERLAND" Cluj-Napoca www.kinderiand.ro

O.M.NR.

4473/09.08.2013

AUTORIZATĂ

Cluj Napoca,

Str. Victor DeleuNr.2 Tel/Fax: 0264/437473 monte55orikv@vahoo. co.uk

Dlr. Tordal-Sobs Kata 0728057653 kata.tordais@ gmail.com

Limba maghiară

Cluj-Napoca,

Str. A.Densuțianu, nr.42 turcu_oU@yahoo.com Teî/fax 0364-104 617 0744762772

Turcu Olimpia 0744762772 turcu_oli@ yahoo.com

Limba română

NIVELUL GIMNAZIAL

Nr. Crt

Denumirea persoanei Juridice

Denumirea unității de învățământ

Decizie ARACIP sau MEN.pt, autorizare, acreditare

Adresa, localitatea, strada, nr, telefon, fax, email

Director, nr. telefon, email

limba de predare

1.

Școala “Elf" Cluj-Napoca Președinte: Pop Marcela 0723675632

Școala Gimnazială "Elf* Cluj-Napoca

OMECI

nr. 4766/20.08.2009

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca, str. Pascaly nr. 2-4 Tel./fax: 0264440811 Email: elfscliool@yahoo.com

Carmen Costina

0728125614, ccostina@yahoo.com

Limba Română

2.

Asociația Filantropică Medicală-Creștină „Christiana" Filiala Cluj

Școala Gimnazială „Christiana'' Cluj-Napoca (aplică programul A doua șansă)

ARACIP nr.

5379/21.08.2012

AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

str. Aleea Moldoveanu, nr. 3 Tel./fax: 0264/457553

Preot Precup Claudiu 0723537819 daudiuprecup@yaho

O.com

Limba Română

3.

Fundația Creștină "PRODEO" CLUJ Președinte: Gheorghe Stan

Liceul Teoretic Creștin "PRO DEO" Cluj-Napoca

ARACIP Ordin Nr. 6227/ 07.11.2011 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Str. Alexandru Valda Voevod, nr. 55A, Tel: 0264/551551, 0746 528792 liceulcrestinprodeo@yahoo.com

Prof. Ruben Ivan, 0740 628418 ben_ru_ben @yahoo.com

Limba Română

4.

Asociația Pro Schola Montessori Cluj - Napoca

Școala Gimnazială Reformată "Talentum* Cluj Napoca

O.M.

4938/31.07.2012

AUTORIZATĂ

Cluj Napoca,

Str. Victor Deleu Nr.2 Tel: 0264/437473 montessorikvOvahoo. co.uk

Dir. Tordal-Soos Kata 0728057653 kata.tordais@>gmall .corn

Limba Maghiară

INSPECTORATUL


5.

Transyivanla Collegt The Cambridge International School In Cluj

Președinte: Baciu Slmona 0723540727

Transyivanla College. The Cambridge International School in Cluj

Office scoalalntemationala.ro

0-MECI

nr.6191/1812.2009

ACREDITATĂ

Cluj-Napoca, Str. Băișoara Nr. 2 A,

Tel./Fax: 0264/418990,

0264/418991

Ghișa Ciprian,

0727355640, ciprian.ghisafâ)

transylvania-

college.ro

Limba Română

Limba Engleză

6.

S.C. LUMINA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT S.A București

ȘCOALA PRIMARĂ INTERNAȚIONALĂ „SPECTRUM" Cluj-Napoca Manager Aii Alpasar YAGMUR

ARACIP OM. Nr.

9/01.10.2010 AUTORIZATĂ

Cluj-Napoca,

Calea Mănăștur, 22-24,

Tel. 0264.438.351, Fax. 0264.438.361, info@cluj.spectrum.ro

MIRELA CANONENCO, 0745517048, mlrela.canonenco <Sclui.spectrum.ro

Limba română

NIVELUL LICEAL

Nr. Crt.

Denumirea persoanei juridice

Denumirea unității de învățământ

Decizie ARACI? sau MEN.pt, autorizare, acreditare

Adresa, localitatea, strada, nr, telefon, fax, email

Director, nr. telefon, email

limba de predare

1.

Fundația „Didactica Nova*Cluj Președinte: Avram Dorel dorelavram@yahoo.com 0744523657

Liceul Tehnologic "Didactica Nova" Cluj-Napoca AUTORIZATĂ

Hota rare CNEAIP 10/15.07.1999 OM 4146/27.07.1999, SpedaHzarea:Techniclan în activități economice, zi și seral

Cluj Napoca, 5tr. Horea, nr. 19A, Tel./fax. 0264-591.475, didactica. nova@vahoo. ro

Alina Costea, 0264/591.475

Limba română/ seral

2.

Fundația Tineretul Cluj Președinte: Drăgoi Victor 0740460996

Liceul Economic „Horea, Cloșca și Crișan" Cluj-Napoca AUTORIZATĂ

O.M. Nr. 4332/23.07.2004 FILIERA: Tehnologică; PROFIL: Servicii; SPECIALIZAREA: -Tehnician în activități economice

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Sera! și Frecvență Redusă

Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr.10. 0264/596697 0740460996 hcc.clui(®vahoo.comwww.liceulparticularhccea.ro

Dir.

Drăgoiu Victor Tel: 0740460996 hcc.cluiSOvahco.com

Limba română

3.

Liceul Particular „ Virgil Madgearu" Cluj

Liceul Tehnologic „Vlrgil Madgearu” Cluj-Napoca

O.M. 4818/2011

Acreditare:Nivel liceal;Profilul: servicii;Domeniul:

Turism șl alimentație,-Calificare profes: Tehnician în turism; Forma de înv: zi

O.M. 5692/2012 Autorizare provizorie. Nivel: llceal;Filiera: Teoretică; Profilul: umanist

Cluj Napoca, Str.Meseriilor Nr.18-20;

Tel/Fax; 0264/426111

Director:

ienac Iren 0744578429

Limba română

ACREDITATĂ

Specializările: Filologie, Științe sociale, Forma de inv.cu frecventa zi șl seral,Frecventă redusă

4.

FILIALA CLUJ-NAPOCA A FUNDAȚI El ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI "SPIRU HARET"

Liceul Tehnologic UCECOM

"SPIRU HARET" Cluj-Napoca

ACREDITATĂ

Autorizație de funcționare

Decizie 5360/11.10.2006, filiera "Tehnologică” Profilul "servicii" Specializare: Coafor stilist, Nivelul 3 de calificare, forma de învățământ "zi, seral, frecvență redusă"

Cluj-Napoca,

str. Al.V.Voevod, nr.55/A, Tel: 0264/54.19.48, Fax: 0264/41.49.92

Prof. Crișan-Oltean-Ana-Marla-Ligia, 0264/41.49.74, Infoharetiana© yahoo.com

Limba română

Acreditare, Ordin 4761/20.08.2009 Domeniul "Estetica și Igiena corpului omenesc* calificarea profesională "lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc", Nivelul 2 de calificare, Ciclul Inferior al liceului Forma de învățământ "zi,seral, frecvență redusă"

5.

Fundația Creștină "PRO DEO" CLUJ

Președinte: Gheorghe Stan

Liceul Teoretic Creștin "PRO DEO" Cluj-Napoca

AUTORIZATĂ

ARACIP

Ordin Nr. 6227/ 07.11.2011 Filieră teoretică/zi

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vaida Voevod, nr. 55A, Tel/Fax. 0264/551551, 0746 528792 liceulcrestinprodeoOvahoo

Prof. Ruben fvan, 0740 628418 ben_ru_ben @ya hoo.com

Limba română

.corn

| MINISTERUL

&i EDUCAȚIEI


£ | NAȚIONALE


11

’JSPECTORATUL ȘC(

)LAR JUDEȚEAN

ZLUJ                                                      1

6.

Transyfvania College The Cambridge International School in Cluj

Președinte: Baclu Simona 0723540727

Transylvania College.The Cambridge International School in Ou]

office© scoalaintemationala.ro

AUTORIZATĂ

O.M. 4838/21.07 2008

Filieră teoretică/zl

Acreditat Cambridge

Cluj-Napoca,

Str. Băișoara Nr. 2 A,

Tel./Fax. 0264/418990,

0264/418991

Ghișa Ciprian, 0727355640, clprian.ghlsa© transylvania-coilege.ro

Limba Română

Cambridg Limba

Engleză

7.

Fundația „Didactica

Nova’

Cluj

Președinte: Avram Dorel dorelavram© yahoo.com 07445236S7

Liceul Teoretic „AXISMUNDI" Cluj-Napoca

Cerere de Autorizare de la ARACiP Nr. Înregistrare 2124/30.07.2013

Cluj Napoca, Str. Horea, nr. 19 A, Tel./fax. 0264-591.475


NIVELUL POSTUCEAL

Nn Crt.

Denumirea persoanei juridice

Denumirea unității de învățământ

Decizie ARACI P sau MEN.pt, autorizare, acreditare

Adresa, localitatea, strada, nr, telefon, fax, email

Director, nr. telefon, email

Limba de predare

1.

Școala Postliceală Sanitară "Cbristiana" Cluj-Napoca

Școala Postlicealâ Sanitară "Christiana"

ACREDITATĂ

O.M.

Nr.4937;

31 07.2012

Cluj-Napoca Str: Avram lancu, Nr. 33

Tel. 0722365509

Prof. Gorgan Ana

Tel. 1723248963 anagorgan© yahoo.com

Limba Română

2.

Școala Postlicealâ "Henri Coandă" Cluj-Napoca Președinte: Bonca Dana

Școala Postlicealâ "Henri Coandă" Cluj-Napoca

ACREDITATĂ

OMEC1 nr. 3832/ 4.05.2009 acreditare,calificare profesională, asistent medical generalist, formă de învățământcu frecvență

Cluj-Napoca, str. Sarmizegetusa, nr. 15 Tel/fax: 0264/414319 henricluj@yahoo.com

Dorneanu Anca-Vasilica

Tel. 0745957727 anca28.01dornean u@vahoo, corn

Limba Română

OMEN nr. 4017/ 28.06.2013acreditare, calificare profesională, asistent medical de farmacie, formă de Învățământ cu frecvență

3.

Fundația „Sfântul Ba rt ol om eu' Cluj-Napoca

Președinte Bolog Lldla 0722364200

Școala Postlicealâ Sanitară „Sfântul Bartoiomeu" Cluj-Napoca

ACREDITATĂ

Ordin ARAOP nr.6418/ 28.11.2011 ASISTENT MEDICAL GENERASIT

Cluj-Napoca, str.Kogalniceanu nr.S, tel. 0722364200 Tel./Fax: 0264/441825 sfbartolomeu@yahoo.com

Director

Dr. Bolog Nlcolae

Limba Română

4.


Fundația Umanitara sl

Școala Postllceală

Social Culturala

"Ocrotirea*

"Ocrotirea*

Cluj-Napoca

au]

ACREDITATĂ

Președinte: Mureșan Cornelia


Acreditata prin Ordin Ministru 4757/ 24.08.2010 ASISTENT MEDICAL GENERASIT


Cluj-Napoca,

Plata Avram lancu Nr.7/3 Tel. 0264/596100Mureșan Cornelia tel. 0723779675 cornelia.muresania email. com


Limba Română