Hotărârea nr. 120/2014

Hotărârea 120/2014 - Alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2014, pentru acordarea de subvenţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2014, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședința ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54549 din data de 14.02.2014 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 ;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 387/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.121.135 lei din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, pentru cele 20 de asociații și fundații cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 120 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 120/2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ

Lista

privind modul de repartizare a sumei de 2.121.135 lei din bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederi le Legii nr. 34/1998

Nr. crt.

ASOCIAȚIA/FUNDAȚ1A

Tipul de unitate

Nr. beneficiari/ unitate

Suma/ beneficiar (lei)

Suma/ unitate (lei)

Total beneficiari

Total sume (lei)

1

UNIUNEA CREȘTINA DIN ROM AN IA

Centru rezidențial pentru persoane fara adapost

10

250

30 000,0

30

66 000,0

Centru de zi pentru copii orfani

20

150

36 000,0

2

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD

îngrijire la domiciliu

20

120

28 800,0

40

64 800,0

Centru de zi copii

20

150

36 000,0

3

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA SI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR

Centru de zi persoane cu handicap

13

175

27 300,0

13

27 300,0

4

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMANIA

Masa pe roti

20

90

21 600,0

20

18

56 250,0

Centru de zi pentru copii cu dizabilitati

18

175

34 650,0

5

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VÂRSTNICULUI

Îngrijire la domiciliu

150

120

216 000,0

200

288 000,0

Centru de zi vârstnici

50

120

72 000,0

6

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHAL GRECO CATOLIC

Centru de zi-interventie in regim de urgenta

95

150

171 000,0

180

324 000,0

Consiliere persoane cu dizabilitati

85

150

153 000,0

7

ASOCIAȚIA FILANTROPICA MEDICAL CREȘTINA CHRISTIANA

Centru de zi copii defavorizați

60

133

96 000,0

255

A A ,

332 880,0

ț

Centru de zi-interventii adictii

35

120

50 400,0

Centru de zi socio-medical

60

109

78 480,0 /'V

c■ \

Cantina sociala

100

90

108 ooo,q ”

A       -     1

8

ASOCIAȚIA FEMEILOR REFORMATE DIN ARDEAL

Centru rezidențial copiii străzii

12

250

36 000,0 \ \°

O/ y/-

36 000,0

9

ASOCIAȚIA DOWN CENTRUL EDUCAȚIONAL RALUCA

Centru de zi copii și tineri

10

175

21000,0

10

21 000,0

10

ASOCIAȚIA DE AJUTOR FAMILIAL ASISTMED

îngrijire la domiciliu

150

120

216 000,0

150

216 000,0

11

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

Centru de zi consiliere părinți și copii

40

150

72 000,0

40

72 000,0

12

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE

Centru de zi tineri cu deficiență neuropshică

10

175

21 000,0

10

21 000,0

13

ASOCIAȚIA PREVENTIS

Centru de zi-mentorat

25

150

45 000,0

220

133 125,0

Prevenire, consiliere, instruire antidrog

195

37,7

88 125,0

14

ASOCIAȚIA CARITABILĂ MARIA GABRIEL

Centru rezidențial pentru tineri

10

250

30000,0

10

30 000,0

15

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA ȘI AJUTORAREA HANDICAPAȚILOR NEUROPSIHICI

Centru de zi tineri cu handicap mintal sever

23

175

48 300,0

23

48 300,0

16

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA

Centru de zi

60

175

126 000,0

60

126 000,0

17

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII DOMNULUI

Centru rezidențial

11

250

33 000,0

11

33 000,0

18

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE AJUTORARE

Centru de zi

75

150

135 000,0

75

135 000,0

19

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ ECCE HOMO

Centru rezidențial copii

15

250

45 000,0

22

66 000,0

Centru rezidențial copii

7

250

21 000,0

20

ASOCIAȚIA FAMILIĂ REGĂSITĂ

Centru de zi

17

120

24 480,0

17

24 480,0

TOTAL

1 416

4 779,7

2 121 135,0

1 416

2 121 135,0