Hotărârea nr. 11/2014

Hotărârea 11/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, 28/2013 şi 538/2013 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în grădiniţele de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013 și nr.

538/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013 și nr. 538/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183429/424/16.01.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013 și nr. 538/2013;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013 și nr. 538/2013, după cum urmează:

  • - modificarea poziției 5, din lista grădinițelor de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan\

  • - modificarea poziției 7, din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan.

Art. n. Anexa, astfel modificată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. în Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Biroul Relații cu consiliul și administrația locală.


Nr. 11 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 11/2014


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

I. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Anastase Claudia Gina

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit ”Universității “Babeș-Bolyai"

(nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

*Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca *Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor” (np 7 str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Najxjca / v.

v'X

\

15

Popa Adrian

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nț, 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca       L;-'

J)

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" tnrj$9) - x

/ X’ V/

V x, /

1 /

str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

17

Popa Irimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada” (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrăvioara” (nr. 56) str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit ”Raza de soare” (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

21

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungit”Micul Prinț” (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit ”Trenulețul veseliei” (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță” (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

II. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Popa Irimie Emil

Grădinița „Păndărică”/Școala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri

(fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”)

str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița

Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Popa Adrian

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

(fosta Grădinița cu Program Prelungit„Kinderland”) str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy K.ids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh

Heaven ”

(fostă Grădinița Creștină cu „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, CIuj-Napoca

10

Borza Ioana Sanda

Grădinița cu Program Prelungit „Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr.

1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1)

str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „ Teddy Bear” (fostă Grădinița „Teddy Bear”) - Cluj-Napoca str. Constanța nr. 18, tel. 0364/146637

13

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

14

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

15

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

(fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”)

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

16

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”)

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

17

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda” (fostă Grădinița „Panda Kindergarden”) str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

18

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița Internațională „Spectrum”

(fosta Grădinița Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, - Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten” (fosta Grădinița „Ary”) str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

20

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

21

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-

Napoca

22

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland”

str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

23

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „ Tainelor” str. Donath nr. 150/D, 0264/585828, Cluj-Napoca

24

Borza Ioana Sanda

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten”

str. S. Toduțănr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca