Hotărârea nr. 10/2014

Hotărârea 10/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, 27/2013 şi 535/2013 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în şcolile de stat şi particulare din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013 și nr. 535/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013 și nr. 535/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18263/424/16.01.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013 și nr. 535/2013;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013 și nr. 535/2013, după cum urmează:

  • - modificarea poziției 6, din lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan\

  • - modificarea poziției 24, din lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan\

  • - modificarea poziției 2, din lista unităților de învățământ preuniversitar particulare, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan.

Art. II. Anexa astfel modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Biroul Relații cu consiliul și administrația locală.

Președinte de ședință,

Jr. Olan Emese ,Nr. 10 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 10/2014


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

Mureșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Șurubaru Gheorghe - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

Popa Irimie Emil - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Borza Ioana Sanda - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60

Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

6

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21

Bîldea Ioan - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora”

str. Mogoșoaia nr. 6

Mihaiu Ligia - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1

Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

9

Colegiul Tehnic “Napoca”

str. Taberei nr. 3

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

10

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”

str. Horticultorilor nr. 1

Șurubaru Gheorghe - consilier local

11

Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

12

Școala Gimnazială „Nicolae

Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

jS *1.        \

Tomoș Constantin Ioan - consilier locaK^^J,__x

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

Gliga Florin-Valentin - consilier local \ ><•’• 1 AJ

\>"y          F

- -           -                      -X-jP-,             A - •

14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”

str. Războieni nr. 67

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

Popa Irimie Emil - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2

Gered Imre - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Popa Adrian - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80

Dreoni Giacomo - consilier local

22

Școala Gimnazială “Traian Dâijan” (fostă nr. 12) str. Traian Vuia nr. 76

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Bîldea Ioan - consilier local

25

Liceul Waldorf

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Csoma Botond - consilier local

27

Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gered Imre - consilier local

oo

(N

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A

Tarcea Dan Ștefan - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

Stoica Doru Mugurel - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Popa Irimie Emil - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Dreoni Giacomo - consilier local

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

str. Constanța nr. 6

Anastase Claudia Gina - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. AL Vaida-Voevod nr. 55

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

Constantea Radu Mihai - consilier local

39

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Popa Adrian - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Școala Gimnazială “Radu Stanca”

str. Zorilor nr. 27

Mihaiu Ligia - consilier local

42

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

Olah Emese - consilier local

43

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Horvath Anna - consilier local

44

Liceul Teoretic „Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20

Anastase Claudia Gina - consilier local

45

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

str. Mănăștur nr. 24

Moisin Radu Marin - consilier local

46

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

47

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3

Pop Ioan - consilier local

48

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2

Tarcea Dan Ștefan - consilier local

59

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Calea Turzii nr. 140-142

Rațiu Radu Florin - consilier local

50

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

Morar Dan Ioan - consilier local

51

Școala Gimnazială „Octavian Goga”

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

str. Peana nr. 16

52

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

Anastase Claudia Gina - consilier local

53

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25

Borza Ioana Sanda - consilier local

54

___

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201

Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr.

crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1.

Școala Gimnazială „ELF” (fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Bîldea Ioan - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Anastase Claudia Gina - consilier local

6

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

7

Liceul Tehnologic „Didactica

Dreoni Giacomo - consilier local

Nova”

(fostul Grup Școlar „Didactica Nova”)

str. Horea nr. 19/A,

tel. 0264/591475

l

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Borza Ioana Sanda - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan ”

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10,

tel. 0264/596697

Mureșan Adrian - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland”

str. Aron Denusianau nr. 42 0364/104617

Popa Irimie Emil - consilier local