Proces verbal din 30.12.2010

Ședința din 30 decembrie 2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 30 decembrie 2010, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali Laszlo Attila, Nicoleta Niculescu, Petru Iacob Pantea, Teofil Claudiu Peter si Radu Florin Ratiu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Lapusan - intreaba ce datorie are municipalitatea, ca si subventie, la Regia de Termoficare.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca aceste lucruri vor fi discutate cand se va ajunge la dezbateri.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Comsia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca trebuie cuprinse in bugetul local sumele primite in sedinta de Guvern de marti, respectiv, acum doua saptamani; acesti bani, pentru a putea fi cheltuiti, trebuie inclusi in bugetul local; precizeaza ca datoria municipalitatii fata de Regia de Termoficare este, in momentul de fata, de trei milioane de lei noi, „datorie in sensul ca sunt ultimele facturi depuse, din luna noiembrie - sfarsitul lunii noiembrie si inceputul lunii decembrie; multumesc”.

Dl. cons. Chira - ar fi dorit sa primească mai repede mapa de sedinta.

Dl. cons. Moisin - arata ca hotararea de guvern a fost adoptata in sedinta de guvern de marti, fiind publicata in Monitorul Oficial de ieri, prin urmare neputandu-se convoca o sedinta extraordinara, cu trei zile inainte; de asemenea, nu putea fi convocata sedinta de consiliu fara ca aceste hotarari de guvern sa fie publicate in Monitorul Oficial; pe de alta parte, daca nu era convocata aceasta sedinta de indata, municipalitatea nu putea cheltui acesti bani, nefiind prevazuti in bugetul local.

Dl. cons. Vuscan - considera ca acestor bani ar fi trebuit sa li se se pastreze destinatia initiala; da citire urmatoarelor versuri: „Banii astia nu-s a buna/ In aceasta saptamana/ I-ati taiat de la copii/ Sa-i dati la portocalii/ Copiii cu handicap/ Vi i-ati ridicat in cap/ Bebelusii si lauze/ Inca mai asteapta scuze/ Tatii si bunicii nostri/ I-ati asemuit cu prostii/ Veti umbla si la coliva/ Am sa votez impotriva”.

Dl. cons. Chira - precizeaza ca nu este deranjat de convocarea acestei sedinte de indata.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca banii pentru subventia la energia termica sunt destinati celor care au probleme financiare.

Dl. cons. Sandu - considera ca banii nu au fost alocati pe criterii politice.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca si domnul consilier Sandu stie cum stau lucrurile.

Presedintele de sedinta - supune la vot proiectul, anuntand urmatoarele rezultate: 18 voturi pentru, doua voturi impotriva si o abtinere.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - multumeste consilierilor pentru aprobarea proiectului; anunta ca, in urma cu trei saptamani, si cu sprijinul parlametarilor clujeni, muncipalitatea a primit, prin Inspectoratul Scolar Judetean, si suma de un milion de lei, pentru cofinantarea lucrarilor la obiectivul de investitii „Construire corp nou de cladire la Scoala „Emil Isac”, de pe str. Giordano Bruno; urmatoarea sedinta de consiliu va avea loc in data de 18 sau 25 ianuarie 2011; ureaza consilierilor „Sarbatori fericite” si „La multi ani”.

Dl. cons. Lapusan - anunta ca s-a abtinut de la vot.

In concluzie, rezultatele votului sunt: 18 voturi pentru, un vot impotriva si doua abtineri.

Mapa președintelui de sedinta

1. Adresa nr. 195/27.12.2010 a Fundației Protecției Sociale Generale din Romania -Filiala Judeteana Cluj, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 315.083/305, in data de 28 decembrie 2010, privind „Celebrarea Republicii, la 63 de ani”.

Adresa a fost luata la cunostinta.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,                                    Secretarul municipiului,

Ing. Horea Florea                                  Jr. Aurora Tarmure