Proces verbal din 30.11.2010

Ședința din 30 noiembrie 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 30 noiembrie 2010, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali Irsay Miklos si Mihai Sandu; domnul consilier Florin-Valentin Gliga participa la sedinta incepand cu punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Peter - solicita invoirea, incepand cu ora 15:30.

Dl. cons. Surubaru - solicita invoirea, incepand cu ora 15:45.

Dl. cons. Chira - solicita invoirea, incepand cu ora 16.

Dl. primar - solicita suplimentarea ordinii de zi cu punctele 30 c si 30 d.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acordului de asociere intre Municipiul Cluj-Napoca si comunele: Apahida, Baciu, Chinteni, Floresti, Cojocna, in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public in comun, in Zona Metropolitana Cluj”.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire cladire pentru Facultatea de Geografie a U.B.B., str. Clinicilor nr. 5-7; beneficiara: Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului L12, str. Lunii nr. 13; beneficiara; S.C. Medinvest S.R.L.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului din str. Puietilor nr. 6; beneficiari: Szekely Eva si Moldovan Aurelian.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. supraetajare spatiu comercial la S+P+2E, str. Meziad, bloc L2; beneficiara: S.C. Ancalore Import Export S.R.L.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta familiala P+E+M, str. Branului nr. 6; beneficiara: Pojar Emilia.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. operatiuni notariale de comasare si parcelare pentru construire locuinte unifamiliale P+1E, str. Tamasi Aron; beneficiare: Pojaru Maria, Simon Maria, Stoica Maria si Vuscan Anastasia.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 10. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea nr. 467/2009 (aprobarea eliberarii acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei proprietarilor de teren Silva-Iara Baisoara.

 • 15. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 7 (fosta str. Ciresilor nr. 53).

 • 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a unor terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca.

 • 17. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10 si retragerea unui drept de administrare.

 • 18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Spaliul Independentei nr. 6.

 • 19. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietatea Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietatii imobiliare.

 • 22. Proiect de hotarare privind plata sumei de 10.000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Pap Monica si Pap Cecilia.

 • 23. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare sediu str. Mesterul Manole f.n.”.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj.

 • 27. Proiect de hotarare privind exclusivitatea prestarii serviciilor de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca, de catre S.C. Rosal Grup S.R.L., pe sectorul I si, respectiv, compania de salubritate Brantner Veres S.A., pe sectorul II.

 • 28. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei din partea S.C. Dobrescu Arh S.R.L., a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”.

 • 29. Informare privind situatia juridica a proiectului Cartierul Lomb.

 • 30. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii acordului de asociere intre Municipiul Cluj-Napoca si comunele: Apahida, Baciu, Chinteni, Floresti, Cojocna, in vederea realizării proiectului „Modernizarea si extinderea sistemului de transport public in comun, in Zona Metropolitana Cluj”.

Dl. primar - prezintă si susține proiectul.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D. construire cladire pentru Facultatea de Geografie a U.B.B., str. Clinicilor nr. 5-7; beneficiara: Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii Babes-Bolyai.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului L12, str. Lunii nr. 13; beneficiara; S.C. Medinvest S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari aferente pentru mansardarea blocului din str. Puietilor nr. 6; beneficiari: Szekely Eva si Moldovan Aurelian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. supraetajare spatiu comercial la S+P+2E, str. Meziad, bloc L2; beneficiara: S.C. Ancalore Import Export S.R.L.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuința familiala P+E+M, Sr. Branului nr. 6; beneficiara: Pojar Emilia.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. operatiuni notariale de comasare si parcelare pentru construire locuinte unifamiliale P+1E, str. Tamasi Aron; beneficiare: Pojaru Maria, Simon Maria, Stoica Maria si Vuscan Anastasia.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca nu este ruda cu doamna Anastasia Vuscan, una dintre beneficiarele P.U.D.-lui; considera ca ar trebui televizate cele mai importante puncte de pe ordinea de zi.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea nr. 467/2009 (aprobarea eliberării acordului de funcționare pentru agenții economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata, inclusiv cele de alimentatie publica, pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

Domnul consilier Florin-Valentin Gliga ia loc la masa de sedinta.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - constata ca, in Anexa 1, apar doua apartamente cu același numar; intreaba daca nu este o eroare materiala.

Dl. primar - raspunde ca este vorba despre doua apartamente care au acelasi numar, insa sunt situate la adrese diferite.

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 de voturi pentru si o abtinere.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Cluj-Napoca la constituirea Asociatiei proprietarilor de teren Silva-Iara Baisoara.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - propune ca domnul cons. Laszlo - viceprimar, sa reprezinte Municipiul Cluj-Napoca in aceasta asociatie, avand in vedere interesul sau pentru problemele legate de protectia mediului.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - accepta propunerea.

Se supune la vot desemnarea domnului consilier Laszlo - viceprimar, ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Asociatia proprietarilor de teren Silva-Iara Baisoara si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

15. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 7 (fosta str. Cireșilor nr. 53).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de alipire a unor terenuri, situate in municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10 si retragerea unui drept de administrare.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Spaliul Independentei nr. 6.

19. Proiect de hotarare privind insusirea documentației tehnice pentru dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - ar dori sa stie care este situatia proiectului Lomb.

Dl. primar - arata ca, pe ordinea de zi, la punctul cu nr. 29, este o informare legata de proiectul cartierului Lomb.

Dl. cons. Lapusan - considera ca, daca tot urmeaza sa fie demarate altfel de actiuni, acest proiect de hotarare ar fi trebuit introdus pe ordinea de zi dupa punctul cu nr. 29.

Dl. primar - precizeaza ca, la ora actuala, nu trebuie luate decizii, fiind vorba despre o informare referitoare la stadiul discutiilor pe care consiliul local l-a mandatat sa le poarte, impreuna cu Serviciul Juridic-contencios; nu trebuie luate, astazi, decizii.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietatea Statului Roman, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - intreaba ce se va construi in acea zona.

Dl. primar - raspunde ca acest proiect se refera la un spatiu situat in zona Pietii Garii, unde este mai mult decat necesara reamenajarea intregului plan urbanistic, incercandu-se construirea unui nou parking, in cladirea aproape dezafectata cunoscuta sub numele de Gara Mica putandu-se amenaja o piata, daca aceasta cladire ar reveni in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca; de asemenea, se doreste amenajarea unei statii de taximetre, precum si realizarea de lucrari referitoare la sistemul de circulatie, de semaforizare, avand in vedere ca si linia de tramvai va fi modernizata, in zona respectiva; considera ca este momentul ca acest teren sa revina in patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca, pentru ca municipalitatea sa poata investi si gandi o strategie pentru acea zona.

D-na cons. Anastase - doreste sa stie daca, pe viitor, acest proiect va putea fi armonizat cu proiectele finantate din fonduri europene, de modernizare a liniei de tramvai.

Dl. primar - raspunde ca aceasta armonizare exista.

D-na cons. Anastase - ii solicita domnului primar sa detalieze.

Dl. primar - precizeaza ca este vorba despre mutarea peroanelor, construirea unui parking, precum si realizarea unei piete in zona Garii; a considerat ca acest proiect si acel teren s-ar plia pe nevoile municipalitatii.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de imobile si insusirea rapoartelor de evaluare a proprietății imobiliare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - apreciaza demersurile intreprinse, in ultimii patru-cinci ani, pentru clarificarea situatiei de la Colegiul National „George Cosbuc”; isi doreste ca, prin acest proiect, sa devina posibila realizarea unei sali de sport in incinta Colegiului National „George Cosbuc”; ii felicita pe cei care s-au implicat in realizarea acestor demersuri.

Dl. primar - multumeste tuturor celor care s-au implicat in mod activ; arata ca negocierile nu au fost simple deloc, la un moment dat acestea intrerupandu-se pentru o perioada; in momentul in care a fost primita, in sfarsit, scrisoarea de acceptare, in prima sedinta de consiliu local, respectiv cea de astazi, acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, „de frica ca nimeni sa nu se razgandeasca”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

22. Proiect de hotarare privind plata sumei de 10.000 lei, reprezentand cheltuieli de judecata, catre Pap Monica si Pap Cecilia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

Dl. primar - anunta ca prima intalnire cu cetatenii, pentru inmanarea diplomelor, va avea loc in data de 3 decembrie 2010; ii invita pe consilieri sa participe, precizand ca vor fi anuntati, printr-un S.M.S., de catre Serviciul Relatii cu consiliul si administratie locala; data urmatoarei intalniri va fi anuntata in data de 3 decembrie sau pana la sfarsitul sedintei.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor.

Dl. primar - rectifica, anuntand ca intalnirile pentru inmanarea diplomelor vor avea loc in datele de 7 si 13 decembrie 2010.

Se supune la vot amendamentul presedintelui de sedinta si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare sediu str. Meșterul Manole f.n.”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - fiind vorba despre un sediu al R.A.D.P.-ului sau aflat in gestiunea R.A.D.P.-ului, intreaba daca investitia se va realiza cu bani de la bugetul local sau din bugetul R.A.D.P.-ului.

Dl. primar - raspunde ca investitia a fost prevazuta in bugetul local; acum au fost acceptati indicatorii tehnico-economici, prima data municipalitatea nefiind de acord cu suma care era prevazuta.

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 de voturi pentru si o abtinere.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces in zona industriala”, din Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Domnul consilier Peter paraseste sala, invoit fiind.

 • 27. Proiect de hotarare privind exclusivitatea prestarii serviciilor de salubrizare menajera pe raza municipiului Cluj-Napoca, de catre S.C. Rosal Grup S.R.L., pe sectorul I si, respectiv, compania de salubritate Brantner Veres S.A., pe sectorul II.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - are informații ca foarte multi cetateni sunt extrem de nemulțumiți de modul in care isi desfasoara activitatea S.C. Rosal Grup S.R.L. (... se termina banda)...; arata ca cetatenii vor fi obligati sa accepte un contract pe care nu si-l doresc; prezinta si alte nemultumiri legate de colectarea selectiva a deseurilor; propune amanarea proiectului, pana cand o comisie formata din consilieri si reprezentanti ai executivului va analiza aceste nemultumiri ale cetatenilor.

D -na cons. Cataniciu - „domnule primar, stimati colegi, as vrea, daca ne poate cineva din executiv spune, daca in cele doua contracte, incheiate cu cele doua firme, Rosal si Brantner Veres, pe sectorul I si sectorul II, daca exista clauza care sa prevada momentul in care intra in vigoare contractele respective”.

Presedintele de sedinta - „mai aveti alta intrebare? Va rog”.

D-na cons. Cataniciu - „mai am si alte probleme; bun, dar este cineva..., in functie de ceea ce ni se raspunde o sa discutam pe mai departe”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „ambele contracte prevad faptul ca intra in vigoare la trei luni de zile de la semnarea lor; prin urmare, fiind semnate in 28 iulie 2010, au intrat in vigoare la data de 28 octombrie 2010”.

D-na cons. Cataniciu - „in referatul... sau este o scapare a executivului, dar in referatul pe care-l avem este prevazut doar cu privire la contractul incheiat cu Rosal, ca intra in vigoare in 28..., este prevazut expres, de asta am intrebat; este prevazut expres pentru contractul incheiat cu Rosalul, iar pentru contractul incheiat cu Brantner-Veres, nu este prevazut”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „sunt aceleași contracte, pentru ca acest contract a facut parte din documentatia de atribuire a licitatiei, pe care ambele societati si le-au insusit fara obiectiuni, la momentul cand au participat la licitatie”.

D-na cons. Cataniciu - „am inteles; deci, eu intreb ca sa stim exact care este situatia; este prevazut..., deci am inteles ca este prevazut ca intra dupa trei luni; sa inteleg ca este o scapare din partea executivului, ca nu este trecut in referat; bun, in regula; este o greseala de redactare, in regula”.

Presedintele de sedinta - „va rog sa corectati proiectul, cu amendamentul...” (se suprapun vocile).

D-na cons. Cataniciu - „ca atunci discutiile ar fi urmat o alta cale, daca nu exista acea clauza si daca contractul incheiat cu Brantner-Veres n-ar fi intrat in vigoare, in mod automat; eu vreau sa va spun ca, in momentul in care noi asiguram aceasta exclusivitate, asta este parerea mea si este parerea impartasita a multor colegi din consiliul local, care probabil ca n-o sa aiba un punct de vedere, din diferite motive, in aceasta sedinta; aceasta..., asigurarea unei astfel de exclusivitati, practic, inlatura competitia, iar in situatia in care o astfel de exclusivitate se...; in situatia in care o astfel de exclusivitate se realizeaza sau se asigura pe un termen de opt ani de zile, nu cred ca este in interesul clujenilor; si as vrea sa va dau un exemplu; va vorbesc acuma si in calitate de consilier local si in calitate de presedinte al asociatiei de proprietari de pe strada Tatra; eu locuiesc acolo de 15 ani si serviciul de salubritate a fost asigurat de firma Brantner-Veres; in 15 ani, nu mi s-a intamplat niciodata sa-mi bata cineva la usa, pe langa faptul ca nu mi s-a intamplat niciodata sa fac observatii cu privire la modul in care se asigura acel serviciu; deci, nu mi s-a intamplat niciodata ca, timp de 15 ani, sa imi bata cineva la usa si sa imi ceara bani, cum s-a intamplat din momentul in care firma Rosal a preluat acel serviciu; lucratorii firmei Rosal au venit in..., pe scara blocului, ne-au batut la usa, ne-au spus ca este Ziua gunoierului, ca trebuie sa le dam...; pai, dam din mana; stati putin, ca nu, nu este chiar asa de simplu; am..., ulterior, dupa ce s-a intamplat acest lucru, am stat de vorba cu oamenii de pe scara, unii au fost chiar injurati, unii vecini de-ai mei au fost chiar injurati si eu imi pun intrebarea, la aceasta ora, daca e bine ceea ce noi facem, sa asiguram o astfel de exclusivitate pentru urmatorii opt ani; in situatia in care un om este nemultumit de firma respectiva, ce posibilitati are? In momentul in care mie nu-mi convine un serviciu, pentru ca dicutam de niste presta..., de un serviciu pe care il presteaza o firma, daca unei persoane fizice sau juridice nu-i convine modul in care este prestat acel serviciu, se duce in alta parte; ori, chiar nu inteleg de ce insistam pe aceasta exclusivitate, cu atat mai mult cu cat, la fel cum au colegii mei din Partidul Social Democrat, avem si noi si, probabil, aveti si dumneavoastra informatii; firma Rosal are un anumit numar de masini, pe care se pare ca il muta dintr-un oras in altul, in momentul in care participa la licitatie, are carente foarte mari...; si sunt de acord, eu chiar sunt de acord cu ceea ce propunea colegul Vuscan: sa se constituie acea comisie, sa se faca verificarile, si cred ca sunteti, ar trebui sa fiti de acord cu noi, domnule primar, pentru ca eu chiar am observat ca va intereseaza problemele clujenilor si, daca tot ne cereti sa votam un astfel de..., sa adoptam o astfel de hotarare pentru opt ani de-acum incolo, cred ca ar trebui sa stim si noi exact, sa mergem sa verificam, sa vedem care este situatia, sa stim si noi ce votam”.

Dl. primar - „da, daca-mi permiteți sa intervin, pentru ca, inițial, am zis ca la sfarsit si cel mai bine datele tehnice le stapaneste domnul viceprimar Radu Moisin; noi, aceasta aprobare, am dat-o acum doi ani, cred ca, printr-o hotarare de consiliu local, prin care am decis impartirea Clujului, in conformitate cu legislatia europeana in vigoare, in doua sectoare; legislatia europeana nu ne spunea in cate sectoare; noi am decis, tocmai ca sa existe concurenta, iar legislatia europeana ne impunea concesiunea serviciilor de salubrizare menajera pe o perioada de minim opt ani, care sa permita investitorului, pentru ca ceea ce nu se aduce aici in discutie sunt avantajele pe care o sa le aiba atat comunitatea, ma refer la fiecare persoana in parte, cat si primaria; si aicea, daca-mi permiteti, asupra acestor avantaje doresc eu sa ne oprim; aici eu nu spun de aceasta interesanta tactica, raportata si de catre altii, care stiau cine sunt acei oameni imbracati in uniforme Rosal, care ciocaneau la usa; va dati seama ca nimeni nu-si incepe nicio..., un nou parteneriat, nicio asociatie, cerand bani; dar noi stim cine-o fost, nu discutam de ce au facut acest lucru, este o strategie interesanta, dar tine foarte bine, merge foarte bine la oras si la comune, nu in cadrul municipiului Cluj-Napoca, cand ne-au recunoscut, <<da, tot noi am fost>>, adica altii; vreau sa repet, sa ma opresc asupra a ceea ce am hotarat noi; prin consiliul local, am hotarat aceasta licitatie; licitatia -acolo a fost concurenta - a avut loc, preturile ambelor firme sunt egale, respectiv de 5 lei pentru ambele sectoare; nicio firma nu are voie sa coboare sub acest tarif, intrucat in acest tarif minimal, de altfel una dintre firme, care a contestat licitatia si care ne-a tinut timp de un an de zile, motiv pentru care atat am fost sa nu luam amenzi de la Uniunea Europeana, si o sa va explic de ce, a fost pentru ca, in acest pret oferit, de 5 lei, nu se pot indeplini conditiile cerute in caietul de sarcini; aceste conditii sunt urmatoarele: in termen de trei luni de la data semnarii contractelor, firma trebuie sa aiba utilaje, in conformitate cu cerintele minimale din caietul de sarcini, si anume masini care sa corespunda din punct de vedere euro, deci al poluarii, din punct de vedere al tonajului, gabaritelor; de asemenea, in termen de trei luni, respectiv de sase luni cealalta firma, trebuie sa inceapa modernizarea punctelor gospodaresti de pe raza intregului municipiu, pe cheltuiala proprie, pe care sunt obligati sa il termine in trei ani de zile; modernizarea punctelor gospodaresti inseamna un punct gospodaresc care sa nu fie accesibil cainilor si altora care mai umbla prin gunoaie; un punct gospodaresc inseamna cel care poate fi usor spalat, dezinfectat, fie local, fie prin schimbarea pubelelor, un punct gospodaresc care sa permita, si aicea este vorba despre sanctiunile la care este pasibila administratia municipiului, care va asigur ca nu sunt mici, de colectare, minimala, selectiva, pe doua fractii: uscata si umeda; adica, fractia uscata inseamna ce este reciclabil si fractia umeda ce este nereciclabil; toate aceste date au fost aprobate, noi fiind primul dintre orasele din Romania care ne-am preocupat; din nefericire, licitatia, modul in care s-a produs si s-a contestat, de mai multe ori, pana la urma instanta dand dreptate Comisiei de licitatie, din care au facut parte consilieri; un alt lucru extrem de important, pe langa acest..., este aprobarea si insusirea contractului, care a fost pate integranta din caietul de sarcini; cine nu este multumit, cine nu este multumit, ca intrebati de cine nu este multumit, nu trebuie sa faca decat o sesizare la primarie; in conformitate cu contractul, toate masinile sunt dotate cu sisteme G.P.S.; noi urmarim exact: daca au zis ca marti se ia gunoiul, intre ora 18 si ora 21, daca nu sunt marti, intre 18 si 21, ei sunt pasibili de sanctiuni; dupa aceste sanctiuni, este prima data cand putem retrage licenta si prima data cand putem rezilia contractul; deci, eu va asigur ca, in acesti opt ani, aceste firme vor umbla ca pe sarma, pentru ca pe noi, cel mai mult, daca chiar ne intereseaza soarta clujenilor, ne intereseaza la ora actuala; unu: intr-adevar, aceste gunoaie sa se ia si sa nu mai arate ca un focar de gunoaie; punctele gospodaresti de aceea se numesc puncte gospodaresti, ca trebuie sa arate ca un punct gospodaresc, nu ca un focar de depozitare si de gunoaie, alandala, si fiecare sa arunce acolo unde-i vine...; nu sunt suficiente; noi am incercat, pe parcursul anilor, pana am facut aceasta licitatie, sa incropim niste puncte gospodaresti, din tabla, care practic nu sunt suficiente si nu sunt dotate cu sistem de spalare canalizare, apa si asa mai departe; in al treilea rand, ne intereseaza sa nu primim sanctiuni de la Uniunea Europeana; nu cred ca niciunul dintre noi am putea raspunde cumva la aceste sanctiuni; ceea ce facem astazi este sa raspundem unei scrisori A.N.R.S.C., care in urma unor reclamatii din partea firmelor ne-au spus: <<noi am da amenda, pentru ca asa scrie in lege foarte clar, dar nu avem hotararea de consiliu local>>; le-am dat hotararea de consiliu local prin care noi am impartit Clujul in doua, am dat hotararea prin care am luat la cunostinta ca, in urma licitatiei, s-a facut acest lucru si au zis: <<nu, ne trebuie o hotarare de consiliu>>, si ne-au dat ei acest model; in urma acestei hotarari de consiliu, nu facem altceva decat dansii sa poata aplica legea; practic, nu cetatenii si nu firmele trebuie sa alerge unul dupa altul; gresit sa inceput; le-am spus la intalnirile cu cetatenii, am studiat ambele contracte, trebuie sa fie identice; daca unul are o virgula, celalalt, pe celalalt sector, trebuie sa aiba aceeasi virgula; unul are un pret, celalalt trebuie sa aiba acelasi pret; trebuie sa fie identice, contractele pe care le inchei cu populatia; dar mai mult, ce ma intereseaza in mod clar, este ca nicio firma, cu niciun fel de subterfugiu, nu poate veni sa bata la usa si sa va spuna: eu va ofer cu 4 lei sau eu, tie, administrator, iti dau nu stiu ce beneficii; nu este orasul in care pot face acest lucru; daca in termen de trei luni nu incep sa-si modernizeze punctele gospodaresti, sa aratam; practic, sunt in aceeasi situatie care am fost cu reabilitarea blocurilor; la inceput noi cautam, pana am reabilitat primele doua blocuri, dupa care s-a format o coada, ca nici astazi nu putem sa rezolvam, datorita lipsei financiare; haideti sa vedem, este in contract, va pot da contractul fiecaruia; opt ani este minimal, pentru ca ei sa-si acopere o investitie; orice investitie, ca sa provoci pe cineva, face parte integranta din caietul de sarcini; in momentul in care nu-si indeplinesc conditiile, de care spuneati dumneavoastra, va asigur ca eu, indiferent care va fi firma si indiferent care vor fi nemultumirile legate de pierderea locurilor de munca, nu are ce cauta in municipiul Cluj-Napoca”.

Domnul consilier Surubaru paraseste sala, invoit fiind.

Dl. cons. Chira - nu intelege de ce este necesara adoptarea acestei hotarari; considera ca aceasta problema ar trebui analizata mai bine.

Dl. cons. Lapusan - considera ca asociatiilor de proprietari ar fi trebuit sa li se dea posibilitatea de a alege intre cele doua firme; propune amanarea proiectului.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - ofera informatii suplimentare cu privire la modalitatea in care s-a realizat concesionarea serviciului de salubrizare; solicita consemnarea nominala a consilierilor care voteaza pentru amanarea sau impotriva proiectului, deoarece considera ca, din punct de vedere legal, consiliul local nu are dreptul sa amane sau sa respinga acest proiect, odata ce a fost demarata aceasta licitatie, confirmata de catre instanta de judecata; „eu nu vreau sa platesc din banii mei si cred ca nici colegii mei nu vor sa plateasca toate aceste investitii facute; prin urmare, cine voteaza, sa-si asume raspunderea”.

Dl. cons. Molnos - considera ca si pana acum, in ceea ce priveste impartirea orasului intre firmele de salubrizare, lucrurile s-au desfasurat la fel.

Dl. cons. Vuscan - solicita rezolvarea nemultumirilor ridicate de cetateni.

Dl. primar - arata ca municipalitatea nu amendeaza cetatenii, ci firmele de salubrizare (... se termina banda)...

Dl. primar - arata ca, in proiectul de hotarare se vorbeste de sanctionarea societatilor comerciale si nu a cetatenilor, ca executivul este interesat de felul cum sunt deserviti cetatenii, modul in care se prezinta punctele gospodaresti, colectarea selectiva si parcul auto; intreaba cine isi asuma sa faca punctele gospodaresti, in conditiile in care nu ar fi asigurata exclusivitatea.

Dna. cons. Anastase - afirma ca a fost reprezentanta P.S.D. in comisia de licitație si arata ca „au avut start si conditii egale la start cele doua societati comerciale”; considera ca exista comunicare intre executiv, societati comerciale si asociatiile de proprietari.

Dl. primar - sustine ca intre timp problemele intre firme s-au rezolvat.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - se adreseaza domnului consilier Vuscan „nu vreau s-o faceti pe administratoarea de la blocul meu - eroina gunoaielor”; arata ca nu a discutat cu aceasta, desprea aceasta problema; crede ca se vor intelege si la Cluj-Napoca principiile europene de functionare si implementarea unor puncte gospodaresti interesante.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - considera ca nu au fost destul de expliciti atunci cand s-a adjudecat licitatia, cand s-au stabilit criteriile; arata ca nu doreste sa fie doua masini de salubritate pe o strada, sau doua puncte gospodaresti a unor firme diferite; explica ca „noi am concesionat un serviciu, unde am stabilit si anumite criterii foarte clare privind dotarea, conditiile care trebuie indeplinite, dar, din pacate, atunci cand a fost aceasta licitatie adjudecata, s-au schimbat ariile de operare si au fost niste cutume care se incearca sa se pastreze pentru ca-l cunostea pe nu stiu care, care venea sa faca contractul si mai erau si alte relatii comerciale; deci practic, noi asta incercam sa reglementam prin aceasta hotarare de consiliu, sa tragem o linie, sa fim transanti”.

Dl. primar - solicita sa se desemneze pana la sfarsitul sedintei din partea fiecarui grup politic, a unui membru pentru comisia propusa pentru a incepe verificarile la societatile comerciale; arata ca, nu are importanta daca va trece proiectul, dar arata ca se doreste infiintarea comisiei de verificare; explica ca, contractul functioneaza chiar daca acest proiect nu va fi adoptat.

Dl. cons. Lapusan - arata ca, a inteles de la dl. primar ca o anumita institutie a impus acest proiect de hotarare; sustine ca nu exista niciun fel de problema daca trece sau nu trece acest proiect; sugereaza sa fie ascultate doleantele cetatenilor din cartiere; afirma ca doreste mai multa seriozitate din partea domnului viceprimar Moisin si a domnului consilier Molnos.

Dl. cons. Molnos - mentioneaza ca a facut parte din comisia de licitatie si considera ca problema de comunicare exista intre firme si asociatiile de proprietari.

Dl. cons. Chira - arata ca va vota impotriva acestui proiect numai din curiozitatea de a afla ce i se va intampla.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule primar, eu as vrea sa vad aceeasi operativitate a executivului primariei si atunci cand solicitam noi, ceilalti consilieri, informatii si date despre anumite proiecte pe care le dezbatem, urmand a le vota, ca atunci cand le solicita domnul viceprimar Moisin ... este foarte usor sa fi foarte bine informat in consiliul local si sa dai replici pe masura ... poate sau poate nu, in situatia in care ai in spate executivul primariei si ti se pune la dispozitie in doua minute dupa ce ai solicitat absolut orice act si orice informatie din primarie, spre deosebire de noi, care de multe ori nu le obtinem nici intr-o saptamana ... deci, chiar chiar o sa va rog domnule primar sa va aplecati cu mai mare atentie asupra acestei probleme pe care eu am ridicat-o ”.

Președintele de sedinta - Dl. cons. Florea - arata ca s-a primit o solicitare de la A.N.R.S.C. prin care, arata ca ei nu pot sa dea amenzi decat daca exista o hotarare de consiliu in acest sens; sustine ca amenzile nu se dau asociatiilor de proprietari, ci firmelor care presteaza serviciile.

Supune la vot propunerea de amanare si se obtin cinci voturi pentru (nu a trecut).

Se supune la vot propunerea de vot nominal (nu se aude rezultatul votului).

Se supune la vot formarea unei comisii de verificare si se obtine unanimitate.

Dl. primar - solicita ca membrii comisiei sa verifice daca sunt respectate clauzele din caietul de sarcini.

Se fac nominalizarile din partea grupurilor politice: dna. cons. Cataniciu propune pe dl. cons. Chira din partea P.N.L., dl. cons. Csoma propune pe dl. cons. Laszlo din partea U.D.M.R., dl. cons. Moisin propune pe dl. cons. Popa Adrian din partea P.D.L. iar dl. cons. Lapusan propune pe dl. cons. Vuscan din partea P.S.D.

Se supune la vot nominal proiectul.

Dna. cons. Cataniciu - „eu ma abtin, dar am o problema ... nu stiu de ce se procedeaza la acest mod de a vota, pentru ca regulamentul consiliului local spune foarte clar , cei care sunt impotriva sau se abtin, se consemneaza in procesul-verbal ... deci chiar nu inteleg de ce ... deja mi se pare, dar nu-i o procedura speciala, deja mi se pare o chestie de intimidare ce faceti”.

Presedintele de sedinta - „doamna consilier pentru ca noi am hotarat mai inainte ...”.

Dna. cons. Cataniciu - „in momentul in care Moisin, domnul viceprimar Moisin vine si ne ameninta ca vom fi supusi rigorilor legii ... vom fi amendati si acuma ne luati ca la securitate sa votam nominal, atata timp cat consiliul local, regulamentul consiliului local prevede foarte clar cum se voteaza ... deci mi se pare deja ca presiunile sunt nejustificate, nu le inteleg si sunt niste semne de intrebare, avand in vedere ROSAL -ul care este portocaliu din cap pana-n picioare ”.

Președintele de sedinta - arata ca se afla intr-o procedura de vot si nu i-a fost acordat cuvantul doamnei Cataniciu, de asemenea, explica ca exista punctul „Diverse” unde fiecare poate lua cuvantul.

In urma exercitarii votului nominal: au votat „pentru” dna. Anastase, dl. Csoma, dl. Gliga, dl. Laszlo, dl. Marcu, dna. Mandru, dl. Moisin, dl. Molnos, dl. El. Hayes, dna. Niculescu, dl. Pantea, dl. Pop Ioan, dl. Popa Adrian, dl. Popa Liviu, dl. Ratiu, dl. Somogyi, dl. Suciu, dl. Tomos si dl. Florea; au votat „impotriva” dl. Vuscan si dl. Chira si s-au „abtinut” dna. Cataniciu si dl. Lapusan. Astfel, dintr-un numar de 23 de voturi exprimate 19 voturi au fost pentru, doua impotriva si doua abtineri. (proiectul a trecut)

Dl. cons. Lapusan - arata ca domnul Prigoana este deputat P.D.L.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca nu a primit telefon sa i se spuna cum sa voteze.

Dl. cons. Molnos - doreste sa nu se mai discute in timpul procedurii de vot.

 • 28. Proiect de hotarare privind acceptarea donației din partea S.C. Dobrescu Arh S.R.L., a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Rețea de statii self-service de închiriere de biciclete”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

29. Informare privind situatia juridica a proiectului Cartierul Lomb.

Informarea a fost luata la cunostinta.

 • 30. a. Plangerea prealabila formulata de catre domnul Ovidiu Rauca-Damian si de

catre domnul Nicolae-Florin Dascalu, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 272.042/3, in data de 12 noiembrie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr.    191/2010, insotita de Informarea nr.

283.078/451/23.11.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii - Serviciul Administrare spatii, terenuri.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

30 b. Plângerea prealabila formulata de cat re doamna Oana Olaru-Zainescu, înregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 246.101/3, in data de 21 octombrie 2010, prin care solicita reanalizarea Hotararii nr. 388/2010, insotita de Informarea nr. 246.101/21.10.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii - Serviciul Administrare spatii, terenuri.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

30 c. Proiect de hotarare privind interzicerea activitatii de comercializare, detinere si distributie a produselor etnobotanice din plante, extracte sau combinatii din plante cu efect halucinogen sau euforic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - propune ca la art. 1, dupa unitatile de invatamant sa se adauge „locasuri de cult si institutii religioase”.

Dl. cons. Chira - felicita executivul pentru aceasta initiativa.

Dl. cons. Lapusan - iti aminteste ca au mai fost discutii in acest sens si s-a spus ca este problema politiei comunitare sa verifice.

Dl. primar - arata ca atunci cand s-a discutat in consiliul local, era vorba de orarul de functionare si despre ceea ce se intampla in magazinele din spatiile inchiriate de la primarie.

Dna. cons. Anastase - intreaba daca exista o interdictie legala cu privire la interzicerea totala din municipiu si daca a fost verificata distanta respectiva fata de scoli.

Dl. primar - raspunde „da” pentru ambele intrebari.

Dna. cons. Anastase - sugereaza sa se adauge si in titlu aceea „bucata cu 2000” pentru a nu se intelege altceva.

Se supune la vot amendamentul dl. cons. Pop Ioan si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Lapusan - solicita sa fie trecuti la initiatori si consilierii locali.

Se supune la vot amendamentul dl. cons. Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

30 d. Proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din Hotararea nr. 434/2010 (aprobarea desfasurarii concursului de solutii, finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea stabilirii solutiei arhitecturale pentru Sala de

concerte, Sediul Filarmoicii Transilvania si Anexe, si a cuantumului premiilor care urmează a fi acordate in cadrul acestei proceduri).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - prezinta programul evenimentelor ce vor avea loc in luna decembrie; afirma ca data de 14 decembrie pentru urmatoarea sedinta de consiliu local ramane valabila.

Mapa președintelui de sedinta

 • 1. Adresa nr. 5.167 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 287.608/3, in data de 26 noiembrie 2010, prin care solicita alocarea, pe anul 2011, a sumei de 700.000 RON. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I si Comisiei V.

 • 2. Diploma de excelenta acordata Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de catre Fundatia

Protectiei Sociale Generale din Romania - Filiala Judeteana Cluj.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta

Ing. Horea Florea

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure