CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 30 martie 2010, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Steluta Gustica Cataniciu, Nicoleta Niculescu si Ioan Pop.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Baile Someseni si P.U.D. - reabilitare si modernizare bai termale, bazine exterioare, parc, hotel, statiune turistica, unitati de primire turistica, servicii si amenajari exterioare.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case unifamiliale D+P+E, zona str. Oasului - str. Odobesti; beneficiari: Moldovan Vasile si Jichisan Dorin.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Barc III; beneficiar: Alexandrescu Dan.

 • 4. Proiect de hotarare privind criteriile de analizare si avizare pentru anexele agricole amplasate in intravilanul si extravilanul municipiului Cluj-Napoca.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 70/1993 (interzicerea cersitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificata de Hotararea nr. 422/1999.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului de transport public local in regim de taxi.

 • 9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, Bl. A1B, inscris in CF nr. 252150 - Cluj, cu nr. topo. 21523/2.

 • 10. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor spatii din imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 si str. Arinilor nr. 11, aflate in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80, situat in imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-parti detinute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 si 15, si modificarea denumirii beneficiarului).

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, inscris in C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991).

 • 14. Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 59.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de baza, de selectie si eliminatorii) pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea formularelor de inscriere pe Lista de prioritati la locuinte, in regim de inchiriere, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupa in mod abuziv locuintele aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

 • 18. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice cu propunere de alipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora.

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 123/2009 (aprobarea componentei consiliilor de administratie ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca).

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 - dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice).

 • 23. Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de aur” si a unui premiu de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

 • 24. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie anul curent, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 25. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru efectuarea de reparatii, constructii, achizitionarea de aparatura medicala si servicii de medicina dentara la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii demersurilor necesare identificarii de terenuri in zona Pata-Rat in vederea achizitionarii sau efectuarii unor schimburi.

 • 27. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare nr. 27 e. Dl. cons. Molnos - solicita invoirea, incepand cu ora 15:30.

Se supune la vot suplimenatarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare nr. 27 e si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Baile Someseni si P.U.D. - reabilitare si modernizare bai termale, bazine exterioare, parc, hotel, statiune turistica, unitati de primire turistica, servicii si amenajari exterioare.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca Baile Someseni vor fi funcționale.

Dl. primar - raspunde ca s-au purtat discuții cu beneficiarii; anul trecut, aceștia primisera aprobare pentru credit dar, din cauza crizei financiare, banca nu a mai fost de acord cu creditul; firma a impartit proiectul in mai multe etape, inaintand in acest sens un proiect la Ministerul Dezvoltarii si Turismului; au fost reluate discutiile cu o banca romaneasca, urmand ca, in prima etapa, sa se realizeze colectarea apelor de izvor, importante prin continutul acestora.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua case unifamiliale D+P+E, zona str. Oasului - str. Odobesti; beneficiari: Moldovan Vasile si Jichisan Dorin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Barc III; beneficiar: Alexandrescu Dan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

4. Proiect de hotarare privind criteriile de analizare si avizare pentru anexele agricole amplasate in intravilanul si extravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil, cu „preluarea in hotarare a obligativitatii din avizul Comisiei tehnice de urbanism, de intocmire a unui plan urbanistic zonal si a unui alt amendament -regimul de inaltime sa fie parter, sau subsol+parter”.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca acest proiect a fost discutat in cadrul Comisiei III si doreste sa fie oferite informatii tuturor consilierilor, de catre directia de specialitate, in legatura cu suprafata minima a parcelei.

Dl. primar - arata ca acest proiect a fost initiat pentru a se reglementa situatia construcțiilor si anexelor agricole.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 70/1993 (interzicerea cersitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificata de Hotararea nr. 422/1999.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca nu se comite un abuz prin confiscarea sumelor gasite asupra cersetorilor si daca, in acest fel, nu se incalca legea.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - raspunde ca „masura confiscarii este prevazuta in legislatia in vigoare ca si o masura complementara, pe langa sanctiunea principala a amenzii; prin urmare, exista prevedere legala pentru aplicarea unei asemenea masuri; bineinteles, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei se dispune masura avertismentului sau amenzii si, complementar, confiscarea sumei in valoare de..., printr-un proces-verbal prin care se constata ce suma este si, ma rog, pe care contravenientul il semneaza”.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cate persoane au fost sanctionate pentru cersit, in ultima luna. Dl. primar - raspunde ca, in acest an, au fost sanctionate 18 persoane, de obicei aceleasi.

Dl. cons. Chira - este de acord cu modificarea hotararilor existente, dar considera ca acestea nu sunt aplicate eficient.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si executarea serviciului de transport public local in regim de taxi.

Comisia II - aviz favorabil, cu următoarele amendamente: „la proiectul de hotarare: la art. 1 -isi inceteaza valabilitatea Hotararea nr. 160/2008; la Anexa nr. 1 (Regulament): art. 44, lit. a -standurile special amenajate si aprobate de Comisia municipala de sistematizare a circulatiei; art. 49, alin. 1, lit. a - modificarea limitelor amenzii (50 lei in 48 de ore) de la 100 la 200 lei; introducerea unui nou alineat dupa art. 46: se interzice parasirea autovehicului de taxi in incinta standului de taxi; se introduce un nou articol dupa art. 47: este interzisa ocuparea locurilor din standurile de taxi de alte autovehicule decat cele care desfasoara activitatea de taximetrie aflate in pozitia liber; sanctiunea va fi cea reglementata la art. 49, alin. 1, lit. a; art. 47, alin. 2 - eliminarea cuvantului „independenti”, si se mai adauga la art. 59/60 - nevoia certificatului de atestare fiscala eliberat de Primaria Cluj-Napoca”.

Dl. cons. Vuscan - solicita sa i se acorde cuvantul unui reprezentant al societatii civile. Se supune la vot acordarea cuvantului doamnei Rodica Rusu si se obtine unanimitate.

D-na Rodica Rusu - reprezentant al societatii civile - doreste sa afle care este numarul taxiurilor, raportat la numarul de strazi si la populatia municipiului, precum si criteriile dupa care se aleg standurile de taxi.

Dl. primar - raspunde ca raportul, conform actualei legislatii, este de un taximetru la 2.500 de locuitori; la acest numar, in cazul in care este depasit, se ajunge prin retragere sau renuntare; in ceea ce priveste standurile de taximetrie, acestea sunt stabilite de catre Comisia de circulatie, la propunerea politiei rutiere si a firmelor de taximetrie; standurile nu sunt atribuite unei firme, ele fiind ocupate de catre taxiurile din zona.

D-na Rodica Rusu - reprezentant al societatii civile - ridica problema ocuparii trotuarelor de catre taxiuri.

Dl. cons. Suciu - propune ca art. 44, alin. 1, lit. a, sa se completeze cu: „fara a se bloca benzile de circulatie”.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Lapusan - propune ca, la art. 49 lit. d, sa fie stabilita aceeasi amenda - de la 500 pana la 1500 lei, iar la art. 50 alin. 3, sa se acorde cinci puncte de penalizare.

Dl. primar - sustine ca regulamentul a fost elaborat impreuna cu toate firmele de taxi si cu reprezentantii taximetristilor independenti.

Dl. cons. Lapusan - precizează ca sunt multi taximetristi care nu stiu de existenta regulamentului.

Dl. cons. Vuscan - prezinta nemultumirile cetatenilor legate de taximetristi, privind conduita, tinuta, starea in care se afla masinile; de asemenea, o parte dintre acestia detin case de marcat nefiscalizate; sugereaza ca taximetristii sa vina cu propuneri, in ceea ce priveste tinuta; solicita sa fie impusa, intr-o limita de timp, o singura culoare pentru toate masinile care efectueaza activitatea de taxi.

Dl. primar - considera ca aceste masuri nu se impun, avand in vedere criza financiara.

Dl. cons. Vuscan - solicita ca, in termen de doi ani, sa fie impusa culoarea alba pentru toate taxiurile.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - precizeaza ca exista o hotarare prin care este impusa obligativitatea de a vopsi cupola taxiurilor in alb.

Dl. cons. Somogyi - este de acord cu toate amendamentele Comisiei II; pune in discutie problema tarifului maxim (... se termina banda)...

Dl. cons. Lapusan - considera ca sunt aplicate prea multe sanctiuni pentru o singura fapta; reia propunerea ca, la art. 49 lit. d, sa fie aplicata aceeasi sanctiune - amenda de la 500 pana la 1.500 lei.

Se supune la vot primul amendament al domnului consilier Lapusan si se obtin sase voturi pentru si 18 voturi impotriva (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Lapusan si se obtin patru voturi pentru si 20 de voturi impotriva (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Vuscan si se obtin 11 voturi pentru si 13 voturi impotriva (amendamentul nu a trecut).

Dl primar - propune ca masura impunerii unei anumite culori sa fie luata dupa trecerea crizei financiare.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

 • 9.Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, Bl. A1B, inscris in CF nr. 252150 - Cluj, cu nr. topo. 21523/2.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind darea in folosința gratuita a unor spatii din imobilele situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 108 si str. Arinilor nr. 11, aflate in administrarea Consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a apartamentului nr. 80, situat in imobilul de pe str. Observatorului nr. 1-3, Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 543/2009 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Intre Lacuri nr. 3-5, conform cotelor-parti detinute din terenul construit, aferente apartamentelor nr. 1, 3, 7, 8, 9,10,11,12,14 si 15, si modificarea denumirii beneficiarului).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 11/2010 (transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, inscris in C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 59.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15.Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de baza, de selecție si eliminatorii) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale si de locuințe din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de închiriere.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - propune sa se tina cont - in sensul acordarii unui punctaj - si de persoanele care locuiesc la cineva din consideratii umanitare; referitor la vechimea in munca, trebuie sa se tina cont de ultima adeverinta.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca aceste punctaje au fost stabilite de catre comisie; in cadrul comisiei s-au intalnit cazuri, asemanatoare celor relatate de catre domnul consilier Vuscan, in care solicitantii nu au unde sa locuiasca; propune sa se formuleze un amendament in acest sens.

Dl. primar - sustine ca, prin deplasarea comisiei la fata locului, se pot obtine mult mai multe puncte; precizeaza ca nu trebuie incurajata neplata chiriei.

Dl. cons. Vuscan - solicita acordarea a 10 puncte solicitantilor care locuiesc la rude sau intr-un loc unde nu li se percepe chirie; propune acordarea a cinci puncte pentru locul de munca dovedit cu adeverinta pentru ultimele 12 luni.

D-na cons. Anastase - arata ca se acorda un punctaj separat pentru fiecare copil; 20 de puncte au ramas la latitudinea comisiei, tocmai pentru a se regla o eventuala imperfectiune a setului de criterii.

Domnul consilier Molnos paraseste sala.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca, in anii precedenti, au fost 40 de puncte la latitudinea comisiei, in acest fel putandu-se solutiona cazuri grave; face referire si la adeverintele medicale prezentate la dosar.

Dl. cons. Somogyi - propune ca instiintarile sa fie trimise si in scris solicitantior.

Dl. primar - precizeaza ca primaria se adreseaza, in acest caz, unor persoane care nu au un domiciliu stabil, iar scrisorile trimise sunt, de cele mai multe ori, returnate, costurile de expediere fiind foarte mari; de altfel, solicitantii vin singuri sa se intereseze la primarie.

Dl. cons. Somogyi - sugerează ca persoanele solicitante sa detina buletin sau carte de identitate in Cluj-Napoca; propune ca subinginerii si absolventii de scoli tehnice sa fie trecuti in categoria absolventilor de studii universitare de scurta durata; la starea de sanatate, pentru care se acorda sase puncte, propune sa fie trecute bolile din Nomenclatorul bolilor cronice.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - informeaza ca, pana in data de 31 mai 2010, trebuie actualizate adeverintele privind vechimea in munca, iar dupa aceea se va trece la calcularea punctajelor.

Dl. cons. Somogyi - propune ca acest anunt sa fie facut in doua ziare locale, de cel putin doua ori.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca anuntul poate fi publicat in „Jurnalul municipal” si pe site-ul institutiei, pentru a se reduce costurile.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca studiile superioare de scurta durata sunt echivalente cu cele de subingineri (... se termina banda).

Dl. cons. Chira - fiind membru al comisiei de doi ani, informeaza ca in aceasta sunt reprezentate toate partidele din consiliul local, fiind singura comisie care nu are culoare politica.

Dl. primar - precizeaza ca nicio comisie nu are culoare politica.

Dl. cons. Chira - arata ca aceste criterii de punctaj, in urma activitatii comisiei, au fost modificate de multe ori, prin hotarari; cei cinci membri ai comisiei s-au straduit ca, prin intermediul acestora, sa incurajeze oamenii care produc ceva pentru societate, care sunt cat de cat instruiti, cum ar fi medici, ingineri sau profesori tineri, care nu au posibilitati materiale; de asemenea, exista categorii sociale defavorizate care au nevoie de ajutor; precizeaza ca acest punctaj este rodul unei munci care a durat doi ani; consilierii locali pot primi lamuriri si informatii cu privire la criteriile de punctaj de la oricare dintre membrii comisiei.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cate cereri exista pentru locuinte sociale si cate astfel de locuinte are municipalitatea la dispozitie, pentru a fi inchiriate.

Dl. primar - raspunde ca au fost depuse 1.500 de cereri, iar pana la sfarsitul anului municipalitatea va construi numarul de locuinte rezultat prin aprobarea hotararii de la sfarsitul anului trecut.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi referitor la publicarea anuntului in doua ziare locale, de cel putin doua ori, si se obtin doua voturi pentru, cinci voturi impotriva si 16 abtineri (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi privind conditia ca persoanele solicitante sa detina buletin sau carte de identitate in Cluj-Napoca si se obtine unanimitate.

Președintele de sedinta - il intreaba pe domnul consilier Vuscan daca isi menține amendamentul.

Dl. cons. Vuscan - raspunde ca si-a retras amendamentul referitor la acordarea a 10 puncte solicitantilor care locuiesc la rude sau intr-un loc unde nu li se percepe chirie.

Președintele de sedinta - „la art. 4, studiile universitare de scurta durata - superioare de scurta durata, si subingineri, plus...; scolile tehnice ramane?”.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca formularea corecta este „studii universitare de scurta durata”.

Dl. Dumitru Bobina - sef Serviciul Relatii cu consiliul - atrage atentia asupra confuziei pe care o genereaza sintagma „studii universitare de scurta durata”; in momentul de fata, unele facultati din cadrul universitatilor de stat si private practica sistemul de invatamant de trei ani; intreaba cum sunt considerate aceste studii - de scurta sau de lunga durata?

Dl. primar - raspunde ca astfel de studii, in absenta masteratului, sunt considerate ca fiind de scurta durata.

Dl. Dumitru Bobina - sef Serviciul Relatii cu consiliul - arata ca, in acest caz, aceste aspecte trebuie explicate corect; ori se iau in considerare cei trei ani de studii universitare, conform actualului sistem, ori se impune si calcularea masteratului, care sa completeze studiile, la sfarsit, dar pentru care nu se acorda un punctaj separat, deoarece masteratul, impreuna cu cei trei ani, formeaza studiile universitare de lunga durata.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca exista solicitanti care au absolvit studii universitare de scurta durata, de tip colegiu; referitor la cele spuse de catre domnul Dumitru Bobina - sef Serviciu Relatii cu consiliul, arata ca este vorba despre studii universitare de tip licenta si de tip masterat.

Presedintele de sedinta - informeaza ca masteratul este punctat separat.

Dl. cons. Vuscan - este de acord ca masteratul sa fie luat in considerare separat; propune sa fie scoasa sintagma „lunga durata”.

Presedintele de sedinta - intreaba daca cei care au absolvit studii universitare de scurta durata au licenta.

Dl. cons. Vuscan - raspunde ca acestia sustin un examen de absolvire.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca la facultatile de drept si medicina nu exista notiunea de masterat.

Dl. primar - sustine ca notiunea de studii universitare masterale nu exista decat la universitatile cu profil tehnic.

Dl. cons. Vuscan - conform vechii legislații, in studiile universitare de lunga durata este inclus si masteratul; dupa adoptarea sistemului Bologna, masteratul trebuie facut separat, dupa absolvirea a trei sau patru ani cu licenta.

D -na cons. Anastase - considera ca masteratul, conform vechiului sistem, trebuie punctat suplimentar, deoarece reprezinta o actiune benevola; in ceea ce priveste sistemul Bologna, masteratul reprezinta o completare a studiilor universitare, astfel incat acestea sa poata fi considerate de lunga durata.

Dl. primar - in momentul in care exista licenta la sfarsitul perioadei masterale, inseamna ca au fost absolvite studii universitare; trebuie punctat masteratul absolvit dupa licenta.

Presedintele de sedinta - concluzioneaza ca, astfel, este vorba despre studii universitare cu examen de licenta; „si studii universitare de scurta durata sau superioare? Da, fara examen de licenta; de scurta durata, asa lasam”.

D-na cons. Anastase - arata ca, in sistemul Bologna, dupa trei ani se sustine examenul de licenta; in acest caz, cei doi ani de masterat nu echivaleaza cu masteratul efectuat de catre absolventii de medicina, care vor face masteratul dupa o parcurgere completa a invatamantului superior.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca, inainte de implementarea sistemului Bologna, invatamantul superior era de scurta durata - de tip colegiu, si de lunga durata; arata ca exista absolventi de colegiu care solicita locuinta.

Dl. cons. Surubaru - considera ca toate aceste lucruri sunt specificate clar in proiectul de hotarare.

Dl. primar - considera ca invatamantul de lunga durata presupune patru, cinci sau sase ani de studiu.

D -na cons. Anastase - ofera detalii suplimentare cu privire la punctaj; considera ca studiile superioare de scurta durata de tip colegiu puteau fi echivalate cu invatamantul de tip Bologna. Presedintele de sedinta - „si atuncea, daca spunem studii universitare de scurta durata -echivalent colegiu, e O.K.?”.

Dl. cons. Vuscan - solicita sa fie trecuta formularea „scurta durata”, iar in paranteza „colegiu”.

Presedintele de sedinta - este de acord cu formularea propusa de catre domnul consilier Vuscan.

D-na cons. Anastase - nu stie daca „universitar” poate sa fie echivalent cu „colegiu”. Presedintele de sedinta - constata ca, in proiect, mai jos, le este dedicata o rubrica si colegiilor.

Dl. cons. Vuscan - propune sa fie scoase de acolo colegiile.

Dl. cons. Surubaru - precizeaza ca, oricum, se puncteaza ultima forma de studii absolvite.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi referitor la propunerea ca subinginerii si absolventii de scoli tehnice sa fie trecuti in categoria absolventilor de studii universitare de scurta durata si se obtin doua voturi pentru si 21 de voturi impotriva (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Vuscan privind acordarea a cinci puncte pentru locul de munca dovedit cu adeverinta pentru ultimele 12 luni si se obtin sase voturi pentru si 17 voturi impotriva (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi referitor la trecerea bolilor din Nomenclatorul bolilor cronice la starea de sanatate, pentru care se acorda sase puncte si se obtin 22 de voturi pentru si un vot impotriva.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea formularelor de inscriere pe Lista de prioritati la locuințe, in regim de închiriere, construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cate cereri au fost depuse si cate locuinte vor fi construite pe str. Taberei.

Dl. primar - raspunde ca, in conformitate cu proiectul de hotarare aprobat anul trecut, pe str. Taberei vor fi construite doar 12 locuinte, iar pe str. Sighisoarei, conform aceluiasi proiect de hotarare aprobat, 36.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor fizice sau juridice care ocupa in mod abuziv locuintele aflate in patrimoniul municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

18. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentații tehnice cu propunere de alipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 15.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - „aviz favorabil, dar cu urmatorul amendament la regulament: art. 17, pct. 14 - sa detina documente justificative privind provenienta marfii comercializate”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii gratuitatii transportului urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistenti personali, precum si pentru insotitorii acestora.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 123/2009 (aprobarea componentei consiliilor de administratie ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

D-na cons. Anastase - da citire procesului-verbal de validare a domnului Andrei Dandos in functia de membru in Consiliul de Administratie al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca, anuntand urmatoarele rezultate: 21 de voturi pentru si doua voturi impotriva.

 • 22. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 78/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 - dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de aur” si a unui premiu de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

Comisia I - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectul sa fie si din inițiativa consilierilor locali. Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate. Dl. primar - ii invita pe consilierii locali ca, pe viitor, sa participe la astfel de premieri. Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.520.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, cultelor religioase din municipiul Cluj-Napoca, in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase, in perioada ianuarie-decembrie anul curent, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali; la rubrica „alte culte”, de la art. 1, ar dori sa fie precizate acele culte.

Dl. primar - arata ca este vorba despre culte recunoscute de lege, urmand sa primească, fiecare, cota parte aferenta, conform datelor furnizate de catre directia de specialitate; domnul consilier Lapusan poate specifica acest lucru, ca amendament.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „la solicitarea mai multor clujeni, majoritatea dintre ei chiar din domeniul acesta religios - un amendament, si anume: in vederea continuarii lucrarilor de constructie si renovare la obiective din municipiul Cluj-Napoca, precum si pentru organizarea unor manifestari cultural-religioase in municipiul Cluj-Napoca”.

Dl. cons. Somogyi - „domnule presedinte, in numele comisiei si in numele propriu, as avea si eu un amendament, in ceea ce priveste banii alocati pentru cultul reformat: sa fie intregite cele 183.000, din care 20.000 - in favoarea Institutului Teologic Protestant; am consimtamantul eparhului, Dr. Pap Geza, verbal, in scris; in termen de 24 de ore am sa depun la nivelul comisiei”.

Dl. primar - „o sa-l rog pe domnul Csoma Botond sa preia acest amendament”.

Dl. cons. Csoma - isi insuseste amendamentul domnului consilier Somogyi.

Dl. cons. Lapusan - „deci, eu imi rementin amendamentul, atunci; deci, procentul, raportat la cele...”.

Dl. cons. Somogyi - anunta ca nu va participa la vot, deoarece lucreaza in cadrul Institutului Teologic Protestant.

Dl. cons. Lapusan - „deci, primul amendament era legat de proiect din initiativa consilierilor locali - deci, mie mi se pare corect - si al doilea amendament era legat de faptul ca suma de 73.800 lei sa fie alocata conform datelor existente la Directia Cultura, culte, raportat la locuitorii care nu sunt cuprinsi aicea si de alta religie”.

Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Lapusan si se obtin 10 voturi pentru si 12 voturi impotriva (amendamentul a fost respins).

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin - viceprimar, si se obtine unanimitate.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Csoma si se obtin 16 voturi pentru si sase voturi impotriva (amendamentul a fost aprobat).

Se supune la vot primul amendament al domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate. Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

 • 25.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2010, pentru efectuarea de reparații, construcții, achiziționarea de aparatura medicala si servicii de medicina dentara la spitalele clujene, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - remarca faptul ca Institutului Oncologic nu i s-a acordat nicio suma.

Dl. primar - raspunde ca exista mai multe institute sau clinici care lipsesc, deoarece nu au depus o cerere.

Dl. cons. Vuscan - saluta acordarea, de catre municipalitate, a unei sume importante Spitalului C.F.R.; vrea sa stie care este situatia acestui spital; deplange faptul ca Spitalul C.F.R. nu mai este finantat de catre Ministerul Transporturilor; doreste ca aceasta unitate medicala sa fie transferata sau municipalitatii sau Spitalului Judetean, pentru a putea fi administrata in mod corespunzator.

Dl. cons. Surubaru - informeaza ca acest spital nu apartine de C.F.R., fiind un spital universitar.

Dl. cons. Vuscan - il roaga pe domnul consilier Surubaru sa se documenteze.

Dl. cons. Surubaru - considera ca este foarte bine documentat.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care a fost suma solicitata de catre institutiile sanitare pentru reparatii; propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Dl. primar - raspunde ca aceste sume au fost impartite intre consiliul judetean si consiliul local.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - (... se termina banda)... arata ca Spitalul C.F.R. apartine de Spitalul C.F.R. Bucuresti.

Dl. primar - precizeaza ca de aceea este spital universitar, care functioneaza pe langa Universitatea de Medicina si Farmacie Bucuresti.

Dl. cons. Chira - deplange faptul ca cei mai multi bani sunt alocati sportului, doar jumatate sau o treime din aceste sume fiind alocate pentru sanatate, in timp ce pentru cultura se acorda jumatate din cat primeste sanatatea; spera ca aceste lucruri sa se schimbe incepand cu bugetul pentru anul viitor, sanatatea fiind, in momentul de fata, mai importanta decat sportul.

Dl. primar - „noi, speranta noastra, a intregului consiliu local, este: cu ajutorul sportului, sa nu trecem pe la dumneavoastra; asta este singurul motiv”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca in proiect nu sunt trecute acele sume care sunt incluse in bugetul Spitalului Clinic Municipal Clujana, care apartine consiliului local; de asemenea, sumele pentru asistenta medicala din scoli sunt incluse in bugetul Directiei de Asistenta Sociala; proiectul se refera la unitati medicale care nu apartin municipalitatii.

Dl. primar - arata ca suma la care face referire domnul consilier Laszlo - viceprimar, este de doua ori mai mare decat cea alocata sportului, daca sunt incluse si cabinetele medicale scolare sau Spitalul Clinic Municipal Clujana; de asemenea, trebuie luat in considerare si ceea ce face municipalitatea pentru sanatate, ca domeniu, insa nu prin alocari de sume.

Dl. cons. Chira - considera ca Spitalul Clinic Municipal Clujana nu trebuie inclus in aceasta categorie, deoarece apartine municipalitatii, care trebuie sa-l finanteze.

Dl. primar - „n-am inteles, dar e-n regula”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Chira - anunta ca nu participa la vot.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării demersurilor necesare identificării de terenuri in zona Pata-Rat in vederea achiziționării sau efectuării unor schimburi.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate la concursul de solutii „Stabilirea temei pentru proiectarea Centrului Cultural Transilvania”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

D -na cons. Anastase - da citire procesului-verbal cu privire la votul secret de la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi.

Dl. primar - ii explica domnului consilier Chira ca de-abia din acest moment domnul Andrei Dandos poate participa la sedintele Consiliului de Administratie al R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.

Dl. cons. Chira - recunoaste ca a gresit, insa precizeaza ca s-a bazat pe buna credinta a aparatului de specialitate, avand in vedere ca cererea Partidului National Liberal a fost inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca in data de 30 octombrie 2009, de atunci trecand cinci luni.

27. a. Plângerea prealabila a doamnei Lupu Ana, înregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 57.072/2, in data de 17 martie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 89/2010, insotita de Informarea nr. 60.905/482/22.03.2010, a Directiei Politia comunitara - Serviciul Control protectia mediului si igienizare.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

27. b. Plangerea prealabila a cetatenilor care locuiesc in cartierul Dambul Rotund, in zona strazii Dragos Voda nr. 36-38, inregistrata la primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 53.436/3, in data de 12 martie 2010, prin care solicita anularea Hotararii nr. 41/2010 si modificarea Hotararilor nr. 414/2009 si si nr. 478/2009, insotita de Informarea nr. 53.436/8/24.03.2010 privind realizarea obiectivului „Centrul Social de Urgenta”, str. Dragos Voda nr. 36-38, a Directiei de Asistenta Sociala.

Se supune la vot mentinerea Hotararii nr. 41/2010 si se obtine unanimitate.

27. c. Informarea nr. 195/cd/25.03.2010, a Comisiei de disciplina, privind cercetarea disciplinara a unor functionari publici in legatura cu savarsirea de abateri disciplinare avand ca obiect neincasarea taxei pe teren.

Dl. cons. Somogyi - constata ca hotararea privind plata retroactiva a impozitelor a fost adoptata in luna ianuarie, in urma sesizarii Curtii de Conturi; intreaba daca, in ultimii cinci ani, aceasta este prima data in care apare Curtea de Conturi in primarie; este impotriva sanctionarii domnului Victor Radoi - director Directia Impozite si taxe locale, a domnului Gheorghe Chirilean - sef Serviciu Administrare locuinte si a doamnei Elena Pirau - sef Serviciu Constatare, impunere si control perosane fizice; considera ca nu doar ei sunt vinovati.

Dl. primar - raspunde ca Curtea de Conturi a sesizat si a facut recomandari pentru indreptare; in anul urmator, domnul Victor Radoi - director Directia Impozite si taxe locale, domnul Gheorghe Chirilean - sef Serviciu Administrare locuinte si doamna Elena Pirau - sef Serviciu Constatare, impunere si control perosane fizice corespondau inca intre ei.

Dl. cons. Somogyi - arata ca a vorbit, pe aceasta tema, cu primarii si viceprimarii din mai multe localitati; solicita sa nu mai fie pedepsiti oamenii care lucreaza si care sunt devotati, atat societatii clujene, cat si institutiei.

Dl. primar - reaminteste ca a fost o hotarare prin care s-a luat decizia ca aceste impozite, in conformitate cu Codul Fiscal, sa fie colectate, dar sa nu fie percepute penalitati; la interventia de atunci a doamnei consilier Cataniciu, consiliul local a mandatat executivul primariei sa faca o ancheta pentru a se stabili vinovatii si sa prezinte o informare asupra sanctiunilor aplicate; aceasta cercetare a fost intreprinsa, s-au luat rapoartele Curtii de Conturi din fecare an, si s-a dovedit ca, desi Curtea de Conturi a facut in nenumarate randuri aceasta precizare, nu a fost nicio masura constructiva, iar consiliul local a luat, totusi, masura de a nu percepe penalitati.

Dl. cons. Lapusan - arata ca sunt multe persoane care nu reusesc sa plateasca.

Dl. primar - precizeaza ca nu trebuie platiti toti banii o data.

Dl. cons. Somogyi - „fara penalitati”.

Dl. primar - raspunde ca nu se percep penalitati, conform hotararii in vigoare.

D -na cons. Anastase - nu vede cum puteau fi prelungite acele contracte daca nu exista o baza legala, o hotarare.

Dl. primar - raspunde ca nu trebuie confundate curtile cu spatiile de comert.

D -na cons. Anastase - considera ca, in analiza unei comisii de disciplina, este normal sa se tina seama de toate opiniile si de toate partile implicate.

27. d. Informarea nr. 64.843/107/25.03.2010 a Biroului Relații si informații externe.

Informarea a fost luata la cunostinta.

28. Diverse

Dl. primar - prezinta Informarea nr. 62.748/43 din 24.03.2010 a Directiei Urbanism si dezvoltare urbana, referitoare la propunerea de acordare a denumirii „Miko Imre” aleii din Complexul studentesc „Hasdeu I”, care traverseaza incinta complexului de la str. Clinicilor, pana la str. B. P. Hasdeu, si in apropierea careia este amplasat bustul lui Miko Imre.

Dl. cons. Somogyi - precizeaza ca acea gradina a fost donata de Miko Imre.

Dl. primar - arata ca intregul complex in care se afla clinicile si caminele studentesti este donat de catre Miko Imre; de asemenea, in oras exista deja o strada care poarta acest nume. Se solicita un vot de principiu si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca exista foarte multe solicitări referitoare la plata in rate a taxei pentru locul de veci, avand in vedere ca aceasta a fost majorata; de asemenea, mai exista si taxa de intretinere; roaga Directia tehnica sa studieze problema.

Dl. cons. Lapusan - considera ca poate fi promovat un proiect de hotarare in acest sens.

Dl. cons. Somogyi - prezinta situatia dezastruoasa in care se afla str. Brassai; solicita ca, la noul sediu al registraturii, sa fie mutata rampa necesara accesului persoanelor cu dizabilitati.

Dl. primar - ii solicita domnului consilier Somogyi lamuriri cu privire la rampa necesara accesului persoanelor cu dizabilitati.

Dl. cons. Somogyi - arata ca, in ciuda faptului ca registratura s-a mutat, nu acelasi lucru s-a intamplat si cu respectivul aparat; prezinta o plangere cu privire la un autoturism.

Dl. cons. Sandu - considera ca plangerea prezentata de catre domnul consilier Somogyi este o problema punctuala, pe care acesta trebuie sa o rezolve, in mod direct, cu primaria.

Dl. cons. Somogyi - ofera detalii suplimentare cu privire la respectiva plangere.

Dl. primar - anunta ca urmatoarea sedinta de consiliu local va avea loc in data de 20 aprilie 2010.

Mapa președintelui de sedinta

 • 1. Adresa domnului Rusu Cornel Nicolae, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 52.723/305, in data de 11 martie 2010, prin care solicita sa i se acorde o licenta de taxi. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

 • 2. Adresa domnului Colceriu Alexandru, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 55.620/3, in data de 16 martie 2010, prin care solicita introducerea apei potabile, in continuare, pe str. Oasului si pe str. Valea Chintaului; acordarea unui teren pentru construirea unui lacas de cult; de asemnea, prezinta situatia cimitirului din zona si sesizeaza faptul ca iluminatul public lipseste cu desavarsire pe str. Valea Chintaului. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei tehnice.

 • 3. Adresa doamnei Chisu Camelia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 59.589/305, in data de 19 martie 2010, prin care prezinta dificultatile pe care le intampina la plata abonamentului pentru parcare. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Serviciului Public Parcari.

 • 4. Plangerea prealabila a Federatiei Romane pentru Protectia si Controlul Animalelor, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 63.700/3, in data de 24 martie 2010, prin care solicita anularea in intregime a Hotararii nr. 330/1998, modificata prin Hotararea nr. 89/2010.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

 • 5. Adresa din partea S.C. Somes S.A. Dej, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 64.940/305, in data de 26 martie 2010, prin care prezinta situatia foarte grea in care se afla compania, solicitand intreprinderea unor masuri in acest sens. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata domnului consilier Radu-Marin Moisin - viceprimar.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Adrian Popa Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure