CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 26 august 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Steluta Gustica Cataniciu, Marcu Valtar, Nicoleta Niculescu, Gheorghe Surubaru si Marcelus Lucian Suciu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Se supune la vot acordarea cuvantului elevilor care s-au deplasat in S.U.A., in urma concursului Martisorul si se obtine unanimitate. Acestia multumesc consiliului local, domnului primar si serviciilor de specialitate pentru sprijinul acordat.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. doua locuinte P+M, str. Mihai Romanul nr. 23; beneficiar: Preda Razvan.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11; beneficiar: Irimus Teodor.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta cu doua apartamente D+P+M si P, str. Salviei nr. 10; beneficiar: Covalcic Andrei.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Sibiului nr. 7A; beneficiar: Vaida Vasile.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Centru de management integrat al deseurilor -judetul Cluj; beneficiar: Consiliul Judetean Cluj.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Valea Garbaului - introducere in intravilan; beneficiar: Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului est - str. Stefan Cicio-Pop -zona „La Fundatura”; beneficiar: Marghitas Florin Lucian si asociatii.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru servituti urbanistice Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de de urbanism.

 • 11. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare IRA, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de „selectie de oferte” pentru atribuirea contractelor de inchiriere a chioscurilor situate in piata Grigorescu.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Expertiza, proiect tehnic si executarea lucrarilor la Podul peste Canalul Morii, pe str. Rosiori, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Locuinte Sociale de Calitate” (str. Albac nr. 21).

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Locuinte Sociale de Calitate”.

 • 17. Proiect de hotarare privind completarea Anexelor 1, 2 si 3, ale Hotararii nr 217/2007, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 87/2010 si prin Hotararea nr. 247/2010 (aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca).

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 279/2010 (aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietarea Statului Roman si administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman, prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele, Miraslau si 1 Decembrie 1918.

 • 22. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea si insusirea in Cartea Funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 43-45, Corp A, ap. 3.

 • 23. Proiect de hotarare privind avizarea unei documentatii tehnice de masuratori topografice in favoarea S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca.

 • 24. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

 • 25. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

 • 26. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in m unicipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, Bloc 13, inscris in C.F. nr. 143.172 - Cluj, sub nr. topo 23.708/3/LI.

 • 27. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. nr 264.131 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.104 si cadastral 18.150.

 • 28. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, inscris in C.F. nr. 255.272 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.102.

 • 29. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, in suprafata de 3.663 m.p., in favoarea S.C. Compania de Apa Somes S.A.

 • 30. Proiect de hotarare privind transcriere contractului de concesiune a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centarla -Agentia Cluj-Napoca”, pe „Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP - Agentia Cluj-Napoca”, si insusirea documentatiei tehnice cadastrale de dezlipire.

 • 31. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru terenurile-curti aferente apartamentelor vandute in baza Legii nr. 112/1995 si a contractelor de inchiriere pentru terenurile-curti ocupate de garaje proprietate personala.

 • 32. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre S.C. Florina Import Export S.R.L., in baza Sentintei civile nr. 1977/2009.

 • 33. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 18.500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs, Ungaria, in perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

 • 35. Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2010.

 • 36. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 36 e, 36 f, 36 g, 36 h, 36 i, 36 j, 36 k, 36 l si 36 m.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

D-na cons. Anastase - solicita invoirea incepand cu ora 16.

Dl. primar - anunta ca urmatoarea sedinta va avea loc in data de 14 septembrie 2010.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Primariei municipiului Cluj-Napoca si a Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Bugetar de Administrare Crese, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. doua locuinte P+M, str. Mihai Romanul nr. 23; beneficiar: Preda Razvan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil de locuit cu trei apartamente Sp+D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11; beneficiar: Irimus Teodor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta cu doua apartamente D+P+M si P, str. Salviei nr. 10; beneficiar: Covalcic Andrei.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Sibiului nr. 7A; beneficiar: Vaida Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Centru de management integrat al deșeurilor -judetul Cluj; beneficiar: Consiliul Judetean Cluj.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - intreaba ce s-a intamplat cu rampa Pata Rat din data de 16 iulie si pana in prezent (16 iulie fiind ultima zi in care ar fi putut primi deseuri).

Dl. primar - raspunde ca municipalitatea a fost de acord, in conformitate cu legislatia europeana, sa cedeze toate drepturile de administrare, inchidere si creare a unei noi rampe; in data de 16 iulie, a expirat termenul de folosire a rampei, dar din cauza ca nu au putut fi indeplinite cerintele, Consiliul Judetean Cluj a reusit, de la institutiile Uniunii Europene, prelungirea cu inca un an a acestuia, neurmand a se plati o amenda.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care sunt termenele acordate Consiliului Judetean Cluj pentru finalizarea acestui proiect.

Dl. primar - raspunde ca, in termen de un an, trebuie deschisa prima celula; atunci cand aceasta se va inchide, va putea fi deschisa si cea de-a doua celula.

D-na cons. Anastase - sustine ca consilierilor opozitiei nu le este indiferenta modaliatatea de accesare a fondurilor pentru acest proiect.

Dl. primar - precizeaza ca aprobarea consiliului local nu a fost acordata pentru un parteneriat public-privat.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. Valea Garbaului - introducere in intravilan; beneficiar: Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului est - str. Stefan Cicio-Pop -zona „La Fundatura”; beneficiar: Marghitas Florin Lucian si asociatii.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru servituti urbanistice Centrul Cultural Transilvania, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 106.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. primar - prezinta obiectivele care vor fi construite in cadrul Centrului Cultural Transilvania.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca forma finala a Centrului Cultural Transilvania o sa fie stabilita in urma unui concurs.

D-na cons. Anastase - intreaba daca a fost rezolvata problema juridica a zonei, legata de echilibrul dintre P.U.Z. si P.U.D.

Dl. primar - raspunde ca aceasta problema a fost rezolvata.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare IRA, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - prezinta situatia imobilului din zona pietei agroalimentare IRA; informeaza ca piata va fi inaugurata in saptamana 6-12 septembrie; de asemenea, in piata Grigorescu pompierii au impus construirea unui zid pentru prevenirea incendiilor, iar terenul de sub hala si imprejurimi a revenit consiliului local.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de „selectie de oferte” pentru atribuirea contractelor de inchiriere a chioscurilor situate in piata Grigorescu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Expertiza, proiect tehnic si executarea lucrarilor la Podul peste Canalul Morii, pe str. Rosiori, in municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil, cu mentiunea ca nu a fost anexat devizul.

D-na cons. Anastase - precizeaza ca devizul a fost prezentat in cadrul sedintei Comisiei I.

Dl. cons. Vuscan - considera ca este o diferenta mare intre valoarea lucrarilor de constructii-montaj si valoarea totala; daca exista un deviz explicit, nu mai erau discutii.

Se supune la vot proiectul si se obtin 16 voturi pentru si cinci voturi impotriva.

Dl. primar - informeaza ca licitatia pentru consultanta a avut loc, valoarea acesteia fiind de 0,25% din valoarea proiectului.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Locuinte Sociale de Calitate” (str. Albac nr. 21).

Dl. primar - sustine si prezinta proiectul.

Dl. cons. Somogyi - intreaba la ce data a fost calculat cursul leu-euro, deoarece valoarea este foarte mare.

Dl. primar - raspunde ca vor fi facute rectificari, pentru unele obiective.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Locuinte Sociale de Calitate”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind completarea Anexelor 1, 2 si 3, ale Hotararii nr 217/2007, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 87/2010 si prin Hotararea nr. 247/2010 (aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietelor agroalimentare Flora, Hermes si Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 279/2010 (aprobarea solicitarii de trecere a unui teren, din proprietarea Statului Roman si administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea Statului Roman, prin Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - anunta demersurile intreprinse pentru revendicarea terenurilor care au apartinut consiliului local, inainte de 1944, constituindu-se, in acest sens, o comisie pentru verificarea C.F.-urilor; precizeaza ca, incepand de astazi, Casa de Cultura a Studentilor este in proprietatea municipiului Cluj-Napoca, hotararea fiind publicata in Monitorul Oficial.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele, Miraslau si 1 Decembrie 1918.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea si insusirea in Cartea Funciara a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 43-45, Corp A, ap. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind avizarea unei documentatii tehnice de masuratori topografice in favoarea S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent spatiului comercial, situat in m unicipiul Cluj-Napoca, Piata Marasti, Bloc 13, inscris in C.F. nr. 143.172 - Cluj, sub nr. topo 23.708/3/LI.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune reformularea art. 1, astfel: „transmiterea dreptului de concesiune opereaza cu data schimbarii denumirii, 30.11.2007”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, inscris in C.F. nr 264.131 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.104 si cadastral 18.150.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 5, inscris in C.F. nr. 255.272 - Cluj-Napoca, cu nr. topografic 14.102.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, in suprafata de 3.663 m.p., in favoarea S.C. Compania de Apa Somes S.A.

Dl. primar - arata ca este vorba despre montarea unui bazin cu apa pentru alimentarea cu apa potabila a cartierului Borhanci.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxa de concesiune de 170 lei/m.p.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - intreaba unde se afla terenul in zona Borhanci, deoarece in proiect nu este trecut niciun nr. C.F. sau nr. topo.

Dl. primar - raspunde ca terenul este situat in zona cea mai inalta, deasupra scolii.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 30. Proiect de hotarare privind transcriere contractului de concesiune a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii nr. 4, de pe „CREDITCOOP Casa centarla - Agentia Cluj-Napoca”, pe „Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP - Agentia Cluj-Napoca”, si insusirea documentatiei tehnice cadastrale de dezlipire.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a unor contracte de inchiriere pentru terenurile-curti aferente apartamentelor vandute in baza Legii nr. 112/1995 si a contractelor de inchiriere pentru terenurile-curti ocupate de garaje proprietate personala.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 32. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre S.C. Florina Import Export S.R.L., in baza Sentintei civile nr. 1977/2009.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca pretul de vanzare pentru spatiul in cauza a fost stabilit de instanta; considera ca acest pret este destul de mic; s-a incercat posibilitatea de a nu se acorda dreptul de a plati in rate, dar actuala legislatie nu permite acest lucru.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca, in urma cu ceva timp, societatea a castigat dreptul de a cumpara spatiul respectiv, a carui valoare a fost evaluata in jurul sumei de sapte miliarde de lei vechi; a fost intocmit contractul de vanzare-cumparare, insa acesta nu a fost semnat in timp util de catre reprezentantii societatii; dupa un timp, societatea depune o contestatie in instanta, pe care o castiga, prin sentinta definitiva si irevocabila; s-a renuntat la o treime din spatiul de la demisol, realizandu-se o noua expertiza, care a evaluat valoarea spatiului la doua miliarde de lei vechi; se propune o noua negociere, privind modalitatea de plata; solicita schimbarea evaluatorilor.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca juristii primariei au ridicat aceleasi obiectii ca si Comisia pentru Legea nr. 550/2002, de care niciuna dintre instante, nici pe fond, nici in urmatoarele faze procesuale, nu a tinut cont.

Comisia I - aviz favorabil, cu trei voturi pentru si doua impotriva (doamna consilier Anastase si domnul consilier Somogyi au votat impotriva).

D-na cons. Anastase - precizeaza ca a votat impotriva deoarece cheltuielile de judecata vor fi suportate de catre consiliul local; de asemenea, intre proiectul de hotarare si referat exista neconcordante, nefiind incluse cheltuielile de judecata; referitor la renegociere, din moment ce instanta a stabilit un anumit pret, nu mai ramane de negociat decat modalitatea de plata.

Președintele de sedinta - arata ca acest proiect a fost discutat si in cadrul Comisiei II, ajungandu-se la concluzia ca legea prevede ca „nu consiliul local poate vinde in rate, ci cumparatorul poate achita in rate”.

D-na cons. Anastase - sustine ca ar trebui inclus in textul hotararii un pasaj referitor la cheltuielile de judecata.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - pretul de vanzare stabilit i s-a parut aberant; Legea nr. 550/2002, la art. 7, prevede ca vanzarea in rate poate fi decisa de catre comisie; art. 11 prevede ca acest drept este acordat cumparatorului; la art. 12 se precizeaza ca „in cazul in care o persoana fizica sau juridica care doreste sa cumpere mai multe spatii pe raza unei unitati administrativ-teritoriale, pentru unul sau mai multe dintre aceste spatii, comisia poate decide vanzarea in rate; per a contrariu, sa presupunem ca, in cazul art. 11, cand el are un singur spatiu, el poate opta pentru vanzarea in rate, fara sa poata comisia decide altceva; asta - prima interpretare, in spiritul careia este redactat proiectul de hotarare; a doua interpretare, daca mergem pe art. 7, pe competenta generala a comisiei de a decide vanzarea cu plata in rate, putem decide acest lucru in consiliul local, vedem dupa aceea daca vom fi contestati sau nu de catre societatea comerciala respectiva”.

Dl. cons. Lapusan - „aici este foarte clar ca noi avem de pierdut, ca si consiliu local, si pe langa faptul ca luam o suma sau incasam o suma foarte mica, sa mai incasam in rate, mie mi se pare in neregula”; propune ca suma sa fie platita integral sau sa fie achitat un avans de 180.000 lei, restul urmand a fi platit in rate, pe o perioada de trei ani; propune amanarea proiectului.

Doamna consilier Anastase paraseste sala, invoita fiind.

Dl. primar - sustine ca s-a incercat evitarea unor cheltuieli, in sensul ca domnul Daniel Buda - deputat, s-a oferit sa ajute, pe gratis, primaria, dar a fost somat de Asociatia Notarilor ca il va da in judecata; daca vor fi incercate alte solutii in instanta, plata va fi amanata mai multi ani; considera ca proiectul ar trebui amanat.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca toate problemele sunt cauzate de catre evaluatori, solicitand, de mai multe orti, ca acestia sa fie schimbati; sugereaza ca expertizele si studiile de fezabilitate sa fie intocmite cu mai multa responsabilitate, la fata locului, prin masuratori si clarificari la Cartea Funciara.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca evaluatorul, in cazul de fata, a fost ales de catre persoana care a solicitat cumpararea spatiului, iar primaria nu a fost de acord cu aceasta evaluare.

Dl. cons. Vuscan - crede ca si prima evaluare a fost gresita.

Dl. cons. Somogyi - nu doreste sa figureze ca initiator al acestui proiect.

Dl. cons. Vuscan - nici dansul nu doreste sa figureze ca initiator al acestui proiect.

Dl. cons. Somogyi - nu este de acord cu proiectul si nu-l va vota; solicita executivului sa verifice la fata locului modificarile facute la fatada cladirii si daca acestea au fost executate cu autorizatie.

Se supune la vot propunerea de amanare a proiectului si se obtine unanimitate.

Se supune la vot acordarea cuvantului reprezentantei S.C. Florina Import Export S.R.L.; nu se aude numarul voturilor.

Reprezentanta S.C. Florina Import Export S.R.L. - prezinta punctul de vedere al societatii pe care o reprezinta in legatura cu spatiul in cauza (... se termina banda)...

Dl. primar - precizeaza ca vor fi efectuate verificari, in ceea ce priveste ilegalitatea mentionata de catre reprezentanta S.C. Florina Import Export S.R.L.; ii propune acesteia ca, saptamana viitoare, sa se prezinte in fata Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002, pentru a specifica modalitatea de plata.

Reprezentanta S.C. Florina Import Export S.R.L. - a specificat ca firma pe care o reprezintă va plati 30.000 EUR in avans, 20.000 EUR urmand a fi platiti in rate, avand in vedere lucrarile de renovare intreprinse, firma nedispunand de intreaga suma in bani lichizi.

Presedintele de sedinta - pozitia reprezentantei S.C. Florina Import Export S.R.L. a fost luata la cunostinta, urmand a fi analizata.

 • 33. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 18.500 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor Clujului la Pecs, Ungaria, in perioada 17-19 septembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezinta problema locurilor de cazare din Pecs, care sunt insuficiente; in cazul in care aceste locuri de cazare vor putea fi suplimentate, va creste si numarul membrilor delegatiei.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor rezultata in urma departajarii, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, in vederea repartizarii locuintelor disponibile construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte. Dl. primar - prezinta proiectul si procedura de acordare a locuintelor.

Dl. cons. Laszlo - multumeste membrilor comisiei pentru activitatea depusa, precum si consilierilor, pentru rabdarea de care au dat dovada; prezinta lacunele legislative, referitoare la punctaj, care au ingreunat procesul de acordare a locuintelor; lista va fi afisata, urmand sa aiba loc o perioada de contestatii.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 35. Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2010.

Informarea a fost luata la cunostinta.

36 a. Plangerea prealabila a Asociatiei de Proprietari „Baita 7” Cluj-Napoca, prin care solicita revocarea Hotararii 576/2007, insotita de Nota interna nr. 162.881/482/23.07.2010 a Serviciului Control protectia mediului si igienizare.

Comisia II - „aviz favorabil, din partea Comisiei juridice, pentru mentinerea hotararii”.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - precizeaza ca, dupa 1989, a trecut perioada in care totul se primea de la stat.

36 b. Plangerea prealabila formulata de catre firmele care functioneaza pe str. Bobalna, la nr. 65, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 289/2010, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 164.777/3, in data de 27 iulie 2010, insotita de Informarea nr. 180.731/449/23.07.2010 privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 289/2010 .

Presedintele de sedinta - solicita opinia Comisiei I, intreband daca aceasta a discutat plangerea prealabila.

Dl. cons. Pantea - presedintele Comisiei I - raspunde ca aceasta plangere prealabila nu a fost discutata in cadrul Comisiei I.

Comisia II - „propune menținerea hotararii, intrucat dreptul de a stabili aceste tarife aparține in exclusivitate consiliului local”.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 18 voturi pentru si doua abtineri.

36 c. Plangerea prealabila formulata de catre Aurel Pop, Ioan Prunean, Daniel Moldovan, Marius-Liviu Diosan si Daniela Bereschi, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 167.005/3, in data de 28 iulie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 249/2010 si a Dispozitiei nr. 3701/2010 privind desfiintarea garajelor situate in Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 15-21, bl. B6-B7-B8, insotita de Informarea nr. 167.005/481/12.08.2010 a Serviciului Control urbanism si disciplina in constructii.

Presedintele de sedinta - prezinta plangerea prealabila.

Comisia II - „cererea este partial inadmisibila, pentru ca acest consiliu local nu poate revoca o dispozitie a primarului, iar in ceea ce priveste hotararea de consiliu local atacata, aceasta stabileste doar procedura de desfiintare; dispozitia de desfiintare nu s-a dat in baza acestei hotarari de consiliu local, ci in baza cadrului legal existent; prin urmare, propunem mentinerea hotararii atacate”.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

Dl. primar - arata ca, pe str. Arinilor, erau amplasate trei garaje, in mijlocul drumului; primarul, in conformitate cu prevederile legale, a dispus desfiintarea acestora; ulterior, hotararea stabileste cum anume se desfiinteaza aceste garaje.

36 d. Adresa domnului Jean Moldoveanu, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 165.174/3, in data de 27 iulie 2010, prin care sesizeaza ca, prin aprobarea proiectului de P.U.Z. - str. Plopilor, imobil de locuit D1+D2+P+3E+4R, i-ar fi incalcat si ingradit dreptul de proprietate, cu privire la terenurile situate in municipiul Cluj-Napoca, str.Calvaria nr. 35 si str. Portiel de Fier nr. 28, insotita de Informarea nr. 165.161, 165.174, 165.191/433/02.08.2010 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Presedintele de sedinta - arata ca, prin aceasta cerere, consiliului local i se solicita revocarea unui aviz de oportunitate, care precede un P.U.Z. - discutat doar in cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, nefiind inca aprobat in plenul consiliului local.

Comisia II - „Comisia juridica a analizat cererea si propune continuarea procedurii”.

Se supune la vot mentinerea avizului de oportunitate si se obtine unanimitate.

36 e. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Sperantei nr. 17.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 f. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 26/2010 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata orara, aprobate de Comisia Municipala de Sistematizare a Circulatiei din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 g. Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Spitalului Militar de Urgenta „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca.

Dl. primar - propune, pentru ocuparea acestei funcții, pe domnul consilier Laszlo -viceprimar.

Presedintele de sedinta - intreaba daca mai sunt si alte propuneri.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

Dl. cons. Somogyi - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anuntand urmatoarele rezultate: 20 de voturi pentru si niciun vot impotriva. Presedintele de sedinta - il felicita pe domnul consilier Laszlo - viceprimar.

36 h. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Extindere retea de apa si canalizare, montare statie de pompare, realizare bransament apa si racord canal la locuintele sociale de pe strada Pata Rat din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 i. Proiect de hotarare privind incetarea concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazul.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 j. Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public a parkingului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Primaverii f.n., darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcarilor.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba - din moment ce licitatia a fost adjudecata pentru suma de 17.000.000 lei - de ce valoarea de inventar, fiind o constructie noua, este de 20.000.000 lei. Presedintele de sedinta - solicita executivului sa raspunda la intrebarea domnului consilier Lapusan.

Dl. cons. Pantea - presupune ca este vorba despre T.V.A., care nu trebuie cuprins in valoare.

Dl. cons. Lapusan - arata ca valoarea licitatiei a fost, cu tot cu T.V.A., de 17.000.000 lei; intreaba ce reprezinta cele 3.000.000 lei diferenta.

Dl. cons. Pantea - precizeaza ca greseala pleaca de la faptul ca T.V.A.-ul a fost inclus in aceasta valoare de licitatie; T.V.A.-ul reprezinta o decontare, o compensare.

Dl. primar - informeaza ca T.V.A.-ul a fost platit de catre institutie si figureaza in proiect; valoarea, desi a fost de 17.000.000 lei, decontarea finala s-a facut pentru 16.000.000 lei.

Dl. cons. Vuscan - considera nesatisfacatoare explicatia referitoare la T.V.A.

Dl. cons. Pantea - explica faptul ca T.V.A.-ul nu face parte din valoarea unui bun.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca municipalitatea a decontat 16.000.000 lei, plus T.V.A.

Dl. primar - raspunde ca, in loc de 17.000.000 lei au fost decontati 16.000.000 lei, deci parking-ul a costat cu 1.000.000 lei mai putin.

Se supune la vot proiectul si se obtin 18 voturi pentru si doua abtineri.

36 k. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr. 4478/1998, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Splaiul Independentei f.n.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 l. Proiect de hotarare privind completarea Anexei Hotararii nr. 229/2010, astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 289/2010 (aprobarea regulamentului-cadru de functionare a pietei de vechituri din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

36 m. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 204.573,29 lei de la bugetul local Scolii cu clasele I-VIII „David Prodan”, reprezentand sustinerea financiara a contributiei proprii a unitatii de invatamant in vederea implementarii programului „Retea transnationala si interegionala pentru programul „Scoala dupa scoala”, finantat prin programul Post-dru.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

37. Diverse.

Dl. primar - referitor la discutiile de la punctul cu nr. 36 j, precizeaza ca „am primit confirmarea; le dam cu o valoare mai mare, dar a fost trecut si T.V.A.-ul si n-a fost scazuta valoarea economisita; li s-a dat valoarea licitata, cu tot cu T.V.A.; sa-l pastreze sanatosi”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezinta unele aspecte referitoare la asociatiile de locatari, precizand ca, in ceea ce priveste intretinerea aleilor, a spatiilor verzi si a locurilor de joaca, mentalitatile inca nu s-au schimbat.

Presedintele de sedinta - da citire unei multumiri, adresate de catre domnul consilier Peter primarului municipiului Cluj-Napoca si Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru sprijinul acordat in vederea participarii trupei Altar la finala mondiala a competitiei internationale Metal Battle, din cadrul Wacken Open Air 2010, Germania.

Dl. primar - multumeste trupei Altar pentru faptul ca au reprezentat orasul la respectiva competitie internationala, precum si pentru multumirile adresate municipalitatii pentru efortul depus.

Dl. cons. Vuscan - se arata deranjat de faptul ca, in cadrul Aeroportului International Cluj, exista inscriptii cu Consiliul Judetean Cluj si citate ale presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, solicitandu-i domnului primar sa ia atitudine in acest sens.

Dl. cons. Liviu Popa - ii adreseaza domnului primar multumirile unor cetateni care locuiesc in zona Minerva - cartierul Manastur, pentru construirea parking-ului din acea zona.

Dl. primar - subliniaza si meritul consiliului local in realizarea acestui proiect, scopul parking-ului fiind acela de a elibera trotuarele de masini; crede ca acest scop va fi atins.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca l-ar fi deranjat respectivele citate, indiferent cine ar fi fost presedintele consiliului judetean.

Dl. cons. Chira - intreaba, din partea locuitorilor cartierului Manastur, care este viitorul Parcului Colina, in conditiile in care acesta este revendicat.

Dl. primar - raspunde ca Zona verde Colina este revendicata de aproximativ 20 de ani; municipalitatea poate efectua, in acea zona, lucrari de amenajare, insa nu poate realiza -conform legii - investitii, cum ar fi iluminatul public, pana la solutionarea revendicarii.

Dl. cons. Chira - precizeaza ca cetatenii sunt ingrijorati de perspectiva construirii unor blocuri in locul parcului.

Dl. primar - arata ca parcul respectiv este zona verde, urmand sa-si pastreze acest statut, specificat si in noul plan urbanistic general.

Mapa presedintelui de sedinta:

 • 1. Informarea nr. 152.903/303/22.07.2010 a Serviciului Juridic-contencios.

Informarea a fost luata la cunostinta.

 • 2. Adresa domnilor Cornel Ailincai, Arina Ailincai, Marius Georgescu si Titu Toncean, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 170.823/3, in data de 3 august 2010, prin care solicita sprijin financiar pentru partciparea la a treia editie a Simpozionului de Ceramica Artistica, organizat de FuLe International Ceramic Art Museum, in Fuping, China, in luna octombrie 2010.

Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I, Comisiei IV si Comisiei V.

 • 3. Adresa nr. 188/06.08.2010 si nr. 189/06.08.2010 a Federatiei Asociatiilor de Proprietari Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 174.550/1 si nr. 174.464/3, in data de 9 august 2010, prin care solicita adoptarea, de urgenta, a unei reglementari care sa stabileasca taxarea cu doar 16% a contractelor/conventiilor civile, incheiate, potrivit Codului Civil, de asociatiile de proprietari pentru persoanele fizice care desfasoara diverse activitati in folosul acestora; de asemenea, solicita ca, in cazul asociatiilor de proprietari, declararea si plata impozitului pe venit sa se faca semestrial.

Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I.

Dl. cons. Somogyi - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, referitor la votul secret de la punctul cu nr. 36 g.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Csoma Botond

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure