CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 25 mai 2010, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Manuel Chira si Niculescu Nicoleta. Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate. Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Lapusan - solicita invoire incepand cu ora 15:30.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca.

 • 2. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotarare privind mandatarea domnului viceprimar Radu Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului „pentru/impotriva” sau „abtinere” in privinta majorarii capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA.

 • 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 248/2008 (modificarea Hotararilor nr. 792/2005 si 598/2004 - componenta comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestari servicii, constituita in baza Legii nr. 550/2002).

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Avram Iancu nr. 19-25 si a P.U.D. - dotare hoteliera; beneficiar: Rodean Dumitru.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - str. Borhanciului si P.U.D. - locuinte unifamiliale P+2E; beneficiara: Catana Carmen Daciana.

 • 8. Proiect de hotarare privind renumerotarea administrativa a imobilelor de pe str. Constantin Nottara - latura impara.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Inceu Adrian Mihai ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al S.C. LOMB S.A.

 • 12. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie nerevendicate.

 • 13. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie revendicate.

 • 14. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat.

 • 15. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de rectificare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8 ap.12.

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salajului nr. 11B.

 • 17. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27.

 • 18. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei nr. 7.

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 20.

 • 20. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti f.n.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Amenajare hala agroalimentara piata cartier Grigorescu”.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare iluminat public cartierele Garii, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Manastur, Marasti si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare iluminat public cartierele Aurel Vlaicu, Centru, Dambul Rotund, Plopilor si Someseni din municipiul Cluj-Napoca”.

 • 24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 395/2001 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.).

 • 25. Proiect de hotarare privind relocarea Pietei de vechituri (OSER), darea in administrare, prin gestiune directa catre R.A.D.P. Cluj si aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei de vechituri nou infiintata.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea prestata de Cantina de ajutor social si pensiune Cluj-Napoca.

 • 27. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Dl. primar - arata ca la punctul 27a este organigrama de la Serviciul parcari, si acesta este prins la punctul 1 ca si organigrama generala, dar ca trebuie prins si ca punct distinct.

Președintele de sedinta - supune la vot discutarea punctului 27a ca punctul 1' si se obtine unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si funcționarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul de hotarare.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca la Directia urbanism s-a omis Compartimentul de Strategie urbana din subordinea directorului si propune, ca amendament, introducerea acestuia; explica faptul ca personalul aferent este deja prins in organigrama si se impune vreo suplimentare.

Dl. cons. Lapusan - solicita punctul de vedere al sindicatului, deoarece este anuntata o greva a functionarilor publici.

Dl. primar - sugereaza sa nu se amestece subiectele si afirma ca greva preconizata nu are nicio legatura cu organigrama.

Dl. Suciu Valer - presedintele Sindicatului Civitas - arata ca a facut parte din comisia care a analizat organigrama si sindicatul si-a dat avizul; in ceea ce priveste greva, explica ca aceasta nu are nicio legatura cu organigrama.

Dl. cons. Vuscan - apreciaza faptul ca nu s-au facut inca disponibilizari.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca si dansul a facut parte din comisia de analiza a organigramei si afirma ca exista reglementari minimale pentru unele sectoare de activitate; astfel, in cazul creselor exista reglementari ale numarului de infirmiere, ingrijitori si asistente la un anumit numar de copii si in cazul cabinetelor scolare a numarului de medici si asistente la numarul de elevi.

Se supune la vot amendamentul domnului Moisin si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

1'. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si funcționarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Crese din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social si Pensiune si Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 2. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - arata ca exista posibilitatea si s-a hotarat preluarea Spitalului municipal Clujana si a personalului acestuia; acesta va putea fi preluat la Directia de Asistenta Sociala prin schimbarea denumirii in Directia de Asistenta Sociala si Medicala.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - afirma ca, odata cu aprobarea organigramei, au fost aplicate sanctiunile pentru persoanele vinovate, directorul Dacia Crisan si sef serviciu Gheorghe Chirilean; de asemenea, afirma ca la Directia Patrimoniu, toate persoanele care ocupau functia de sef serviciu au ramas fara aceste functii, iar mai multe servicii au fost comasate.

 • 3. Proiect de hotarare privind mandatarea domnului viceprimar Radu Moisin de a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SCS CFM Universitatea Cluj SA, prin acordarea votului „pentru/impotriva” sau „abtinere” in privinta majorarii capitalului social al SCS CFM Universitatea Cluj SA.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase - considera ca nu ar trebui cedat atat de usor si propune ca Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sa nu fie de acord cu majorarea capitalului social in acest moment si in configuratia respectiva.

Dl. cons. Lapusan - arata ca anul trecut, consiliul local a ajutat clubul si propune ca si ceilalti actionari sa faca acest lucru; nu este de acord cu majorarea de capital social.

Se supune la vot amendamentul doamnei Anastase de a fi impotriva majorarii capitalului social si se obtin trei voturi pentru (nu a trecut).

Se supune la vot pentru un vot de abtinere in cadrul A.G.A. si se obtin trei voturi pentru (nu a trecut).

Dl. primar - da explicatii cu privire la mandatarea domnului viceprimar Radu Moisin de a vota in A.G.A. S.C.S. Universitatea Cluj S.A.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - anunta ca nu va participa la vot.

Se supune la vot propunerea ca domnul viceprimar Moisin sa voteze „pentru” si se obtin 11 voturi pentru (nu a trecut).

Se supune la vot propunerea ca domnul viceprimar Moisin sa voteze „impotriva” si se obtin 9 voturi pentru (nu a trecut).

Se supune la vot propunerea ca domnul viceprimar Moisin sa se „abtina” (nu voteaza nimeni).

Dl. primar - arata ca domnul viceprimar Moisin trebuie sa primeasca un mandat pentru a vota in cadrul A.G.A. S.C.S. Universitatea Cluj S.A.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca propunerea de majorare a capitalului social se face cu votul a doua treimi din numarul actionarilor.

D-na. cons. Cataniciu - „daca-mi permiteti ... s-a gresit, nu putem spune ca nu a trecut proiectul ...”. Presedintele de sedinta - „tocmai vorbeam cand ati intervenit”.

Se suprapun vocile.

Presedintele de sedinta - considera ca cea mai buna solutie ar fi abtinerea de la vot.

Se supune la vot varianta de a mandata pe domnul viceprimar Moisin sa voteze „pentru” majorarea capitalului social (nu voteaza nimeni).

Se supune la vot varianta de a mandata pe domnul viceprimar Moisin sa voteze „impotriva” majorarea capitalului social si se obtin 13 voturi pentru.

Dl. primar - anunta ca este nevoie de 18 voturi „pentru”.

Se supune la vot ca domnul viceprimar Moisin „sa se abtina de la vot” si se obtin 13 voturi pentru (nu a trecut).

Dl. primar - „nimeni nu spune cei care au votat impotriva si le-a picat amendamentul nu pot vota la ultimul amendament sa fie 18 voturi ... ma iertati ca va explic asa de clar ... dar ...”. (se termina banda)

D -na. cons. Cataniciu - „daca-mi permiteți ... exact asta spuneam, deci noi trebuie sa votam acuma, sal mandatam pe Radu Moisin sa reprezinte consiliul local acolo ”.

Presedintele de sedinta - „si cu mandat clar”.

D-na. cons. Cataniciu - „pai, ati pus problema gresit din start, asta am incercat sa va spun ... dumneavoastra ca presedinte de sedinta a-ti pus problema gresita”.

Presedintele de sedinta - „din ce punct de vedere? de ce-i Radu Moisin?”.

D-na. cons. Cataniciu - „din punctul meu de vedere, trebuia sa fie doua articole, in primul rand sa-l mandatam pe Radu Moisin sa reprezinte consiliul local in acea adunare si in al doilea rand sa votam, cum sa votam mandatul, in cel fel Radu, domnul viceprimar va vota ... pai trebuia in primul rand sa-l mandatam pentru ca noi nu l-am mandatat ... si la modul in care am votat in continuare noi nu l-am mandatat”.

Dl. primar - „daca nu stabilim cu ce mandat se duce, putem nici sa nu-l mandatam”.

Dl. cons. Peter - propune sa se procedeze la vot pe biletele.

D-na. cons. Cataniciu - „domnule presedinte ... eu va propun”.

Presedintele de sedinta - „da, am sa propun”.

D-na. cons. Cataniciu - „sa fie mandatat mai intai persoana, Radu Moisin ...”.

Presedintele de sedinta - sustine ca, daca va fi mai intai persoana, va trebui vot secret.

Se supune la vot ca persoana mandatata sa fie domnul viceprimar Radu Moisin si se obtine unanimitate. Se supune la vot propunerea ca in A.G.A. S.C.S. Universitatea Cluj S.A. sa se voteze „cu abtinere” si se obtin 19 voturi pentru si trei impotriva (a trecut).

Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate. (domnul cons. Moisin nu participa la vot)

 • 4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 248/2008 (modificarea Hotararilor nr. 792/2005 si 598/2004 - componenta comisiei de vanzare a spatiilor comerciale si de prestări servicii, constituita in baza Legii nr. 550/2002).

Dl. cons. Moisin - viceprimar - il propune pe domnul consilier El Hayes Arthur Roland.

D-na. cons. Cataniciu - „eu am prima data o observatie de facut, din cate imi aduc eu aminte, eu mi-am dat demisia din aceasta comisie acuma vreun an si jumatate, vad ca figurez in continuare ca membru, poate sunt gresite actele in aceasta comisie; de altfel, din momentul in care mi-am dat demisia, nici n-am mai fost convocata niciodata la nicio comisie”.

Presedintele de sedinta - sustine ca a intrat un membru supleant, dar acum nu vor mai fi membri supleanti si trebuie o hotarare noua.

D-na. cons. Cataniciu - „eu am citit aici ... din comisie faceau parte consilierii locali si ...”. Președintele de sedinta - „si in locul dumneavoastra a intrat un supleant”.

D-na. cons. Cataniciu - „am inteles ... deci, daca a intrat cineva in locul meu, cred eu ca in hartiile pe care noi le avem anexate la acest proiect de hotarare eu nu mai trebuia sa figurez ca mai faceam parte din aceasta comisie, nu ca ar avea o importanta foarte mare, pentru acuratetea proiectelor ... iar in ceea ce priveste propunerea, daca imi aduc eu bine aminte, atunci cand mi-am dat demisia din motive obiective ... le-am explicat ... supleant era si Teo Peter din partea PNL -ului ... atunci, chiar domnul Vuscan spunea ca, moral ar fi fost ca din aceasta comisie sa faca parte, daca un consilier PNL a iesit din aceasta comisie, sa intre in locul acestuia un alt consilier PNL; atunci s-a discutat, cred ca domnul viceprimar Laszlo Attila ... imi aduc aminte, spunea ca trebuia un supleant, nu stiu daca s-a modificat legea, care sunt modificarile, mie mi se pare la aceasta ora, sa fiti de acord ca daca domnul Popa Adrian isi da demisia, in locul dansului sa fie Teo Peter, care la acea ora era membru supleant in aceasta comisie ... si mi se pare moral ca si PNL -ul sa aiba un membru in acea comisie”.

Presedintele de sedinta - „sustine ca a fost o singura hotarare, iar in acest moment sunt doua locuri, un membru plin si un membru supleant”.

Dl. primar - arata ca sunt doua locuri libere si consiliul local prin vot secret va hotari cum vor fi repartizate.

D-na. cons. Cataniciu - „in regula, daca eu am fost membru plin in acea comisie ...”.

Dl. cons. Peter - „eu imi aduc aminte ca am fost desemnat ca si supleant in momentul inlocuirii”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - propune clarificarea situatiei.

Presedintele de sedinta - „daca mai sunt alte propuneri”.

Dna. cons. Cataniciu - „imi cer scuze, eu in continuare spun ca avem o hotarare, ii vad si pe colegii de la UDMR care spun de Surubaru Gheorghe ca este supleant, n-am nimic impotriva daca domnul Surubaru apare ca supleant, dar eu apar ca si membru ... dar eu am la aceasta ora un act gresit ... care este anexat, la acest proiect de hotarare, eu nu mai sunt membru in aceasta comisie ”.

Dl. cons. Peter - arata ca dupa stiinta sa, era membru supleant.

Se supune la vot propunerea ca in locul domnului Popa Adrian sa fie domnul consilier El Hayes Arthur Roland si se obtin 21 voturi pentru si trei abtineri.

Se supune la vot propunerea ca domnul Teo Peter sa fie membru supleant in locul domnului Vuscan si se obtin 23 voturi pentru si o abtinere.

Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtin (... nu se aude numarul voturilor).

D-na. cons. Cataniciu - „n-am inteles ce s-a votat, eu si cu colegul meu, n-am inteles cum s-a votat, pentru ca era supleant, deci Teo Peter era supleant, haideti sa aduca cineva actele ca nu este nicio miza la aceasta comisie; nu-i nicio problema, e o chestie de moralitate, de principiu, de respect reciproc daca doriti, daca nu, nicio problema, ne retragem din toate comisiile ca si asa n-avem nicio ...”.

Președintele de sedinta - „dar nu-i vorba de asa ceva, dar inca o data zic, nu-i vorba de asa ceva”.

D-na. cons. Cataniciu - „nu ... da ... daca tot discutam si daca ... sigur ca, daca propuneți la vot o propunere a PD -ului si o votati in paralel cu o propunere din partea PNL -ului ... ca din trei suntem doi la ora asta, nici nu mai incape in discutie cine trece la vot ... deci mie mi s-a parut corect si moral ... repet ... ca si PNL -ul, atata timp cat eu am fost membru in aceasta comisie si am fost membru plin, mi s-a parut corect ... atunci bun am inteles motivatia ... a intrat domnul Vuscan ca era supleant ... pai, atunci acuma de ce mai votam daca sunt doi supleanti? deci, mie mi se parea corect ca PNL -ul sa aiba un membru in comisie .... nu ne cramponam, daca nu se poate, nu se poate”.

Presedintele de sedinta - „asta am spus de la inceput, ca trebuia votat, pentru ca nu mai sunt supleanti”.

D -na. cons. Cataniciu - „dar nu-i corect proiectul facut in cazul de fata, deci avem niste acte care nu sunt conforme cu realitatea ... nu”.

Presedintele de sedinta - arata ca a mers cineva sa verifice daca mai exista o alta hotarare in afara de aceasta; explica faptul ca dupa cate cunoaste nu exista o alta hotarare in afara de aceasta; arata ca se va amana votul final pana ce se va lamuri daca exista o alta hotarare.

Presedintele de sedinta - afirma ca s-a cautat si nu exista nicio alta hotarare de consiliu local in afara de cea prezenta la proiect; explica ca in locul dansului in comisie, va fi domnul Roland El Hayes, iar ca si supleant a fost propus domnul Peter.

D-na. cons. Cataniciu - „nu, eu nu l-am propus ca supleant, eu l-am propus ca membru plin, pentru ca eu nu am fost supleant, pentru ca nu am fost supleant ... in locul dumneavoastra ... daca ... (se suprapun vocile) ... dar probabil dumneavoastra va grabiti sa terminati sedinta nu stiu din ce motiv ... no, imi cer scuze ... probabil ca nu sunteti atent, deci eu am motivat foarte bine ... asa cred eu, ca am motivat foarte bine ... eu mi-am motivat punctul meu de vedere si am spus ca atata timp cat eu am iesit din acea comisie ... nu stiu daca exista hotarare prin care domnul Vuscan este in locul meu ... banuiesc ca trebuia o hotarare de consiliu local prin care se modifica acea componenta a comisiei, si cred ca atunci s-a modificat si supleanti ... s-au modificat si supleantii ... deci eu am incercat sa aduc niste argumente pertinente, daca in locul meu a putut sa intre domnul Vuscan ... eu am fost membru plin in acea comisie, mi se pare corect ca PNL -ul sa aiba in continuare ... si va spun in continuare, nu e o problema de orgoliu, nu ne cramponam ca nu reprezinta un interes deosebit pentru noi aceasta calitate de membru in aceasta comisie ... dar asa mi se pare corect ... daca s-a stabilit o data la inceput ca PNL -ul trebuie sa aiba un membru plin in aceasta comisie, mi se pare corect sa mergem pana la capat cu componenta acestei comisii, daca nu, nu este nicio problema”.

Președintele de sedinta - arata ca, dupa cum a propus doamna Cataniciu, ar insemna ca, in locul doamnei Cataniciu sa fie domnul Peter, iar domnul Vuscan ar trebui sa ramana supleant.

Dl. cons. Vuscan - arata ca, desi apare ca supleant, a participat la nenumarate sedinte ale comisiei si la hotararea la care face referire doamna Cataniciu, nu avea cum sa puna dansa conditii cu referire la cine sa o inlocuiasca; afirma ca domnul Peter nu a fost supleant; arata ca e dispus sa renunte in favoarea domnului Peter.

Dl. cons. Peter - arata ca nu este niciun motiv de cearta si explica ca, la momentul in care domnul Vuscan a fost nominalizat ca membru plin, dansul a fost nominalizat ca membru supleant.

D-na. cons. Anastase - arata ca distributia pe partide a comisiei, atat a membrilor plini cat si a celor supleanti, i se pare una echilibrata si prin urmare, domnul Vuscan nu ar avea de ce sa renunte la calitatea sa de membru al acestei comisii.

D-na. cons. Cataniciu - „imi cer scuze ... noi ne retragem ... PNL -ul ne retragem propunerea, deci nu dorim supleant”.

Presedintele de sedinta - afirma ca a fost deja votata si ca nu se mai poate reveni (se suprapun vocile) si ca doar votul pe proiect a fost amanat.

Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate.

Presedintele de sedinta - explica doamnei Cataniciu ca a intervenit fara a i se acorda dreptul la cuvant si a intervenit peste ceilalti, desi numai o data i s-a acordat dreptul la cuvant.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Avram Iancu nr. 19-25 si a P.U.D. - dotare hoteliera; beneficiar: Rodean Dumitru.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - str. Borhanciului si P.U.D. - locuinte unifamiliale P+2E; beneficiara: Catana Carmen Daciana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

8. Proiect de hotarare privind renumerotarea administrativa a imobilelor de pe str. Constantin Nottara - latura impara.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului domnului Inceu Adrian Mihai ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al S.C. LOMB S.A.

Președintele de sedinta - anunta ca la acest punct va fi vot secret.

Dl. cons. Vuscan - reamintește faptul ca a cerut de mai multe ori un raport de activitate a reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la cele doua societati.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

Dl. cons. Moisin - membru al comisiei de validare - citeste procesul verbal al votului secret exprimat; astfel, din 22 voturi valabil exprimate, 19 sunt „pentru” si trei „impotriva”.

Dl. primar - roaga pe cei doi viceprimari sa prezinte o situatie a celor doua cartiere (se termina banda). Dl. cons. Moisin - viceprimar - prezinta situatia la zi a demersurilor pentru construirea cartierului Lomb si a societatii financiare a S.C. LOMB S.A.; mentioneaza faptul ca S.C. LOMB S.A. are obligatia ca, la un an de la semnarea autorizatiei de construire, sa predea 33% din suprafata, viabilizata, si un numar de 75 de locuinte sociale.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezintă situatia la zi a demersurilor pentru construirea cartierului Tineretului si a societatii infiintate in scopul construirii acestuia; mentioneaza faptul ca, in cadrul A.G.A., a atras atentia in mod imperativ si a fost consemnat in procesul-verbal al adunarii, ca termenul de predare a celor 384 de apartamente expira la data de 31 decembrie 2010 si ca Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu intentioneaza sa modifice niciun criteriu obligatoriu din contract.

Dl. primar - explica faptul ca in cartierul Lomb se lucreaza doar la organizare de santier si se astepta contractarea unui credit pentru introducerea utilitatilor pe partea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, de asemenea, arata ca in cartierul Tineretului nu se lucreaza nimic; mai arata ca se estimeaza ca, in vara aceasta, sa se depuna din partea S.C. LOMB S.A., documentatia pentru P.U.D., urmand ca pana in vara anului urmator, sa predea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca tot ceea ce s-au obligat prin contract; la cartierul Tineretului s-a emis autorizatia de constructie, dar nu se lucreaza nimic, mai avand timp pana la sfarsitul anului sa termine acele locuinte pe care ar urma sa le predea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

12. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spatii cu alta destinație nerevendicate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

13. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie revendicate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

14. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind insusirea documentației tehnice de rectificare a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8 ap.12.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salajului nr. 11B.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 27.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cepei nr. 7.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 20.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentarii tehnice de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Marasti f.n.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare hala agroalimentara piata cartier Grigorescu”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare iluminat public cartierele Garii, Grigorescu, Gheorgheni, Gruia, Manastur, Marasti si Zorilor din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizare iluminat public cartierele Aurel Vlaicu, Centru, Dambul Rotund, Plopilor si Someseni din municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 395/2001 (asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind relocarea Pietei de vechituri (OSER), darea in administrare, prin gestiune directa catre R.A.D.P. Cluj si aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei de vechituri nou infiintata.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatea prestata de Cantina de ajutor social si pensiune Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

27a. Proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la reorganizarea si functionarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca: Centrul Bugetar de Administrare Crese din municipiul Cluj-Napoca, Cantina de Ajutor Social si Pensiune si Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor din municipiul Cluj-Napoca.

Discutat la punctul 1'.

27b. Informarea nr. 106.511, 106.520/452.40/19.05.2010 a Serviciului Administrare locuinte, insotita de plangerea prealabila a doamnului Lucaciu Ioan, prin Cabinet de Avocat Bianca Sime, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 106.520/3, in data de 18 mai 2010, prin care se solicita modificarea Hotararii nr. 48/2010 privind stabilirea unor despagubiri pentru ocuparea abuziva a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - propune mentinerea hotararii.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 23 voturi pentru si doua abtineri.

 • 27. Diverse.

Mapa președintelui de sedinta

1. Adresa nr. 79/26.04.2010 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 107.924/305, in data de 19 mai 2010, prin care se solicita aprobarea unor propuneri. Adresa a fost luata la cunostinta.

2. Invitatia nr. 78/26.04.2010 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 94.752/3, in data de 4 mai 2010, prin care consilierii locali sunt invitati la activitatile prilejuite de sarbatorirea zilei de 21 mai - Ziua mondiala a Diversitatii Culturale pentru Dialog si Dezvoltare. Invitatia a fost luata la cunostinta.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta

Adrian Popa

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure