Proces verbal din 20.04.2010

Ședința din 20 aprilie 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 20 aprilie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierul local Petru Iacob Pantea.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Dl. primar - felicita pe doamna consilier Mandru (fosta Chiorean) cu ocazia casatoriei, iar pe domnii consilieri Gliga si Suciu - cu ocazia zilei de nastere.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului general pe anul 2009.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. casa unifamiliala S+P+E+M, str. Morii nr. 25; beneficiar: Borz Craciun.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Dunarii nr. 172; beneficiar: Veres Eugen.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. - str. Padurii, si a P.U.D. — dotare sociala -camin pentru varstnici, gradinita, asezamant pentru mame si nou-nascuti, D+P+2E, str. Padurii nr. 11; beneficiara: Asociatia Maghiara a Handicapatilor Motori.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Romul Ladea - str. Borhanciului, pentru parcelare si reglementari de construire locuinte si dotari.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. cladire de birouri S+P+5E+et. tehnic, str. Fabricii nr. 118 A.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism; beneficiara: Asociatia de proprietari.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism; beneficiar: Necula Alina; Primaria municipiului Cluj-Napoca.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-P-ta Garii, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-P-ta Garii, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta P-ta Garii - B-dul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta P-ta Garii - B-dul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Barnutiu” si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Barnutiu” si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii teraselor sezoniere.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul Social de Urgenta”.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare centrala termica la Colegiul Tehnic de Constructii Anghel Saligny”.

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere).

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 43/2010.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de ajutor social si pensiune.

 • 21. Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1717 din 01.07.1999, de pe Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, Serviciul Teritorial Cluj pe Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Oficiul Teritorial Cluj, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere pentru garajele fond de stat.

 • 23. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare nr. 14.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 4.

 • 25. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

 • 26. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 148/21.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34.

 • 27. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

 • 28. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 29. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap. 15.

 • 30. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 10, ap. 3.

 • 31. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 10, ap. 4.

 • 32. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere, pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 11, ap. 2.

 • 33. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 3.

 • 34. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9, ap. 16.

 • 35. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 17, ap. 149.

 • 36. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 7, ap. 7.

 • 37. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 7, ap. 3.

 • 38. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 3.

 • 39. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 32, ap. 5.

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea publica a Judetului Cluj, administrarea Consiliului Judetean Cluj, in proprietatea publica a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 41. Proiect de hotarare privind efectuarea serviciilor de intretinere a dispozitivului de semnalizare rutiera de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 • 42. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, in perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 43. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultatii de Medicina Veterinara Cluj-Napoca, pentru sustinerea activitatii de sterilizare a animalelor comunitare (caini si pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 44. Diverse.

Dl. primar - retrage punctul cu numarul 39 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot ordinea de zi, cu punctul numarul 39 retras si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - considera ca, fata de bugetul general, aprobat in fiecare an, la executia bugetara apar modificari la anumite capitole; astfel, pentru transporturi, initial au fost alocate 54,9 milioane de lei; in urma rectificarii, aceasta suma a scazut la 29 milioane de lei -cheltuieli de capital, si s-au executat 0,79 milioane de lei; a ajuns la concluzia ca, in final, s-au executat investitii in procent de 1,4%; de asemenea, pentru cultura au fost propuse investitii in valoare de 16,6 milioane de lei; in urma rectificarii, suma a scazut la 7,7 milioane de lei, fiind investite 2,7 milioane de lei, adica un procent de 16,2%; pentru locuinte, initial, s-a propus alocarea a 48 de milioane de lei, suma care a scazut, in urma rectificarii, la 28 milioane de lei, fiind investite 11 milioane de lei, adica un procent de 23,1%; pentru protectia mediului s-a propus alocarea a 14,1 milioane de lei, in urma rectificarii suma ajungand la trei milioane de lei, fiind cheltuiti 0,07 milioane de lei, deci 70.000 de lei, adica un procent de 0,49%; arata ca a facut o analiza, conform careia propunerile, in ceea ce priveste cheltuielile de capital in anul 2009, au fost realizate in procent de 5%; tinand cont si de diminuarea veniturilor, intreaba daca au mai existat si alte motive pentru care s-a consumat mult mai mult decat s-a investit in 2009.

Dl. primar - considera ca domnul consilier Vuscan nu a citit proiectul cu suficienta atentie; ofera explicatii, aratand ca, din procentul de 30% alocat investitiilor, s-a cheltuit 28,5%, scaderea fiind de 1,5%, in conditiile in care sursele de venit au scazut cu 20%; principala cauza ar fi ca, la licitatii, unele firme au inaintat oferte cu 40% mai mici fata de ceea ce s-a propus, iar banii alocati initial n-au mai fost cheltuiti, o parte din acestia fiind redirectionati in alte domenii, insa nu a mai putut fi acoperit procentul de 30%; referitor la transporturi, nu au mai fost achizitionate autobuze, deoarece nu intruneau conditiile impuse de municipalitate; cateva obiective au fost preluate de catre guvern, municipalitatea scapand de unele cheltuieli.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca au fost efectuate lucrari care nu au fost platite; sustine ca ar fi dorit un procent mai mare de investitii.

Dl. primar - il intreaba pe domnul consilier Vuscan daca il intereseaza o anumita firma.

Dl. cons. Lapusan - este de acord cu economiile care s-au realizat, dar doreste sa primeasca informatii cu privire la actul aditional referitor la programul de reabilitare a 288 de strazi.

Dl. primar - arata ca programul de reabilitare a celor 288 de strazi va fi finalizat in luna iulie; intr-o sedinta ulterioara va propune un proiect prin care lucrarile incepute trebuie sa continuie, dar cu conditia ca „actualizarile de preturi sa nu mai fie valabile dupa data maximala cu care a fost prelungit contractul”; sustine ca executivul se afla in negocieri cu firma italiana care, daca va accepta conditia, va mai primi strazi, iar daca nu, unele strazi vor ramane nereabilitate.

Dl. cons. Vuscan - aminteste de firma Transilvania Construct, care a dirijat niste sume in campania electorala; doreste ca investitiile sa fie in cuantum cat mai mare la nivelul orasului Cluj-Napoca.

Dl. primar - arata ca, din presa, a aflat ca unele firme nu si-au achitat datoriile.

Dl. cons. Lapusan - solicita sa primeasca o informare in legatura cu lucrarile de la scoli.

Dl. primar - precizeaza ca deja s-a organizat o licitatie pentru lucrarile de la scoli, urmand ca acestea sa fie efectuate in timpul vacantei.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si trei abtineri.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. casa unifamiliala S+P+E+M, str. Morii nr. 25; beneficiar: Borz Crăciun.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobare P. U.D. locuinta unifamiliala P+E, str. Dunarii nr. 172; beneficiar: Veres Eugen.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. - str. Padurii, si a P.U.D. — dotare sociala -camin pentru varstnici, gradinita, asezamant pentru mame si nou-nascuti, D+P+2E, str. Padurii nr. 11; beneficiara: Asociatia Maghiara a Handicapatilor Motori.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. str. Romul Ladea - str. Borhanciului, pentru parcelare si reglementari de construire locuinte si dotari.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. cladire de birouri S+P+5E+et. tehnic, str. Fabricii nr. 118 A.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism; beneficiara: Asociatia de proprietari.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism; beneficiar: Necula Alina; Primaria municipiului Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca acestea sunt toate terasele care vor funcționa in oras.

Dl. primar - raspunde ca a fost o perioada in care s-au primit cereri, acestea fiind analizate fiecare in parte de catre o comisie speciala de urbanism si, cu exceptia locatiilor de terasa care sunt scoase la licitatie, conform P.U.Z., aprobat de catre consiliul local (terasele de pe B-dul Eroilor si P-ta Muzeului), restul urmeaza sa fie inchiriate, conform unui tarif care va fi discutat in aceasta sedinta.

Dl. cons. Somogyi - intreaba unde se va situa Bistro S.R.L., caruia nu ii este specificata locatia.

Dl. primar - raspunde ca, pe B-dul Eroilor, sunt aprobate locatii pe partea cu „casele de schimb”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-P-ta Garii, in municipiul Cluj-Napoca”.

Dl. primar - arata ca urmeaza o serie de proiecte, toate finantate din fonduri europene; de asemenea, a fost aprobat Planul integrat de dezvoltare pentru municipiul Cluj-Napoca si zona sa de influenta; proiectele au primit avizul de la Bruxelles si urmeaza sa fie depuse pana la sfarsitul lunii, conform graficului asumat; precizeaza ca aceste proiecte necesita votul consiliului local; prezinta si sustine proiectele.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca expertiza de la concursul de idei pentru Filarmonica mai poate fi folosita si pentru Cazino.

Dl. primar - raspunde ca, in caietul de sarcini, a fost impusa preluarea tuturor studiilor existente, deoarece Filarmonica sau Sala de concert poate fi proiectata asemanator si in cadrul noului Centru Cultural Transilvania; este obligatorie, prin concursul de idei si solutii, preluarea integrala a solutiilor date.

Dl. cons. Csoma - intreaba daca vor fi luate masuri in vederea creșterii numărului de piste pentru biciclisti.

Dl. primar - raspunde ca, in cadrul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, au mai fost aprobati inca 9,6 km. de piste pentru biciclisti, pe langa cei 13 km. existenti (... se termina banda); sustine ca municipalitatea studiaza in continuare toate propunerile venite din partea Clubului de Cicloturism.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Peter - intreaba daca au fost analizate costurile pentru 40 de garnituri noi de tramvai, care se ridica, aproximativ, la suma de 40 milioane euro; nu doreste sa se ajunga in situatia ca, pe tronsonul nou, sa se circule cu tramvaiele vechi, ceea ce ar duce la degradarea mult mai rapida a acestuia.

Dl. primar - precizeaza ca este vorba de 30 de garnituri, proiectele fiind in faza de depunere; se va incerca folosirea garniturilor de tramvai care pot fi adaptate la noua linie; de asemenea, exista si ideea unui credit pentru achizitionarea de tramvaie.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-P-ta Garii, in municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta P-ta Garii - B-dul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta P-ta Garii - B-dul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Barnutiu” si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central „Simion Barnutiu” si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru inchirierea terenurilor destinate amplasarii teraselor sezoniere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cate terase sunt in minus fata de anul trecut.

Dl. primar - raspunde ca sunt in plus opt terase.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Centrul Social de Urgenta”.

Comisia I - aviz favorabil.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare centrala termica la Colegiul Tehnic de Construcții Anghel Saligny”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 46/2010 (stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere).

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 43/2010.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de ajutor social si pensiune.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - precizează ca la Cantina de Ajutor social si pensiune vanzarile au crescut de cinci ori, iar la Serviciul Public parcari incasarile au crescut de 3,5 ori; le multumeste colegilor care lucreaza in cadrul acestor servicii.

 • 21. Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1717 din 01.07.1999, de pe Agenția Romana pentru Conservarea Energiei, Serviciul Teritorial Cluj pe Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, Oficiul Teritorial Cluj, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a contractelor de inchiriere pentru garajele fond de stat.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Dl. primar - informeaza ca au fost aprobate acele garaje situate in curtile in care nu se poate construi altceva; in anii trecuti nu a putut fi mutata cantina Liceului de Coregrafie, deoarece erau cateva garaje care blocau accesul in curtea liceului.

 • 23. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2626/26.04.2007, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Stefan cel Mare nr. 14.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 254/18.02.2002, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 4.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 324/26.04.2005, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 148/21.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 34.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 299/27.05.2004, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ap. 15.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 30. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu” situata in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 10, ap. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 10, ap. 4.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 32. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere, pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. 11, ap. 2.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 33. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Burebista nr. 12-14, ap. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9, ap. 16.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 35. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 17, ap. 149.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 36. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 7, ap. 7.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

37. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de închiriere pentru „locuința de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 7, ap. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

38. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

39. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 32, ap. 5.

Retras.

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea publica a Judetului Cluj, administrarea Consiliului Judetean Cluj, in proprietatea publica a Municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - arata ca exista un parteneriat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Judetean Cluj, pentru construirea complexului sportiv format din stadion, sala polivalenta si un parking subteran; in acest sens, in bugetul local exista un capitol aprobat; pentru a se putea realiza investitia, terenul trebuie trecut, din nou, in proprietatea consiliului local; terenul a fost in proprietatea consiliului local, dar printr-o hotarare de guvern, a fost trecut in proprietatea consiliului judetean, pentru a putea investi la construirea stadionului. Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - propune o mai buna organizare in ceea ce priveste atragerea de fonduri, deoarece este necesara construirea unei sali polivalente.

 • 41. Proiect de hotarare privind efectuarea serviciilor de întreținere, a dispozitivului de semnalizare rutiera de catre R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 42. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8.400 lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilelor orașului Pecs, Ungaria, la Cluj-Napoca, in perioada 6-8 mai 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 43. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 38.932 lei de la bugetul local pe anul 2010 Facultatii de Medicina Veterinara Cluj-Napoca, pentru sustinerea activitatii de sterilizare a animalelor comunitare (caini si pisici), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

44 a. Plangerea prealabila a S.C. Philadelphia S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 68.725/3, in data de 31 martie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 81/2010 si a Adresei nr. 53.408/451.1/12.03.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii - Serviciul Administrare terenuri, insotita de Informarea nr. 69.725/451.1/14.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii - Serviciul Administrare terenuri, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 81/2010.

Comisia II - propune menținerea hotararii.

D -na cons. Cataniciu - „daca la asta se rezuma activitatea dumneavoastra in consiliul local, sa puneti pariuri, va felicit...; acuma, sa revenim la hotararea a carei revocare ni se solicita sau, ma rog, a carei revocare ni se solicita; as vrea sa-mi spuneti, in primul rand..., sau, ma rog, domnule primar, daca dumneavoastra considerati ca ar trebui, cineva din executiv, sa ne spuna de ce nu suntem informati corecti atunci cand proiecte de..., proiecte de hotarari care, sigur, dupa dezbatere, prin votul nostru in plen, urmeaza sa devina hotarari ale consiliului local, si ma refer, in speta, in cele doua hotarari care vizeaza Hotararea 10 si Hotararea 81 care, prin care s-a dispus, in principal, denuntarea unilaterala a contractelor de concesiune, iar prin Hotararea 81 s-a dispus inceperea procedurii de rascumparare; as vrea sa stiu de ce nu au fost mentionate dispozitiile Legii 219/1998, lege care reglementeaza aceste contracte de concesiune care au ca obiect bunuri apartinand domeniului public; am vazut ca s-a facut referire si la Legea 350 si la tot felul de legi care, din punctul meu de vedere, nu au nicio legatura cu acest contract de concesiune; as vrea sa stiu de ce nu s-a facut referire la aceasta lege, pentru informarea noastra corecta, pentru ca stiu ca raspundem, putem raspunde penal, putem raspunde administrativ sub orice forma, in situatia in care ne exprimam votul”.

Dl. primar - nu a inteles intrebarea.

D-na cons. Cataniciu - „v-am intrebat de ce nu suntem informati corect”.

Dl. primar - „concret, in speta”.

D-na cons. Cataniciu - „de ce nu s-a facut referire, in proiectul de hotarare, la Legea 219/1998; este legea care reglementeaza contractele de concesiune care au ca obiect bunurile care apartin domeniului public”.

Dl. primar - „pentru ca, imi spun colegii, au fost anterior Legii 219”.

D-na cons. Cataniciu - „anterior?”.

Dl. primar - „licitatia desfasurata s-a desfasurat in baza altei legi, anterior Legii 219”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, nu, nu discutam de...; domnule primar, discutam de data incheierii contractelor de concesiune; eu nu ma refer la..., nu fac referire la licitatie, la momentul cand a avut loc licitatia; eu fac referire, dati-mi voie, va rog, sa va explic, eu ma refer, am hotarat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 10/26 ianuarie, daca nu ma insel, am hotarat incetarea contractelor de concesiune, ori eu ma refer la 219, care reglementeaza contractele de concesiune si ma refer strict pentru ca..., si vreau sa-mi spuneti cand s-au incheiat aceste contracte, daca nu ma insel in 1999”.

Dl. primar - „in 1995, si legea a aparut in...”.

D-na cons. Cataniciu - „pai da, va spun eu ce scrie aici, un contract...”.

Dl. primar - „in 1998 si 1999, si legea a aparut cand?”.

D-na cons. Cataniciu - „un contract a fost incheiat in 05.11.1999 si un contract in 04.01.2000; eu ma refer strict la plangerea pe care o avem aici si va intreb inca odata si sa-mi raspunda cineva care cunoaste aceasta situatie: de ce nu am fost informati corect si de ce in proiectul de hotarare nu au fost trecute dispozitiile din aceasta lege, care reglementeaza modul de incetare a contractelor de concesiune, ca sa stim si noi cum sa votam”.

Dl. primar - „ma iertati, doamna consilier, nu vreau eu sa va spun cum se face, dar stiti ca, in cazul respectiv, contractul este legea partilor si in contract este prevazuta modalitatea de incetare”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, nu, nu”.

Dl. primar - „cum nu?”.

D-na cons. Cataniciu - „domnule primar, deci eu am intrebat, eu v-am intrebat altceva”.

Dl. primar - „v-am raspuns la ceva care nu va convine, iar eu nu pot sa va raspund”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, imi convine, imi convine, stati linistit, ca un contract nu poate sa nu aiba la baza o lege care este in vigoare, nu poate excede unei legi; deci, eu v-am intrebat altceva; discutam dupa aceea, pe rand, avem timp, oricum; ati vazut ca pe banda s-a votat; ar trebui sa fiti foarte multumit si foarte relaxat; discutam dupa aceea, daca doriti, si cu privire la contract, care este legea intre parti; eu v-am rugat si o rog...”.

Dl. primar - „licitatia a fost facuta in 1994-1995 si, intr-adevar, datorita modului in care a fost facuta licitatia la vremea respectiva, stim cu totii, asa auzisem cum se faceau; contractele nu au putut fi incheiate decat in 1998-1999”.

D-na cons. Cataniciu - „respectiv 2000”.

Dl. primar - „ respectiv 2000, aveti toate datele”.

D-na cons. Cataniciu - „deci, pai, le avem aici”.

Dl. primar - „asta spun, intrucat asta este raspunsul pe care vi-l dau, daca asta ati intrebat”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, eu v-am intrebat alceva: de ce nu s-a facut referire, si sunt juristi aici, de ce nu s-a facut referire, in proiectul de hotarare, la Legea 219/1998?”.

Dl. primar - „asa cum stiti, in momentul unei licitatii, contractul este parte integranta din caietul de sarcini; stiti asta, nu?”.

D-na cons. Cataniciu - „stiu, domnule primar, dar nu asta v-am intrebat; discutam de data incheierii contractului, daca doriti”.

Dl. primar - „vreau sa ajung la ceea ce spuneti dumneavoastra; acest contract, pe care astazi il vedeti, face parte integranta din licitatia de la vremea respectiva, care era anterior legii, ce sa facem referire la un contract care era stabilit prin caietul de sarcini si care face parte integranta din caietul de sarcini anterior unei legi? Asta pot sa va raspund; daca iarasi n-am raspuns bine, inseamna ca iarasi n-am inteles si mai spuneti-mi o data ce trebuie sa va raspund”.

D-na cons. Cataniciu - „nu trebuie sa continuam, eu v-am rugat si trebuia s-o puneti pe doamna secretar sa ne explice, degeaba incercati acuma s-o dati cotita, fata de presa cel putin si de unii prezenti, ca licitatia a vaut loc la o data anterioara a intrarii in vigoare a Legii 218, pentru ca... 219...; va rog sa-mi permiteti, ca eu v-am ascultat, ca nu incerc...; deci, as dori sa intelegeti foarte clar, si vad ca este foarte distractiv, si sedintele de consiliu local, mai nou, sunt foarte distractive, as dori sa va spun si, ma rog, sper sa sune bine pentru colegii care au demnitate si care stiu ca trebuie sa votezi in cunostinta de cauza, nu cum iti spune partidul; deci, este foarte important sa fim corect informati, iar..., avem juristi aici, nu-i nicio problema, putem purta o discutie, pentru ca este vorba de o hotarare pe care o luam la aceasta ora, este vorba de plangerea prealabila prevazuta de Legea 554 si vreau sa stiu daca se aplica, ce lege se aplica; atunci, haideti sa discutam; sunt colegi juristi, este secretarul consiliului local, care este jurist de profesie, sa discutam care lege se aplica; nu se aplica legea de la data incheierii contractului, degeaba discutam de licitatie”.

Dl. primar - „eu vreau sa spun ca, probabil, colegii dumneavoastra v-au auzit si n-o sa voteze asa cum le dicteaza partidul, ca in alta parte nu se stie de asta; o rog pe doamna secretar...”.

Secretarul municipiului - „deci, mai mult decat v-a spus domnul primar, nu pot sa va spun, decat ca la baza unei licitatii sta un contract, un model de contract, incheiat pe legislatia in vigoare, de la acea data, astfel ca, ulterior adjudecarii acelei licitatii, nu se putea incheia un altfel de contract, pe alta legislatie, si contractul este legea partilor; avand clauza de rascuparare, nu inteleg de ce mai purtam aceasta discutie”.

D-na cons. Cataniciu - „contractul este legea partilor, cu data de 05.11.1999 si 04.01.2009”. Secretarul municipiului - „cum a fost insusit de parti”.

D-na cons. Cataniciu - „in regula; as vrea sa-mi spuneti, in continuare, daca aceasta rascumpareare, de care noi ne-am prevalat, daca se facea aceasta rascumparare, se facea, eram obligati s-o facem in prealabil si, daca eram obligati sa notificam persoanele, ma rog, concesionarii, daca legea ne obliga?”.

Dl. primar - „daca-mi permiteti sa va raspund: noi, prin aceasta hotarare de consiliu local, am vrut sa avem si girul legislativului, pentru ca legislativul este cel” (... se temina banda); arata ca, dupa votul consiliului local, executivul a demarat procedura prevazuta in contractul respectiv, insusit de parti.

D-na cons. Cataniciu - „dar va spun eu care este problema, ca legislația in vigoare spune foarte clar ca rascumpararea sau denuntarea unilaterala, in situatia in care se constata un interes national sau un interes local, public, da, se poate face doar dupa ce s-a realizat acea rascumparare, justa si in prealabil, si prin notificarea partilor; eu doar atat am avut sa va spun; deci, discutam..., nu discutam, ca nu suntem in fata instantei; eu am incercat sa le atrag colegilor atentia cu privire la legislatia in vigoare si cu privire la faptul ca votam impotriva unei legi; eu atata mi-am permis sa fac.

Dl. primar - precizeaza ca executivul nu va initia niciodata un demers fara acordul consiliului local, cel care a generat situatia; caietul de sarcini si procedura de licitatie au fost aprobate de catre consiliul local; executivul nu poate initia demersurile fara avizul initial al legislativului local.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 20 de voturi pentru, trei voturi impotriva si trei abtineri.

44 b. Plângerea prealabila a Dan Mario Prodexim S.R.L., Sarcomex Exim S.R.L., Flore Carmen S.R.L., Profinvest S.R.L., Bacso Attila, Cresus Comimpex S.R.L., Eurodya Prodimpex S.R.L., Tokes Sandor Impex S.R.L., Maxim Constantin Radu, Puscas Tudor, Elegance Ro Serv S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 68.994/3, in data de 31 martie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 81/2010 si suspendarea efectelor hotararii, pana la soluționarea irevocabila a prezentei plangeri, insotita de Informarea nr. 68.994/451.1/14.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii - Serviciul Administrare terenuri, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 81/2010.

Comisia II - propune menținerea hotararii.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 21 de voturi pentru, un vot impotriva si patru abtineri.

44 c. Plangerea prealabila a Asociatiei pentru Protectia Animalelor „Arca lui Noe”, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 75.611/2, in data de 12 aprilie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 89/2010, insotita de Informarea nr.

78.121/482/14.04.2010 a Direcției Politia comunitara - Serviciul Con rol protecția mediului si igienizare.

Comisia II - propune menținerea hotararii.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

45. Diverse.

Dl. primar - ii informeaza pe consilieri cu privire la situația firmelor de pe Canalul Morii.

D -na cons. Anastase - considera ca plenul consiliului local a votat activarea clauzei de rascumparare - nu a rascumparat nimic si nici nu a scos afara pe cineva.

Dl. primar - arata ca clauza de rascumparare a fost activata in momentul insusirii contractului; executivul a fost mandatat sa realizeze partea de notificare, evaluare, precum si posibilitatea rascumpararii; arata ca se urmareste interesul public; municipalitatea si-a aratat disponibilitatea de a gasi solutii pentru cei care se intretin din veniturile realizate de respectivele magazine, in sensul mutarii acestora in alta parte; Canalul Morii, in zona respectiva, trebuie redat publicului.

Dl. cons. Lapusan - reaminteste ca, in sedinta in care au fost aprobate proiectele respective, a intrebat ce le poate oferi municipalitatea in compensatie proprietarilor de magazine din zona Canalului Morii, neprimind un raspuns nici pana in ziua de astazi.

Dl. primar - precizeaza ca locuintele cu statut de „locuinta de serviciu” nu pot fi repartizate decat angajatilor propriei institutii; imparte liderilor de grup din consiliul local Informarea nr. 80.456/452.40/16.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii -Serviciul Administrare locuinte, privind locuintele de serviciu, Informarea nr. 82.812/452.40/20.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii -Serviciul Administrare locuinte, privind locuintele din fondul locativ de stat si Informarea nr. 80.701/452.40/16.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii -Serviciul Administrare locuinte, privind situatia locuintelor construite din fonduri A.N.L., situate in blocurile M1, M2 si M3 din str. Mehedinti nr. 41; in ceea ce priveste ultima informare, precizeaza ca, pana la varsta de 35 de ani, chiria este cea stabilita de catre stat; dupa aceea, trebuie incheiat un nou contract, cu primaria, urmand a fi platita o chirie mai mare; pana la ora actuala foarte putini au incheiat contractul, dupa varsta de 35 de ani, deoarece acestia nu au fost informati, nu au fost somati sa faca acest lucru, din aceasta cauza urmand sa fie aplicate unele penalitati; la sedinta urmatoare o sa prezinte situatia; a dat dispozitie ca, pentru luna trecuta si pentru luna aceasta, in cazul persoanelor cu varsta de peste 35 de ani, sa se plateasca toate chiriile la zi; legat de penalitati, decizia va fi luata, impreuna cu consiliul local, in sedinta urmatoare.

Dl cons. Laszlo - viceprimar - arata ca, împreuna cu domnul consilier Moisin - viceprimar, a organizat licitatiile legate de scoli; il informeaza pe domnul consilier Lapusan ca urmeaza sa se efectueze lucrari de intretinere la 84 de unitati de invatamant; in multe cazuri au fost trei sau chiar patru ofertanti, ceea ce a dus la scaderea preturilor prevazute in studiile de fezabilitate, aprobate prin hotarare; in viitorul apropiat, cand vor fi finalizate aceste proceduri, acest lucru va fi adus la cunostinta consiliului local; ar dori ca sedintele de consiliu sa nu mai fie la fel de incrancenate.

Mapa președintelui de sedinta

 • 1. Adresa nr. 3.085/7 aprilie 2010 a Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 72.242/3, in data de 7 aprilie 2010, prin care isi manifesta consternarea fata de excluderea spitalului de la finantarea proiectelor investitionale aferente anului 2010.

 • 2. Adresa nr. 3/2010 a Open Bridge Consortium, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 73.766/305, in data de 8 aprilie 2010, prin care solicita sprijin in vederea obtinerii unui sediu.

 • 3. Raportul nr. 78.240/801/14.04.2010 al Directiei de Asistenta Sociala - Serviciul Prestatii sociale, privind serviciile sociale si utilizarea subventiei de catre asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca, in anul 2009.

 • 4. Plangerea prealabila a S.C. Berindeana S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 80.331/3, in data de 16 aprilie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 81/2010, insotita de Informarea nr. 80.331/451.1/16.04.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - Serviciul Administrare terenuri, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 81/2010.

Comisia II - propune mentinerea hotararii.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 22 de voturi pentru, un vot impotriva si trei abtineri.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Adrian Popa

Secretarul municipiului

Jr. Aurora Tarmure,