Proces verbal din 16.02.2010

Ședința din 16 februarie 2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 16 februarie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca nu absenteaza niciun consilier local.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Chira - sustine ca la ultima sedinta s-a promis ca se vor distribui spre consultare cu specialistii un proiect de buget, iar acest lucru nu s-a intamplat; afirma ca a primit proiectul de buget in mapa abia joi dupa amiaza si astfel nu a avut suficient timp sa-l analizeze; solicita amanarea proiectului pentru sedinta urmatoare.

Presedintele de sedinta - arata ca trebuie sa se voteze ordinea de zi, apoi sa se voteze amanarea unui proiect.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 • 2. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si constituirea Comisiei operative si a Comisiei de estetica urbana.

 • 6. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul „Locuinte pentru tineri” str. Ghimesului fn., municipiul Cluj-Napoca.

 • 7. Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate in favoarea SC INVESTICON SRL conform contractului de concesiune nr. 166/1999, cu suprafata de 2000 mp. din terenul in suprafața totala de 5350 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele - Miraslau, bdul. 1 decembrie 1918 f.n.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionarii partiale a drepturilor dobandite prin Contractul de asociere in participatiune nr. 41/2001 incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC PROFI ROM FOOD SRL catre SC RIP-EST SRL.

 • 9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, bl. A1B, inscris in CF nr. 252150-Cluj, cu nr. topografuic 21523/2.

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. Romaniafilm Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 11. Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute, de trecere in favoarea imobilului cu nr. cadastral 7927/2, inscris in CF nr. 261656 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 341/2009 (insusirea documentatiei tehnice cadastrale, intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in CF nr. 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul parcelarii).

 • 13. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 413/2009 (darea in folosinta gratuita a spatiului cu suprafata utila de 249,20 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in administrarea Consiliului local in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, in cartea funciara.

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 16. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a SCC NAPOCA SA Cluj-Napoca asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

 • 17. Proiect de hotarare privind plata sumei de 10750 lei catre Manzatu Emil, Blaga Maria, Berindean Ruxandra Alina si Vulpescu Dan Gabriel cu titlu de cheltuieli de judecata.

 • 18. Proiect de hotarare privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere.

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 364/2009 (ridicarea si transportul vehiculelor fara stapan si abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

 • 20. Proiect de hotarare privind stabilirea unor despagubiri pentru ocuparea abuziva a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtin 24 de voturi pentru, un vot impotriva si doua abtineri.

Dna cons. Cataniciu - „imi cer scuze, domnule președinte, daca-mi permiteți, e o problema care este legata de modul in care se voteaza; am mai solicitat, si va rog si acuma sa notati fiecare vot in parte, cel de abtinere si de vot impotriva ... nominal”.

Presedintele de sedinta - „daca se solicita conform regulamentului, trebuie solicitat la fiecare punct, imi pare rau, dar asa este regulamentul pe care noi l-am aprobat”.

Dna cons. Cataniciu - „bun, atunci de fiecare, o sa solicitam sa se noteze nominal fiecare abtinere sau vot impotriva”.

Dl. primar - „ma iertați, cred ca dna. Cataniciu altceva dorește, in regulament se spune in felul urmator: votul nominal, este, se striga de catre doamna secretar si se noteaza nominal; ce doreste dna. Cataniciu este clar, sa fie consemnat separat”.

Dna cons. Cataniciu - „sa se consemneze separat, si in regulament este trecut, multumesc, domnule primar”.

Dl. primar - sugereaza sa se treaca separat cate voturi sunt impotriva si cate abtineri.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

I.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Se supune la vot propunerea domnului Chira de amanare si se obtine un vot pentru, 24 de voturi impotriva si doua abtineri.

Comisia I - Dl. cons. Pantea - sustine ca proiectul a fost analizat profund de catre comisie si s-a constatat ca fata de anul trecut scade cu doar 8.1%; avizeaza favorabil, cu urmatorul amendament: „la pagina 4 cod 8102 - care ramane la aceeasi suma 69.622, dar se diminuiaza codul 8102.40 -subventii, cu 2.800.000 si se majoreaza cu aceeasi suma codul 8102.70 - cheltuieli de capital, deci tot la combustibil si energie, acest lucru pentru modernizarea cazanelor termice”.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul bugetului pe anul 2010.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care a fost procentul de incasari ale veniturilor, daca mai sunt fonduri si daca au fost cuprinse investitiile pentru cele 288 de strazi, care in acest an ar fi trebuit sa fie terminate.

Dl. primar - arata ca pe anul 2009 procentul de incasari este cuprins intre 80 si 85% si ca neincasarile provin din zona persoanelor juridice; arata ca atat programul 288 de strazi, cat si cel de 100 de strazi sunt cuprinse in buget, dar ca nu se va reusi anul acesta finalizarea unor anumite strazi care nu au inca reabilitate retelele de apa si canal, acestea urmand a avea prioritate dupa ce se vor finaliza lucrarile efectuate de regia de apa si canal.

Dl. cons. Lapusan - considera ca ar fi binevenite eforturile pentru atragerea fondurilor nerambursabile; solicita detalii privind intentia de a se contracta credite de peste 70.000.000 lei.

Dl. primar - arata ca nu este stabilit in buget un credit si arata ca exista un rest din imprumutul de 1500 milioane care a fost prelungit astazi pana la data de 31 octombrie 2010; afirma ca, daca se va considera ca este nevoie de un credit, se va stabili impreuna cu Consiliul local.

Dl. cons. Lapusan - ridica problema locurilor de parcare in sensul includerii sumelor necesare pentru parkinguri si intreaba daca sunt in grafic lucrarile.

Dl. primar - arata ca in Manastur termenul de finalizare este in luna aprilie; subliniaza ca in locatia Aurel Vlaicu, cetatenii nu au dorit parking si ca au mai fost identificate alte locatii pentru parkinguri in alte cartiere, toate lucrarile fiind cuprinse in buget.

Dl. cons. Lapusan - ridica problema incasetarii paraului Calvaria.

Dl. primar - sustine ca a avut in vedere aceasta problema, dar exista o ordonanta de guvern care nu are inca normele de aplicare; legat de spatiile verzi, arata ca asa este prinsa in P.U.G. conform intelegerii cu cetatenii din zona, va fi prevazuta ca si posibilitate de casetare si parking cu doua accese.

Dl. cons. Lapusan - ridica problema realizarii unei piete in cartierul Grigorescu.

Dl. primar - arata ca pe ordinea de zi este un proiect cu micsorarea suprafetei concesionate, dar trebuie gasita solutia ca respectivele gherete sa fie mutate din acea zona.

Dl. cons. Lapusan - solicita ca in limita posibilitatilor sa se faca reparatii la unele scoli si gradinite. Dl. primar - explica faptul ca sumele pentru reparatii sunt prevazute la invatamant si ca acestea au fost majorate.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule primar, as vrea doar sa va intreb daca credeti ca este oportun ca intr-un astfel de buget de criza sa fie inclus un studiu de fezabilitate pentru un proiect privind pasajul subteran Calea Motilor - B-dul. 21 Decembrie 1989, un proiect care ar costa practic 120130 milioane de euro si probabil ca nu vom avea bani pentru un astfel de proiect, deci studiul, deci cel putin la aceasta ora un studiu de fezabilitate care sa coste doua miliarde lei vechi, nu stiu daca este oportun sa-l prindem in buget acuma”.

Dl. primar - arata ca „este un rest de plata pentru o lucrare care a fost inceputa in 2008, in 2009, a venit criza, l-am lasat, in 2010 l-am trecut, daca o sa-l amanam in continuare, este identica suma cu ce a fost prins in bugetul pe 2009, n-a fost cheltuit, repet, este lucrarea studiilor geo facute pe acel pasaj pe care l-am aprobat cu totii in 2008, deci nu este o lucrare noua si daca va amintiti, acea lucrare era din punctul meu de vedere si, ulterior, si al dumneavoastra, o lucrare distructiva; intrarea sau iesirea, cum vreti s-o luati, in zona strazii Clinicilor, presupunea demolarea a 5 sau 8 locuinte, ceea ce, din acest motiv am gandit ca proiectul nu mai este oportun”.

Dna cons. Cataniciu - „deci ne mai folosește sau nu ne mai folosește studiul acela?”.

Dl. primar - „daca gasesc alte solutii, noi acceptam sa mergem in continuare, deci alte solutii nedistructive, daca nu gasesc alte solutii nu ne foloseste studiul”.

Dna cons. Cataniciu - „ramanem cu banii aruncati”.

Dl. primar - „ramanem cu banii in buget”.

Dl. cons. Vuscan - ridica problema intarzierii proiectului de buget si intreaba care este procentul realizarii investitiilor in anul 2009.

Dl. primar - afirma ca in anul 2009 s-a realizat un procent de 32% din investitiile propuse, iar pentru obiectivele care nu s-au facut lucrari, au fost trecute anul acesta; arata ca in 99% din cazurile in care nu s-au facut lucrari, a fost din cauza revendicarilor.

Dl. cons. Vuscan - face referire la anexa 5 din buget - Bugetul investitiilor publice - la investitiile din invatamant, nu intelege de unde isi realizeaza institutiile din invatamant venituri proprii de 4 milioane de euro.

Dl. primar - arata ca este vorba de veniturile lor proprii, taxe de internat, chiriile, si sunt estimarile dansilor.

Dl. cons. Vuscan - apreciaza pozitiv faptul ca scolile realizeaza venituri de 4 milioane de euro anual.

Dl. primar - da exemplul cantinelor din scoli, care sunt inchiriate pentru anumite evenimente ... (se termina banda); arata ca unele scoli aveau inchiriate sali la un pret de nimic si s-a venit cu majorarea chiriilor.

Dl. cons. Vuscan - intreaba, la anexa 6 - vanzari locuinte - 1 milion, la ce s-a facut referire, daca cumva la locuintele A.N.L.

Dl. primar - sustine ca in cazul locuintelor A.N.L., legea nu este clara, daca va fi modificata legea in sensul ca, banii obtinuti din vanzarea locuintelor vor fi alocati consiliilor locale, cu destinatia de construire locuinte, este de acord, insa exista Ordonanta 19 care obliga la vanzarea anumitor locuinte.

Dna cons. Anastase - intreaba in ce masura s-a tinut cont de principiul comasarilor la capitolul 65.02.

Dl. primar - arata ca principiul comasării trebuie atent analizat si ca trebuie comunicate sume de la Ministerul de Finante; explica faptul ca intarzierea proiectului de buget se datoreaza si timpului in care s-a asteptat comunicarea datelor in scris, deoarece de multe ori sumele comunicate telefonic nu corespundeau cu cele comunicate in scris.

Dna cons. Anastase - face referire la cheltuielile de personal pentru inspectoratele școlare.

Dl. primar - arata ca, Consiliul local este „o statie de tranzit” pentru sumele alocate de la ministere la inspectoratele scolare.

Dl. cons. Lapusan - considera ca ar fi necesar ca sa existe discutii intre inspectoratul scolar si comisia de specialitate a consiliului local in legatura cu comasarile ce se doresc; ridica problema sumelor alocate si modalitatea de impartire a lor.

Dl. primar - propune ca urmatoarea sedinta sa aiba loc in 9 martie si atunci sa fie o prima discutie privind alocari de sume, urmand ca in 23 sau 30 sa fie o a doua discutie; arata ca suma este in jur de 22 de milioane si se incearca la cultura, religie si sport sa fie aceleasi sume ca anul trecut.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - considera proiectul de buget ca fiind realist; arata ca, in legatura cu prevederea facuta privind fondurile nerambursabile, era de datoria Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sa se faca proiecte pentru astfel de sume, deoarece conform legii nu se mai pot face rectificari de buget; referitor la comasari, afirma ca se vor analiza cu multa atentie posibilitatile de comasare si se va veni in fata consiliului local cu acestea.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Chira - solicita mai multe detalii privind sumele nerambursabile prevazute si considera ca procentul de 0,2% din buget in acest sens este foarte mic.

Dl. primar - sustine ca toate cheltuielile alocate cofinantarilor sunt prevazute la capitolul 56.

Dl. cons. Chira - intreaba cate proiecte cu fonduri externe nerambursabile sunt in derulare in acest an.

Dl. primar - afirma ca sunt in derulare doua proiecte mari si alte cinci proiecte mai mici, iar pentru acest an, pe Axa I, in Romania nu s-a primit niciun aviz.

Dl. cons. Chira - ridica problema modernizarii salii de sticla, aratand ca, desi anul trecut a fost amanata, in acest an este din nou trecuta pe lista.

Dl. primar - raspunde ca este vorba de un studiu de fezabilitate care a fost comandat anul trecut pentru a se vedea cam cat costa modernizarea salii.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtin 25 de voturi pentru si doua abtineri.

 • 2.Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, persoanelor care au împlinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. primar - susține ca atat punctul 2 cat si punctul 3 reprezinta cadrul legal pentru continuarea programelor incepute cu ani in urma.

Dl. cons. Lapusan - propune sa fie trecuti si consilierii la initiatori.

Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de casatorie neîntrerupta.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca s-a facut o statistica si daca se stie aproximativ cate cupluri sunt in aceasta situatie.

Dl. primar - sustine ca se fac statistici, dar rezultatele nu sunt cele mai bune, nici in privinta natalitatii.

Dl. cons. Lapusan - propune sa fie trecuti si consilierii la initiatori.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca este vorba de cuplurile de la 1 iulie-31 decembrie.

Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism si constituirea Comisiei operative si a Comisiei de estetica urbana.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - sugerează ca din doi in doi ani comisia sa-si modifice componenta si considera ca numarul membrilor comisiei ar fi necesar sa fie impar pentru a nu bloca adoptarea hotararilor comisiei.

Dl. primar - sustine ca, in comisie, doamna Zaharia este membru si nu secretar si deci are drept de vot.

Dl. cons. Vuscan - intreaba pe cat timp este aleasa comisia.

Dl. primar - afirma ca aceasta comisie isi poate modifica componenta ori de cate ori se iveste o problema.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca in comisie sunt si membri care au fost contestati in anii trecuti.

Dl. primar - arata ca aceasta comisie nu este remunerata si considera un castig ca a fost convins domnul Pop Virgil si doamna Dana Vais sa faca parte din aceasta.

Presedintele de sedinta - propune ca amendament ca cvorumul sa fie jumatate plus unu din numarul total al membrilor comisiei, iar cand se va discuta despre majoritate, sa fie majoritatea din cei prezenti la vot.

Se supune la vot amendamentul in care doamna Zaharia sa fie membru al comisiei si se obtine unanimitate.

Se supune la vot amendamentul presedintelui de sedinta si se obtin 26 de voturi pentru si o abtinere. Se procedeaza la vot secret.

Dna cons. Anastase - da citire procesului-verbal intocmit in urma exprimarii votului secret, astfel: la Comisia operativa a fost exprimat un numar total de 27 de voturi dintre care doua nule (arh. Ligia Subtirica, arh. sef, presedinte, a obtinut 25 voturi pentru, ing. Corina Ciuban, dir. executiv, membru, a obtinut 24 voturi pentru si unul impotriva, conf. dr. arh. Adrian Iancu, membru, a obtinut 15 voturi pentru si 10 impotriva, conf. dr. arh. Ioana Agachi, membru, a obtinut 23 voturi pentru si doua impotriva, arh. Serban Tiganas, membru, a obtinut 18 voturi pentru si 7 impotriva, arh. Eugeniu Panescu, membru, a obtinut 23 voturi pentru si doua impotriva, arh. Doina Zaharia, membru, a obtinut 24 voturi pentru si unul impotriva, iar ing. Doina Tripon, a obtinut 24 voturi pentru si unul impotriva); la Comisia de estetica urbana au fost exprimate un numar total de 27 voturi, dintre care doua nule (arh. Ligia Subtirica, arh. sef, presedinte, a obtinut 25 voturi pentru, conf. dr. arh. Virgil Pop - secretar CZMI - 8 Transilvania, membru, a obtinut 24 voturi pentru si unul impotriva, conf. dr. arh. Adrian Iancu, membru, a obtinut 15 voturi pentru si 10 impotriva, conf. dr. arh. Ioana Agachi, membru, a obtinut 23 voturi pentru si doua impotriva, conf. dr. arh. Dana Vais, membru, a obtinut 23 voturi pentru si doua impotriva, iar arh. Adina Mitrea, secretar, a obtinut 24 voturi pentru si unul impotriva).

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 voturi pentru si trei abtineri.

(.Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Cluj-Napoca la programul „Locuințe pentru tineri” str. Ghimesului fn., municipiul Cluj-Napoca.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei concesionate in favoarea SC INVESTICON SRL conform contractului de concesiune nr. 166/1999, cu suprafata de 2000 mp. din terenul in suprafata totala de 5350 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Fantanele - Miraslau, bdul. 1 decembrie 1918 f.n.

Comisia II - aviz favorabil, cu insusirea Minutei nr. 31.436/45/12.02.2010 si propune ca amendament sa fie anexa la proiectul de hotarare.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca s-a organizat o intalnire cu cei doi investitori si ca, in urma negocierilor, au rezultat urmatoarele amendamente: retragerea concesiunii se va face pentru o suprafata de 2000 de mp. conform schitei anexate; pe acest amplasament se va mentine un numar de locuri de parcare cel putin egal cu cel existent in acest moment pe suprafata retrasa, cu respectarea orientarii actuale fata de str. Miraslau, iar destinatia de parcare se va mentine pe toata durata concesiunii; predarea amplasamentului catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca se va face doar dupa incetarea pe cale amiabila inainte de termen a tuturor contractelor de inchiriere incheiate de catre SC INVESTICON SRL; de la data incheierii minutei, SC INVESTICON se obliga sa nu mai incheie niciun contract nou de inchiriere.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtin 24 voturi pentru si trei abtineri.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul aprobat si se obtin 24 voturi pentru si trei abtineri.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cesionarii partiale a drepturilor dobandite prin Contractul de asociere in participatiune nr. 41/2001 incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC PROFI ROM FOOD SRL catre SC RIP-EST SRL.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 2B, bl. A1B, inscris in CF nr. 252150-Cluj, cu nr. topografuic 21523/2.

Comisia I - arata ca nu se poate pronunța asupra acestui proiect pentru ca „se pare ca din punct de vedere juridic, transmiterea dreptului de concesiune intre doua persoane ar ramane cu taxa de concesiune nemodificata, deci ar ramane cea initiala”; propune amanarea acestui proiect si a punctului 21a si a celorlalte plangeri prealabile pentru formarea unei comisii din executiv care sa se pronunte pana la urmatoarea sedinta.

Se supune la vot amanarea si se obtine unanimitate. (Proiectul a fost amanat)

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al Satului si din administrarea R.A.D.E.F. Romaniafilm Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca exista o evidenta cu ceea ce se intampla in aceste spatii si cam in cat timp s-ar putea acestea prelua.

Dl. primar - afirma ca cinematograful Marasti a fost deja cuprins pe partea de investii in bugetul municipiului, pentru cinematograful Dacia ar exista o plangere si intentia de a fi cumparat la fel si cinematograful Victoria.

Dl. cons. Chira - intreaba daca se pastreaza destinatia cinematografului Marasti.

Dl. primar - raspunde ca s-a prins in buget modernizarea si cu pastrarea destinatiei pentru activitati sociale si culturale; de asemenea, afirma ca astfel vor putea fi organizate in cinematograf si intalniri cu cetatenii.

Se supune la vot proiectul si se obtin 26 voturi pentru si o abtinere.

 • 11. Proiect de hotarare privind instituirea unui drept de servitute, de trecere in favoarea imobilului cu nr. cadastral 7927/2, inscris in CF nr. 261656 Cluj-Napoca, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 341/2009 (insusirea documentatiei tehnice cadastrale, intocmita pentru delimitarea corpului de proprietate inscris in CF nr. 24517 Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, in scopul parcelarii).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 413/2009 (darea in folosința gratuita a spațiului cu suprafața utila de 249,20 mp din imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dragos Voda nr. 36-38, aflat in administrarea Consiliului local in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, in cartea funciara.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala organizata ca Serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta gratuita a SCC NAPOCA SA Cluj-Napoca asupra imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - arata ca, din cate cunoaste, SCC NAPOCA SA nu are acces la portiunea atribuita din lipsa unui acces si propune amanarea acestui proiect pentru o mai buna analiza a situatiei.

Dl. cons. Somogyi - reaminteste consilierilor locali istoria impartirii spatiului de pe str. Albac nr. 21, aratand ca societatile respective s-au angajat la data respectiva la unele investitii pentru imobilul respectiv.

Se supune la vot propunerea de amanare si se obtin 4 voturi pentru. (nu a trecut)

Dl. cons. Vuscan - se intreaba daca nu cumva nu este vorba de spațiul la care ar exista o contestatie din partea Uniunii Artistilor Plastici.

Dl. primar - arata ca nu este vorba de acel spatiu, ci de spatiul de pe strada Albac nr. 25; multumeste consilierilor daca au acceptat acest proiect si afirma ca spatiul a fost deja cuprins intr-un proiect trimis la Bruxelles pentru finantare europeana.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 voturi pentru, 2 impotriva si 4 abtineri.

17. Proiect de hotarare privind plata sumei de 10750 lei catre Manzatu Emil, Blaga Maria, Berindean Ruxandra Alina si Vulpescu Dan Gabriel cu titlu de cheltuieli de judecata.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unor locuinte realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani, in regim de inchiriere.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - roaga grupurile P.N.L., P.D.-L. si P.S.D. sa-si nominalizeze cate un reprezentant in aceasta comisie.

Dl. cons. Lapusan - lider grup P.S.D. - o nominalizeaza pe dna. cons. Anastase Claudia.

Dna cons. Cataniciu - lider grup P.D. -L. - „subsemnata.

Dl. cons. Moisin - lider grup P.D. -L. - il nominalizeaza pe dl. cons. Suciu Marcelus.

Se supune la vot proiectul cu propunerile facute si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 364/2009 (ridicarea si transportul vehiculelor fara stapan si abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - propune ca amendament: valorificarea sa se faca si in baza H. G. nr. 156/2003 si ca aceeasi procedura sa se aplice si automobilelor ridicate in baza Hotararii nr. 149/2009.

Se supune la vot amendamentul domnului Moisin si se obtine unanimitate

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind stabilirea unor despăgubiri pentru ocuparea abuziva a locuințelor si spatiilor cu alta destinație, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - propune ca pentru sedinta urmatoare Serviciul juridic, Politia Comunitara si Directia patrimoniul municipiului sa propuna o procedura de evacuare pentru situatiile unde legea nu prevede o asemenea modalitate, procedura ce ar putea fi adoptata printr-o hotarare de consiliu local.

Se supune la vot amendamentul domnului Moisin si se obtine unanimitate

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

21a Plangerea prealabila a MINZAT HORATIU, HOPIRTEAN CRISTIAN, TANDRAU MARCEL, BARABULA ADRIAN, MUDURE IOAN, LOLA ELENA, KELP SORINA, CIMPEAN AUREL, ROSIAN NICOLAE si MORAR LUCIAN, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 20.024/3, in data de 28 ianuarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 543/2009, insotita de Informarea nr. 20.024/451.1/08.02.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 543/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot amanarea si se obtine unanimitate.

Plangerea a fost amanata.

21b. Plangerea prealabila a S.C. DIADEMA COMIMPEX S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 29.532/3, in data de 10 februarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 10/2010, insotita de Informarea nr. 29.532/451.1/11.02.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 10/2010 privind incetarea contractelor de concesiune incheiate pentru amenajarea de spatii comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n. prin rascumparare de catre Consiliul local.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca plangerea prealabila a fost analizata de catre comsia juridica si propune mentinerea hotararii.

Dna cons. Cataniciu - „este vorba de plângerea prealabila formulata inpotriva Hotararii nr. 10? ... da da da ... ca au fost mai multe plangeri prealabile si sa nu ne incurcam; deci eu vreau sa-mi spun punctul meu de vedere, pentru ca nu ... punctul meu de vedere care este si al colegilor mei consilieri din Partidul National Liberal si anume ca aceasta hotarare din partea Consiliului local este nelegala si reprezinta un abuz al nostru, al Consiliului local, pentru ca, sigur, tot ceea ce este nelegal practic se transforma intr-un abuz din partea unei autoritati publice; as vrea sa va uitati putin la incetarea concesiunii, la ceea ce spune contractul si ma refer aici strict din punct de vedere juridic, incetarea concesiunii prin rascumparare; concesiunea poate, deci poate fi rascumparata, concedentul asigurand despagubirile corespunzatoare; mi-am spus punctul de vedere si in sedinta din 26 ianuarie ca ar fi trebuit ...ma rog, din punctul meu de vedere ar fi fost obligatoriu sa-i chemam pe acei oameni care au calitatea de concesionari in raporturile cu noi, Consiliul local si sa ... eu stiu ca probabil pentru unii colegi nu este important ... probabil ca majoritatea dintre noi avem posibilitati financiare care ne permit sa (... se termina banda) ... acele gherete sau, ma rog, de la acele chioscuri, asa cum am auzit ca sunt numite de unii colegi ... deci insist si va aduc la cunostinta faptul ca am incalcat contractul care reprezinta legea partilor, partile fiind fiecare persoana in parte, persoana fizica sau juridica, avand calitatea de concesionar si Consiliul local ... l-am incalcat in primul rand pentru ca nu i-am invitat pe oameni sa discuta si sa vedem care este acea despagubire pe care dansii o solicita si cred ca nu ne gandim, asa cum am auzit, ca vom merge pe despagubire la valoarea contabila, iar valoarea investitiei nu cred ca se refera doar la cei patru pereti si usa de termopan; valoarea investitiei cred ca este mult mai mare, acolo este vorba de intreaga afacere, cu ghilimelele de rigoare, ca nu stiu ce afacere extraordinara este ... in orice caz de acolo sunt oameni care traiesc, sunt oameni .. am stat de vorba cu dansii ... poate si dumneavostra ati stat de vorba, domnule primar, si poate si altii colegi de-ai mei .. sunt oameni care au contractat credite, avand in vedere ca au avut un contact pe o durata de 25 de ani ... sigur ca, fiind vorba de un domeniu public, si-au asumat ca in orice moment daca ar apare un interes public, si-au asumat riscul acelei incetari a contractului de concesiune prin rascumparare, dar inca o data repet, noi prin Hotararea nr. 10 am adoptat practic acel proiect sau, ma rog, am adoptat acea hotarare de consiliu local prin care au incetat acele contracte fara sa discutam acea rascumparare iar ... asta este un punct de vedere, iar cat priveste interesul public de care noi ne-am prevalat, sigur ca, tot contractul spune ca se probeaza prin acte ale administratie publice locale sau prin hotarari ale guvernului, acuma ma intreb care este actul prin care noi am probat acel interes public sau cu care vom proba in instanta pentru ca este ... in mod cert aceste plangeri, prealabila, nu cred ca s-au adresat avocatilor doar pentru a face acesta plangere prealabila, asta este procedura obligatorie prevazuta de legea contenciosului si oamenii au fost obligati, desi probabil multi dintre ei credeau ca nu vor avea nicio sansa in cadrul acestei sedinte, dar erau obligati de lege sa faca aceasta procedura prealabila; v-as ruga sa verificati, ca tot contractul spune ca daca partile nu se inteleg asupra pretului rascumpararii, urmeaza a se adresa instantei de judecata, ori inca o data imi spun punctul de vedere ca am fi avut obligatia de a-i chema si de a discuta cu ei aceasta situatie, si daca considerati ca poate legal nu am fi avut aceasta obligatie, atunci v-as ruga sa va ganditi daca moral am fi avut obligatia de a-i chema pe oameni si de a incerca sa discutam sa le spunem ce avem de gand, ce se doreste, care va fi situatia lor, deci .. deci ... este foarte important cred eu, sa tratam cu seriozitate si cu respect chiar daca este vorba de o singura persoana din municipiul Cluj-Napoca; si in concluzie, as vrea sa imi spuneti, domnule primar, daca pe ... pe strada Baritiu daca nu ma insel, tot pe acelasi canal, daca exista si acolo alte contracte de concesiune”.

Dl. primar - afirma ca pe strada Baritiu canalul este acoperit si nu sunt contracte de concesiune pe portiunea de parcari, iar in ceea ce priveste partea de cladiri, arata ca Romtelecom are o extindere cu concesiune.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - prezinta argumentele luate in considerare de comisia juridica; arata ca anul trecut s-a aprobat studiul de fezabilitate privind modernizarea Canalului Morii, tronsonul aferent strazii Adrei Saguna, intre Regele Ferdinand si Piata Mihai Viteazul; afirma ca este dificil in a gasi un partener pentru dialog, avand in vedere ca, din cele 29 de spatii, doar in cinci mai sunt titularii concesiunilor, restul de 24 de spatii fiind subinchiriate in mod ilegal; in ceea ce priveste buna credinta, arata ca in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca, din cele 29 de spatii, 10 nu si-au declarat constructiile la taxe si impozite; in ceea ce priveste locuitorii din zona, explica faptul ca inca din anul 2005 exista foarte multe sesizari ale cetatenilor si chiar si ale bisericii de pe str. Cuza Voda cu privire la problemele care exista pe str. Arges, si arata ca s-a tinut cont prin urmare si de partea umana si personala a oamenilor care incearca sa locuiasca in zona; arata ca profilul unora din activitatile comerciale desfasurate acolo, de exemplu, second-hand si jocuri de noroc, nu face parte din actuala viziune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; asigura pe toata lumea ca nu se face un schimb de beneficiari ai concesiunilor, canalul urmand a fi decopertat si pus in circulatia turistica.

Dna cons. Cataniciu - „daca imi permiteti ... in primul rand cred ca ar trebui sa va dau un raspuns, ar fi trebuit sa discutam cu partile din acest contract, cu acele parti care se numesc concesionari, iar ... asta in primul rand ... iar in al doilea rand, nicaieri in contractul de concesiune nu prevedea interdictia de a inchiria, dar astea sunt alte probleme, eu v-am rugat sa va ganditi daca era ... pentru ca din punctul meu de vedere, juridic mi-am spus parerea ca am incalcat legea, am incalcat clauzele acestui contract, sau ma rog nu le-am respectat ceea ce este aproape acelasi lucru, si problema se pune altfel ... si daca din punct de vedere moral am fi avut obligatia de a-i chema pe oameni, fara ai mai obliga sa-si angajeze avocati si sa plateasca onorarii pentru a-i reprezenta in fata noastra: de altfel, sunt aici persoane de fata carora am putea sa le permitem sa isi spuna punctul de vedere, desi daca chiar formal, pentru ca, din cate vad eu, hotararea este deja luata si se va respinge plangerea acestora ”.

Dna cons. Anastase - intreaba pe domnul consilier Moisin daca SC BERINDEANA SRL a fost chemata petru a se discuta aceasta rascumparare.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca inca nu s-a declansat procedura de rascumparare.

Dl. cons. Lapusan - propune acordarea cuvantului reprezentantului firmelor.

Presedintele de sedinta - supune la vot acordarea cuvantului reprezentantului firmelor si se obtine unanimitate.

Dl. Niculae Iacob - reprezentantul firmelor petitionare - sustine punctul de vedere al petentilor; afirma ca interesul public in aceasta cauza nu e clar explicat opiniei publice si concesionarilor si afirma ca demersul autoritatii publice e, si astfel, nelegal; explica problemele sociale pe care le provoaca aplicarea Hotararii nr. 10/2010; arata ca activitatea comerciala desfasurata de acestia este benefica pentru comunitate prin plata taxelor si impozitelor si faptul ca decopertarea in schimb presupune costuri pentru comunitate; propune, in schimb, acoperirea si a locurilor ramase goale, pentru rezolvarea problemelor sanitare si de poluare care sunt reclamate de unii cetateni; isi arata disponibilitatea spre o eventuala modernizare si cosmetizare a spatiilor comerciale existente.

Dl. primar - arata ca la momentul in care s-a prezentat proiectul Canalul Morii de pe str. Dubalarilor a fost un interes ridicat din partea mass-media si a cetatenilor legat de momentul in care se va incepe curatarea si pe str. Arges; explica faptul ca este un proiect mai complex care cuprinde si decomaltarea si marirea debitului de apa, colectarea tuturor canalizarilor care se varsa in canal; in conformitate cu legea, afirma ca este interzisa acoperirea cursurilor de apa si ca pentru segmentul de pe str. Arges nu exista aviz nici de la Directia Apelor, nici de la Comisia de Monumente; arata ca hotararea de consiliu local a fost adoptata cu un numar de 20 de voturi, cu mult peste cele doua treimi necesare adoptarii unei astfel de hotarare de consiliu local; pentru cazurile sociale, arata ca inca de la sedinta din 26 ianuarie s-a precizat ca se doreste gasirea unor solutii impreuna; in legatura cu consultarea, explica faptul ca nu se cunostea daca Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca doreste sau nu sa imputerniceasca executivul sa inceapa demersurile privind rascumpararea si rezolvarea cazurilor sociale; afirma ca interesul public este reprezentat de reabilitarea Canalului Morii - tronsonul I, reabilitare care a fost aprobata prin hotarare in anul 2008, licitata in anul 2009 si ai carei constructie incepe anul acesta si se va finaliza in luna noiembrie.

Dna cons. Cataniciu - ”eu as fi vrut doar sa spun ca, daca am fi vrut sa nu, daca am fi dorit sa nu fim abuzivi, am fi putut sa adoptam o hotarare de consiliu local prin care, fie sa va imputernicim pe dumneavostra, fie sa imputernicim o comisie formata din consilieri care sa faca demersurile pentru aceasta rascumparare; deci nu era nevoie sa adoptam din start o hotarare de consiliu local prin care sa ... practic sa stabilim ca au incetat ... sa stabilim unilateral incetarea acestor contracte si as vrea inca o data cineva ... deci asta era o simpla observatie care oricum nu are valoare aici sau acolo in instanta ... as vrea sa-mi spuna cineva sau sa ne spuna cineva ... n-am inteles exact ... as vrea punctual ... ce inseamna interesul ... care este interesul public al consiliului local si al municipiului in acest proiect de care noi ne prevalam atunci sau de care ne-am prevalat, pentru ca trebuia sa existe ... deci, va rog sa-mi motiveze cineva ce consta interesul public la adoptarea acestei Hotarari nr. 10 si as mai vrea sa-mi spuneti exact, ca nu am inteles, care este situatia canalului de pe str. Baritiu”.

Președintele de sedinta - afirma ca o sa raspunda probabil ulterior si o sa primească un răspuns pe aceasta tema.

Dna cons. Cataniciu - „nu, acuma ... deci, nu exista, nu cred ca cineva din aceasta sala .. nu ... sunt aici toti directorii de la directia de concesiuni ... eu consider normal sa-mi raspundeti acum la aceasta intrebare, nu cu lux de amanunte ... deci eu am solicitat sa-mi spuneti exact .. care, sa-mi definiti, si sa-mi motivati interesul public care a stat la baza, de care noi ne-am prevalat in momentul in care noi am adoptat Hotararea nr. 10 si care este situatia Canalului Morii de pe strada Baritiu”.

Dna Ligia Subțirica - arhitect sef - afirma ca interesul public poate fi definit si ca respectarea legislatiei in vigoare, fapt de care nu s-a tinut cont cand s-a facut acoperirea Canalului Morii; de asemenea, arata ca un act emis cu incalcarea legii nu are termen de prescriere si ca gheretele nu detin autorizatie.

Dna cons. Cataniciu - „mai doream sa ne spuna cineva din executiv care este situatia canalului pe strada Baritiu; domnu primar, sunt aici, este aici doamna director de la directia concesiuni, sunt membri ai executivului, sunteti dumneavoastra, despre care pot sa spun si sunt convinsa ca stiti absolut tot ce se intampla in municipiu, si chiar nu este, n-o spun in gluma sau cu ironie, deci eu vreau sa ne spuna cineva exact care este situatia acelui canal de pe strada Baritiu, pentru ca am auzit ca interesul public este dat si de faptul ca nu sunt autorizatii de construire, ca s-a incalcat legea la incheierea acelui contact de concesiune, pai, dragi colegi, daca s-ar fi incalcat legea si daca acel contract de concesiune ar fi considerat nelegal ar fi trebuit sa ne adresam instantelor de judecata si nu sa adoptam noi o hotarare abuziva prin care sa denuntam noi unilateral acel contract, prevalandu-ne de clauza de rascumparare, deci, va rog, sa-mi dati raspunsul”.

Dna Dacia Crisan - Director Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii - (... nu vorbeste la microfon) arata ca pe partea cu parcajele si spre Universitatea Tehnica nu exista concesiuni, dar este o zona de utilitate publica si care face parte din domeniul public al municipiului.

Dna cons. Cataniciu - „deci este acoperit canalul?”

Dna Dacia Crisan - Director Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii -raspunde ca este acoperit.

Dl. cons. Lapusan - intreaba ce se poate face in cazul in care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sa intinda o mana de ajutor acestor oameni; propune ca pentru sedinta urmatoare sa se gandeasca o solutie.

Dna cons. Anastase - intreaba de ce, daca contractul prevede posibilitatea de rascumparare pentru interes public, nici unul dintre (... se termina banda).

Președintele de sedinta - supune la vot mentinerea Hotararii nr. 10/2010 si se obtin 21 de voturi pentru, un vot impotriva si 5 abtineri. (Hotararea este mentinuta)

22.Diverse.

Dna cons. Cataniciu - „imi pun doar o intrebare retorica, in situatia in care vom pierde acest proces, care in mod cert deja a inceput impotriva noastra cu acest canal al morii, ma intreb, cheltuielile de judecata vor greva bugetul local si oamenii care sunt in sala isi vor plati cheltuielile de judecata? sau vor fi platite de catre consilierii locali in functie de modul cum au votat”.

Presedintele de sedinta - arata ca ii este greu sa dea un raspuns, avand in vedere ca legea contenciosului administrativ prevede asemenea cazuri, respectiv de a fi la dispozitia instantei.

Dl. primar - arata ca si dansului ii este greu sa dea un raspuns „retoric cand va fi gata in luna noiembrie partea aceea de canal, ca cineva va accepta partea astalalta de oras”.

Dna cons. Cataniciu - „imi cer scuze, chiar credeti, sa stiti ca am facut, au facut oamenii memoriu la prefectura din cate mi-au spus si s-ar putea sa va atace hotararea si sa o suspende”.

Mapa presedintelui de sedinta

 • 1. Adresa Serviciului relatii cu consiliul, inregistrata la Comisia de Disciplina sub nr. 168, in data de 27 ianuarie 2010. Adresa a fost luata la cunostinta.

 • 2. Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale aferente anului 2009 pentru secretarul municipiului Cluj-Napoca, doamna jr. Aurora Tarmure.

Se supune la vot raportul de evaluare si se obtin 26 de voturi pentru si o abtinere.

 • 3. Plangerea prealabila a domnului Ioan Rus, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 31.708/3, in data de 12 februarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 11/2010, insotita de Informarea nr. 31.708/451.1/15.02.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii nr. 11/2010 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot amanarea si se obtine unanimitate.

Plangerea a fost amanata.

 • 4. Plangerea prealabila a persoanelor fizice si juridice: DAN MARIO PRODEXIM SRL, SARCOMEX EXIM SRL, FLORE CARMEN SRL, PROFINVEST SRL, BACSO ATTILA, CRESUS COMIMPEX SRL, EURODYA PRODIMPEX SRL, TOKES SANDOR IMPEX SRL, MAXIM CONSTANTIN RADU, PUSCAS TUDOR, NOVA FIESTA INVEST SRL si ELEGANCE RO SERV SRL, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 33.249/3, in data de 16 februarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 10/2010 privind incetarea contractelor de concesiune incheiate pentru amenajarea de spatii comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n., prin rascumparare de catre Consiliul local.

Se supune la vot mentinerea hotararii initiale si se obtin 21 voturi pentru, un vot impotriva si cinci abtineri. (Hotararea este mentinuta)

 • 5. Plangerea prealabila a SC BERINDEANA SRL, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 33.472/3, in data de 16 februarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 10/2010 privind incetarea contractelor de concesiune incheiate pentru amenajarea de spatii comerciale pe dala de acoperire a Canalului Morii, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Arges f.n., prin rascumparare de catre Consiliul local.

Se supune la vot mentinerea hotararii initiale si se obtin 21 de voturi pentru, un vot impotriva si cinci abtineri. (Hotararea este mentinuta)

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile

inchise.

Presedintele de sedinta,

Adrian Popa

Jr. Aurora Tarmure Secretarul municipiului,