CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 15 iulie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Manuel Chira, Horea Ioan Florea, Irsay Miklos, Remus Lapusan si Nicoleta Niculescu (doamna consilier Steluta Cataniciu si domnul consilier Gheorghe Vuscan intarzie 30 minute, respectiv 35 minute). Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului si a Actului constitutiv ale Asociatiei „Cluj-Napoca 2020 - Capitala Culturala Europeana”.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, la Directia de Asistenta Sociala si Medicala.

 • 5. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei aferente Fazei I din documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General”.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta cu doua apartamente, D+P+M, str. Valea Fanatelor nr. 38; beneficiara: fam. Babasan.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa de vacanta D+P+M, str. Fagetului f.n.; beneficiar: Budris Eugen.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua imobile de locuinte colective cu cate trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 si 21; beneficiar: Maris Traian.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44; beneficiari: Nagy Ferencz, Papp Eva Maria si Nagy Eva.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., modificare amplasare pe parcela, locuinta unifamiliala S+P+M, str. Sighisoarei nr. 7; beneficiara: Nemes Corina.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+E, str. Campului nr. 159; beneficiar: Pop Alexandru.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta cu doua apartamente, S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14; beneficiar Secara Dorel.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Paul Chinezul si P.U.D., restructurare imobil existent si construire cladire de birouri, S+P+2E+etaj retras, str. Paul Chinezul nr. 5; beneficiari Boeriu Simona Rodica si SC HOLD INVEST SRL.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11, str. Maramuresului, str. J. Jaures-Platforma Tehnofrig; beneficiara: SC TEHNOFRIG IMOBILIARE SA.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Pata Rat; beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC STRICT PREST SRL.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 82/2010 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2010).

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Climatizarea salilor de clasa situate la mansarda Colegiului National Emil Racovita”.

 • 20. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii pentru dezlipire si inscriere concesiune si transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11.

 • 21. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 10-12, inscris in C.F. nr. 258165 Cluj-Napoca, cu nr. topo 781, 782.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 si nr. 235/09.11.2001, pentru spatiile cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 si str. Iuliu Maniu nr. 8.

 • 23. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, pentru spatiul cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere si de comodat.

 • 25. Proiect de hotarare privind prelungirea si transcrierea Contractului de inchiriere nr. 2588/25.04.2005, pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, de pe revista „Steaua”, pe Ministerul Afacerilor Externe.

 • 26. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Cantinei de Ajutor social si pensiune, a spatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 270,51 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 27. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica intocmit pentru reconstituirea si rectificarea C.F. nr. 148439 Cluj-Napoca, cu nr. topo 11177/1, avand ca obiect ap. 1, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 108.

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea statului roman si administrarea Societatii de Construcții CCCF BUCUREȘTI - filiala de Drumuri si poduri SA Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea statului roman si administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 193/2010 (insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n.).

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare.

 • 32. Proiect de hotarare privind incetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SCFM Universitatea Cluj SA.

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari.

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului majorarilor de intarziere in cazul veniturilor nefiscale.

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 411/2008 (reglementarea unor activitati care se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca si creaza disconfort vecinatatilor).

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de vedere.

 • 37. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 98/2010 si a anexei (alocarea sumei de 5.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 38. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.800 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formatiei clujene ALTAR, la finala mondiala WOA METAL BATTLE din cadrul WACKEN OPEN AIR FESTIVAL 2010, din Germania, in perioada 4-7 august 2010.

 • 39. Informare privind modul de indeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 5 ianuarie-15 decembrie 2009.

 • 40. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 40 b, 40c, 40d, 40e, 40f si 40g;

de asemenea, solicita ca punctul 40c sa fie discutat la punctul 1', iar votul sa fie secret.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile aprobate si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-

Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul anexat la dosar.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

1'. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Liviu Maior.

Dl. primar - prezinta proiectul si il sustine.

Dl. cons. Pop - arata ca s-a discutat in Comsia IV si s-a acordat aviz favorabil cu exceptia domnului cons. Molnos care s-a abtinut.

Se procedeaza la vot secret.

Dna. cons. Anastase - da citire procesului-verbal cu votul secret exprimat, astfel din totalul de 19 consilieri prezenti la punctul 1', 16 voturi au fost pentru si trei impotriva. (proiectul a fost aprobat).

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale regiilor autonome de subordonare locala: R.A.T., R.A.T.U.C. si R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Statutului si a Actului constitutiv ale Asociației „Cluj-Napoca 2020 - Capitala Culturala Europeana”.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, la Directia de Asistenta Sociala si Medicala.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - propune urmatorul amendament la art. 2 „in sensul ca se aproba organigrama si statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare, urmand a fi actualizata cu modificarea legislatiei in vigoare”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - solicita sa se mentioneze numarul de paturi - 258.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul domnului Laszlo si se obtine unanimitate.

Se supune la vot amendamentul domnului Moisin si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind insusirea documentației aferente Fazei I din documentația „Actualizare Plan Urbanistic General”.

Dl. primar - prezintă si susține proiectul.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., locuinta cu doua apartamente, D+P+M, str. Valea Fanatelor nr. 38; beneficiara: fam. Babasan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., casa de vacanta D+P+M, str. Fagetului f.n.; beneficiar: Budris Eugen.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., doua imobile de locuinte colective cu cate trei apartamente S+P+E+M, str. Grigore Antipa nr. 19 si 21; beneficiar: Maris Traian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Eremia Grigorescu nr. 44; beneficiari: Nagy Ferencz, Papp Eva Maria si Nagy Eva.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., modificare amplasare pe parcela, locuinta unifamiliala S+P+M, str. Sighisoarei nr. 7; beneficiara: Nemes Corina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuința unifamiliala D+P+E, str. Câmpului nr. 159; beneficiar: Pop Alexandru.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta cu doua apartamente, S+P+E+M, str. Iuliu Merca nr. 14; beneficiar Secara Dorel.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. (dna. cons. Cataniciu isi face prezenta)

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Paul Chinezul si P.U.D., restructurare imobil existent si construire cladire de birouri, S+P+2E+etaj retras, str. Paul Chinezul nr. 5; beneficiari Boeriu Simona Rodica si SC HOLD INVEST SRL.

Dl. cons. Molnos - intreaba ce se va intampla cu aceasta cladire si mentioneaza ca va disparea din centrul orasului o cladire monument istoric.

Dna. Ciuban - Director executiv, Directia urbanism - arata ca are aviz de la monumente istorice si respecta toate reglementarile istorice.

Dl. cons. Molnos - nu este de acord sa dispara din centrul orasului o cladire monument istoric si intreaba daca au vazut acea cladire.

Dna. Ciuban - Director executiv, Directia urbanism - sustine ca aceasta cladire va fi mentinuta partial.

Dna. Subtirica - arhitect sef - sustine ca a vazut cladirea care, partial, are valoare istorica si, partial, nu are valoare istorica.

Presedintele de sedinta - sugereaza sa se reglementeze prin hotarare, la art. 1 in loc de etaj retras sa fie mansarda acoperita cu tigla.

Dna. Subtirica - arhitect sef - sustine ca acest lucru „este stabilit la comisia de monumente istorice impreuna cu proiectantul si proprietarul”.

Dna. cons. Anastase - intreaba daca un astfel de amendament ar schimba fundamental documentatia depusa la monumente istorice.

Dna. Ciuban - Director executiv, Direcția urbanism - arata ca documentatia care se analizeaza astazi nu reglementeaza cum va arata fatada; sustine ca etajul retras poate fi amenajat de catre arhitect sa arate ca o mansarda, dar acest lucru se poate clarifica la autorizare.

Dna. cons. Anastase - intreaba daca introducerea unui astfel de amendament ar fi o interventie brutala, ar limita proiectul.

Dna. Ciuban - Director executiv, Directia urbanism - sustine ca un astfel de amendament poate sa-i nemultumeasca pe beneficiari.

Dl. primar - sugereaza sa se introduca obligatoriu avizarea de la comisia de monumente.

Dl. cons. Molnos - considera ca ar fi necesara deplasarea la fata locului a comisiilor de urbanism, atat a celei de consilieri cat si a comisiei tehnice.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca prin hotarare se poate stabili respectarea inaltimii cornisei, respectiv forma de mansarda in loc de etaj retras, iar la autorizare sa se discute si de partea estetica.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Csoma ca in loc de etaj retras sa fie mansarda si se obtin 11 voturi pentru, 1 vot impotriva si sapte abtineri. (amendamentul nu a trecut)

Se supune la vot proiectul si se obtin 16 voturi pentru, doua voturi impotriva si trei abtineri. (proiectul a trecut)

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Fabricii de chibrituri nr. 5-11, str. Maramureșului, str. J. Jaures-Platforma Tehnofrig; beneficiara: SC TEHNOFRIG IMOBILIARE SA.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Pata Rat; beneficiari: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC STRICT PREST SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

16. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 82/2010 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2010).

Dl. primar - susține ca este vorba de menținerea cuantumului, dar in urma licitației s-a obtinut un pret mai mic pentru str. Oasului, iar la cererea R.A.J.A.C. se mai pot executa si alte obiective din suma respectiva.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Climatizarea salilor de clasa situate la mansarda Colegiului National Emil Racovita”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase - arata ca a fost impotriva evaluarii acestui proiect; considera ca nu exista o fundamentare corespunzatoare, iar la o intrebare legata de aceasta climatizare a primit raspunsuri diferite.

Dl. cons. Peter - intreaba daca s-a analizat in costuri ce inseamna functionarea sistemului de 25.000 EUR sau ale celorlalte 9 sisteme.

Dl. primar - raspunde ca „din punct de vedere al energiei consumate sunt sensibil egale”.

Dl. cons. Vuscan - propune 20.000 EUR pentru acest obiectiv; solicita sa fie schimbati evaluatorii si sa se faca alte selectii de oferte.

Dl. primar - susține ca, in speta, consiliul local nu poate aproba decat indicatori tehnico-economici bine fundamentati.

Dna. cons. Anastase - arata ca nu are nicio suspiciune fata de licitatie alegandu-se oferta financiara cea mai buna.

Dl. primar - sustine ca nu e totuna daca in caietul de sarcini este centrala termica de climatizare sau aparate, care sunt mai ieftine dar au si unele dezavantaje; arata ca Liceul Racovita s-a ocupat de licitatie; considera ca este o solutie pentru scoala, pretul urmand sa se discute in sedinta din luna august.

Dl. cons. Vuscan - doreste sa ii fie supusa la vot propunerea cu 20.000 EUR.

Dna. secretar - arata ca nu se poate modifica pretul.

Dl. cons. Pop - afirma ca nu se poate modifica pretul, fiindca a fost licitatie.

Dl. cons. Vuscan - propune amanarea.

Se supune la vot amanarea si se obtin 20 voturi pentru si o abtinere. (proiectul a fost amanat)

 • 20. Proiect de hotarare privind insusirea unei documentații pentru dezlipire si înscriere concesiune si transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 10-12, inscris in C.F. nr. 258165 Cluj-Napoca, cu nr. topo 781, 782.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 173/23.11.2000 si nr. 235/09.11.2001, pentru spatiile cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4 si str. Iuliu Maniu nr. 8.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - doreste sa stie care sunt cotele de asociere.

Dna. Dacia Crisan - arata ca se face indexarea la cota inițiala.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135/03.08.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - considera ca la punctul 22 putea sa fie introdus art. 2 ca la acest proiect.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere si de comodat.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind prelungirea si transcrierea Contractului de inchiriere nr. 2588/25.04.2005, pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Universitatii nr. 1, de pe revista „Steaua”, pe Ministerul Afacerilor Externe.

Dl. cons. Molnos - intreaba ce se intampla cu revista Steaua; intreaba daca nu se poate rezolva si situatia revistelor Apostrof si Helikon care platesc chirie.

Dl. primar - spune ca vor fi reziliate contractele.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita Cantinei de Ajutor social si pensiune, a spatiului cu alta destinatie, cu suprafata utila de 270,51 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 10, aflat in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica întocmit pentru reconstituirea si rectificarea C.F. nr. 148439 Cluj-Napoca, cu nr. topo 11177/1, avand ca obiect ap. 1, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 108.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea statului roman si administrarea Societatii de Constructii CCCF BUCUREȘTI - filiala de Drumuri si poduri SA Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui teren din proprietatea statului roman si administrarea Oficiului Judetean pentru Tineret si Sport Cluj, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 193/2010 (insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietarii imobiliare.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

32. Proiect de hotarare privind incetarea asocierii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC SCFM Universitatea Cluj SA.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - intreaba de ce nu s-a predat la timp terenul investitorului.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - susține ca terenul a fost predat in 16 noiembrie 2009 (conform documentatiei anexate la dosar); arata ca motivele nu se leaga de predarea terenului, momentan motivul este costul ridicat al investitiei.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului majorarilor de intarziere in cazul veniturilor ne fiscale.

Comisia I - aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase - propune cuantumul de 0,3%.

Se supune la vot propunerea doamnei Anastase si se obtin doua voturi pentru.

Dna. cons. Anastase - sustine ca social democratii sustin cuantumul de 0,3% fata de proiectul initial de 0,5%.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca sunt majorari de 0,1%, 0,2% si 0,5%; arata ca s-a decis unificarea tuturor la 0,5%.

Se supune la vot amendamentul doamnei Anastase si se obtin doua voturi pentru, 14 impotriva si trei abtineri. (nu a trecut)

Se supune la vot proiectul si se obtin 16 voturi pentru si patru abtineri. (proiectul a fost aprobat)

 • 35. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 411/2008 (reglementarea unor activitati care se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca si creaza disconfort vecinatatilor).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun pentru doua cadre didactice de la Liceul pentru Deficienti de vedere.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 37. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 98/2010 si a anexei (alocarea sumei de 5.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, in perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 38. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.800 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru participarea formatiei clujene ALTAR, la finala mondiala WOA METAL BATTLE din cadrul WACKEN OPEN AIR FESTIVAL 2010, din Germania, in perioada 4-7 august 2010.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil cu mentiunea ca dl. cons. Peter sa nu apara ca initiator si nici sa participe la vot.

Dl. cons. Molnos - Comisia IV - aviz favorabil si propune suma de 11.000 lei; considera ca trebuia un deviz estimativ.

Dna. Botezanu - sustine ca a existat un deviz.

Dl. cons. Molnos - dorește ca atunci cand este initiat un proiect sa existe anexat si devizul.

Dl. cons. Peter - solicita sa fie trecut in procesul-verbal ca nu participa la vot.

Se supune la vot proiectul si se obtin 17 voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere. (domnul cons. Peter nu a participat la vot)

39. Informare privind modul de îndeplinire a hotararilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 5 ianuarie-15 decembrie 2009.

Se supune la vot informarea si se obtine unanimitate.

Informarea a fost insusita.

40a. Plangerea prealabila formulata de Marginean Alexandru, Honorius Elisabeta, Pui Sidonia, Wittenberger Mihai, Kiss Iosif, Galos Alin Flaviu, Fuhrmann Ferenczy Imre Isvan, Naparu Ioan si Tomescu Baciu Sanda, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 139.678/3, in data de 25 iunie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 6/2010, insotita de Informarea nr. 139.678/43/06.07.2010.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca in Comisia III s-a discutat si se propune mentinerea hotararii.

Presedintele de sedinta - considera ca atunci cand s-a adoptat hotararea, consiliul local s-a pripit, in sensul ca nu s-a informat suficient; arata ca s-a solicitat aviz de la comisia de monumente de la Cluj-Napoca si, in trei randuri, acesta a fost negativ; de asemenea, s-a primit aviz favorabil de la Bucuresti si, in baza acelui aviz, s-a adoptat hotararea; da citire unui pasaj din avizul negativ anexat la dosar.

(... se termina banda).

Presedintele de sedinta - prezinta istoricul adoptarii hotararii, considerand ca aceasta trebuie revocata.

Se supune la vot revocarea hotararii si se obtin 12 voturi.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin trei voturi.

Presedintele de sedinta - „deci, inseamna ca hotararea a fost revocata”.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa cititi, imi cer scuze, as vrea sa cititi exact ce prevede proiectul; care este proiectul?”.

Presedintele de sedinta - raspunde ca nu este vorba despre un proiect, ci despre o cerere de revocare a unei hotarari, insotita de o informare a Directiei urbanism (se suprapun vocile).

D-na cons. Cataniciu - „sunteti mai mult decat nepoliticos”.

Președintele de sedinta - „dar nu inteleg ce nu intelegeti”.

D-na cons. Cataniciu - „pai, dumneavoastra nu intelegeti”.

Presedintele de sedinta - „eu cred ca dumneavoastra nu intelegeti”.

D -na cons. Cataniciu - „de la inceputul acestei sedinte, dumneavoastră nu intelegeti - nici cum votam, nici ce supuneti la vot...”.

Presedintele de sedinta - „dar nu este vorba de un proiect, doamna consilier”. D-na cons. Cataniciu - „nu, este un proiect, este proiectul 40 a, de la <<diverse>>”. Presedintele de sedinta - „deci, nu este un proiect de hotarare”.

D-na cons. Cataniciu - „nu este, am inteles ca nu este un proiect de hotarare, dar cum vreti sa-l numim? Este proiectul numarul..., la 40 avem punctul <<diverse>>; bun, este punctul, imi cer scuze, este punctul 40 a; va rog sa cititi exact, pentru ca ne induceti in eroare; va rog sa cititi ce ne solicitati prin acel punct, consiliului local? Si, dupa aceea, discutam”.

Presedintele de sedinta - „doriti sa va citesc zece pagini? deci, a fost o cerere de revocare din partea unor cetateni, vecini, care stau pe strada respectiva, pe Mihail Kogalniceanu, o cerere de revocare a P.U.Z.-ului adoptat in luna mai; e corect pana acum? Si exista la dosar o informare, din partea Directiei urbanism, si am supus la vot cererea de revocare; asta am facut, nu stiu de ce nu am procedat corect”.

Dl. primar - precizeaza ca, pe de o parte, este vorba despre un proiect aprobat de catre consiliul local, care poate genera anumite prejudicii financiare, iar pe de alta parte, despre o solicitare de anulare a hotararii, care poate fi realizata prin intermediul instantei, in acest fel neaducandu-se prejudicii consiliului local; in schimb, poate aduce prejudicii consiliului local revocarea unei hotarari care ar fi putut sa produca efecte, din punct de vedere financiar; daca plenul consiliului local doreste revocarea hotararii, executivul trebuie sa intocmeasca un proiect in acest sens, care poate fi pregatit pentru sedinta urmatoare; de asemenea, revocarea se face in anumite conditii.

Presedintele de sedinta - o intreaba pe d-ra Alina Rus - sef Serviciu Juridic-contencios, care este solutia legala; „deci, s-a votat: 12 au fost pentru revocare, trei au fost pentru mentinere; cum procedam?”.

D-ra Alina Rus - sef Serviciu Juridic-contencios - „in cazul plangerilor prealabile s-a stabilit, cred ca in urma cu un an, tot la solicitarea doamnei consilier Cataniciu, ca fiecare directie de specialitate sa intocmeasca o informare, in functie de care se va analiza pozitia consiliului local, de revocare sau de mentinere a hotararii votate la o sedinta anterioara, urmand ca, pentru urmatoarea sedinta a consiliului local, sa pregateasca proiect de hotarare pentru revocarea acelei hotarari, care facea obiectul plangerii prealabile”.

D-na cons. Anastase - intreaba daca, la punctul 40 a, mai exista si o alta informare, in afara celei prezentate de catre Directia urbanism.

Presedintele de sedinta - raspunde ca domnia sa a dat citire unui pasaj din plangerea prealabila.

D -na cons. Cataniciu - „deci, domnule presedinte de sedinta, sa inteleg ca exista un..., la acest punct - 40 a, de la diverse, exista o plangere prealabila, prin care ni se solicita, de catre anumite persoane - fizice sau juridice, n-are importanta, prin avocat sau nu - sa revocam o hotarare a consiliului local - exact, hotarare care s-a dat, am inteles, in baza avizului de la Monumente Istorice..., ma rog a avut la baza...; nu, eu am inteles..., lamuriti-ne; haideti sa ne lamurim, acuma chiar ca nu-i de gluma; aceasta hotarare, care ni se cere astazi sa o revocam, aceasta hotarare de consiliu local, a avut la baza un aviz negativ de la Monumente Istorice din Cluj”.

Presedintele de sedinta - „sa va explic: de trei ori au aplicat pentru aviz aici, la Comisia zonala a monumentelor, au primit aviz negativ si, dupa aceea, au facut apel la Comisia nationala a monumentelor, de unde, pana la urma, au primit aviz favorabil”.

D-na cons. Cataniciu - „am inteles, dar nu cred ca e cazul sa ne dicteze Bucurestiul ce hotaram noi pe Cluj; pai, poate multa lume nu intelege; deci, ni s-a solicitat, de anumite persoane, revocarea unei hotarari a consiliului local, avand in vedere ca Bucurestiul a venit si a spus ca, de fapt, s-ar putea construi acolo”.

Presedintele de sedinta - „sa fie si mai clar: arhitectii si Comisia zonala din Cluj au spus ca nu e O.K. proiectul, din punct de vedere al Monumentelor Istorice, si s-au dus la Bucuresti si Bucurestiul a spus ca e O.K.”.

D-na cons. Cataniciu - „bun, eu imi cer scuze, dar cred ca ati pus gresit, ati pus caruta inaintea cailor; deci, trebuie sa vedem ce hotaram: hotaram - mentinem hotararea de consiliu local a noastra, sau hotaram ce ni se cere - revocarea acelei hotarari de consiliu local”.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca asta s-a supus la vot.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca informarea Directiei urbanism raspunde, punctual, pretentiilor cetatenilor care au inaintat plangerea prealabila; din acest motiv, Comisia III a propus mentinerea hotararii; reaminteste de paritatea din Comisia II; precizeaza ca revocarea sau propunerea de revocare a hotararii inseamna admiterea faptului ca acea hotarare a fost adoptata prin incalcarea unei norme legale; considera ca nici unul dintre consilieri nu poate contesta ca hotararea a fost adoptata in mod legal, chiar daca acel aviz este de la Bucuresti; „daca nu ne convine procedura, avem tot dreptul sa o schimbam; avem parghii legislative in acest sens”; arata ca singurele cazuri de revocare partiala a unor hotarari, in ultima perioada, au fost cele referitoare la transcrierea concesiunilor; ofera detalii in acest sens; „in cazul de fata, daca votam pentru mentinerea hotararii, votam pentru faptul ca acea hotarare din 25 mai a fost legal adoptata; daca votam pentru revocarea acesteia, asta inseamna ca recunoastem ca am adoptat o hotarare de consiliu local cu incalcarea unei legi, si atunci as dori ca cei care voteaza impotriva mentinerii hotararii sa argumenteze, din punct de vedere juridic, nu sentimental sau emotional, care este norma legala pe care a incalcat-o consiliul local”.

Președintele de sedinta - considera ca aceasta problema nu trebuie privita doar din punct de vedere juridic, consiliul local putand aprecia daca un proiect de hotarare este sau nu oportun; arata ca, daca legislativul local ar fi stiut in luna mai de cele trei avize negative ale Comisiei locale pentru momumente s-ar fi votat altfel acel proiect.

Dl. primar - afirma ca din cate stie, prin hotararea adoptata se cerea un aviz de la comisia locala pentru monumente si de aceea lucrurile nu merg mai departe; in ceea ce priveste o eventuala anulare, aceasta va trebui sa fie sustinuta in instanta.

Dna. Ligia Subțirica - arhitect sef - (... nu vorbește la microfon ...) arata ca, sub aspect legal, orice aviz al comisiilor zonale poate fi contestat la Comisia Nationala a Monumentelor Istorice Bucuresti; de asemenea, afirma ca orice aviz obtinut in urma contestatiei la comisia nationala poate fi atacat in instanta de contencios administrativ sau se poate astepta faza de autorizare in care va fi necesar din nou un aviz de la comisia locala de monumente; subliniaza ca exista nenumarate cazuri in care comisia nationala da avize diferite fata de comisia locala de monumente si ca e posibil ca, in urma unei eventuale noi contestatii la comisia nationala, sa se obtina aviz si pentru faza de autorizare.

Dna. cons. Anastase - afrma ca din cate intelege exista doua variante, una de a merge mai departe luand in considerare argumentele legale afirmate de catre dna. Subtirica sau sa se incerce a se corecta eventualele greseli facute si, in acest sens, aminteste de o situatie de balotaj la votul din Comisia juridica.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - explica faptul ca cei care au votat impotriva mentinerii hotararii de consiliu local nu au avut „aceste” argumente de natura juridica, ci cele emotionale ale faliei dintre Cluj si Bucuresti; cere ca macar o persoana din sala sa prezinte cel putin un motiv juridic pentru care aceasta hotarare sa fie revocata.

Presedintele de sedinta - multumeste domnului Moisin pentru lectia de drept si afirma ca totusi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca trebuie sa judece si din prisma oportunitatii proiectele pe care le discuta.

Dna. cons. Anastase - arata ca aceasta viziune a oportunitatii nu trebuie a fi asteptata totusi din partea Comisiei juridice.

Presedintele de sedinta - arata ca se referea la plenul consiliului.

Dna. cons. Cataniciu - „s-au facut aicea acuzații cu privire la argumente sentimentale, nu a fost deloc vorba de niciun argument sentimental atunci cand am spus ca nu ne dicteaza noua Bucurestiul ce se intampla pe Cluj, tocmai pentru ca stiam de acele trei avize primite si tocmai pentru faptul ca stiam ca am obligat ca atunci cand dam astfel de hotarari ... am obligat persoanele care ne solicita P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri, in conditiile din speta respectiva, sa vina cu avizul comisiei zonale; deci argumentul meu ... probabil ca nu a fost detaliat asa cum trebuia, dar pe asta s-a bazat ... ca o paranteza, sunt destule hotarari care trec pe baza unor argumente sentimentale in consiliul acesta local .... problema se pune asa, daca atunci cand am adoptat hotararea, era din

punct de vedere legal, aveam toate avizele, daca exista avizul de la comisia zonala care era negativ ... nu stiu daca la ora aceasta .... pentru ca noi nu avem un proiect pentru revocare ... asta incerc sa

va spun .... la ora aceasta nu stiu daca pentru noi, si as vrea sa imi spuna cineva, pentru ca poate

gresesc, din punct de vedere juridic, daca acest recurs cu ghilimelele de rigoare castigat la comisia nationala de monumente istorice, daca pe mine consiliu ma indreptateste sa imi revoc o hotarare care la data respectiva era perfect legala ... probabil atunci, probabil intr-adevar, problema se complica, este vorba de o noua avizare, de un nou aviz al comisiei zonale ... nu stiu ... cel putin din acest punct de vedere pe care il explic aici la sfarsit cu aceasta noua avizare, oarecum ma depaseste ... deci trebuie sa ne spuna specialistii din Consiliul local exact care este situatia ... va rog sa nu mai bateti pe ... ca deranjeaza ... domnule viceprimar Moisin ... in masa ... deci din punct de vedere ... atunci inseamna ca e o defectiune, un bruiaj pentru opozitie ... deci din punct de vedere juridic ... haideti sa terminam odata ... era legala acea hotarare cand a fost adoptata? ... nu exista decat doua posibilitati pentru consiliul local, daca era legala, votam pentru mentinerea ei, daca exista intradevar cineva ... vine cineva cu un argument juridic, votam pentru revocare”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - afirma ca consiliul local in domeniul urbanismului, dupa obtinerea avizelor de oportunitate, asa cum sunt ele definite de catre Legea nr. 242/2009 se exprima numai in ceea ce priveste aspectul de legalitate deoarece altfel s-ar interveni asupra dreptului de proprietate; reitereaza rugamintea ca cineva sa prezinte un argument legal pentru revocare.

Dna. cons. Cataniciu - solicita sa se treaca la procedura de vot.

Dl. cons. Vuscan - propune domnului viceprimar sa se aplece si asupra punctului de vedere a domnului presedinte de sedinta si sa se cuantifice si oportunitatea proiectului; afirma ca, daca cumva au fost pacaliti o data, sa nu se mai lase pacaliti pana la capat.

Dna. cons. Anastase - solicita reluarea votului, deoarece exista suficiente argumente de fiecare parte.

Dl. cons. Molnos - ridica problema distrugerii unui monument istoric in condiții de perfecta legalitate si intreaba daca consilierii trebuie sa decida daca este oportuna aceasta distrugere?; afirma ca consiliul local are aceasta responsabilitate si trebuie sa simta valorile orasului si sa nu actioneze numai prin prisma legalitatii actiunilor propuse.

Dl. cons. Sandu - propune sa se treaca la procedura de vot.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca fiecare dintre membrii consiliului local este la fel de clujean ca si celalalt si ca, daca unii aduc asemenea argumente emotionale, nu le da dreptul sa ii desconsidere pe ceilalti.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - afirma ca consiliul a fost „tras in piept” si ca, daca va exista o sentinta a instantei de contencios administrativ prin care se retrage avizul comisiei nationale, se va trece la revocarea acelei hotarari; arata ca demersul este unul gresit, deoarece la acest moment ar trebui atacat avizul in contencios administrativ, iar nu sa se faca plangere prealabila la hotararea de consiliu local.

Se supune la vot revocarea hotararii si se obtin sase voturi pentru revocare, 10 impotriva revocarii si trei abtineri. (hotararea ramane in vigoare)

40b. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 229/2010 (relocarea Pietei de vechituri (OSER), darea in administrare, prin gestiune directa, la R.A.D.P. Cluj-Napoca si aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei de vechituri nou infiintata).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

40c. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului Prof. univ. dr. Liviu Maior.

Discutat la punctul 1'.

40d. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere ale locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - mentioneaza faptul ca valabilitatea contractelor expira la data de 16.08.2010.

Dna. cons. Cataniciu - „acuma ... mai in gluma, mai in serios .. e proiect sau punct ... ca eu daca am zis ca e proiect, m-ati contrazis, ca ati zis ca nu e proiect ... deci dumneavoastra in continuare ne induceti in eroare ... proiectul 40d”.

Presedintele de sedinta - „cautati nod in papura, doamna Cataniciu”.

Dna. cons. Cataniciu - „acuma ce sa fac . la cine pot si eu . as vrea sa ma lamuriti un pic cu proiectul acesta 40d ... se aproba prelungirea pe o perioada de ani prelungirea la ce ... stiu, domnul primar ... contractele existente in ce forma ... pentru ca noi n-am finalizat ... nu am finalizat problema veche .... cu hotararile de consiliu local prin care s-au modificat acele contracte,

respectiv cuantumul chiriilor ... pentru ca, repet inca o data, orice modificare intr-un contact adoptat initial printr-o hotarare de consiliu local nu se mai poate modifica sub nicio forma decat prin hotarare de consiliu local ... chiar daca discutam si rediscutam sau rasdiscutam acea problema a cuantumului chiriei care se calculeaza sub o anumita modalitate reglementata de lege ... eu nu contest ... dar eu ca si consiliu ... nu ma refer la mine ... eu ca si consiliu local ... eu trebuie sa aprob printr-o hotarare de consiliu local orice modificare intr-un astfel de contract ... si am mai discutat ... iara suntem in situatia ... domnule primar imi cer scuze, dar de atata timp de cand am avut acele discutii cu privire pe chiriile retroactive ... pe prelungirea ... eu nu am nimic impotriva si mi se pare normal, firesc, legal atata timp cat aceste persoane din anexa indeplinesc conditiile, este firesc sa le prelungesti, pentru ca sunt in aer, dar de atata timp de cand am discutat, de trei patru luni de zile totusi nu am reusit sa reglementam situatia ca in acest moment sa stim ce prelungim ... noi prelungim niste contracte care nu sunt in regula la aceasta ora ... poate din punctul nostru de vedere, a unora din consiliul local sau din executivul primariei poate sunt in regula ... poate din partea chiriasilor nu sunt .. unii le-au semnat, unii cu obiectiuni ... din punctul meu de vedere nu suntem clar in regula, atata timp cat actele aditionale nu au primit avizul consiliului local ... cu asta am terminat ... iarasi imi ridic semne de intrebare si iarasi ne batem singuri cuie in talpa, prelungim niste contracte care la aceasta ora nu sunt finalizate si pe care teoretic sau legal ... nici nu stiu cum le prelungim”.

Dl. primar - arata ca prin acest proiect se cere girul consiliului local, ca executivul sa poata prelungi aceste contracte, urmand ca, in luna august, directia de specialiate sa vina cu o informare legata de ceea ce s-a intamplat si ceea ce se poate face in continuare cu acele contracte ai caror beneficiari au depasit varsta de 35 de ani.

Se supune la vot proiectul si se obtin 18 voturi pentru si doua abtineri.

40e. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației si a indicatorilor tehnico-ecomomici pentru obiectivul de investiții „Rețea de statii self-service de inchiriere de biciclete”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

40f. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

40g. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pandurilor - parcul luliu Hatieganu, si a Planului Urbanistic de Detaliu - amplasare camin pentru sportivi si policlinica studenteasca.

Comisia III - aviz favorabil cu un amendament la art. 1 pag 2 „ ... Consiliul local urmand a primii in folosinta gratuita la data luarii in folosinta a acestui spatiu pe durata existentei constructiei ... ”.

Dl. primar - precizeaza ca se doreste ca, dupa ce construcția va fi finalizata de catre Universitatea Babes-Bolyai, ea sa fie preluata, astfel, sa nu se mai plateasca de catre consiliu si a unei chirii avand in vedere ca prin preluarea cabinetelor studentesti va plati deja salariile si echipamentele.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

40. Diverse.

Dl. primar - anunta ca urmatoarea sedinta de consiliul local va fi in data de 26 august 2010. Dna. cons. Cataniciu - „v-as ruga sa imi permiteti sa plec, domnule presedinte de sedinta ... multumesc”.

Dna. cons. Anastase - solicita sa se acorde cuvântul conducătorului de proiect cu finanțare europeana, proiect care din cauza intarzierii cu care a fost adus nu a mai putut fi introdus pe ordinea de zi.

Se supune la vot acordarea cuvantului si se obtine unanimitate.

Lucia Socol - conducator proiect - sustine si prezinta detaliile proiectului.

Dl. cons. Vuscan - sustine necesitatea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene.

Mapa președintelui de sedinta

1. Adresa domnului Fantea Stefan, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 154.874/305, in data de 14 iulie 2010, prin care solicita clarificarea situatiei garajelor construite in curtea blocului R, situat pe str. Fantanele nr. 5. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcarilor din municipiul Cluj-Napoca si Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta Jr. Csoma Botond

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure