Proces verbal din 14.12.2010

Ședința din 14 decembrie 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 14 decembrie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali Claudia Anastase, Manuel Chira si Florin-Valentin Gliga.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. primar - retrage punctul cu nr. 13 de pe ordinea de zi; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 24e, 24 f si 24 g.

Dl. cons. Surubaru - solicita invoirea, incepand cu ora 15:45.

Dl. cons. Vuscan - ar dori sa primeasca punctele cu care se doreste suplimentarea ordinii de zi.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca acestea vor fi distribuite consilierilor in cinci minute. Dl. primar - informeaza ca materialele respective au fost discutate in cadrul comisiilor, acum fiind xeroxate.

Dl. cons. Pop - solicita invoirea, incepand cu ora 16.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil pentru locuinte si comert S+P+M+4E, str. Traian Vuia nr. 11; beneficiara: S.C. Tecla Exim S.R.L.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Theodor Pallady nr. 2; beneficiara: Matei Sonia Bianca.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa de vacanta P+M, str. D. D. Rosca nr. 13; beneficiar: Zanc Ioan.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere sediu Directia Regionala de metrologie legala, cu un corp P+2E, str. Navodari nr. 2; beneficiara: Directia Regionala de metrologie legala Cluj.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Aurel Vlaicu - str. Dambovitei - zona Expo Transilvania; beneficiare: S.C. Nervia Center S.R.L. si S.C. Tele Distribution S.R.L.

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 444/2010 (aprobarea P.U.D. locuinta familiala P+E+M, str. Branului nr. 6).

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

 • 10. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a cotei-parti de 26,09% din podul imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, inscris in C.F. nr. 194592, cu nr. topo 14/1, cota-parte ce apartine ap. nr. 6 si nr. 9 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra podului.

 • 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 10, ap. 4.

 • 12. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1, art. 21.1 a Hotararii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108).

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108).

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5).

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5).

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare (tip), a Contractului de finantare (tip) si a Conditiilor si criteriilor de finantare a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 19. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.750 lei, de la bugetul local pe anul 2010, Sindicatului „CIVITAS”, pentru organizarea Serbarii „Pomului de Craciun” si achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariatilor Cantinei de ajutor social si pensiune, ai salariatilor Centrului bugetar-crese, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum si ai salariatilor serviciilor publice infiintate in subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotarare privind parcarea persoanelor cu handicap in parcarile publice cu plata orara de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor la emiterea Autorizatiilor de spargere, pentru lucrari la retelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 22. Proiect de hotarare privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii termenului Contractului nr. 53590/2006, de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L., prin cresterea perioadei de valabilitate a contractului cu 7,7 ani, incepand de la data expirarii acestuia, respectiv 12.07.2011.

 • 24. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

I.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Comisia I - „aproba rectificarea - aviz favorabil pentru rectificarea bugetului general al municipiului Cluj - dar, pentru ca astazi au intervenit niste modificari, aparute din partea Agentiei Judetene de Prestatii Sociale si Directia de Sanatate Publica, se modifica trei capitole de, titluri de cheltuieli si trei titluri de venituri, dar se compenseaza intre ele, astfel ca totalul general al veniturilor si totalul general al cheltuielilor ramane acelasi; exista o anexa, formularea amendamentului este facuta in registru si este anexata si..., aceste modificari, la bugetul local”.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care este gradul de încasare a taxelor si impozitelor locale, conform ultimei raportari.

Dl. primar - raspunde ca 91% - persoane fizice, in jur de 87% - persoane juridice.

Dl. cons. Vuscan - considera ca, in aceasta perioada de criza, nu este justificata o alocare bugetara suplimentara pentru bunuri si servicii - Anexa 2, pozitia nr. 11 - protectia mediului, in conditiile in care, pentru acest domeniu, si asa alocarea bugetara este consistenta; ar dori sa stie care a fost alocarea initiala.

Dl. primar - solicita departamentului de specialitate ca, pana la sfarsitul sedintei, sa prezinte aceste date.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca a solicitat o informare legata de cheltuielile cu bunuri si servicii, pe care nu a primit-o inca; anunta ca va vota impotriva acestui proiect.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtin 22 de voturi pentru si doua abtineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 20 de voturi pentru, trei abtineri si un vot impotriva.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea p.u.d. imobil pentru locuințe si comert S+P+M+4E, str. Traian Vuia nr. 11; beneficiara: S.C. Tecla Exim S.R.L.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Theodor Pallady nr. 2; beneficiara: Matei Sonia Bianca.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

D-na cons. Cataniciu - „imi cer scuze; inainte de a discuta proiectul patru, domnule primar, pentru proiectul 22 as dori, daca se poate, pana discutam proiectul, as dori sa, ma rog, sa cereti cuiva sa ne aduca o copie a actului constitutiv al societatii S.C. Cartierul Tineretului”. Dl. primar - solicita directiei de specialitate sa faca acest lucru.

D-na cons. Cataniciu - „va rog frumos; multumesc”.

4 .Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D. casa de vacanta P+M, str. D. D. Rosca nr. 13; beneficiar: Zanc Ioan.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere sediu Direcția Regionala de metrologie legala, cu un corp P+2E, str. Navodari nr. 2; beneficiara: Direcția Regionala de metrologie legala Cluj.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

6 .Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Aurel Vlaicu - str. Dambovitei - zona Expo Transilvania; beneficiare: S.C. Nervia Center S.R.L. si S.C. Tele Distribution S.R.L.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

 • 7. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 444/2010 (aprobarea P.U.D. locuinta familiala P+E+M, str. Branului nr. 6).

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Comsia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare a cotei-parti de 26,09% din podul imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, inscris in C.F. nr. 194592, cu nr. topo 14/1, cota-parte ce apartine ap. nr. 6 si nr. 9 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra podului.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr. 10, ap. 4.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

13 .Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1, art. 21.1 a Hotararii nr. 158/2008 (aprobarea noului Regulament de functionare a cimitirelor administrate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).

Retras.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru Multifunctional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Varstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Centru Multifuncțional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2” (str. Decebal nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. luliu Coroianu nr. 5).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. luliu Coroianu nr. 5).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare (tip), a Contractului de finantare (tip) si a Conditiilor si criteriilor de finantare a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - are unele nelamuriri cu privire la proiect.

Dl. Stefan Ionescu - inspector Biroul Invatamant, cultura, culte, sport, societate civila -ofera explicatii suplimentare.

Dl. cons. Lapusan - propune ca alocarile de sume sa fie conditionate de obtinerea de performante.

Dl. primar - considera ca toti sportivii isi doresc sa fie campioni; constata ca orasul are cu ce se mandri, din acest punct de vedere.

Dl. cons. Vuscan - crede ca lista sportivilor propusi pentru a fi selectati nu este un criteriu de departajare satisfacator.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - face un apel catre mediul privat, pentru a sprijini sportul clujean.

Dl. cons. Sandu - ii asigura pe consilieri ca, in cadrul Comisiei V, se efectueaza o selectie riguroasa a cererilor depuse la aparatul de specialitate al primarului; ii invita, pe cei care au initiative sau suspiciuni, sa participe la sedintele comisiei.

Dl. cons. Lapusan - considera ca, daca in schimbul finantarii s-ar impune si obtinerea de performante, rezultatele ar fi mult mai bune.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 30.750 lei, de la bugetul local pe anul 2010, Sindicatului „CIVITAS”, pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” si achizitionarea de cadouri pentru copiii salariatilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, ai salariatilor Cantinei de ajutor social si pensiune, ai salariatilor Centrului bugetar-crese, ai Secretarului municipiului Cluj-Napoca, precum si ai salariatilor serviciilor publice infiintate in subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - solicita lamuriri, referitor la informatiile vehiculate in mass-media, cu privire la eventualele premii si cadouri acordate copiilor angajatilor Primariei municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - il invita pe domnul consilier Vuscan sa citeasca proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

Dl. cons. Vuscan - ar fi avut nevoie de mai multe explicatii.

20. Proiect de hotarare privind parcarea persoanelor cu handicap in parcările publice cu plata orara de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - „aviz favorabil; un amendament, la art. 3: se adauga si I.P.J. Cluj; si I.P.J. Cluj, sa poata da amenzi; si I.P.J. Cluj, la art. 3”.

Comisia V - aviz favorabil.

D-na cons. Cataniciu - „eu nu inteleg cum vine chestia asta, <<si I.P.J. Cluj>>, pentru ca, in primul rand, conform Ordonantei 2, care sanctioneaza contraventiile, politia este cea care poate sa aplice amenzi; deci, nu cred ca noi trebuie sa le conferim un drept care este prevazut de o lege; printr-o hotarare de consiliu local nu cred ca se poate face asa ceva”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - in ceea ce priveste competenta materiala, arata ca acest proiect de hotarare a fost intocmit in baza prevederilor Legii nr. 215/2001; referitor la competenta personala, Legea politiei comunitare - Legea nr. 371/2004 - acorda o competenta personala politistilor comunitari, sa aplice sanctiuni, in baza anumitor acte normative, dar si in baza hotararilor consiliului local; de anul viitor va intra in vigoare Legea politiei locale, acum fiind in curs de redactare si aprobare Regulamentul politiei locale; in ceea ce priveste abilitarea Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj sa aplice si ei aceste sanctiuni contraventionale, arata ca acest lucru este posibil, conform Statutului politistului.

Dl. primar - arata ca, desi legea prevede in mod expres infiintarea de locuri de parcare pentru persoanele cu handicap - Cluj-Napoca fiind unul dintre putinele orase care s-a conformat acestor prevederi legale - aceste locuri de parcare sunt ocupate, in mod frecvent, de obicei, de catre masini din alte judete; considera necesara adoptarea acestei hotarari, pentru ca celor care nu respecta aceste locatii sa li se blocheze rotile si, apoi, sa li se ridice masina.

Dl. cons. Lapusan - solicita ca, in anumite situatii, locurile de parcare pentru persoanele cu handicap sa fie reverificate, unele dintre acestea ramanand tot timpul neocupate.

Dl. primar - ii multumeste domnului consilier Lapusan pentru sugestie, insa precizeaza ca legea este clara in acest sens.

D -na cons. Cataniciu - „pai, daca-i clara, atunci s-o aplicam; deci, eu va spun inca o data ca nu putem noi sa le impunem si sa le trasam sarcini celor de la I.P.J., noi, Consiliul local, printr-o hotarare de consiliu local, atata timp cat Ordonanta 2, care reglementeaza regimul contraventiilor, stabileste clar, ca sa fiu in..., sa avem acelasi limbaj, stabileste care este modalitatea de constatare si de sanctionare a contraventiilor; dar, ma rog, acuma eu v-am atras atentia cu privire la...”.

Dl. primar - „asa este, noi scriem in hotararea de consiliu ca pot, nu inseamna ca ii obligam; daca dansii vor dori...” (... se termina banda)...

D-na cons. Cataniciu - „... sa stabileasca, sa constate si sa sanctioneze contraventiile; nu pot eu, consiliu local, sa vin, printr-o hotarare de consiliu local, si sa le stabilesc anumite obligatii, pentru ca nu este legal”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtin 22 de voturi pentru si doua abtineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 22 de voturi pentru si doua abtineri.

21. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor la emiterea Autorizațiilor de spargere, pentru lucrări la rețelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - prezinta si sustine proiectul.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

22. Proiect de hotarare privind reconversia Proiectului imobiliar Cartierul Tineretului Cluj.

Comisia I - „avand avizul Directiei Patrimoniului municipiului, a acordat aviz favorabil, dar probabil ca domnul primar sau altcineva, la problema ridicata de doamna Cataniciu, va da explicatii suplimentare”.

Comisia II - „aviz favorabil, dar cu un amendament, la art. 4, si anume: se aproba transformarea obligatiei de predare, cu titlu gratuit, catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, a unui numar de 384 de locuinte, in obligatia de a furniza energie electrica pe o perioada de 49 de ani; enrgia electrica furnizata municipalitatii va fi utilizata pentru asigurarea iluminatului public in municipiul Cluj-Napoca; cuantificarea obligatiei de a furniza energia electrica se va realiza in baza unui raport de evaluare, ce se va supune aprobarii Consiliului local”.

Dl. cons. Peter - considera ca aceasta reconversie va genera nemultumire si dezamagire in randul celor care au sperat la achizitionarea unei locuinte in acest cartier; crede ca ar fi trebuit gasit un teren, in alta parte, pentru acest parc fotovoltaic, cartierul Tineretului urmand sa ramana in acea pozitie, pentru a fi finalizat.

Dl. cons. Lapusan - ii intreaba pe membrii Comisiei I daca au facut o analiza a beneficiilor aduse de infiintarea parcului fotovoltaic, fata de beneficiile pe care le-ar fi adus dezvoltarea proiectului imobiliar; de asemenea, doreste un punct de vedere, din partea secretarului municipiului si a Comisiei II, referitor la legalitatea proiectului.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea, in primul rand, sa mi se explice ce inseamna aceasta reconvesrsie, daca este totala..., as ruga sa inchideti microfonul, ca se produce microfonie, la dumneavoastra; il inchid eu atunci, daca...”.

Presedintele de sedinta - „toate sedintele a fost asa, nu stiu de unde...; bun, va rog, continuati”.

D -na cons. Cataniciu - „deci, daca ne poate explica cineva ce inseamna aceasta reconversie a proiectului imobiliar, pentru ca aici vedem ca se mentine o anumita suprafata, daca se mentine acea suprafata, pentru construirea de locuinte, daca aceasta reconversie vizeaza doar o parte din suprafata care..., din suprafata terenului pe care noi, Consiliul local, am aportat la societatea respectiva; o sa mai intervenim pe parcurs, dar deocamdata cred ca se pierd, ca tot punem intrebari si raspunsurile... vin mai greu”.

Dl. cons. Pantea - presedintele Comisiei I - arata ca, atunci cand Comisia I a discutat acest punct, nu a avut adresa celor care trebuiau sa se ocupe de acest cartier, primind doar acum respectiva adresa si neapucand sa o studieze; insa comisia a avut avizul directiei de specialitate, care este favorabil; in baza acestuia, Comisia I a acordat aviz favorabil proiectului.

Secretarul municipiului - avand in vedere ca asociatul municipalitatii din Societatea Cartierul Tineretului nu a mai putut obtine finantarea pentru continuarea proiectului, astfel cum a fost aprobat de catre Consiliul local, s-a propus, in urma unor sugestii venite din partea unor investitori, realizarea unei reconversii partiale a acestui proiect imobiliar, pentru a mentine toate conditiile si cerintele care au stat la baza procedurii de selectie a investitorului privat, astfel cum a fost aprobata de catre Consiliul local, prin hotarare; astfel, dupa cum se precizeaza in art. 1, se mentine suprafata de teren de 5,1369 ha, parte din suprafata de 203 ha, proprietatea cartierului Tineretului, atfel cum a fost aportata de catre Municipiul Cluj-Napoca, aceasta suprafata ramanand afectata construirii ansamblului de locuinte din Microraionul 1 al cartierului Tineretului, potrivit P.U.Z.-ului si P.U.D.-ului, astfel cum au fost aprobate de catre Consiliul local; pe diferenta de suprafata se va exploata potentialul fotovoltaic; in acest sens, urmeaza sa fie prezentat Consiliului local un raport de evaluare, pentru a putea aproba, ulterior, modificarea sau transformarea obligatiei de predare, cu titlu gratuit, catre Consiliul local, a acelui numar de 384 de locuinte, care a constituit un criteriu de evaluare a acelui asociat al municipalitatii, in acea obligatie de a furniza energie electrica; astfel, dupa ce va fi verificat acest raport de evaluare, dupa ce vor fi formulate eventualele obiectii de catre executiv sau de catre comisiile Consiliului local, se va reveni, in cadrul Consiliului local, cu raportul de evaluare, cu transformarea obligatiei, precum si cu acel contract-cadru, incheiat intre cei doi asociati, cu termenele si conditiile viitoare.

Domnul consilier Surubaru paraseste sala, invoit fiind.

D-na cons. Cataniciu - „stimati colegi, domnule primar; din punctul nostru de vedere, al liberalilor, asa cum spunea si Teo Peter, ca ar trebui, in mod normal, sa se gaseasca un alt teren si sa se construiasca un astfel de parc pe un alt teren si Primaria are, Consiliul local are, har Domnului, terenuri; as vrea sa va spun ca, din punctul nostru de vedere, se eludeaza legea si o sa va spun de ce; la art. 6 din contractul-cadru, la incetarea contractului, la art. 6 pct. 2 lit. b se arata: prezentul contract inceteaza de drept in cazul in care, din motive independente de vointa partilor, nu se mai poate duce la indeplinire obiectul prezentului contract si starea de imposibilitate dureaza mai mult de un an; la art. 3 pct. 1.5 se arata ca investitorul va demara executia lucrarilor la proiectul rezidential cartierul Tineretului in termen de 30 de zile de la obtinerea autorizatiei de construire, pe numele noii societati; ori, v-as ruga sa aveti in vedere ca, deja, ne aflam in situatia care este prevazuta la art. 6 pct. 2 lit. b, cand acest contract este incetat de drept, a incetat de drept; ori, noi am fi putut fie sa luam act de incetarea contractului si, pe toata aceasta suprafata de teren, sa discutam, eventual, o noua licitatie, fie - daca nu - sa mergem, in continuare, cu acest contract, daca... amiabil ajungem la ideea ca acest contract trebuie sa fie continuat, pentru ca, probabil, speram toti ceea ce ne spune premierul Emil Boc - nu?, ca am iesit deja din criza si la anul vom trai mai bine; deci, aceste locuinte, de aceste locuinte chiar avem nevoie; sigur, ca s-a anuntat cu foarte mult tam-tam si cu foarte multa mandrie, probabil, din partea celor care l-au semnat si l-au anuntat in 2006, acest proiect; foarte multi clujeni si-au pus sperantele in acest proiect si acuma venim si ce facem, ce discutam? Este, a incetat de drept sau n-a incetat de drept? Ce spunea doamna secretar: nu a mai putut obtine finantarea; pai, daca n-a mai putut obtine finantarea, partenerul nostru din aceasta societate, asociatul nostru, se incadreaza, in mod evident, in articolul pe care eu l-am citit din acest contract-cadru si in care spune ca, din motive independente de vointa partilor, in mod evident, a trecut un an de zile, iar in situatia..., vreau sa va atrag atentia la modul cel mai serios; in situatia in care, asa cum spunea doamna secretar, in urma unei propuneri a unui investitor strain, am ajuns sa demaram si sa realizam aceasta reconversie, v-as ruga sa aveti in vedere ca, juridic, incalcam legea in mod evident; eu nu pot sa tin cont, eu - Consiliul local, de o alta persoana, de un alt investitor, care vine si imi face propuneri; daca vine o a treia persoana, care nu face parte din acest contract-cadru, cu care eu nu am nicio relatie juridica, eu - Consiliul local, putem face exact cum spunea si colegul meu Teo Peter, sa gasim un alt teren, pe care sa construim acest parc; deci, va atrag atentia ca, din punct de vedere juridic, degeaba incercam noi sa eludam legea si sa sarim peste o licitatie, care ar trebui facuta”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca proiectul de hotarare face referire la un grup de investitori; precizeaza ca astfel de societati, constituite chiar cu capital majoritar de stat, in cazul acesta - Consiliul local, nu intra sub incidenta prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; deci, in ceea ce priveste achizitiile publice sau astfel de parteneriate, Consiliul local nu are probleme, legal vorbind.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa se mentioneze ca Adresa nr. 311/15.11.2010 a primit-o de-abia astazi.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtin 21 de voturi pentru si doua abtineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 19 voturi pentru si patru abtineri.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării termenului Contractului nr. 53590/2006, de delegare a gestiunii serviciului public de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a municipiului Cluj-Napoca, prin concesiune, încheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L., prin cresterea perioadei de valabilitate a contractului cu 7,7 ani, incepand de la data expirarii acestuia, respectiv 12.07.2011.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, mai ales luand in calcul memoriul tehnico-economic si investitiile facute suplimentar, fata de prevederile caietului de sarcini”.

Dl. cons. Lapusan - considera ca firma nu era obligata sa realizeze investitii mai mari decat cele propuse initial.

Dl. primar - arata ca, intre timp, legislatia europeana s-a modificat, in ceea ce priveste substantele si modul de aplicare a acestora; in cazul aparitiei capuselor, firma a cumparat un utilaj special, municipalitatea neplatind aceasta operatiune; prezinta preturile, mai mari, obtinute la licitatiile din alte orase, in acest an sau anul trecut.

Dl. cons. Vuscan - il intreaba pe domnul primar de ce nu prezinta si licitatiile la care s-au obtinut preturi mai mici.

Dl. primar - considera ca intervenția domnului consilier Vuscan este nedocumentata; raspunde ca astfel de licitatii nu exista.

Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca, de fiecare data, isi citeste mapa de sedinta.

Dl. primar - arata ca, acum patru ani, cand municipalitatea a luat aceasta decizie, a fost prima unitate teritoriala din Romania care a concesionat serviciul de dezinsectie-deratizare de pe domeniul public, acesta fiind motivul pentru care s-au obtinut aceste preturi; nu este doar meritul sau, ci si al Consiliului local.

Domnul consilier Pop paraseste sala, invoit fiind.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca este corect ca o institutie bugetara sa sustina investitiile unei firme, care se angajeaza sa presteze niste servicii; sustine ca, atunci cand doresc sa participe la o astfel de licitatie, firmele trebuie sa-si asume inclusiv riscul de a-si recupera mai greu investitia, sau de a nu-si recupera investitia; ar fi fost interesant de vazut un inventar al echipamentelor in care a investit firma; considera ca prelungirea contractului, de 7,7 ani, este prea mare; sustine ca, daca este ingradita concurenta, nu ne putem astepta la progrese.

Dl. primar - arata ca, dupa cum este specificat si in referat, municipalitatea nu plateste utilajele nimanui, ci plateste niste servicii pe care le solicita; precizeaza ca nimeni in Romania - si nici in Europa - nu concesioneaza un serviciu fara sa aiba garantat planul de afaceri; garantia planului de afaceri este reprezentata de aceasta perioada de timp care, in legislatia actuala, este de minim opt ani, la concesiune, putand ajunge pana la 49 de ani.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca, in luna mai, a avut loc o invazie de capuse, atunci municipalitatea apeland pentru prima data la aceasta firma, reusindu-se evitarea unor situatii mult mai neplacute; considera ca este o alegere potrivita; nu crede ca este oportuna scurtarea duratei concesiunii.

D-na cons. Cataniciu - „spunea domnul viceprimar Laszlo Attila ca ne este mai favorabila mentinerea acestei concesiuni; eu cred ca ne este mai comoda, nu mai favorabila, pentru ca este anormal si se..., ce incercam noi sa facem acuma, imi pare rau ca trebuie sa spun, ca este tot o eludare a legii; acuma, chiar sa plangem de mila celor care investesc bani si isi iau credite de la banca pentru a cumpara, pentru a-si cumpara utilaje...; domnul primar, eu credeam ca regula, atunci cand se fac aceste licitatii, sunt..., fac o paranteza, e adevarat ca eu n-am participat de mult la comisii de licitatii, dar eu imi imaginam ca, macar asa, o chestie de bun-simt este ca, atunci cand cineva participa la o licitatie, sa aiba acele utilaje, pentru ca, altfel, nu vad... dupa ce criterii mai desemnam..., daca-mi dati voie...”.

Dl. primar - „daca ati sti de cate ori A.N.R.M.A.C.-ul ne-a respins...; nu, tot ca o mica paran..., de cate ori ne-a respins ca am cerut, va reamintiti?, am cerut acele utilaje, sa le aiba in proprietate - respingere, are dreptul sa le aiba in..., daca va castiga contractul; va aratam, chiar dumneavoastra ne-ati atacat ca am cerut anumite..., dar nu dumneavoastra personal”. D-na cons. Cataniciu - „a, pai, va rog sa rectificati; eu, nu, nu-mi aduc aminte; deci, in aceasta situatie, in care noi mergem in continuare cu o firma, am facut o licitatie care avea un anumit..., in urma careia am incheiat un contract, pe un anumit termen si sa..., pe viitor sa prelungim un astfel de contract, pe o astfel de perioada, de 7,7 ani, ma rog, sapte-opt ani, este acelasi lucru, nu stiu cum a iesit termenul asta de 7,7, ca deja mergem pe procente; mi se pare o chestie nelegala, va spun sincer; deci, din punctul meu de vedere, era obligatoriu sa facem o noua licitatie; faptul ca ei si-au cumparat este problema lor si probabil ca, in continuare, ar fi avut prima sansa, dar va spun: cred ca, deja, devine periculoasa aceasta moda, pentru ceilalti, pentru ca mai sunt si alte societati, pentru noi, poate putem...”.

Dl. primar - „cu siguranta vom mai primi cereri”.

D-na cons. Cataniciu - „... poate putem obtine un pret mai bun; deci, deja, eu imi pun...; domnul primar, eu nu stiu, ca nu discut cu ei, dar nu inseamna ca, daca se prezinta doua sau trei persoane...; stiti ce facem noi cu aceste prelungiri? Inlaturam competitia si ii discriminam pe ceilalti; deci, la aceasta ora, nu pot sa mai prezinte la licitatie, nu se mai pot prezenta la licitatie decat acele societati care, intr-o anumita perioada, au castigat contracte; dar, ma rog, sigur, noi putem spune orice, eu pot sa invoc legea, colegii mei la fel, pentru ca, acuma, vorba domnului Vuscan, chiar suntem inaintea sarbatorilor, dar nu cred ca trebuie sa cadem chiar asa la pace si sa nu ne spunem punctul de vedere”.

Dl. primar - „corect; legat de lege, este vorba de Legea nr. ...”.

D-na cons. Cataniciu - „vroiam doar sa-mi inchei fraza; avand in vedere majoritatea pe care o aveti, vorba domnului Vuscan, vorbim singuri, dar ma rog, asta este”.

Dl. primar - „legat de lege, pentru ca, inca o data, repet, cand dumneavoastra spuneti ceva, sigur, noi ar trebui sa tacem, ca sa nu va simtiti nicicum; Legea 101 din 2006, o aveti in referat, este legea care sta la baza acestei prelungiri” (... se termina banda)...

Dl. primar - sustine ca exista prevederi legale care dau posibilitatea firmelor care investesc sa-si recupereze investitia; de asemenea, arata ca licitatiile au fost tinute anul acesta si ca au fost publicate in Registrul Uniunii Europene si pe Jurnalul de Achizitii, obtinandu-se preturile mentionate.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - arata ca anul acesta a fost o mare invazie de capuse, si ca in caietul de sarcini nu a fost prevazuta dezinfectia impotriva capuselor; explica faptul ca trebuia rezolvata aceasta problema si ca una dintre posibilitati era aceea de a solicita firmei care presteaza acest serviciu sa-si largeasca activitatea; de asemenea, sustine ca au fost solicitari din partea spitalelor de a se lua masuri de dezinsectie.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca firma care face dezinsectia in Cluj-Napoca face dezinsectie in orasele enumerate de domnul primar si afirma ca, la Cluj-Napoca, preturile sunt foarte bune.

Dl. cons. Popa Adrian - propune ca amendament ca, in preambul si la art. 1 sa fie trecut sapte ani si sapte luni in loc de 7,7 ani.

Dl. cons. Peter - intreaba ce prelungire este prevazuta in contractul anterior.

Presedintele de sedinta - arata ca acesta prevedea jumatate din perioada.

Dl. cons. Peter - sugereaza sa se ramana la perioada mentionata sau sa se faca o noua licitatie.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Popa Adrian si se obtin 18 voturi pentru si patru abtineri.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul votat si se obtin 18 voturi pentru, trei voturi impotriva si o abtinere.

24a. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 433/2010 (aprobarea contractării si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de realizare a investitiilor, in municipiul Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si o abtinere.

24 b. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor mijloace de transport public de calatori.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

24 c. Proiect de hotarare privind achitarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, de la bugetul local pe anul 2010, cap. 70.02.03 Locuinte, pentru montarea contoarelor de inregistrare a energiei electrice si a apometrelor la locuințele sociale construite pe str. Pata Rat din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

24 d. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

24 e. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Societatii de Constructii C.C.C.F. Bucuresti, Filiala de drumuri si Poduri S.A. Cluj, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, aleea Detunata nr. 4.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

24 f. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 300 m.p. din terenul situat in municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

24 g. Informare privind atribuirea locuintelor sociale pentru persoanele fara adapost din municipiul Cluj-napoca, str. Coastei si Cantonului.

Dl. primar - prezinta informarea.

Se solicita un vot de principiu si se obtine unanimitate.

25. Diverse.

Dl. primar - prezintă programul pentru sărbători; anunta ca Televiziunea Romana va transmite colinda la care vor participa si consilierii locali; de asemenea, solicita liderilor de grup sa vina cu propuneri referitoare la o data oportuna pentru o repetitie; le ureaza tuturor Sarbatori fericite si multumeste consilierilor locali pentru buna colaborare avuta in anul 2010.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - multumeste tuturor pentru colaborare si le ureaza Sarbatori fericite si La multi ani.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - multumeste tuturor pentru colaborare, le ureaza Sarbatori fericite si La multi ani.

Dl. cons. Sandu - solicita programul sedintelor consiliului local pentru luna ianuarie 2011.

Dl. primar - arata ca, cel mai probabil, urmatoarea sedinta de consiliu local va avea loc in data de 18 sau 25 ianuarie 2011.

Presedintele de sedinta - prezinta Diploma de merit acordata Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca de catre Camera de Comert si Industrie Cluj.

Nemaifiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Ing. Horea Florea

Secretarul municipiului

Jr. Aurora Tarmure