Proces verbal din 14.10.2010

Ședința din 14 octombrie 2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 14 octombrie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Florin-Valentin Gliga si Gheorghe Surubaru; domnul consilier Ioan Pop participa la sedinta incepand cu punctul nr.

 • 32.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Dl. cons. Pantea - presedinte de varsta - propune pentru ocuparea functiei de presedinte de sedinta pe domnul consilier Ioan Horea Florea; intreaba daca mai sunt si alte propuneri.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Pantea si se obtin 21 de voturi pentru si trei abtineri.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Lapusan - solicita invoirea, incepand cu ora 14:40.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir; beneficiar: Berindean Vasile.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. parcelare pentru locuinte unifamiliale in cartierul Lomb; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Pata Rat est; beneficiara: S.C. Eda Comtrans S.R.L.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa unifamiliala parter, str. Remenyik Sandor nr. 6A; beneficiar: Augustini Vasile.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajare si supraetajare corp constructie, de la S+P+E la S+P+E+etaj retras, str. Dambovitei nr. 47; beneficiara: Tricotajul S.C.M.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hala parter, de productie si depozitare, si cladire de birouri P+E, str. Taietura Turcului nr. 47; beneficiara: S.C. Agressione Expres Impex S.R.L.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. imobil sediu firma - birouri P+E si hala parter, str. Elicei nr. 6; beneficiara: S.C. Megamix S.R.L.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii preturilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru S.C. Elba S.A.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subventionare de la bugetul local in anul 2011, pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 130/2009 (aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca si Clubul de Fotbal Feminin ,,Olimpia'', in vederea infiintarii Academiei de Fotbal Feminin din Romania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru asociat, la Statutul Fundatiei „Clubul Sportiv Universitatea”, in vederea sustinerii actiunilor/activitatilor sportive de performanta.

 • 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor in suprafata de 12.200 m.p., respectiv 27.800 m.p., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.

 • 17.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 500/2001 (modificarea si completarea Hotararii nr. 437/2001 - asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos S.A.).

 • 18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 6-10.

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre S.C. Florina Import Export S.R.L., in baza Sentintei civile nr. 1977/2009.

 • 20. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 311/2004 si nr. 272/2003, pentru spatiile cu alta destinatie situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 si str. Rene Descartes nr. 11.

 • 21. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea (fosta Borzesti) nr. 1 ap. 1, detinut de Bonea Laurian.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, detinut de S.C. Antilopa Prod S.R.L.

 • 23. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii si aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, de selectie si de repartitie), pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si de locuinte din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere.

 • 26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 851/2007 (diminuarea suprafetei de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare in favoarea Gradinitei nr.

23, cu 2025 m.p., si atribuirea acestei suprafete, situate pe str. Herculane nr. 13, in administrarea Centrului Bugetar de Administrare Crese, pentru construirea unei crese cu patru grupe de copii).

 • 27. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

 • 29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 123/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinație turistica, Operațiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice).

 • 30. Proiect de hotarare privind darea in administrarea A.P.D.R.P. a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

 • 31. Informare privind situatia juridica a proiectului Cartierul Lomb.

 • 32. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului pentru a intreprinde demersuri in vederea reglementarii situatiei juridice a proiectului Cartierul Lomb.

 • 33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 37/2010 (aprobarea cesionarii partiale a drepturilor dobandite prin Contractul de asociere in participatiune nr. 41/20.11.2001 incheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. catre S.C. RIP-EST S.R.L.).

 • 34. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, in suprafata de 596 m.p., in vederea extinderii caminului studentesc.

 • 35. Diverse.

Dl. primar - anunta ca maine, la ora 10, in Sala de sticla, va fi semnat contractul privind reabilitarea liniei de tramvai si contractul privind reabilitarea parcului „Simion Barnutiu”; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 24 b, 24 c, 24 d, 24 e si 24 f; doreste ca proiectele 24 b, 24 c, 24 d, 24 e si 24 f sa devina punctele 1 a, 1b, 1c, 1d si 1 e pentru a putea fi transmise, primele patru, inca din timpul sedintei, la Bucuresti.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - solicita invoirea, incepand cu ora 16.

Dl primar - reaminteste ca ar vrea ca punctele 24 b, 24 c, 24 d, 24 e si 24 f sa devina punctele 1 a, 1 b, 1 c, 1d si 1 e.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi, cu renumerotarea proiectelor propusa de domnul primar si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1 a. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 137/2010 astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 350/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

1 b. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 139/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 352/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

1 c. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 140/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 353/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

1 d. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 138/2010, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 351/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

1 e. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. extindere camin studentesc si spatii administrative P+5E, str. Albac nr. 21; beneficiara: Academia de Muzica „Gheorghe Dima”.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir; beneficiar: Berindean Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. parcelare pentru locuinte unifamiliale in cartierul Lomb; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., str. Pata Rat est; beneficiara: S.C. Eda Comtrans S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa unifamiliala parter, str. Remenyik Sandor nr. 6A; beneficiar: Augustini Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D. amenajare si supraetajare corp constructie, de la S+P+E la S+P+E+etaj retras, str. Dambovitei nr. 47; beneficiara: Tricotajul S.C.M.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. construire hala parter, de producție si depozitare, si clădire de birouri P+E, str. Taietura Turcului nr. 47; beneficiara: S.C. Agressione Expres Impex S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D. imobil sediu firma - birouri P+E si hala parter, str. Elicei nr. 6; beneficiara: S.C. Megamix S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - considera ca aceasta construcție este prea apropiata de proprietarea unei persoane fizice; precizeaza ca, in mapa, nu a primit si acordul vecinilor, dorind sa stie daca acesta exista.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - isi cere scuze pentru acest aspect; solicita Directiei Urbanism sa anexeze absolut toate documentele relevante la dosar, punandu-se si in trecut aceasta problema in consiliul local; referitor la proiect, arata ca exista nu numai asemenea acorduri, ci si acordul Autoritatii Aeronautice Civile Romane; de asemenea, absolut toate proiectele, atat la faza de P.U.Z.-P.U.D., cat si la faza de autorizare, au acest aviz; municipalitatea nu elibereaza asemenea documentatii, repectiv autorizatii, fara acest aviz, extraordinar de important, care nu lipseste de la nicio asemenea constructie.

Presedintele de sedinta - „deci, domnul viceprimar sustine ca exista; doriti sa asteptam pana vine de la Urbanism?”.

Dl. cons. Vuscan - „il mai credem o data, ca l-am mai crezut si alta data”.

Presedintele de sedinta - „bine, multumesc”.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii preturilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru S. C. Elba S.A.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Peter - nu este de acord cu aceasta actualizare de preturi; ar dori sa stie care a fost valoarea contractului pana la aceasta data, pentru a intelege ce inseamna, ca suma, aceasta actualizare.

Dl. primar - raspunde ca este vorba despre un contract de concesiune care, in conformitate cu legea, se actualizeaza cu indicele de inflatie; in ceea ce priveste comenzile, acestea se realizeaza in baza unui acord-cadru, care este stabilit in fiecare an, in functie de necesitati si de bugetul primariei; intrucat cheltuielile materiale din acest an au fost reduse - prin votul consilierilor locali - cu 25%, necesarul de iluminat festiv va scadea cu cel putin 25%; se va incerca suplinirea acestui lucru prin atragerea de sponsorizari; majorarea urmand sa intre in vigoare din data de 1 decembrie, nu se refera la preturile din acest an, municipalitatea urmand sa realizezeze comanda la sfarsitul lunii sau inceputul lunii viitoare.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca, la inceputul anului, consiliul local a votat un buget pe partea de investitii, in acest sens.

Dl. primar - arata ca, in cazul iluminatului ornamental festiv, nu este vorba despre investitii, ci despre lucrari materiale.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca s-a referit la iluminatul public.

Dl. primar - arata ca astazi a sustinut o conferinta de presa, in cadrul careia a anuntat ca, in municipiul Cluj-Napoca, au fost montate 10.000 de noi aparate de iluminat public, fiind inlocuite 7.500 de aparate vechi, restul de 2.500 reprezentand extinderi; daca pana acum s-a optat pentru inlocuirea retelelor vechi, in anii 2011-2012 se va pune accentul pe extinderea acestor retele in cartiere unde niciodata nu a existat iluminat public, fiind vorba despre 250 de strazi si alei, din toate cartierele municipiului; precizeaza ca, in urma montarii acestor corpuri de iluminat, factura pentru iluminatul public a scazut cu 40% - 36%, 4% provenind din mentenanta, care costa foarte mult, din cauza faptului ca aparatele de iluminat erau vechi; conferinta de presa s-a referit la iluminatul public, iluminatul ornamental festiv reprezentand altceva.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si trei abtineri.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea liniilor prioritare de subvenționare de la bugetul local in anul 2011, pentru asociațiile si fundațiile romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - ar clarifica, sub urmatoarea forma, art. 1: „se aproba liniile prioritare de subventionare de la bugetul local pentru anul 2011, pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala; as renunta la acel <<astfel>>, pentru ca dupa aceea, dupa <<astfel>> - doua puncte - persoane varstnice, persoane supuse riscului de consum, suna ciudat si nu se mai intelege nimic din text; as renunta la <<astfel>> si as spune <<in domeniile>> - doua puncte - si atunci curge fluent textul urmator”.

Se supune la vot amendamentul formulat de doamna consilier Anastase (nu se precizeaza numarul de voturi).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de functionare a pietei agroalimentare Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 130/2009 (aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca si Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia", in vederea înființării Academiei de Fotbal Feminin din Romania, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia V - aviz favorabil, „cu mențiunea sa nu aștepte bani de la buget”.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - in textul proiectului de hotarare si in protocol fiind vorba despre sprijin si despre dezvoltarea acestui proiect, ar dori sa adauge, la art. 4 pct. 4.1., urmatoarele: „fiecare parte semnatara poate propune, in orice moment, amendamente la prezentul protocol si va initia consultare in acest sens; amendamentele convenite vor intra in vigoare dupa semnarea lor de catre ambele parti si vor constitui parte integranta a acestui protocol - as pune o virgula si as spune - dupa aprobarea lor in consiliul local; pentru ca acele amendamente pot contine elemente financiare, elemente valorice si, altfel, ar fi un cec in alb pentru un protocol cu un cadru foarte larg, mult mai larg decat cel expus in consiliul local; multumesc”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate. Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii municipiului Cluj-Napoca, in calitate de membru asociat, la Statutul Fundatiei „Clubul Sportiv Universitatea”, in vederea sustinerii actiunilor/activitatilor sportive de performanta.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor in suprafata de 12.200 m.p., respectiv 27.800 m.p., situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 500/2001 (modificarea si completarea Hotararii nr. 437/2001 - asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos S.A.).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Domnul consilier Lapusan paraseste sala, invoit fiind.

 • 18. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 6-10.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, catre S.C. Florina Import Export S.R.L., in baza Sentintei civile nr. 1977/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractelor de asociere nr. 311/2004 si nr. 272/2003, pentru spatiile cu alta destinatie, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 si str. Rene Descartes nr. 11.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000 pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea (fosta Borzesti) nr. 1 ap. 1, detinut de Bonea Laurian.

Comisia I - „aviz favorabil, suntem de acord cu cota de 210 lei pe luna”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spațiul cu alta destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, deținui de S.C. Antilopa Prod S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil, „de acord, cu cota de asociere propusa in proiect, de 300 de lei pe luna, indexabila”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

23 .Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultata in urma solutionarii contestatiilor, pentru tinerii care au acces la locuinte construite prin A.N.L., destinate inchirierii si aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, pentru locuintele destinate inchirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D -na cons. Cataniciu - „domnule președinte, nu stiu daca este chiar o intervenție, as vrea sal rog pe domnul primar sa ne garanteze ca, pe aceasta lista, nu exista membri ai Partidului Democrat si noi vom vota aceasta lista, pe care ne-o supuneti acuma”.

Dl. primar - „doamna consilier, o vad si eu, la fel ca si dumneavoastra, prima data aceasta lista; nu am dorit sa particip, nu am dorit sa...; exista o comisie, formata din consilieri, condusa de catre domnul viceprimar, asa ca, va rog frumos, daca este vreo problema, adresati-va dansilor”.

D-na cons. Cataniciu - „nu mi-ati răspuns la întrebare: daca exista sau nu exista pe aceasta lista..., poate exista cineva, poate domnul viceprimar Moisin poate sa ne spuna daca pe aceasta lista exista sau nu membri ai Partidului Democrat”.

Dl. primar - „nu, domnul viceprimar Moisin nu este pe lista”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, eu l-am intrebat daca poate sa ne raspunda, domnul primar; deci, nu cred ca..., eu n-am facut o gluma...”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „deci, doamna Cataniciu, cum am avut si discutia in presa, cand ati dat ultima interventie pe aceasta tema, v-am dat replica, din pacate, tot in presa, pentru ca in sedinta nu am avut cum, neabordand acest subiect; noi nu facem politie politica, nu ne intereseaza calitatea de membru de partid cand cineva solicita sau nu solicita un drept pe care i-l acorda legislatia in vigoare; nu are nicio importanta, repet, calitatea de membru al unui partid politic cu drepturile oferite de legislatia in vigoare; prin urmare, este total imoral sa discutam despre cineva, daca este sau nu este membru”.

D -na cons. Cataniciu - „domnule presedinte, imoral este daca pe aceasta lista se afla membri ai Partidului Democrat, pentru ca, din punct de vedere constitutional...”.

Presedintele de sedinta - „doamna consilier, este a treia oara cand repetati aceeasi intrebare; bun, va garantez eu ca nu este...”.

D-na cons. Cataniciu - „ati intervenit peste mine si nu-mi permiteti sa..., sa-mi duc ideea pana la capat”.

Presedintele de sedinta - „da, pai, repetati acelasi lucru, l-am auzit o data”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, nu repet, lasati ca nu repet”. Presedintele de sedinta - „bun, va rog continuati, repetati”.

D-na cons. Cataniciu - „deci, problema este urmatoarea: probabil ca, din punct de vedere al criteriilor, nu conteaza daca esti sau nu esti membru al Partidului Democrat; din punct de vedere al Constitutiei, Constitutia spune ca toata lumea este egala, toti cetatenii sunt egali; din pacate, tinerii care fac parte din Partidul Democrat au mai multe drepturi decat cei care nu fac parte din acest partid; eu v-am intrebat, am inteles ca nu doriti sa raspundeti; intrebarea a fost punctuala, raspunsul putea sa fie da sau nu; e O.K., nu doriti sa raspundeti, nu este nicio problema”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „doamna Cataniciu, eu as avea rugamintea sa ne spuna domnul viceprimar Laszlo daca ati discutat acest aspect in comisie, ca am inteles ca si dumneavoastra ati participat la toate sedintele acestei comisii si cred ca discutiile respective trebuiau purtate acolo, pe fiecare caz; trebuia facuta o solicitare catre fiecare, sa ne comunice daca este membru sau nu al Partidului Democrat sau Democrat-Liberal, in fine, cum ii spuneti dumneavoastra...”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, domnul viceprimar, acolo se discuta criterii, imi cer scuze”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „pai, intocmai, doamna Cataniciu”.

D -na cons. Cataniciu - „discutam, din punct de vedere moral, daca dumneavoastra...; dar eu v-am pus o intrebare si dumneavoastra, in stilul caracteristic, al Partidului Democrat, atacati; eu nu doresc o polemica”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „pe cine am atacat?”.

D-na cons. Cataniciu - „eu nu doresc polemica pe acest proiect”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „dar spuneti-mi, pe cine am atacat?”.

D-na cons. Cataniciu - „v-am pus o intrebare, e O.K.: doriti sa raspundeti sau nu doriti sa raspundeti”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „lasati-ma sa raspund”.

D-na cons. Cataniciu - „intrebarea era..., raspunsul era da sau nu”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „ma lasati sa va raspund, va rog frumos? Multumesc; trebuia sa mergeti in comisia de consilieri locali, unde sunt consilieri locali de la toate formatiunile politice - din cate am inteles, de la P.N.L. ati fost chiar dumneavoastra, am avut si un reprezentant in comisie de la Partidul Democrat-Liberal, unul singur, la fel cum a avut si U.D.M.R.-ul, la fel cum a avut si P.S.D.-ul - si trebuia sa fi intrebat acolo; dar din cate spuneti si dumneavoastra, am inteles ca, totusi, aceasta comisie a analizat doar criteriile de punctare - daca omul are sau nu are dreptul sa primeasca - nu calitatea fiecaruia, personal; nu cred ca ati verificat daca in tinerete a jucat fotbal sau daca in tinerete a facut politica, sau daca in tinerete a cantat la...” (... se temina banda)...

Dl. cons. Vuscan - considera ca dezbaterile legate de acest proiect sunt binevenite; intreaba daca au fost riguros respectate criteriile de atribuire a locuintelor, astfel incat acestea sa nu ajunga in posesia unor persoane care sa le subinchirieze.

Dl. primar - il roaga pe domnul consilier Laszlo - viceprimar, sa pregateasca, pentru urmatoarea sedinta, o informare cu privire la anchetele pe care municipalitatea le-a efectuat in ultima perioada, atat asupra locuintelor din Oser cat si asupra celor A.N.L.; in urma acestor anchete, unele persoane si-au pierdut locuintele atribuite, din acest motiv fiind impartite astazi mai multe locuinte A.N.L., in vizorul municipalitatii fiind si locuintele din cartierul Oser.

Dl. cons. Vuscan - concluzioneaza ca aceasta discutie este binevenita.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezinta situatia si modul de repartizare a locuintelor.

Dl. primar - anunta ca, la începutul, in prima parte a anului viitor, vor fi repartizate locuințe sociale - ansamblul Cojocnei si Taberei, plus locuintele, deja sigilate, din care au fost evacuati cei care nu meritau sa le ocupe.

Se supune la vot proiectul si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, de selecție si de repartiție), pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale si de locuințe din fondul locativ de stat si repartizarea acestora in regim de inchiriere.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - prezinta si sustine proiectul.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare in favoarea Gradinitei nr. 23, cu 2025 m.p., si atribuirea acestei suprafețe, situate pe str. Herculane nr.

13, in administrarea Centrului Bugetar de Administrare Crese, pentru construirea unei crese cu patru grupe de copii).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 133/2005 (insusirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata si completata prin Hotararea nr. 532/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind modificarea llotararii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificata prin llotararea nr. 123/2010 (aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 -Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 -Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul creșterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern, prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

30. Proiect de hotarare privind darea in administrarea A.P.D.R.P. a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - intreaba daca exista un temei legal pentru proiectul de hotarare, neexistand un ordin al ministrului pentru mutarea sediului A.P.D.R.P. in municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - raspunde ca municipalitatea a dat curs unei solicitari a A.P.D.R.P., ministerul urmand sa decida daca este de acord cu mutarea; arata ca a fost primit avizul Inspectoratului Scolar Judetean si al ministrului educatiei; avand in vedere ca avizul ministrului educatiei face referire la o perioada de zece ani, propune un amendament in acest sens „sau daca doriti, ca sa nu revenim peste zece ani in consiliul local, pe perioada valabilitatii avizului ministrului educatiei”, legea prevazand ca scoaterea din circuitul de invatamant se face cu avizul ministrului educatiei; acestei cladiri negasindu-i-se o utilitate in domeniul educatiei, considera ca solutia gasita este foarte buna pentru municipiu, A.P.D.R.P. fiind singura institutie regionala care nu are sediul in Cluj-Napoca.

Dl. cons. Molnos - constata ca A.P.D.R.P. are deja un sediu.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - precizează ca domnul consilier Molnos s-a referit la un sediu judetean, aici fiind vorba despre sediul regional.

Dl. cons. Vuscan - i se pare normal ca A.P.D.R.P. sa aiba sediul in Cluj-Napoca.

Se supune la vot acordarea cuvantului doamnei Adriana Stan - reprezentant Centrul Regional de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit, si se obtine unanimitate.

D-na Adriana Stan - reprezentant Centrul Regional de plati pentru dezvoltare rurala si pescuit - prezinta Adresa inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 239.775/3, in data de 14 octombrie 2010, anexata dosarului de sedinta.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea doar sa va spun un singur lucru: oricat de mult ne-am dori, politic, sau oricit de mult v-ati dori, politic, si poate ca, pentru judetul Cluj, ar fi un lucru extraordinar, sa se mute acest centru aici, vreau sa va spun ca din nou incalcam legea, caci la fel punem caruta inaintea cailor; este o hotarare nelegala, in situatia in care noi incalcam, in aceasta..., prin adoptarea ei, legea, urmand probabil ca cei din Satu Mare sau nu stiu cine sa ne atace si o sa ne trezim cu ea suspendata din nou si nu inteleg de ce nu am discutat-o juridic mai amplu si ne trezim iarasi cu ea in situatia in care trebuie sa o dezbatem in graba, aici, in consiliul local; in concluzie, atat vreau sa va spun, ca incalcam procedura; sigur, incalcand procedura, incalcam legea si o sa ne trezim, din nou, cu o hotarare suspendata si nu cred ca ne foloseste la nimic”.

D-na cons. Anastase - constata ca A.P.D.R.P. solicita un spatiu; daca plenul consiliului local hotaraste acordarea spatiului, se poate emite acel ordin pentru mutarea centrului in Cluj-Napoca; din acest punct de vedere, nu vede nicio incalcare a legii; considera ca acest proiect este benefic pentru oras.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

31. Informare privind situatia juridica a proiectului Cartierul Lomb.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - propune inaintarea unei solicitari catre Societatea Lomb S.A. ca, in termen de 45 zile, sa-si revoce toate hotararile Consiliului de Administratie si A.G.A., prin care consiliul local a fost eliminat din actionariatul acestei societati si din consiliul de administratie; a fost stabilit termenul de 45 de zile pentru a putea fi respectate procedurile legale de convocarea consililiului de administratie si a A.G.A., conform Legii nr.

31/1990, precum si pentru a se purta discutii cu privire la respectarea clauzelor contractuale asumate de catre investitor, adica de catre Impact, prin contractul de asociere; in caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului.

Dl. primar - arata ca, unilateral, Consiliul de Administrație al societatii Lomb, fara a-l convoca pe reprezentantul primariei, a anulat actiunile consiliului local; precizeaza ca vor fi purtate negocieri, in limita caietului de sarcini si a licitatiei; in caz contrar, executivul va veni in fata consiliului local cu propunerea de reziliere a contractului; sustine ca cei de la societatea Lomb sunt in insolventa, decizand anularea actiunilor consiliului local, care din cauza insolventei, nu varsase terenul.

Dl cons. Vuscan - doreste sa cunoasca punctul de vedere al reprezentantului consiliului local in societatea Lomb.

Se supune la vot informarea si se obtine unanimitate.

32. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului pentru a intreprinde demersuri in vederea reglementarii situației juridice a proiectului Cartierul Lomb.

Domnul consilier Ioan Pop ia loc la masa de sedinta.

D -na cons. Anastase - doreste gasirea unei solutii pentru salvarea proiectului Cartierul Lomb.

Dl. primar - precizeaza ca mandatul pe care-l solicita este unul limitat, societatea Lomb trebuind, in termen de 45 de zile, sa redea actiunile consiliului local, putand sa demostreze in acest fel ca doresc sa fie, in continuare, partenerii municipalitatii; in caz contrar, nu are nici cea mai mica intentie sa negocieze; de altfel, se va negocia doar in limita contractului si a caietului de sarcini.

D-na cons. Anastase - arata ca actionar majoritar la societatea Lomb este consiliul local, ceea ce reprezinta un avantaj pentru negociere; in aceste conditii, nu stie cum a putut fi realizata suspendarea sau anularea actiunilor consiliului local sau cum a putut fi statutara reuniunea respectiva.

Dl. primar - „ca sa-l citez pe domnul profesor - moral, ca dovada in fata legii, ne-au anulat si noi am cerut suspendarea aceasta si se judeca”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „dupa punctul 31, la punctul 32 se impune un amendament: conform celor hotarate in informarea cu nr. cutare - intelegeti? Deci mandatarea primarului sa fie facuta in baza informarii anterioare, astfel incat sa aiba un mandat limitat, pe ceea ce a decis consiliul local”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin - viceprimar, si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 37/2010 (aprobarea cesionarii parțiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere in participatiune nr. 41/20.11.2001, încheiat intre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., catre S.C. RIP-EST S.R.L.).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind darea in administrarea Academiei de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, in suprafata de 596 m.p., in vederea extinderii caminului studentesc.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

34a. Plangerea prealabila a doamnei Anca Pojar, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 210.307/3, in data de 17 septembrie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 149/2009, insotita de Informarea nr. 210.307/485/05.10.2010 a Direcției Politia comunitara - Serviciul Control trafic rutier.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca aceasta plangere prealabila a fost analizata in sedinta Comisiei II, propunand mentinerea hotararii.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

35. Diverse

D-na cons. Anastase - multumeste doamnei consilier Niculescu pentru cartile oferite consilierilor.

Dl. cons. Vuscan - la cererea mai multor parinti din cartierul Observator, solicita realizarea unei treceri de pietoni, la intersectia strazilor Observator si Ceahlau, Jupiter sau Meteor.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - anunta ca ieri, intr-o sedinta de guvern, a fost alocata suma de 300.000 lei - hotararea fiind publicata astazi in Monitorul Oficial - pentru finalizarea investitiei la centrala termica a Liceului „Avram Iancu”, derulata prin Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, nu prin Primaria municipiului Cluj-Napoca; regreta ca a fost informat cu privire la aceste lucruri de catre conducerea liceului si nu de catre reprezentantul consiliului local in Consiliul de Administratie al liceului.

Dl. cons. Vuscan - considera ca nu era cazul ca dansul sa intervină la guvern pentru finanțarea finalizarii lucrarilor de la acest liceu.

Mapa președintelui de sedinta

1. Adresa nr. 3.043/28.09.2010 a Clubului Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 223.448/3, in data de 28 septembrie 2010, prin care solicita acordarea sumei de 200.000 lei pentru echipa de handbal feminin, in vederea participarii acesteia in Cupa Federatiei Europene de Handbal (Cupa E.H.F.).

Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I si Comisiei V.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Ing. Horea Florea

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure