Proces verbal din 14.09.2010

Ședința din 14 septembrie 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 14 septembrie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Gabriel Remus Lapusan, Petru Iacob Pantea si Gheorghe Ioan Vuscan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Beclean nr. 4; beneficiar: Campean Calin Andrei.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E; beneficiar: Farcas Ioan.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. imobil de birouri, servicii spalatorie auto D+P+4E, str. Taietura Turcului nr. 16-18; beneficiar: Fodor Victor.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari si mansardare cladire de locuit, cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Bumbesti nr. 5; beneficiar: Arion Ilie.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii reglementarilor P.U.Z. - str. Sobarilor -str. Byron, si a P.U.D. - supraetajare, mansardare si reamenajare camin de nefamilisti, str. Sobarilor nr. 29 A; beneficiar: S.C. Poema Creatie, Productie si Comert Import Export S.R.L.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul de actiuni pe anul 2008 de reabilitare termica a blocurilor de locuinte-condominii), modificata prin Hotararea nr. 274/2009.

 • 9. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 368/2008 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a luciurilor de apa, a cimitirelor si a zonelor verzi aferente paltformelor de joaca pentru copii si efectuarea de tratamente fitosanitare in municipiul Cluj-Napoca, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Rasimo Impex S.R.L.).

 • 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszapezire, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 535/2008.

 • 11. Proiect de hotarare privind plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata si de executare, catre Bojthe Cristina, Banffy Toma Stefan Andrei, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara si Banffy Andras Jozsef.

 • 12. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

 • 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 141/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”).

 • 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansmblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”).

 • 15. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 137/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 138/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tarmvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

 • 17. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 139/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

 • 18. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 140/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca).

 • 20. Proiectde hotarare privind completarea Hotararii nr. 442/2006 (modificarea Hotararilor nr. 694/2004 si 791/2005).

 • 21. Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1 ap. 7, in favoarea Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj.

 • 22. Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. Micu Klein nr. 21, in favoarea Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei.

 • 23. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionarii, prin licitatie, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n., in vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement, precum si a documentatiei de atribuire in scopul concesionarii.

 • 24. Diverse.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 24 c.

Se supune la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului ing. ec. Vasile Leordean.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

D-na cons. Anastase - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anuntand urmatoarele rezultate: 22 de voturi pentru si doua voturi impotriva.

Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+M, str. Beclean nr. 4; beneficiar: Campean Calin Andrei.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. locuința unifamiliala D+P+M, str. Borhanciului nr. 5E; beneficiar: Farcas Ioan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobare P.U.D. imobil de birouri, servicii spalatorie auto D+P+4E, str. Taietura Turcului nr. 16-18; beneficiar: Fodor Victor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. amenajari si mansardare cladire de locuit, cu trei apartamente, S+P+E+M, str. Bumbesti nr. 5; beneficiar: Arion Ilie.

Comisia III - „aviz favorabil si, ca amendament, se va cere acordul notarial al vecinilor, la faza de autorizare”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii reglementarilor P.U.Z. - str. Sobarilor - str. Byron, si a P.U.D. - supraetajare, mansardare si reamenajare camin de nefamilisti, str. Sobarilor nr. 29 A; beneficiar: S.C. Poema Creatie, Productie si Comert Import Export S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - „aviz favorabil si acelasi amendament, cu solicitarea acordului notarial din partea vecinilor, la faza de autorizare, pentru beneficiarul Deac Johanna Magdolna, pentru o locuinta unifamiliala D+P+E, pe str. Paris nr. 91”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 453/2008 (esalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociatiilor de proprietari nominalizate in Programul de actiuni pe anul 2008 de reabilitare termica a blocurilor de locuinte-condominii), modificata prin Hotararea nr. 274/2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 368/2008 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de amenajare si intretinere a zonelor verzi si de agrement, a luciurilor de apa, a cimitirelor si a zonelor verzi aferente paltformelor de joaca pentru copii si efectuarea de tratamente fitosanitare in municipiul Cluj-Napoca, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Rasimo Impex S.R.L.).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - „aviz favorabil, cu trei voturi pentru, unul impotriva si un absent”.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa nu va grabiti asa si sa ne intrebati, daca avem ceva de spus”.

Presedintele de sedinta - „nu, nu ma grabesc deloc”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, dar si la proiectul patru aveam de discutat si ati supus la vot; am vazut ca aici este un procent de 115,78%; pare un procent foarte mare; se majoreaza, din punctul meu de vedere, destul de mult acest tarif la servicii”.

Presedintele de sedinta - „deci, cresterea este de 15%, doamna Cataniciu; deci, valoarea veche a fost 100% si s-a adaugat 15%”.

D-na cons. Cataniciu - „e adevarat, dar in general, in aceasta perioada de criza, stiu eu ca lumea, in general, daca doreste sa aiba de lucru nu-si majoreaza tarifele la servicii; au scazut la S.R.L.-uri, la majoritatea societatilor au scazut salariile si nu stiu daca se justifica neaparat aceasta crestere; 15% nu este putin”.

Dl. primar - „aceasta majorare este in conformitate cu prevederile contractului incheiat intre primarie si societatile respective, care prevede o majorare doar cu indicele inflatiei; aceasta majorare nu a fost aprobata timp de doi ani de catre consiliu, tocmai in temeiul gandirii pe care a spus-o si doamna consilier; deci, doi ani noi nu le-am majorat preturile; dansii doresc ca, pentru anul viitor, pentru planul de afaceri, au cerut expres; deci, doi ani de zile ne-au inteles; au cerut expres respectarea prevederilor contractuale”.

D-na cons. Cataniciu - „e adevarat, domnule primar, dar tot in acele contracte exista o clauza, ma rog, o prevedere - o clauza, din punct de vedere juridic - ca se aproba aceste majorari doar prin votul consilierilor; ori, eu cred ca pot, in continuare, sa presteze aceste servicii cu aceleasi tarife; nu cred ca este cazul sa le majoram acum, in aceasta situatie; pai, daca-i criza, atunci sa fie pentru toti; eu cred ca acesta este si motivul pentru care, in Comisia de buget-finante, au fost si voturi impotriva; ar trebui sa ne gandim foarte bine cand vom vota acest proiect”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „din cate ati vazut, este acolo un referat avizat de Comisia de preturi si tarife, al carei presedinte sunt; au venit aceste solicitari si anul trecut; le-am respins din start, tocmai datorita faptului ca era an de criza si noi ne asteptam la optimizarea costurilor, ceea ce s-a si intamplat intre timp; nu stiu daca stiti, dar tocmai din cauza faptului ca noi nu am majorat tarifele au fost disponibilizari la toate aceste societati si, cu toate acestea, nu reusesc sa se mentina pe linia de plutire, nu vorbesc de profit, ci sa se mentina pe linia de plutire, ca sa aduca servicii de calitate clujenilor; sa nu uitam faptul ca inclusiv programele de activitate s-au redus, odata cu reducerea cheltuielilor materiale, pentru a face economie la bugetul local si conform prevederilor legale in vigoare - Ordonanta de Urgenta 55 din 2010; prin urmare, aceasta activitate nu mai poate fi sustinuta; daca noi nu majoram aceste tarife, oricand ne pot actiona in instanta, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, deoarece, asa cum spunea si domnul primar, ultimele doua actualizari s-au facut in august 2008, respectiv in decembrie 2008, separat pe parte de curatenie stradala si spatii verzi; prin urmare, din pacate, vorbim in momentul de fata doar de indeplinirea unei obligatii legale din partea noastra si, din pacate, chestiunea de oportunitate nu poate fi discutata, tocmai pentru ca au facut tot ceea ce este posibil, si nu reusesc sa se mentina, mai ales dupa majorarea T.V.A. si a costurilor la unele servicii”.

Se supune la vot proiectul si se obtin 19 voturi pentru si cinci abtineri.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 747/2006 (aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare si deszăpezire, pentru S.C. Rosal Grup S.R.L. si S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 535/2008.

Comisia I - „aviz favorabil, cu trei voturi pentru, unul impotriva si un absent”.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa-mi explicati, ca este vorba tot de servicii, de ce la Hotararea nr. 9 se majoreaza cu 115,78%, si la Hotararea nr. 10 aceleasi..., ma rog, nu sunt aceleasi servicii, dar discutam de..., in general de servicii, procentul este de 11,55%”.

Dl. primar - „exact cum am explicat anterior, este vorba de doua categorii de servicii: unele au fost majorate in luna iunie 2008 si altele in luna decembrie; diferenta provine de la indicele de inflatie; am spus-o si anterior”.

D-na cons. Cataniciu - „atat de mare este diferenta?”.

Dl. primar - „acuma, noi nu lucram dupa pareri, ci numai dupa...”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, v-am intrebat eu..., sau credeti ca nu putem discuta...”.

Dl. primar - „ba da, tocmai de aceea; deci, nici nu am indraznit, si noua ni s-a parut...; asta-i indicele de inflatie...; repet, indicele de inflatie pe doi ani; deci, e vorba de doi ani”.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru si trei abtineri.

Proiect de hotarare privind plata sumei de 20.608,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata si de executare, catre Bojthe Cristina, Banffy Toma Stefan Andrei, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina Klara si Banffy Andras Jozsef.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 141/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Restaurarea ansamblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”).

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 142/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea ansmblului monument istoric parcul central Simion Barnutiu si Cazino din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 137/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

D-na cons. Anastase - propune ca proiectele referitoare la modernizarea liniei de tramvai sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 138/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tarmvai pe ruta Manastur-Piata Garii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase, ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 139/2010 (aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase, ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 140/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piata Garii-Bulevardul Muncii, in municipiul Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase, ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comert stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiectde hotarare privind completarea Hotararii nr. 442/2006 (modificarea Hotararilor nr. 694/2004 si 791/2005).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 1 ap. 7, in favoarea Inspectoratului de Politie al Judetului Cluj.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea, prin inchiriere, a spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. I. Micu Klein nr. 21, in favoarea Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionarii, prin licitatie, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel f.n., in vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement, precum si a documentatiei de atribuire in scopul concesionarii.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - „aviz favorabil, cu urmatorul amendament: durata concesionarii - 49 de ani, pretul de pornire a licitatiei - 50 EUR/m.p.”.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

24 c. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Dl. primar - propune, tinand cont de necesitatile spitalului, ca din acest consiliu de administratie sa faca parte domnii consilieri Chira si Pantea - un medic si un economist; il intreaba pe domnul consilier Chira daca mai face parte din consiliul de administratie al unui spital.

Presedintele de sedinta - „va rog sa faceti propuneri”.

Dl. primar - „domnul Laszlo este reprezentantul nostru, va rog sa faceti propuneri”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - „imi insusesc aceasta propunere; deci, eu am fost desemnat din partea domnului primar - reprezentant, si consiliul trebuie sa desemneze doi membri in consiliul de administratie”.

Presedintele de sedinta - „deci, sunt doua propuneri: domnul Chira si domnul Pantea”.

Dl. primar - a fost informat ca domnul Pantea nu isi doreste acest lucru, solicitand o alta propunere.

Presedintele de sedinta - „va rog sa faceti atunci o alta propunere”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - il propune, in locul domnului consilier Pantea, pe domnul consilier Gliga, acesta fiind, la randul sau, economist.

Președintele de sedinta - „deci, avem doua propuneri: domnul Chira si domnul Gliga”; intreaba daca mai sunt si alte propuneri.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

D-na cons. Anastase - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anuntand urmatoarele rezultate: in cazul domnului consilier Gliga, din totalul de 25 de voturi exprimate, 23 de voturi au fost valabile, doua fiind nule, inregistrandu-se 21 de voturi pentru si doua voturi impotriva; in cazul domnului consilier Chira, din totalul de 25 de voturi exprimate, 24 de voturi au fost valabile, unul fiind nul, inregistrandu-se 21 de voturi pentru si trei voturi impotriva.

Presedintele de sedinta - constata ca atat domnul consilier Chira, cat si domnul consilier Gliga au primit cate 21 de voturi pentru.

a. Plangerea prealabila a S.C. „G 94 Serv” S.R.L., înregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 96.682/45, in data de 6 mai 2010, prin care solicita anularea art. 2 al Hotararii nr. 178/2009, insotita de Informarea privind plangerea prealabila depusa de S.C. „G 94 Serv” S.R.L. impotriva Hotararii nr. 178/2009, prin care s-a modificat pretul concesiunii, aferent spatiului comercial situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 74, inscris in C.F. nr. 157.766, cu nr. topo 24.038/2, a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii -Serviciul Administrare spatii, terenuri.

Comisia II - „am deliberat in comisie si comisia propune revenirea la pretul initial”.

Se supune la vot propunerea Comisiei II, de a se promova un nou proiect de hotarare la sedinta urmatoare si se obtine unanimitate.

24 b. Plangerea prealabila formulata de catre domnul Atila Razvan Berki, inregistrata al Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 202.830 /3, in data de 9 septembrie 2010 , prin care solicita revocarea Hotararii nr. 561/2001, insotita de Informarea nr. 202.830/433/09.09.2010 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Presedintele de sedinta - solicita Comisiei III sa faca o propunere.

Comisia III - „atat in Comisia de urbanism cat si in cea juridica s-a discutat acest caz si propunem mentinerea hotararii initiale”.

Dl. cons. Molnos - intreaba ce urmeaza sa se intample cu cetateanul care a solicitat revocarea hotararii, cum i se va rezolva situatia.

Dl. cons. Moisin - viceprimar, presedintele Comisiei III - raspunde ca cetateanul respectiv este multumit de faptul ca, prin P.U.Z.-ul „A.C.E.”, o anumita zona a fost identificata ca si spatiu verde; in momentul de fata, din pacate, legislatia interzice municipalitatii sa schimbe regimul, destinatia zonelor prevazute ca spatii verzi; nu poate fi modificata prin P.U.Z. o zona care deja este prevazuta ca spatiu verde, pentru ca astfel s-ar incalca prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2007; daca petentul dorea schimbarea incadrarii functionale a zonei in care detine teren, acest lucru se putea realiza legal, cu acordul consiliului local, pana in 2007, ceea ce nu s-a intamplat; din pacate, in 2010, consiliul local nu mai poate face legal acest lucru.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - sustine ca, din plangerea prealabila, nu este clar ce anume solicita petentul.

Dl. cons. Molnos - propune ca, pana la sedinta urmatoare, situatia sa fie mai bine analizata. Presedintele de sedinta - precizeaza ca aceasta plangere prealabila a fost analizata in cadrul comisiei, reamintind si ordonanta de urgenta a guvernului care interzice consiliului local sa faca ceva in acest sens.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtin 22 de voturi pentru, un vot impotriva si o abtinere.

D-na cons. Anastase - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, referitor la votul secret de la punctul cu nr. 24 c.

25. Diverse

D-na cons. Anastase - membru al Comisiei de validare - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, referitor la votul secret de la punctul cu nr. 1.

D-na cons. Cataniciu - „domnule presedinte, daca-mi permiteti, la diverse erau trei puncte; dumneavoastra ati inceput cu 24 c; mai era si 24 a si b”.

Presedintele de sedinta - „sunt niste plangeri prealabile, acuma mi s-a adus la cunostinta”. Dl. primar - ii roaga pe domnii consilieri El Hayes Arthur Roland si Moisin sa prezinte o informare legata de S.C. Florina Import Export.

Dl. cons. El Hayes Arthur Roland - arata ca S.C. Florina Import Export a renuntat la cheltuielile de judecata, termenul de plata reducandu-se de la trei la doi ani, valoarea avansului ramanand aceeasi.

Dl. primar - solicita permisiunea consiliului pentru ca executivul sa promoveze un proiect referitor la S.C. Florina Import Export pentru sedinta urmatoare; reaminteste istoricul cazului. Se supune la vot imputernicirea executivului de catre consiliul local pentru a promova, pentru sedinta urmatoare, proiectul referitor la S.C. Florina Import Export (nu voteaza nimeni).

Dl. cons. Moisin - viceprimar - referitor la situatia lucrarilor efectuate la spatiul respectiv, precizeaza ca politia comunitara a efectuat, in data de 8 mai a.c., un control la fata locului, descoperindu-se efectuarea unor lucrari de modificare la fatada principala, fara detinerea autorizatiei de construire, spatiul situat pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3 fiind si monument istoric; proprietarii au fost somati, in mod repetat, sa prezinte documentatia; dupa ce s-a ajuns la concluzia ca lipsea autorizatia de construire, s-a incheiat un proces-verbal de constatare, cu oprirea lucrarilor; intrucat acestea nu au fost stopate, a fost inaintata o plangere penala, asteptandu-se raspunsul de la parchet; arata ca este vorba despre aceeasi firma, S.C. Florina Import Export.

D-na cons. Cataniciu - „am citit si eu din presa, ca n-am fost la sedinta trecuta, fiind in concediu de odihna, dar imi pun si eu intrebarea: cand vom inceta sa ne mai razbunam, cu ghilimelele de rigoare, pe oameni care, nefiind de acord cu hotarari ale consiliului local, se duc in instanta si instanta isi spune un punct de vedere; am vazut si eu acolo care era situatia, s-a stabilit un pret mai mare, ma rog, asa au considerat oamenii, fiind o greseala, oamenii avand mai putini m.p. decat era prevazut in acel contract incheiat - sau care urma sa se incheie - intre consiliul local si persoanele respective; am vazut si eu discutiile, ma rog, redate in presa, cu privire la dorinta noastra de a nu le permite acelor oameni sa cumpere imobilul, in aceleasi conditii in care au cumparat altii, dinaintea lor; a fost un pret pe care o instanta de judecata l-a stabilit si, ca o paranteza, chiar nu mi se pare absolut deloc normal sa-i santajam pe acei oameni, ca sunt convinsa ca asta s-a intamplat; sa nu credeti ca cineva, de bunavoie, renunta la niste cheltuieli de judecata, niste bani pe care ii dau, candva, unor avocati, si pe care oamenii, atunci cand castiga procesul, urmeaza sa-i obtina; sa nu credeti ca, in aceste conditii de criza, si chiar daca nu este criza, cineva renunta de bunavoie; stiu si eu cum se fac aceste negocieri, dar este pacat; este pacat ca nu ne gandim; stam aici la masa toti si administram orasul si stim foarte bine ca oricare dintre cei care stam la masa, vrand nevrand, probabil avem niste facilitati in relatiile cu consiliul local si cu primaria, in sensul ca macar suntem bagati in seama, atunci cand venim si avem o problema legala, si mi se pare absolut anormal sa ne comportam asa fata de oameni; imi pun intrebarea: cum de s-a deplasat primaria sa vada ca n-au avut autorizatie; foarte bine ca s-au dus cei de la primarie, dar din pacate au fost niste discutii neprincipiale si, cu asta doresc sa inchei, sunt oameni care sunt nemultumiti si chiar o instanta de judecata constata ca, uneori, se mai si greseste in consiliul local, si nu inteleg de ce trebuie sa avem aceasta atitudine fata de niste oameni care se indreapta impotriva unor hotarari ale noastre si le castiga; chiar nu inteleg”.

Dl. primar - „ceea ce nu inteleg eu, si la fel de neprincipial mi se pare: cum putem comenta deciziile consiliului local, mai ales ca am fost absenti, indiferent de motive; consiliul local, data trecuta, si-a exercitat un drept, si anume de a apara averea comunitatii, si este normal sa o faca, pentru ca pentru asta au fost alesi; sigur ca, daca luam si vom lua vesnic in discutie cazuri singulare contra interesului intregului oras, ar putea sa para ca avem dreptate (... se termina banda)... dupa discutiile care au avut loc, consilierii locali au cazut de acord, la solicitarea firmei, deci firma a zis <<dorim sa avem o discutie, sa cadem la o intelegere>>, pentru ca si mie mi se pare aberant, fiind interesul meu, sa se dea consiliului local, din bani publici, sa suporte cheltuielile de judecata; in acest sens s-au purtat aceste discutii - care nu au fost santaj si, daca ati avea bunavointa sa va retrageti, ar fi onorabil, daca nu, asta este - si care au dus la aceasta solutie finala, care este, clar, atat in avantajul firmei, dar si in avantajul consiliului local; va multumesc”.

D-na cons. Cataniciu - „daca-mi permiteti, domnule presedinte...”.

Presedintele de sedinta - „numai putin, ca domnul viceprimar s-a inscris mai repede, si dupa aia revenim; poftiti, domnul viceprimar”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „mai accentuez odata faptul ca acest control a fost efectuat in data de 8 mai 2010, din pacate sau din fericire, nu stim pe dinafara toate controalele care au loc in Cluj, pentru ca sunt sute anual; ne-am interesat, de la ultima sedinta de consiliu local, si am venit cu aceasta precizare si, cum spunea si domnul primar, sunt convins ca niciunul dintre membrii consiliului local nu recurge la santaj, nici din angajatii primariei; mai mult decat atat, Legea 550, pe care am avut si eu curiozitatea sa o citesc inca de anul trecut, cand am fost ales viceprimar, ca sa stiu despre ce este vorba in aceste subiecte, vorbeste despre negocierea Comisiei de Lege 550, nu despre santaj; acuma, bineinteles, cu injurii putem profera impotriva oricui si oricand”.

D-na cons. Cataniciu - „n-a fost vorba despre o injurie; deci, atunci cand il chemi pe un om si ii spui sa renunte la cheltuieli de judecata, pentru ca altfel nu ii accepti cererile...”.

Domnul primar - nu vorbeste la microfon.

D-na cons. Cataniciu - „nu, am auzit; am auzit de la persoanele...; deci, domnul primar, nu inteleg de ce va afectati atat de tare si nu inteleg de ce sunteti atat de suparat pe opozitie, ca face..., va inselati; va inselati; acuma, ca dumneavoastra va simtiti jignit in momentul in care opozitia face niste constatari, asta este problema dumneavoastra”.

Domnul primar - nu vorbeste la microfon.

D-na cons. Cataniciu - „nu, eu sunt in calitate de consilier local si, vrand nevrand, reprezint si opozitia in consiliul local, atata timp cat eu stau la usa si dumneavoastra mancati tort cu frisca in birou, cu restul consilierilor din Partidul Democrat si U.D.M.R.; deci, macar atata dati-mi voie sa spun si eu, ceva; iar in ceea ce priveste..., in ceea ce priveste..., domnul primar, imi permiteti? nu, nu, multumesc, lasati; deci, daca de-atata sunteti in stare...; am crezut ca puteti mai mult; deci, va rog frumos sa-mi permiteti sa vorbesc; daca dumneavoastra aveti impresia ca eu am folosit cuvinte sau injurii cand eu v-am spus ca este vorba de santaj, nu este vorba de nici o injurie; v-am spus exact care este parererea mea, iar daca tot discutam de averea municipiului, cred ca ar trebui sa fiti la fel de..., la fel de vigilent si atunci cand se incredinteaza anumite licitatii, ar trebui sa va referiti la fel si la firma Diferit, care face profite de milioane de euro si asa mai departe; deci, daca vreti sa discutam despre averea municipiului, cum este administrata si ce se intampla, atunci discutam si puteti, linistit, si sa ne jigniti, si sa spuneti ce doriti, e O.K., nu-i nicio problema”.

Dl. primar - „singurul lucru care mi-am permis sa-l cer a fost acela daca exista vreo dovada, dumneavoastra s-o aduceti; initial, ati zis ca ati auzit, ulterior asa vi s-a parut; ce este foarte important este ca sa pastram..., si putem sa aducem in discutie orice firma doriti dumneavoastra, cu siguranta nu asta este problema, ca face sau nu face o firma beneficii, atata timp cat are (... nu se intelege)..., si oricare ar fi aceasta dintre firme, dar sigur, cel mai usor, este - este un lucru obișnuit - sa stropești, sa arunci cu mizerie, in loc sa vii cu propuneri efective pentru ceea ce inseamna binele orasului; repet, dumneavoastra ati spus de santaj, eu am vrut foarte clar sa se inteleaga ca dumneavoastra, lipsind la acea sedinta, firma - doamna, a venit cu o propunere: sunt dispusa, erau aici toti colegii si doar v-am amintit, doar v-am adus la cunostinta, nu v-am amintit, ca nu aveati de unde sa retineti, atata am facut”.

D-na cons. Cataniciu - „doar o ultima interventie, pentru ca mi-ati spus sa vin cu dovezi; vreau sa va spun ca, inainte de a fi consilier local, eram avocat si am venit in consiliul local la aceasta comisie cu firme care au castigat in instanta ceea ce dumneavoastra nu le-ati permis sa obtina; si-au castigat dreptul in instanta si exact acelasi lucru, la fel s-a pus problema: renuntati la cheltuielile de judecata daca doriti sa discutam; haideti acuma sa nu ducem discutia in derizoriu, ca stim ca asa se procedeaza”.

Dl. primar - „imi amintesc perfect, numai ca, pe vremea respectiva, comisia era condusa de un liberal si dumneavoastra erati in alta parte”.

D-na cons. Cataniciu - „imi pare rau, era condusa de un democrat de-al dumneavoastra, la acea ora cand eu am venit, imi pare foarte rau”.

Dl. primar - precizeaza ca respectiva comisie era condusa, in acea perioada, de catre domnul Uioreanu.

D-na cons. Cataniciu - „domnul Uioreanu la acea data era deputat, ar trebui sa..., daca tot va legati de liberali ar trebui sa le cititi C.V.-urile si sa vedeti exact care este istoria lor”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „spre corecta informare a opiniei publice, pentru ca presa este in sala si este cea care transmite informatii cetatenilor, intr-adevar, domnul Uioreanu, inainte de a fi deputat, a fost si consilier local si presedinte al acestei comisii - prima problema; a doua problema - imi cer scuze ca nu m-am exprimat suficient de clar, recunosc faptul ca doamna Cataniciu nu a proferat injurii, nu se incadreaza aceste afirmatii, conform legislatiei romane in vigoare, la categoria de insulta, ci la categoria de calomnie; este o mica diferenta, de la 205 la 206 Cod Penal, prin urmare, cei care au fost acuzati de santaj, le aduc la cunostinta faptul ca au o baza legala in baza careia sa riposteze la un asemenea...; din punctul meu de vedere, e o fapta de calomnie chiar flagranta”.

D-na cons. Cataniciu - „sa stiti ca sunt abrogate”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „doamna Cataniciu, daca nu exista cale penala pentru a va actiona in instanta, exista si o cale civila - ca si fapt divers; deci, recunoasteti fapta, dar nu incadrarea”.

D-na cons. Cataniciu - nu vorbeste la microfon.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - le ureaza „La multi ani” doamnei consilier Mindru si domnului consilier Pop.

D-na cons. Anastase - arata ca, referitor la subiectul dezbatut, in sentinta se preciza ca era vorba despre negociere; pretul era stabilit, urmand a se negocia modalitatea de plata.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca aceste lucruri au fost discutate in cadrul sedintei trecute.

Se supune la vot imputernicirea executivului de catre consiliul local pentru a promova, pentru sedinta urmatoare, proiectul referitor la S.C. Florina Import Export si se obtine unanimitate. Presedintele de sedinta - referitor la o declaratie in presa a domnului primar, il intreaba pe acesta de ce nu se continua lucrarile de reabilitare la Piata Unirii.

Dl. primar - nu a inteles intrebarea.

Presedintele de sedinta - sustine ca domnul primar a avut o declaratie de presa, conform careia reabilitarea Pietei Unirii nu mai este de actualitate.

Dl. primar - precizeaza ca a declarat presei ca, pentru etapa a treia a reabilitarii zonei Piata Unirii este necesara inchiderea circulatiei si, pentru acest lucru, era obligatorie existenta parking-urilor de pe str. Avram Iancu si din Piata Mihai Viteazu; parking-ul de pe str. Avram Iancu nu se construieste din cauza crizei financiare, iar cel din zona Piata Mihai Viteazu din cauza unei conducte de apa; deocamdata, niciuna dintre artere nu poate fi inchisa, atata timp cat nu exista o solutie in ceea ce priveste locurile de parcare.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - referitor la cele discutate mai inainte, precizează ca infractiunea de calomnie nu este dezincriminata, fiind inca in vigoare.

Dl. primar - „vreau sa spun ca, de cand lucrez in consiliul local si in primarie, am invatat doua lucruri: cum sunt de destepti juristii intre ei si arhitectii, nici macar doctorii nu-i ajung”. D-na cons. Cataniciu - „tot pentru informarea dumneavoastra, sa stiti ca nu se aplica; este adevarat, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale acele prevederi, dar nu se aplica; de atunci, nu se aplica, calomnia si insulta este in continuare dezincriminata; chiar va rog; printre altele, n-ar fi primul proces pe care-l duc cu consiliul local, deci nu-i nicio problema”.

Dl. primar - „apropo de aceasta chestiune, am citit in ziar cu mare satisfactie ca ati castigat un proces, sigur, n-ati spus exact tot adevarul, ca intotdeauna spusul pe jumate e mult mai interesant...”.

D-na cons. Cataniciu - „ba l-am spus, dar aveti si presa care va iubeste, sa stiti”.

Dl. cons. Sandu - „mi se corect ce ati spus, dar vedeti ca maine avem meci, domnul presedinte, dar ne pregatim de astazi”.

Dl. primar - „ideea este: cand am vazut cu cata seninatate ati spus ca ati reprezentat un client impotriva consiliului local...; stiu ca aceasta fapta nu contravine nici unei legi, cu exceptia moralitatii; multumesc”.

D-na cons. Cataniciu - „eu v-as spune ca sunteti pe teren minat si sa nu discutam de moralitate; daca doriti, eu am bunul simt sa nu merg mai departe cu discutia, desi nu sunteti probabil de acord cu mine si voi merge impotriva consiliului local oridecate ori un om va fi nedreptatit, pentru ca v-am spus: o hotarare de consiliu local, nu conteaza daca ai majoritate sau nu, un om, in municipiul Cluj-Napoca, indiferent ca v-a ales sau nu, un om nu merita sa-l nedreptatiti; poate ca asta este spiritul meu si poate ca deranjez pe foarte multa lume, dar o sa intervin de fiecare data atunci cand eu o sa consider ca un om este nedreptatit; este si profesia mea, pentru asta am fost pregatita, imi pare rau daca va deranjeaza, dar va spun inca odata, domnule primar: indiferent daca v-au ales asu nu oamenii, un om nu merita sa fie nedreptatit si sa stiti ca este cumplit sa te judeci cu primaria sau cu consiliul local”.

Dl. primar - „doamna consilier, singurul lucru care ma deranjeaza: ca as dori foarte mult sa folosim capacitatea dumneavoastra, extrem de necontestata si chiar bine pregatita, dovada ca ati castigat procesul, in cauze care privesc tot orasul si sa ne ajutati, altadata, si-n aceste cauze; chiar vorbesc serios si apreciez ceea ce ati spus inainte; deci, repet, nu vorbim de cauze singulare; eu m-am saturat ca, datorita unei cauze singulare, sa stea in loc tot orasul; eu sunt de acord ca dumneavoastra puteati interveni pe parcurs si sa spuneti: ar trebui sa facem asa; noi i-am invitat la o negociere, n-am impus; deci, noi n-am impus sa le ridicam, si dupa aia sa ne judecam sau sa le platim; am zis: venim la o negociere, prezentati, consiliul local este cel care hotaraste daca este buna sau nu negocierea; sunt sigur, poate ca am gresit, nu asta vorbesc, dar sa blochezi un proiect, care tine de viitorul orasului, doar pentru faptul ca dumneavoastra ati avut impresia ca este nedreptatit acel cetatean; cand a fost nedreptatit acel cetatean? Cand i s-a dat concesiunea pe caile care s-au dat, pentru ca nu cred ca...”.

D-na cons. Cataniciu - „care cai, domnule primar? S-ar putea ca, odata, sa vina in locul dumneavoastra alt primar si sa spuna la fel despre unele concesiuni, ca le-ati dat cum le-ati dat; sunt, este un contract de concesiune, deci domnul primar (... se suprapun vocile)... va intrerup pentru ca deja nu este corect ce spuneti, oamenii respectivi aveau contracte de concesiune legale”.

Dl. primar - „asa este, contractele acelea, inclusiv cele legate de averea municipiului, care le-am recuperat de la Sabin Funar, sau toate, inclusiv acestea, in contract, daca l-ati citit, si sunt sigur ca l-ati citit, dovada ca institutia noastra nu a avut nicio sansa, institutia noastra nu era reprezentata prin nimic, asa au fost facute contractele acelea; deci, despre asta vorbim, doamna consilier; eu am sa va prezint, si am declarat-o public si o repet, am sa va prezint, la

sfarsitul anului - inceputul anului viitor, cum arata partea dreapta a Canalului Morii, de la Regele Ferdinand pana in Piata Mihai Viteazu, si cum arata partea stanga, la care dimneavoastra ati spus <<nu>>”.

D-na cons. Cataniciu - „va inselati; noi am spus, nu eu am spus, de la bun inceput, atat eu cat si colegii nostri - colegii mei, n-am fost nicio clipa impotriva acestui proiect, dar nu oricum; o hotarare de consiliu local nu trebuie sa fie adoptata incalcandu-se legea si ati nerespectat Legea 219 de la bun inceput, in 26 ianuarie v-am atras atentia ca incalcati aceasta lege si stiti ce mi-ati spus aici, fata de colegi si fata de presa? Ca nu se aplica Legea 219; uitati-va ca s-a aplicat; chiar, dumneavoastra poate nu stiti ce semnati, nu ma refer aici sa o percepeti ca pe o jignire; poate dumneavoastra nu stiti; dumneavoastra mi-ati spus mie ca nu se aplica Legea 219, ca eu sa vad in dosar ca primaria si consiliul local face referire la acea lege; poate nu toti colegii stiu intotdeauna ce se discuta; deci, acea hotarare a incalcat legea, domnule primar, si vreau sa va spun..., vreau sa ma ascultati si inchei intr-o fraza: degeaba incercati sa duceti responsabilitatea in zona noastra, a celor din Partidul National Liberal, pentru ca responsabilitatea pentru acest blocaj va apartine in totalitate, pentru ca daca ati fi respectat legea si procedura rascumpararii, nu se ajungea la acest blocaj si, in acest moment, putem sa spunem - eu spun un lucru, dumneavoastra spuneti altfel, este legea, fiecare poate s-o citeasca, sa vada exact care este procedura, ce prevede aceasta lege, care sunt pasii si care e aceasta procedura speciala de rascumparare”.

Dl. primar - „multumim frumos, doamna consilier; inca odata vreau sa va spun: haideti, nu este acela, nu a fost acela momentul zero, haideti sa fie de aici incolo momentul zero; de ce n-ati facut un amendament, in care sa veniti cu o propunere constructiva, nu cu respingerea..., pentru ca tot asa, de respingere, am mai avut parte si suntem blocati; inca odata, va provoc: folositi-va aceasta buna pregatire in interesul intregului oras; veniti cu un amendament, studiati din timp, nu in timpul sedintei, studiati din timp proiectul, veniti cu o propunere; nu cred ca vreodata ati venit cu o solutie si cineva dintre colegii mei, sau chiar eu, v-am respins-o, atata timp cat ea a fost fundamentata”.

D-na cons. Cataniciu - „dar am venit, domnul primar; in 26 ianuarie am venit cu solutia; v-am spus ca puneti carul inaintea boilor, din pacate; asta este o vorba a noastra, in Ardeal; v-am spus ca gresiti procedura; nu-i adevarat, niciodata nu luati in considerare ce vine din partea noastra; ce rost are sa discutam?”.

Presedintele de sedinta - arata ca, pe str. Memorandumului nr. 16, s-a procedat la distrugerea unei cladiri care este monument istoric, schimbandu-se poarta veche cu o usa de termopan, precum si acoperisul; solicita sa fie luate masuri.

D-na Minodora Fritea - director executiv Directia microfon.

Dl. primar - intreaba daca a fost aplicata o sanctiune. D-na Minodora Fritea - director executiv Directia microfon.

Dl. primar - „se va amenda?”.

D-na Minodora Fritea - director executiv Directia microfon.

Dl. primar - „am inteles; multumesc”. Domnul cons. Molnos - nu vorbeste la microfon.


Politia


Politia


Politia


comunitara -


comunitara -


comunitara -


nu


nu


nu


vorbeste


vorbeste


vorbeste


la


la


la


Presedintele de sedinta - precizeaza ca imobilul este situat in centrul orasului; domnul Virgil Pop i-a spus ca acoperisul a fost schimbat cu o tabla ondulata.

Dl. primar - arata ca, in conformitate cu prevederile legale, imobilul respectiv este situat in centrul istoric, municipalitatea urmand sa faca o plangere penala; odata procesul-verbal incheiat, se va dispune oprirea lucrarilor si se va face plangerea penala.


Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Csoma Botond

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure