CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 11 mai 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Florin-Valentin Gliga si Petru Iacob Pantea.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate; acorda cuvantul decanului de varsta, domnul consilier Mihai Sandu.

Presedintele de varsta - solicita propuneri in vederea desemnarii presedintelui de sedinta.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - lider grup P.D.-L. - propune pentru functia de presedinte de sedinta pe domnul consilier Adrian Popa.

Presedintele de varsta - supune la vot numirea domnului Adrian Popa in functia de presedinte de sedinta si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Lapusan - solicita invoire incepand cu ora 16.

Dl. cons. Peter - solicita invoire incepand cu ora 16:10.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 ale regiilor autonome de subordonare locala.

 • 2.  Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan.

 • 4.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Fagetului nr. 25; beneficiara: Zehan Lenuta Gabita.

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala P+M si anexe, str. Eclipsei nr. 10A; beneficiar: Masca Augustin.

 • 6.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., casa unifamiliala D+P+E, piscina si foisor, str. Trandafirilor nr. 6; beneficiar: Gorcea Petru Violin.

 • 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala P+E, str. Borhanciului nr. 70; beneficiara: Suciu Mihaela.

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Alexandru Vaida Voievod - str. Slanic; beneficiar: Velcherean Vasile.

 • 9.  Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 97.517/457/06.05.2010.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2009 (concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului, in suprafata de 39 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66).

 • 13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, inscris in CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899.

 • 14. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 106.

 • 15. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 306/2009 (modificarea si completarea Hotararii nr. 434/2005 si a Hotararii nr. 277/2004 - asocierea cu SC PARCUL DISTRACTIV FARCAS SRL).

 • 17. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap. 6.

 • 18. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32 ap. 16.

 • 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Romaniafilm” Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 38/2010 si insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11B, in cartea funciara.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport, in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj.

 • 22. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala).

 • 23. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 24. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn.

 • 25. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri si gratuitati pentru unele categorii de persoane pentru transportul in comun), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 429/2003.

 • 26. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2010.

 • 27. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat.

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare.

 • 29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor institutiilor si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 30. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii procedurii de achizitie publica in vederea elaborarii certificatelor de performanta energetica la terminarea lucrarilor de reabilitare termica, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termica pentru anul 2008.

 • 32. Proiect de hotarare privind continuarea si finalizarea lucrarilor incepute in perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/2005, pentru „Executarea lucrarilor de reabilitare a 288 strazi in municipiul Cluj-Napoca”.

 • 33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 104/2005 (decontarea prestatiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA si CS Universitatea - rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 34. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2011.

 • 35. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009 ale regiilor autonome de subordonare locala.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 voturi pentru si o abtinere.

 • 2. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil de locuit D+P+E+M cu sase apartamente, str. Panait Istrati nr. 10; beneficiar: Haitonic Ioan.

Comisia III - solicita amanarea pana la clarificarea plansei anexe la proiectul de hotarare, in ceea ce priveste indicii de ocupare a terenului.

Se supune la vot amanarea si se obtin 24 voturi pentru si o abtinere. (proiectul a fost amanat)

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., locuinta unifamiliala S+P+E, str. Fagetului nr. 25; beneficiara: Zehan Lenuta Gabita.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala P+M si anexe, str. Eclipsei nr. 10A; beneficiar: Masca Augustin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P. U.D., casa unifamiliala D+P+E, piscina si foisor, str. Trandafirilor nr. 6; beneficiar: Gorcea Petru Violin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuința unifamiliala P+E, str. Borhanciului nr. 70; beneficiara: Suciu Mihaela.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Alexandru Vaida Voievod - str. Slanic; beneficiar: Velcherean Vasile.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nr. 97.517/457/06.05.2010.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 134/2009 (concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului, in suprafata de 39 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 66).

Comisia II - aviz favorabil

Comisia I - aviz favorabil cu suma initiala de 990 lei/mp.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, inscris in CF nr. 106922 Cluj-Napoca, cu nr. topo 10899.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 14. Proiect de hotarare , privind insusirea documentatiei tehnice pentru rectificarea suprafetei imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 106.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 15. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 306/2009 (modificarea si completarea Hotararii nr. 434/2005 si a Hotararii nr. 277/2004 - asocierea cu SC PARCUL DISTRACTIV FARCAS SRL).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil cu pretul de 600 lei/luna indexabil.

Dl. cons. Peter - intreaba care va fi soarta acestui parc dupa finalizarea lucrarilor la stadionul municipal.

Dl. primar - arata ca a luat masuri impreuna cu proiectantul, ca parcul sa nu fie afectat si afirma ca parcul va ramane pe locatia actuala.

Se supune la vot pretul asocierii de 600 lei si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 17. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu ”, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. Mamaia nr. 1, ap. 6.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 18. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere pentru „locuinta de serviciu”, situata in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 32 ap. 16.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 19.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 475/2009 (preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Romaniafilm” Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 38/2010 si insusirea documentatiei tehnice pentru inscrierea terenului si a constructiei situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11B, in cartea funciara.

D. primar - informeaza consilierii locali ca, la cinematograful Marasti deja se fac lucrari, in cazul cinematografului Victoria s-a trimis somatie pentru eliberarea acestuia de catre firma care il ocupa abuziv, iar la cinematograful Dacia, de faptul ca exista un proces pe rol pentru vanzare directa, proces care se asteapta sa fie castigat de catre municipalitate; de asemenea, arata ca, pentru castigarea procesului este necesara adoptarea acestei hotarari si ca prin urmare, acest proiect face referire in mod deosebit la cinematograful Dacia.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport, in proprietatea publica a municipiulului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar - susține proiectul de hotarare si afirma ca se dorește preluarea Casei de Cultura a Studentilor de catre municipalitate pentru a ramane a tuturor studentilor si nu numai a unei singure universitatii, precum si pentru a se pastra destinatia actuala.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca odata cu cladirea se va prelua si personalul.

Dl. primar -afirma ca se va prelua si personalul.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 21. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - propune ca amendament completarea art. 2 prin mandatarea primarului municipiului Cluj-Napoca Sorin Apostu sau in lipsa acestuia a domnului viceprimar Laszlo Attila sau a domnului viceprimar Radu Moisin, sa participe la sedintele A.G.A. si sa voteze favorabil pentru aprobarea cotizatiei anuale.

Se supune la vot amendamentul domnului Laszlo si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 22. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr. 492/2008 (aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare , privind modificarea si completarea Hotararii nr. 93/2009 (aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Dl. primar - arata ca este vorba de 17 ha. de teren care trec din administrarea armatei, in administrarea municipiului Cluj-Napoca, suprafata pe care se vor construi locuinte A.N.L.; de asemenea, propune ca, in urmatoarea perioada sa se incerce vanzarea locuintelor A.N.L. existente catre actualii chiriasi, aceia care indeplinesc criteriile necesare.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 24. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Nadasel fn.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii nr. 6/2003 (acordarea de reduceri si gratuitati pentru unele categorii de persoane pentru transportul in comun), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 429/2003.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase - propune ca amendament ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul doamnei Anastase si se obtine unanimitate. Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 26. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de pasunat pe anul 2010.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. asupra unor imobile situate in municipiul Cluj-Napoca si trecerea acestora din domeniul public in domeniul privat.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri si insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare.

Dl. primar - arata ca este vorba de o suprafata de teren necesara construirii unor locuinte si relocarii rromilor de la Pata Rat.

Comisia I - aviz favorabil cu pretul de 5 EUR/mp.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.000.000 de lei la bugetul local pe anul 2010, in vederea sustinerii activitatilor institutiilor si ONG-urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Csoma - formeleaza doua amendamente rezultate in urma discutiilor cu membrii Comisiei IV: primul amendament - se aloca suma de 10.000 lei catre Fundatia Europeana pentru Cultura Urbana pentru organizarea „Festivalul International al Filmului de Comedie „Comedy Cluj 2010” prin: diminuarea cu 1000 lei a pozitiei 2, pag. 1 (Fundatia de Binefacere Christian Community Ministries); diminuarea cu 2000 lei a pozitiei 12, pag. 1 (Fundatia Crestina de Ajutorare); diminuarea cu 3500 lei a pozitiei 14, pag. 3(Asociatia Culturala "Romanasii" din Cluj-Napoca); diminuarea cu 1000 lei a pozitiei 22, pag. 3 (Societatea Romana Mozart Cluj-Napoca); diminuarea cu 1000 lei a pozitiei 34, pag. 3 (Asociatia Unusual Suspects Media); diminuarea cu 1500 lei a pozitiei 41, pag. 4 (Asociatia Folclorica SOMESUL NAPOCA).; al doilea amendament - se aloca suma de 4.000 lei Consortiului Organizatiilor Studentesti din Cluj pentru „Luna Studentului Clujean” prin: diminuarea cu 2000 lei a pozitiei 9, pag. 4 (Grupul de Initiativa Basarabeana din Cluj); diminuarea cu 1000 lei a poziției 48, pag. 4 (Fundația Tranzit - Tranzit Alapitvany) si cu suma de 1000 lei a pozitiei 6, pag. 4 (Uniunea Studenteasca Maghiara din Cluj).

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Peter - intreaba daca nu cumva se poate gasi aceasta suma de 10.000 fara a se opera diminuari, mai ales in contextul candidaturii la statutul de Capitala Culturala Europeana.

Dl. primar - precizează ca scopul acestei candidaturi este tocmai acela de a atrage bani suplimentari pentru cultura.

Dl. cons. Peter - intreaba daca exista deschidere ca macar pentru anul viitor sa se cuprinda mai multi bani pentru cultura.

Dl. primar - confirma deschiderea executivului pentru aceste alocari.

Dl. cons. Vuscan - isi exprima nedumerirea amendamentelor domnului Csoma, consilier local care nu face parte din Comisia IV si afirma ca nu este de acord cu aceste modificari.

Se supun la vot amendamentele domnului Csoma si se obtin 16 voturi pentru, un vot impotriva si sase abtineri. (domnii consilieri Csoma si Laszlo nu participa la vot)

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtin 17 voturi pentru si sase abtineri. (domnii consilieri Csoma si Laszlo nu participa la vot)

 • 30. Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, de la bugetul local pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii procedurii de achizitie publica in vederea elaborarii certificatelor de performanta energetica la terminarea lucrarilor de reabilitare termica, pentru 11 blocuri, realizate in cadrul Programului de reabilitare termica pentru anul 2008.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 32. Proiect de hotarare privind continuarea si finalizarea lucrarilor incepute in perioada de valabilitate a Contractului nr. 48965/2005, pentru „Executarea lucrarilor de reabilitare a 288 strazi in municipiul Cluj-Napoca ”.

Dl. primar - prezinta situatia lucrarilor din programul de reabilitare a 288 de strazi si demersurile care s-au interprins in vederea continuarii lucrarilor ramase nefinalizate, fara perceperea de majorari de tarife si/sau penalizari pentru municipalitate.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - doreste o informare cu strazile care sunt in lucru si acelea care vor fi continuate.

Dl. primar - arata ca aceste informarii sunt prezente permanent pe site-ul institutiei si publicate in Jurnalul Municipal.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care sunt economiile care s-au realizat.

Dl. primar - afirma ca suma licitata a fost de 240.391.212,06 milioane lei, iar de plata ar fi aproximativ 50% din suma initiala si ca din acest procent de 50% s-au facut plati intr-un procent aproximativ de 32%.

Comisia II - aviz favorabil

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 33. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 104/2005 (decontarea prestatiilor de transport pentru SCS FCM „Universitatea” Cluj SA, SCS CF CFR-ECOMAX Cluj SA si CS Universitatea - rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei hoteliere pentru anul 2011.

Dl. primar - arata ca aceasta taxa este impusa de lege a fi hotarata pana la sfarsitul lunii mai a fiecarui an si ca aceasta ramane la nivelul scazut de 4%.

Dna. cons. Anastase - propune ca acest proiect sa fie si din initiativa consilierilor.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. (domnii consilieri Suciu si Adrian Popa nu participa la vot)

34a. Raportul nr. 78.240/801/14.04.2010 al Directiei de Asistenta Sociala - Serviciul Prestatii sociale, privind serviciile sociale si utilizarea subventiei de catre asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in municipiul Cluj-Napoca, in anul 2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot raportul si se obtine unanimitate.

 • 35. Diverse.

Dl. primar - aduce unele lamuriri legate de unele afirmatii facute in mass-media de catre domnii consilieri P.S.D. Remus Lapusan si Gheorghe Vuscan legate de licitatiile pentru reabilitarea a 288 strazi si constructia parkingului suprateran din cartierul Manastur.

Dl. cons. Lapusan - in ceea ce priveste licitatia pentru strazi, afirma ca forma pe care s-a hotarat sa se mearga, nu ar fi una corecta deoarece ar dori ca si firmele din municipiul Cluj-Napoca, sa aiba acces aceste licitatii; arata ca firmele clujene nu pot participa datorita criteriilor restrictive din caietele de sarcini.

Dl. primar - afirma ca, daca aceste firme s-ar asocia, ar putea participa la aceste licitatii.

Dl. cons. Lapusan - crede ca s-ar putea face o lotizare a strazilor pe 4 ani de zile in asa fel incat sa se poata participa la licitatii; afirma ca primeste reclamatii potrivit carora nu pot participa la licitatii; in ceea ce priveste parkingul, afirma ca este necesara urgentarea lucrarilor si ca ar dori sa stie cand va fi finalizat acest obiectiv deoarece termenul initial a fost depasit deja.

Dl. primar - arata ca proiectul a fost modificat fata de ceea ce s-a licitat si ca astfel se explica intarzierile.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cand se va rezolva problema spatiului verde.

Dl. primar - afirma ca, spatiul verde se va dubla si ca va exista si un sediu al politiei comunitare, asa cum de altfel s-a promis; in ceea ce priveste termenul de finalizare, arata ca acesta va fi cel mai probabil la sfarsitul lunii iunie deoarece doreste sa faca receptia numai cu spatiul verde finalizat.

Dl. cons. Laszlo Attila - viceprimar - prezinta o situatie cronologica si la zi a situatiei chiriilor si a chiriasilor din blocurile A.N.L.

Dl. cons. Vuscan - explica ca solicitarea si intrebarile opozitiei fac parte din normalitatea democratiei si prin urmare trebuie ca primarul sa raspunda ori de cate ori se pun intrebari si se fac solicitari; intreaba daca a procedat bine ca a facut solicitarea legata de licitatii.

Dl. primar - raspunde ca a fost exceptional, dar, ca ramane la prima idee; arata ca in spatele fiecarui proiect care ajunge sa fie inaugurat se afla o munca sisifica.

Dl. cons. Chira - arata ca hotararea cu modificarea parkingului din Manastur nu a fost aprobata in unanimitate asa cum a fost afirmat si se declara inca o data impotriva acestei constructii care modifica definitiv centrul cartierului Manastur intr-un mod monstruos.

Dl. primar - afirma ca unanimitatea respectiva era cu referire exclusiva la consilierii locali P.S.D.

Dna. cons. Cataniciu - „am, am vrut sa intervin doar la problema ridicata de domnul viceprimar, chiar daca nu as fi fost vizata personal oricum interveneam, dar as vrea sa fac o remarca inainte; ne-ati spus domnule primar ca ar trebui din cand in cand sa va dam crezare, acum doua sedinte, cand discutam la un moment dat la diverse despre acele plangeri prealabile ale concesionarilor de pe Canalul Morii, personal v-am intrebat de ce nu suntem informati corect, si chiar am specificat de ce nu a fost trecuta in referat Legea 219/1998, care prin dispozitiile ei prevedea exact modul in care se realiza acea despagubire si acea rascumparare care trebuia sa fi justa, prealabil, prin notificare si asa mai departe; vreau sa fac remarca ... era vorba de Philadelphia, de societatea Philadelphia si stiti foarte bine, v-am si intrebat , anul ... v-am spus si anul in care s-a semnat contractul si mi-ati spus ca nu se aplica dispozitiile Legii nr. 219/1998; vreau sa va spun, nici nu stiu cum sa va spun dealtfel ... cu tristete ... direct ... stiti ca direct va spun ... nu ca am un sentiment aproape de lehamite; am vazut o intampinare semnata de dumneavoastra din partea primariei, in acel dosar, in care primaria facea referire la dispozitiile Legii nr. 219/1990, spunea ca, chiar daca se aplica dispozitiile acestei legi, noi le interpretam .. ma rog ... in felul nostru, fiecare, sigur fiind reclamat sau parat interpreteaza dispozitiile unei legi in felul lui ... deci daca dummneavoastra nu ati avut taria sa recunoasteti sau cineva din aparatul primariei sa recunoasca, da, a fost o scapare, a fost o greseala, n-am trecut legea respectiva ... poate modifica, poate nu modifica acel vot al nostru , dar vreau sa va spun ca acea intampinare ... intamplator colegii mei care erau in dosar si au fost aici in sala si au vazut ce sa intamplat m-au sunat si mi-au spus ca ati facut referire exact la legea respectiva; asta asa ca o paranteza ca sa vedeti de ce nu putem sa va dam intotdeauna crezare, printre altele, noi, cel putin liberalii cred ca suntem singurii consilieri care de doi ani de zile suntem exceptati de la orice fel de discutii cu, ma rog ... discutiile pe care le aveti dumneavoastra pentru pregatirea sedintelor cu ceilalti consilieri; si acuma as vrea sa fac, as vrea sa fac o referire cu privire la ceea ce spunea domnul viceprimar Laszlo Attila apropo de aceste contracte de inchiriere ... ”.

Dl. primar - „ma iertati, daca va simtiti mai bine puteti sa spuneti direct „eu” ca asa ati declarat in presa, ca eu sunt singurul vinovat, lasati-l pe Laszlo, spuneti direct ... ”.

Dna. cons. Cataniciu - „a nu ca, domnul Laszlo ... dumneavoastra sunteti vinovat bineinteles pentru ca dumneavoastra sunteti primarul .... acuma sa nu imi spuneti dumneavoastra ca nu ...

se intampla ceva in primaria asta fara sa aiba cineva girul dumneavoastra sau al oricarui primar care este .... hai sa fim seriosi; as vrea sa va spun ca in doi ani de zile de cand sunt in

consiliul local, la multe m-am asteptat din partea executivului primariei, dar sa se minta in cadrul unei sedinte de consiliu local, chiar nu m-am asteptat; l-am auzit pe domnul viceprimar Laszlo Attila spunand ca, la solicitrea mea, s-a retras acel proiect in sedinta din 15 august 2008, eu v-as ruga, poate cineva sa aduca pana terminam sedinta, poate cineva sa aduca minuta sedintei din 15 august 2008, in care domnul primar retrage acel proiect, iau eu, intradevar l-am felicitat ca l-a retras si ca a tinut cont de sesizarile liberalilor, sesizari care au fost facute de catre cetatenii care locuiau in acele imobile, prin noi, prin consilierii liberali, au fost facute acele sesizari in comisia juridica iar probabil domnul Moisin care era presedintele acelei comisii a transmis domnului primar ... si domnul primar a retras acele ... acel proiect”. Dl. primar - „si unde e greseala?”.

Dna. cons. Cataniciu - „eu nu am solicitat in ... va rog sa ma lasati sa termin ... solicitarea unui consilier ... deci domnul primar ... haideti sa discutam procedural, nu ca ma simt vinovata, si am sa va spun de ce .... solicitarea unui consilier se face in cadrul sedintei de

consiliu local ... in cadrul comisiilor ... eu nu am solicitat, de pe ordinea de zi sa fie retras, eu

am spus ca sunt probleme si ar trebui sa ne gandit foarte exact cu privire la acel proiect ce facem, pentru ca erau persoane, s-a si constat dupa aceia, erau persoane care nu mai indeplineau conditiile pentru ca in referatul celor doua hotarari din 2009 ni s-a spus ... problema este alta ... chiar daca as fi solicitat eu ... chiar daca l-ar fi retras domnul primar singur, problema este ca ati intrat nepregatiti cu aceste contracte si in 2008 in sedinta din 15 august, si in 2009 in cele doua sedinte ... pentru ca vreau sa va spun ca s-au incheiat acele contracte in 2003 pe o durata de cinci ani de zile, ori daca dumneavoastra ati intrat in 15 august fara a avea situatia exacta cu privire la acele contracte, stiind ca expira acea situatie, este foarte grav ... la fel cum s-a intamplat in 2009, in cele doua sedinte de consiliu local cand la fel, ati intrat nepregatiti ... pentru ca din ceea ce ne-a explicat domnul Laszlo Attila, ca faceti adrese la A.N.L., faceti adresa la minister, faceti adresa la Curtea de Conturi, peste tot faceti adrese, dar eu ma intreb de ce nu ati facut aceste adrese inainte de a majora la acest mod aceste chirii, inainte de a le majora retroactiv; si as vrea sa va spun acuma, daca tot suntem la ora destainuirilor, colegul meu domnul consilier viceprimar Laszlo Attila in sedinta comisiei mixte, a spus si chiar ma mirat sinceritatea dansului, ca cele doua hotarari 185 si 385 prin modul in care au fost formulate prevedeau foarte clar un singur lucru, contractele de inchiriere s-au prelungit in conditiile in care au fost incheiate; si as vrea sa imi spuna domnul viceprimar ca nu este asa; deci aceasta a fost interpretarea si a dansului si a multora care au votat in acel mod; eu am facut acea conferinta de presa si v-am spus doua lucruri, 1 ca majorarea retroactiva a chiriei este nelegala si v-am solicitat si in comisie si va solicit acum dupa ce termin ... care este baza legala in conformitate cu care ati stabilit retroactiv aceasta chirie, pentru ca vreau sa va spun ca legea 215 spune ca, consiliul local hotaraste cu privire la bunurile din domeniul public in conformitate cu legea ... pornind de la acest lucru, chiar daca aveati o hotarare de guvern care calcula sau care prevedea modul in care se, modalitatea in care se calculeaza aceste chirii ... si fac o paranteza ... in aceeasi comisie s-a discutat ca nu era sigur daca se aplica o lege sau alta lege, fiind vorba si de legea locuintei si din pacate dumneavostra chiar daca ati avut acea hotarare de guvern ... eu am spus un singur lucru care s-a si confirmat dealtfel ... intr-un contract in care consiliul local este parte si este administrator in acelasi timp, intr-un contract asumat in 2003 printr-o hotarare de consiliu local, asumat si insusit prin acea hotarare de consiliu local nu se poate modifica absolut nimic decat cu acordul consiliului local, nu se poate pune o virgula si nu se poate scoate o virgula din acel contract care a fost asumat prin hotarare de consiliu local ... ori dumneavoastra l-ati modificat aproape in totalitate si stiti care a fost lucru care a fost oarecum ... care m-a mirat pe mine dar mi-am explicat dupa aceea ... poate ca nu este asa .... asa mi-am explicat eu ...

faptul ca ati fost in stare sa modificati, inclusiv, sa introduceti acea clauza prin care chiriasii A.N.L., in situatia in care nu isi plateau, erau scosi ... in mod imperativ era trecut ... fara notificare, fara interventia instantei de judecata .... ceea ce in contractul de inchiriere nu era

prevazut domnule primar si dumneavoastra, ca executiv, daca nu sunteti mandatat de noi de catre consiliul local, nu puteti sa faceti absolut nimic ... din pacate .... din pacate, datorita

majoritatii pe care o aveti, covarsitoare in consiliul local, dumneavoastra ati inversat rolurile ... sa stiti ca legea este foarte clara, nu noi consiliul local suntem la dispozitia dumneavoastra, dumneavoastra sunteti la dispozitia noastra ... numai ca din pacate ... in consiliul local ... consiliul local fiind debilerativul si hotarand ... din pacate ... din pacate, datorita majoritatii pe care o aveti, ati inversat lucrurile ... iar, inchei, cu aceasta ultima remarca ... defapt de ce cred eu ca ati facut acel lucru si ati modificat atat de grav spun eu contractul prin acel act aditional ... pentru ca in momentul in care oamenii au primit acel act aditional pentru al semna, au fost speriati pur si simplu de acea masura coercitiva ce se poate lua impotriva lor, evacuarea fara niciun fel de somatie si fara interventia instantelor de judecata ... si probabil, stand de vorba cu oamenii, asa am tras eu concluzia, pentru ca mi-au spus ca erau, unii dintre dansii erau disperati, vazand ce clauza era inserata in contract ... deci, acesta e motivul pentru care eu sustin in continuare ca, ati savarsit un abuz in serviciu in momentul in care ati modificat si ati intervenit in acest mod, intr-un contract asumat si insusit de consiliul local si in care consiliul local este parte, multumesc”.

Dl. primar - „da, inainte sa va raspunda ... sunt pregatiti totii colegii aicea sa va raspunda, eu, in numele colegilor mei din primarie imi cer scuze ca s-au produs astfel de situatii, asa cum stiti si am informat consiliul local, este pe rol o ancheta si va asigur ca cei care au facut ... daca sunt abateri ... sigur nu ne referim ca pe masura ce, ce apreciez la dumneavoastra, atunci cand incepeti un dialog este extrem de coerent dar, spre sfarsit, terminati intotdeauna cu cel putin o mica calomnie sau ceva de acest gen ... dar revenind cu picioarele pe pamant ... vreau ... inca o data ... si vorbesc foarte serios, imi cer scuze celor care sunt in sala si sunt implicati in acest sens si consiliului local pentru faptele colegilor mei; va asigur ca vor plati si stiti ca, pentru acest lucru am declansat acea comisie de ancheta ... intradevar, sunt foarte multe nereguli din nefericire, neregulile incep din momentul atribuirii acestor locuinte, atunci cand niciunul dintre ... oricine, implicat in aceasta situatie, n-a ... inclusiv atribuirea daca ... astazi, noi suntem pusi in situatia sau eu ca primar, ca sa ma refer numai la mine, desi nu este vorba de mine in tot acel discurs ... dar, daca era placerea dumneavoastra v-am lasat sa continuati, este vorba despre, inclusiv atribuirea care s-a facut ilegal ... in unele cazuri ... astazi noi incercam sa aducem la, la stadiul de normalitate ceea ce s-a intamplat inca din anul 2003 ca sa putem fi pregatiti pentru dansii, ca dansi vreodata sa-si poata sa-si cumpere aceste apartamente doamna Cataniciu ... despre asta e vorba, asta este tot efortul pe care il facem noi, nici intr-un caz pentru a ne juca cu cuvintele de genul care dumneavoastra ati spus”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - „eu ma bucur ca am scapat asa de ieftin, pentru ca aceasta discutie noi am purtat-o vreo sase ore in doua in doua ocazii diferite; permiteti-mi sa clarificam un lucru, acesti oameni, nestabilindu-se cuantumul chiriei pentru persoanele trecute de 35 de ani sunt cu chiriile la zi, deci indiferent ca au ajuns in situatia de a nu a avea contractele prelungite, nu isi puteau face unii buletinul, altii contractul cu gazul, ei ne-au virat cuantumul chiriei stabilite prin lege la zi; asta este una din probleme ... o a doua problema, acum trebuie sa rezolvam aceasta situatie pentru ca, nu cuantumul chiriei este pusa la indoiala ci problema retroactivitatii ei pentru persoanele trecute de 35 de ani ... acum, noi incercam sa rezolvam o situatie in care sa stabilim cu rezolvam problema unui venit stabilit prin lege, care nu a fost aplicat din momentul stabilit prin lege; am purtat o serie de discutii cu oameni mai destepti decat noi, cum o putem rezolva si suntem pusi in situatia de a rezolva problema neincasarii unui venit stabilit prin lege; am ajuns in situatia de a modifica ... si atunci, in aceasta situatie este in derulare o ancheta interna in primarie pentru a stabili cum am ajuns in aceasta situatie ... n-am fost, n-ati fost nici dumneavoastra, nici domnul primar, niciunul dintre noi, n-am fost informatii la momentul respectiv ca in 2003, consiliul si-a insusit modelul contractului; este un contract care il folosim de 19 ani in primarie, la care se fac acte aditionale pentru locuinte si nu a fost niciodata insusit, el a fost stabilit prin ... este un contract care e folosit de primarie ... asta incercam sa-o rezolvam ... e asa de simplu ... daca imi permiteti si domnu presedinte, daca i-ati da cuvantul doamnei jurista Rus sa ne spuna si legile si care au fost discutiile la care am asistat in saptamanile trecute”.

Dl. primar - multumeste tuturor colegilor din comisie si in special doamnei consilier Anastase care a adus un aport deosebit in gasirea unor solutii; afirma ca ceea ce se doreste e, gasirea solutiei legale pentru a aduce la zi un contract, pentru care cei care l-au elaborat vor plati; explica faptul ca doreste ca chiriasii sa poata sa isi cumpere apartamentele si sa nu fie afectati de viitoare controale ale Curtii de Conturi, care ar putea sa le impuna recuperari de sume si taxe stabilite in plus; de asemena, arata ca va veni in fata consiliului cu o solutie care sa fie asumata de toti.

Dna. cons. Anastase - multumeste pentru laude dar, in ceea ce priveste proiectul cu 288 de strazi, afirma ca in referatul proiectului de hotarare scrie ca „valoarea finala in pretul de oferta nu va fi depasita”; intreaba daca are domnul primar certitudinea ca va fi asa si daca aceasta propozitie este parte a contractului.

Dl. primar - arata ca acest lucru tine numai de executiv si da asigurări ca va fi asa.

Dna. cons. Anastase - in ceea ce priveste speta A.N.L., pentru a clarifica eventualele nelamuriri ale oamenilor, afirma ca nimic nu se poate face fara a avea acceptul celeilalte parti deoarece actele aditionale trebuiesc sa fie semnate si insusite de ambele parti.

Dra. Alina Rus - sef Serviciu juridic-contencios - arata ca in urma discutiilor din comisie, sau intampinat probleme mai ales in ceea ce priveste cuantumul chiriei; arata ca in Legea nr. 152/1998 se arata expres ca, cuantumul chiriei se calculeaza conform art. 31 din Legea 114, Legea locuintei ... (se termina banda) ... afirma ca in functie de raspunsurile de la autoritatile publice centrale se va stabili ce anume se va face in continuare.

Dna. cons. Cataniciu - „as vrea sa va mai spun doar un singur lucru ... degeaba incercam sa parem in fata oamenilor ... nu stiu cati sunt prezenti si nu ii cunosc decat pe vreo 2-3 care au fost la comisie ... degeaba incercam sa parem salvatorii lor si sa cautam solutii, nu dam dovada decat de ipocrizie pentru ca aceste solutii nu le-am fi cautat niciodata, daca acesti oameni ar fi avut acei 80 de milioane de lei vechi, ca sa plateasca chiria retroactiva pe care noi am calculato ... daca oamenii nu s-ar fi plans si nu ar fi venit la noi, la toti consilierii din toate partidele, la aceasta ora nu mai dezbateam acest subiect, la aceasta ora nu mai gaseam solutii, solutii pe care vreau sa va spun ca am fi fost obligati sa le gasim in inainte de a intra in consiliul local cu aceste contracte”.

Dl. cons. Chira - supune atentiei problema unui magazin de produse fitosanitare situat in piata Flora si cere intocmirea unui raspuns in scris, pentru cei care l-au sesizat, cu privire la oportunitatea si legalitatea amplasarii acelui magazin.

Dl. primar - afirma ca dupa stiinta lui, acel magazin este izolat fata de celelalte magazine alimentare.

Presedintele de sedinta - da cuvantul reprezentantului clubului S.C.S. C.F.M. Universitatea Cluj S.A., domnul Pop Teodor.

Dl. Pop Teodor - reprezentant clubului S.C.S. C.F.M. Universitatea Cluj S.A - prezinta Raportul administratorilor cu privire la exercitiul financiar pe anul 2009 (raport anexat la dosarul sedintei) si ordinea de zi a sedintei A.G.A. ce va avea loc in data de 9 iunie 2010.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - afirma ca a fost la sedinta A.G.A. din 29 aprilie 2010 si a cerut amanarea unui punct de pe ordinea de zi tocmai pentru a fi informat si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, actionar minoritar al societatii; explica ca punctul respectiv de pe ordinea de zi, propunea majorarea capitalului social al societatii prin conversia unei creante de 3.000.000 lei detinute impotriva societatii de catre actionarul Florian Walter; de asemenea, arata ca aceasta modicare de capital social ar fi dus la majorarea procentului detinut de catre domnul Florian Walter de la aproximativ 51% la procentul de aproximativ de 96% si la o diminuare a procentului detinut de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca de la 12% la aproximativ 0,8%.

Dl. cons. Vuscan - afirma ca a inteles ca la Iasi au fost unele probleme legate de alocarile de sume catre Clubul Politehnica Iasi si propune sa se aiba grija sa nu se aloce sume ilegal precum s-a intamplat la Iasi.

Dna. cons. Anastase - inreaba pe domnul Moisin daca s-a votat pentru modificarea creantei prin majoritate simpla.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - afirma ca inca nu s-a votat si ca o sa se vina in consiliu pentru ca sa se hotarasca cum va vota reprezentantul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca in adunarea A.G.A., de asemenea, mentioneaza ca majoritatea necesara este reprezentata de doua treimi din actionarii prezenti.

Dl. cons. Chira - propune ca alocarile de sume catre clubul Universitatea sa fie transformate in actiuni.

Dl. primar - arata ca nu se mai pot face alocari de sume decat catre asociatii sportive; informeaza consilierii locali ca in data de 25 mai 2010, va avea o sedinta de consiliu local al carei punct central va fi reprezentat de reorganizarea activitatii primariei cu o noua organigrama; explica ca este vorba de comasarea, restructurarea activitatii unor compartimente, printre cele vizate fiind Directia patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii; de asemenea, arata ca se vor comasa unele posturi de sefi de serviciu prin desfiintare si se vor crea astfel economii la fondul de salarii.

Mapa președintelui de sedinta

 • 1. Adresa nr. 71/17.04.2010 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 82.190/3, in data de 19 aprilie 2010 prin care se solicita aprobarea unor propuneri. Adresa a fost luata la cunostinta

 • 2. Invitatia nr. 78/26.04.2010 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 94.752/3, in data de 4 mai 2010 prin care consilierii locali sunt invitati la activitatile prilejuite de sarbatorirea zilei de 21 mai -Ziua mondiala a Diversitatii Culturale pentru Dialog si Dezvoltare. Invitatia a fost luata la cunostinta.

 • 3. Adresa nr. 26/05.05.2010 a Cabinet de Avocatura Dan-Ioan Oniga, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 97.124/3, in data de 6 mai 2010 prin care solicita prelungirea perioadei de indeplinire a obligatiilor financiare rezultate din Constractul de Asociere in participatiune nr. 53/21.04.2004, modificarea scopului asocierii, comnpensarea eventuala a unor cheltuieli si restituirea terenului de 1300 mp situat in str. Unirii si Aleea Bizusa. Adresa luata la cunostinta si transmisa spre rezolvare Serviciului juridic-contencios, Directiei patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, Comisiei II si in mapa tuturor consilierilor locali pentru urmatoarea sedinta de consiliu local.

 • 4. Adresa nr. 35/10.05.2010 a S.C. LOMB S.A., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 99.801/22, in data de 10 mai 2010 prin care solicita prelungirea mandatului domnului Inceu Adrian sau de numire a unui nou administrator in calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Se supune la vot prelungirea mandatului domnului Inceu Adrian si se obtine unanimitate.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Adrian Popa

Secretarul municipiului, Jr. Aurora Tarmure