Proces verbal din 09.11.2010

Ședința din 9 noiembrie 2010


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 9 noiembrie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza doamna consilier Nicoleta Niculescu. Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Dl. cons. Pop - solicita invoirea, incepand cu ora 15:45.

Dl. cons. Surubaru - solicita invoirea, incepand cu ora 15:45.

D-na cons. Cataniciu - solicita invoirea, incepand cu ora 15:45.

Dl. primar - anunta ca urmatoarele sedinte vor avea loc in data de 30 noiembrie 2010, respectiv 14 decembrie 2010; solicita suplimentarea ordinii de zi cu punctele 40 b si 40 c. Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctele 40 b si 40 c si se obtine unanimitate. Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotila aeriana (r), Dragomir P. Constantin.

 • 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

 • 3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. cabana P+E, str. Fagetului nr. 16I; beneficiara: Magurean Simona.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala Dp+P+M, str. Bucovina nr. 8A; beneficiar: Stana Antoniu.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa unifamiliala P+E, str. Barbu Lautaru nr. 5C; beneficiar: Aparaschivei Neculai.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. patru locuinte unifamiliale D+P+E, str. Fagetului nr. 39 B si str. Haller Karoly nr. 16; beneficiara: Buciuman Maria.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala S+P+E, str. Prunilor nr. 4; beneficiar: Lazar Codrut.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. modificare solutie constructiva la proiect autorizat cu A.C. nr. 2.086/2008, pentru regim de inaltime S+P+8E, amenajari incinta, parcari, str. Teodor Mihali nr. 39-43; beneficiar: Bob Dorin George.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Pomet nr. 6D; beneficiar: Crisan Alin.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. case unifamiliale D+P+E, str. Romul Ladea nr. 2A, 2B, 2C si 2D; beneficiari: Balan Ovidiu, Balan Vasile si Pop Cristian.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Plopilor; beneficiar: Holobutiu Daniel.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. introducere in intravilan si construire, str. Valea Chintaului nr. 86-106; beneficiari: Tobias Stefan si asociatii.

 • 14. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 16. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dobrogenu Gherea nr. 25.

 • 17. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Lotrului nr. 4.

 • 18. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 74.

 • 19. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului aferent ap. 1, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 26.

 • 20. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului aferent ap. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 26.

 • 21. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 43.

 • 22. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 21.

 • 23. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 12, ap. 1, catre S.C. CORVINUL RESTAURANT

S.R.L.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

 • 25. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii si mansardarii constructiei existente, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 41-43, in suprafata de 24 m.p.

 • 26. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice topografice pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 4, parter, ap. 11 si 12.

 • 27. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru reglementarea situatiei juridice a unor terenuri aferente Complexului sportiv Stadion Municipal „Ion Moina”.

 • 28. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a imobilului sitruat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 32, aflat in administrarea consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosinta gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 43/2010.

 • 30. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1

 • 3.

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Modernizarea/automatizarea centralelor termice-Inlocuirea cazanelor in centralele termice”.

 • 32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 13 blocuri de locuinte-condominii.

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 30 blocuri de locuinte-condominii.

 • 34. Proiect de hotarare privind propunerea de organizare a manifestarii cultural-artistice si sportive intitulate „Zilele municipiului Cluj-Napoca”, in ultima saptamana a lunii mai, anual, incepand cu anul 2011.

 • 35. Proiect de hotarare privind plata echivalentului in lei a sumei de 14.500 EUR, cu titlu de sulta si a sumei de 836 lei, cu titlu de cota onorariu expert, catre Veres Ana, Vincze Katalin, Daniel Irina, Matyas Ioan, Botha Mihai, Botha Cristina, Botha Vasile si Botha Daniela.

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei.

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii concursului de solutii finalizat prin negociere, fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea stabilirii solutiei arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania si Anexe si a cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul acestei proceduri.

 • 38. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 291/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”).

 • 39. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii 292/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”).

 • 40. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobata si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotila aeriana (r), Dragomir P. Constantin.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se trece la distribuirea buletinelor de vot.

D-na cons. Anastase - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, incheiat in urma exercitarii votului secret, anuntand urmatoarele rezultate: 26 de voturi valabil exprimate, din care 24 de voturi pentru si doua voturi impotriva.

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - ii solicita domnului primar sa ofere informatii suplimentare cu privire la proiect.

Dl. primar - prezintă si susține proiectul.

Dl. cons. Vuscan - constata ca aceasta este cea de-a doua rectificare a bugetului din acest an; intreaba la ce se refera capitolele cu fonduri excedentare; „s-au luat de la capitolele cu fonduri excedentare si s-au dat la cele cu fonduri insuficiente”; nu este de acord cu taierile de sume de la capitolul invatamant si suplimentarea sumelor pentru bunuri si servicii, protectia mediului.

Dl primar - arata ca aceste rectificari negative au fost operate in urma aparitiei Legii privind scaderea cu 25% a cheltuielilor cu bunuri si servicii; referitor la capitolul invatamant, precizeaza ca primaria este doar un intermediar, in ceea ce priveste banii proveniti de la bugetul Ministerului invatamantului pentru salarizarea cadrelor didactice; s-a incercat realizarea suplimentarilor doar intre capitole, nedepasindu-se suma totala; sustine ca, din sumele care au fost reduse cu mai mult de 25%, s-au indeplinit unele obiective, cum ar fi Piata agroalimentara Grigorescu.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca nu s-a referit la rectificarile negative, ci la cele pozitive.

Dl. primar - arata ca a fost luata o suma de la capitolul referitor la materialul dendofloricol si adaugata la deszapezire, urmand a fi folosita numai in cazul in care va ninge.

Dl. cons. Vuscan - mentioneaza ca nu trebuie confundate cheltuielile de capital, care sunt afectate, cu cheltuielile cu bunuri si servicii; solicita o informare cu privire la toate cheltuielile cu bunuri si servicii, pe anul 2010.

Dl. primar - precizeaza ca va fi intocmita o informare in acest sens.

Se supune la vot proiectul si se obtin 22 de voturi pentru si patru abtineri.

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

Dl. primar - arata ca atat executivul cat si consiliul local si-au luat angajamentul ca, in anii 2011 si 2012, sa nu modifice taxele si impozitele locale, daca nu vor aparea prevederi legale in acest sens.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu doua amendamente: la Anexa 5 - un leu la pozitia 1.1, care vizeaza ocuparea domeniului public, si opt lei la pozitia 1.18, care vizeaza situatiile abuzive.

Dl. cons. Chira - solicita sprijin pentru rezolvarea unor probleme legate de vizualizarea materialelor scanate.

Dl. primar - solicita asistenta Serviciului Strategii de informatizare pentru remedierea situatiei.

Dl. cons. Lapusan - considera buna ideea de a nu se mai modifica taxele si ipozitele locale, in conditiile in care acestea au fost modificate anul trecut.

Dl. primar - sustine ca modificarile au fost cauzate de aparitia unor prevederi legale.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. cabana P+E, str. Făgetului nr. 16I; beneficiara: Magurean Simona.

Comisia III - aviz favorabil, cu amendamentul interdictiei dezmembrarilor ulterioare ale parcelei.

Se supune la vot amendamentul si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala Dp+P+M, str. Bucovina nr. 8A; beneficiar: Stana Antoniu.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. casa unifamiliala P+E, str. Barbu Lautaru nr. 5C; beneficiar: Aparaschivei Neculai.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. patru locuinte unifamiliale D+P+E, str. Fagetului nr. 39 B si str. Haller Karoly nr. 16; beneficiara: Buciuman Maria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuința unifamiliala S+P+E, str. Prunilor nr. 4; beneficiar: Lazar Codruț.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 9. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. modificare soluție constructiva la proiect autorizat cu A.C. nr. 2.086/2008, pentru regim de inaltime S+P+8E, amenajari incinta, parcari, str. Teodor Mihali nr. 39-43; beneficiar: Bob Dorin George.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. locuinta unifamiliala D+P+E, str. Pomet nr. 6D; beneficiar: Crisan Alin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D. case unifamiliale D+P+E, str. Romul Ladea nr. 2A, 2B, 2C si 2D; beneficiari: Balan Ovidiu, Balan Vasile si Pop Cristian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 12. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Plopilor; beneficiar: Holobutiu Daniel.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 13. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. introducere in intravilan si construire, str. Valea Chintaului nr. 86-106; beneficiari: Tobias Stefan si asociatii.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca nu se putea aștepta, pentru ca aceasta modificare sa fie introdusa in P.U.G. si daca modificarea se incadreaza in prevederile noului P.U.G.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - raspunde ca avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a fost eliberat din luna mai, pana in prezent beneficiarul intocmindu-si documentatiile; referitor la pregatirea noului P.U.G., sunt analizate toate P.U.Z.-urile.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

15. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

D-na cons. Anastase - da citire procesului-verbal al Comisiei de validare, incheiat in urma exercitarii votului secret de la punctul cu nr. 1 de pe ordinea de zi.

16. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dobrogenu Gherea nr. 25.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - solicita introducerea, la art. 1, a formularii „evaluarea terenului-curte aferent locuintei”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

17. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Lotrului nr. 4.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - solicita, din nou, introducerea, la art. 1, a formularii „evaluarea terenului-curte aferent locuintei”.

Dl. cons. Csoma - intreaba daca s-au intreprins verificari, pentru a se vedea daca terenul este revendicat sau nu.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - raspunde ca s-au efectuat verificari.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

18. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 74.

Comisia II - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca exista aceeasi propunere de reformulare a art. 1.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

19. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului aferent ap. 1, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 26.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca exista aceeasi propunere de reformulare a art. 1.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

20. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului aferent ap. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiesti nr. 26.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca exista aceeasi propunere de reformulare a art. 1.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

21. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu destinația de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gruia nr. 43.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

D-na cons. Cataniciu - „imi cer scuze, domnule președinte, nu ne-am obișnuit, asa prevede legea; deci dumneavoastra, ca presedinte de sedinta, ar trebui sa stiti, acuma ca ne ignorati, ca ne ignorati, asta este altceva, nu-i nicio problema”.

Presedintele de sedinta - „regulamentul prevede”.

D-na cons. Cataniciu - „regulamentul este lege pentru dumneavoastra, daca nu stiti, mai cititi”.

22. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului cu destinatia de curte, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 21.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 23. Proiect de hotarare privind vanzarea spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 12, ap. 1, catre S.C. CORVINUL RESTAURANT S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - nu a inteles de ce a durat atat de mult avizarea proiectului.

Dl. cons. Somogyi - arata ca, in urma negocierii, comisia a obtinut inca 500.000 lei, platiti intr-o singura rata.

Se supune la vot proiectul si se obtin 23 de voturi pentru si trei abtineri.

 • 24. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.

 • 25.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 25. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin încredințare directa, in vederea extinderii si mansardarii construcției existente, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 41-43, in suprafața de 24 m.p.

Comisia I - aviz favorabil; propune o taxa de concesiune de 403 lei/m.p.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

26. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice topografice pentru imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 4, parter, ap. 11 si 12.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - ofera informații cu privire la selectarea evaluatorului (... se termina banda)...; prezinta vechea componenta a comisiei care a negociat selectarea evaluatorului.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cine era primar la acea data.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca vanzarea spatiilor reprezinta principalul atribut al consiliului local, care decide procedura de vanzare; consiliul local de la vremea respectiva a stabilit procedura de vanzare prin licitatie, care isi produce efectele si in prezent.

Dl. cons. Vuscan - considera ca membrii comisiei puteau fi inlocuiti.

Dl. primar - arata ca intregul proces de evaluare se afla sub incidenta unor legi; consiliul local a incercat respingerea unor vanzari de spatii, dar instanta a considerat ilegal acest lucru. Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 27. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiilor cadastrale pentru reglementarea situatiei juridice a unor terenuri aferente Complexului sportiv Stadion Municipal „Ion Moina”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu următoarele amendamente: dupa art. 4 se introduce un nou art. 5 - „se mandateaza primarul municipiului Cluj-Napoca cu reglementarea situatiei juridice a parcelei cu nr. topo nou 10.902/2/2/3, in suprafata de 375 m.p., in vederea transmiterii acesteia Judetului Cluj, in administrarea Consiliului Judetean Cluj”; art. 6 „se completeaza dupa cum urmeaza: in conditiile art. 3 alin. 3 din H.C.J. nr. 279/2010”; art. 5 devine art. 7; art. 7 devine art. 8.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca aceste amenndamente au fost solicitate de catre consiliul judetean, printr-o cerere inregistrata in data de 08.11.2010, fiind preluate exact asa cum au fost redactate.

D -na cons. Anastase - intreaba de ce a fost nevoie de acest mandat.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - raspunde ca consiliul judetean doreste ca terenul in suprafata de 375 m.p. sa ii fie transmis liber de sarcini; pe terenul respectiv exista o constructie a S.C. Temko Prestari Servicii S.R.L., care este inscrisa in C.F.; Consiliul judetean a cerut ca municipalitatea sa negocieze cu proprietarul constructiei, in asa fel incat, la predarea terenului, acesta sa fie liber de sarcini; daca se va realiza acest lucru, consiliul local va primi terenul in suprafata de 660 m.p., pentru extinderea locului de joaca pentru copii.

Dl. cons. Lapusan - propune ca, in cadrul Consiliului local, sa fie purtate discutii cu reprezentantii S.C. Temko Prestari Servicii S.R.L., urmand ca, dupa aceea, sa fie transmis, in scris, un raspuns Consiliului judetean; nu doreste sa se creeze impresia ca municipalitatea doreste sa blocheze investitiile Consiliului judetean.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca amendamentele la acest proiect au fost propuse tocmai in ideea purtarii unor discutii cu S.C. Temko Prestari Servicii S.R.L., pentru a vedea care sunt pretentiile societatii si modalitatea de rezolvare a problemei, urmand ca decizia sa apartina Consiliului local.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa raspund colegilor ca am discutat si in Comisia juridica acest aspect si cred ca am cazut cu totii de acord, toti membrii Comisiei juridice, ca este fireasca solicitarea Consiliului judetean, atata timp cat terenul trebuie sa-l predam fara nicio sarcina; terenul trebuie sa fie degrevat de sarcini, iar Consiliul judetean nu are nicio parghie asupra societatii respective, care pana in august a fost concesionara pe un teren apartinand domeniului public, administrator fiind Consiliul local; acuma, ce ma mira pe mine este ca, in Comisia juridica, am discutat si chiar am propus sau poate n-am inteles eu bine, am propus un alt amendament; de altfel, eu nici nu am semnat acel amendament formulat in cadrul Comisiei juridice si am solicita ca, daca tot mandatam pe cineva sa poarte aceste discutii cu cei din Consiliul judetean, sa formam o comisie, avand in vedere..., si va spun care este motivul pentru care am formulat acel amendament; in primul rand, obiectul acestor discutii, obiectul acestor negocieri cu cei din Consiliul judetean este, asa cum am mai spus, un bun care apartine domeniului public, administrator fiind Consiliul local; mi se pare firesc ca noi, cei din Consiliul local, sa purtam aceste negocieri, iar al doilea punct de vedere al meu, pentru care am formulat acest amendament, n-as putea sa spun ca este oarecum subiectiv, pentru ca este cat se poate de obiectiv, avand in vedere relatiile, cel putin tensioante, la aceasta ora, intre presedintele Consiliului judetean si primarul municipiului Cluj-Napoca; fiind vorba de o astfel de negociere, pe un proiect de o anvergura deosebita, cu o importanta pe masura pentru municipiul Cluj-Napoca si pentru judet - implicit, cred ca este nevoie de aceasta comisie, cu atat mai mult cu cat, daca va aduceti aminte, in perioada in care, eu imi amintesc, probabil nu stiu exact cei de la masa care au fost prezenti in perioada 2004-2008, cand acel proiect, proiectul stadionului, a fost demarat in Consiliul judetean si s-a format o comisie, atat din membrii partidelor - consilieri judeteni, din cadrul Consiliului judetean si a fost, de asemenea, o comisie din cadrul Consiliului local, formata din consilieri, reprezentanti ai tuturor partidelor care sunt prezente in Consiliul local; aceasta este motivarea pentru care mie mi se pare o motivare pertinenta, de bun simt, si care cred ca poate, chiar ar putea sa deblocheze aceasta situatie, intre Consiliul judetean si Consiliul local; multumesc”.

Dl. primar - „as dori doar sa informez faptul ca aceasta inchiriere, la inceput, pentru ca a fost o inchiriere catre S.C. Tenko, s-a produs la nivelul anului 1995, dupa care, pana in anul 2000, a fost transformata, nu stiu cum, adica stiu, dar ilegal, intr-un contract de concesiune, respectivul construindu-si acolo o..., edificand o constructie, care face obiectul practic astazi; Consiliul local si-a facut datoria, a reziliat partea de teren care nu era ocupat, dar acea constructie a fost inscrisa in C.F., si ea sau cel care este astazi chemat la negocieri, indiferent cu cine, daca se poate numai echipa consiliului local, ar fi grozav pentru mine, pretinde anumite drepturi care, cred eu, din punctul meu de vedere, sunt exagerate; oricum, acele drepturi vor fi discutate in Consiliul local; poate ar fi bine sa ne gandim daca, decat sa folosim acei bani publici in acea directie, poate ca ea poate coexista cu viitoarea constructie a stadionului, dar asta este rolul, asa cum spunea doamna consilier, acelei comisii”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca amendamente Comisiei II au fost supuse votului, in cadrul sedintei de comisie, obtinandu-se trei voturi pentru si un vot impotriva.

Dl. primar - sustine ca este de acord cu infiintarea acestei comisii, care sa ia in discutie toate variantele benefice, deoarece propunerea ca terenul sa fie eliberat de sarcini presupune o obligatie financiara din partea consiliului local; acest lucru nu poate fi hotarat de catre primar, ci numai de catre consiliul local.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca, in cadrul Comisiei II, a fost respinsa propunerea de infiintare a unei comisii, timpul fiind prea scurt; daca se doreste infiintarea unei comisii, are rugamintea ca membrii acesteia sa fie prezenti la sedinte de cate ori este nevoie.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea doar sa mai fac o singura remarca, sa va spun ca ne-am pus singuri in ofsaid, cu aceasta parcela de teren, in situatia in care vom negocia cu societatea concesionara, pentru ca, desi ati observat ca am avut o hotarare suspendata, a carei efecte a fost, au fost suspendate de catre Curtea de Apel, tot pe o incetare unilaterala a unui contract de concesiune, a mers pe aceeasi procedura; din punctul meu de vedere, cred ca ar fi trebuit, prima data, sa discutam, din punctul meu de vedere, argumentat legal; cred ca ar fi trebuit sa discutam, prima data, cu societatea concesioanra, sa vedem care sunt pretentiile societatii si, dupa aceea, sa dispunem incetarea acelui contract de concesiune, pentru ca, in momentul in care noi am dispus incetarea contractului de concesiune, fara a negocia cu ei si fara a sti exact care sunt pretentiile, repet, incalcand legea, in aceasta situatie ne-am pus singuri in ofsaid, cu aceasta hotarare de consiliu local, pentru ca urmeaza sa negociem cu ei, sa vedem ce se intampla; cei din consiliul judetean, probabil, vor da vina pe consiliul local, ca tergiverseaza; in situatia in care s-ar fi respectat procedura, am fi avut, am fi fost in niste proceduri legale si n-am fi putut fi acuzati de catre cei din consiliul judetean”.

Dl. primar - „au fost aceste negocieri, doamna consilier, le puteti gasi; imi pare rau ca sunt astfel de situatii”.

D -na cons. Cataniciu - „domnule primar, imi cer scuze; procedura este foarte clara; in situatia in care nu se ajunge la un numitor comun, la un consens, pe aceste negocieri, competenta este instanta de judecata; ori, la aceasta ora, noi avem din nou o hotarare, in care am dispus incetarea unei concesiuni si, dupa ce s-a dispus incetarea unei concesiuni, suntem pusi in situatia de a negocia cu...”.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - „cred ca am fi evitat astfel de discutii si, in momentul de fata, cred ca se impune promovarea unei hotarari de consiliu, prin care sa stipulam ca suntem deschisi de a primi intreg patrimoniul consiliului judetean aflat pe raza noastra administrativa; cred ca asta ar simplifica foarte mult lucrurile si n-am mai ajunge la stfel de discutii, ca cei 8 m.p. sunt ale noastre sau ale lor si cred ca ar trebui sa avem curajul sa le trimitem o astfel de hotarare de consiliu, sa vedem reactia dansilor, daca ne tot izbim de astfel de probleme”.

Dl. cons. Lapusan - arata ca, pe respectivul teren, s-a dorit edificarea si altor constructii, dar consiliul local a refuzat acest lucru; considera ca ar trebui „fortata nota in zona respectiva”.

Dl. cons. Moisin - vicepriamar - susține ca, in proeictul de hotarare, este menționata trecerea celor 375 m.p. de la municipiu catre judet; consiliul judetean doreste sa se specifice „liber de orice sarcina”, iar negocierea cu societatea sa fie purtata de consiliul local.

Dl. cons. Csoma - arata ca au fost purtate discutii informale cu societatea comerciala si ca S.C. Temko Prestari Servicii S.R.L. nu a contestat legalitatea incetarii contractului de concesiune, pretinzand despagubiri pentru cladirea inscrisa in C.F.

D -na cons. Anastase - intreaba daca amendamentele au fost formulate conform cererii consiliului judetean.

Dl. cons. Moisin - afirma ca negocierea este importanta, indiferent de componenta comisiei de negociere.

D-na cons. Anastase - doreste sa afle daca in cererea consiliului judetean aparea obligativitatea predarii terenului liber de sarcini, si daca nu ar exista posibilitatea ca acea constructie sa nu fie demolata.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - da citire Adresei nr. 265.053/08.11.2010 (anexata dosarului de sedinta), prin care se solicita predarea terenului liber de orice sarcini si constructii.

D-na cons. Anastase - intreaba cine semneaza adresa.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - raspunde ca adresa este semnata de catre presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise, fiind intocmita de catre doamna Simona Gaci. Domnul consilier Surubaru paraseste sala, invoit fiind.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea doar doua fraze sa mai spun, in final; la inceputul frazei, as vrea sa..., am oarecum o intrebare retorica: nu inteleg de ce unii dintre noi avem impresia ca purtam un dialog, atunci cand dezbatem un proiect, iar depre altii avem impresia ca au dispute; asta-i asa, o intrebare retorica; da, probabil ca, pana la sfarsitul mandatului, o sa imi raspund tot singura la ea; iar in ceea ce-l priveste pe colegul meu Csoma Botond, pentru ca dansul dorea sa-mi spuna ca au fost niste discutii informale, as vrea sa-i spun ca eu, cand discut, discut strict pe prevederi legislative; ori, in Legea 219, care reglementeaza regimul juridic al concesiunilor, in aceasta procedura nu exista astfel de discutii informale; discutiile informale le putem avea oriunde, dar procedura nu prevede; prevede, clar, discutii, notificare, rascumparare si asa mai departe; si as vrea sa inchid aceasta discutie, sa nu se creada ca ajungem sa purtam iarasi dispute intre doi juristi, discutiile informale sunt discutii informale, iar a respecta legea in consiliul local este o alta problema, care nu are nicio legatura cu discutiile informale; si iarasi inchei printr-o intrebare, oarecum retorica: totusi, ma gandesc, de cate ori discutam de incetarea acestor concesiuni, am discutat, am vazut ca avem hotararea unei instante, care a considerat cel putin nelegala, sub aspectul procedurii, adoptarea acelei hotarari de incetare a unor alte contracte de concesiune, si totusi ne incapatanam, in continuare, sa nu respectam aceasta procedura; eu totusi, ma intreb, si probabil ca, in final, o sa descopar raspunsul si la aceasta intrebare”.

Dl. primar - „da, si inainte de amendament, as vrea sa va spun ca, oridecate ori va fi nevoie sa recuperam si sa reparam ce greseli au facut altii, chair daca poate, cateodata, vom fi ascultati de anumite instante si am avut si avem exemple in acest sens”.

Presedintele de sedinta - solicita doamnei consilier Cataniciu sa reformuleze amendamentul. D-na cons. Cataniciu - „l-am formulat la art. 5; solicit sa fie mandatata o comisie, o comisie care sa fie formata din consilieri locali, reprezentanti ai tuturor partidelor prezente in consiliul local, pentru a purta negocieri, cu acele discutii si pentru a reprezenta, practic, consiliul; sa fie reprezentat de membrii sai in acele discutii cu consiliul judetean”.

Dl. primar - „pentru ca ati vazut ca timpul este cel care ne preseaza, o sa rog sefii grupurilor partidelor sa nominalizeze, deja”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca va vota amendamentul doamnei consilier Cataniciu, cu rugamintea de a fi prezenta in comisie.

Sefii grupurilor politice din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nominalizeaza membrii comisiei, astfel: din partea grupului P.D.L. - domnul consilier Ratiu; din partea grupului P.N.L. - doamna consilier Cataniciu; din partea grupului P.S.D. - domnul consilier Lapusan; din partea grupului U.D.M.R. - domnul consilier Csoma.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Cataniciu si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Suciu - presedintele Comisiei II - reformuleaza amendamentul Comisiei II, astfel: se mandateaza comisia formata din: Steluta Gustica Cataniciu, presedinte si Radu Florin Ratiu, Remus Gabrile Lapusan, Csoma Botond - membri, cu reglementarea situatiei juridice a parcelei cu nr. topo nou 10.902/2/2/3, in suprafata de 375 m.p., in vederea transmiterii acesteia Judetului Cluj, in administrarea Consiliului Judetean Cluj.

Se supune la vot amendamentul reformulat al Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.

 • 28. Proiect de hotarare privind darea in folosința gratuita a imobilului sitruat in municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Badescu nr. 32, aflat in administrarea consiliului local, in vederea desfasurarii activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Medicala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Domnul consilier Pop paraseste sala, invoit fiind.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 29. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 541/2008 (darea in folosința gratuita a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, in vederea desfasurarii activitatii Direcției de Asistenta Sociala, organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 43/2010.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Doamna consilier Cataniciu paraseste sala, invoita fiind.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 30. Proiect de hotarare privind darea in administrare, Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Lucian Blaga nr. 1-3.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - constata ca, teoretic, cladirea se afla in proprietatea consiliului local, dar va functiona ca si inainte.

Dl. primar - arata ca singura dorinta a municipalitatii este ca, in aceasta cladire, sa se desfasoare activitati culturale si manifestari studentesti (... se termina banda)... arata ca mai multe universitati au vrut sa ia Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca in proprietate; considera ca un factor de echilibru faptul ca aceasta se afla in proprietatea municipalitatii, care poate realiza si investitii in acest sens.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca, practic, aceste lucruri se vor intampla dupa votul consiliului local; considera ca si consiliul local, avand in vedere ca in cadrul acestuia exista o comisie de specialitate in acest domeniu, ar trebui sa gandeasca un program mai coerent in ceea ce priveste aceasta zona culturala, la nivelul municipiului, avand in vedere ca, de-a lungul timpului, au existat initiative foarte bune.

Președintele de sedinta - precizează ca, practic, Casa de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca este in proprietatea municipalitatii, consiliul local urmand sa hotarasca darea in administrare a acesteia.

D-na cons. Anastase - intreaba cum se va realiza, practic, dialogul dintre rectorii universitatilor, pentru folosirea in conditii cat mai bune a acestui spatiu.

Dl. primar - raspunde ca fiecare organizatie studenteasca va avea cate un reprezentant intr-un consiliu, care va functiona pe langa conducerea Casei de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca; acestia vor realiza un calendar al manifestarilor, municipalitatii fiindu-i mai usor sa finanteze doua-trei manifestari mari, de amploare, decat sa iroseasca bani pentru lucruri lipsite de vizibilitate.

D -na cons. Anastase - intreaba cine decide respectarea acelui calendar.

Dl. primar - raspunde ca acest lucru va fi decis de catre consiliul respectiv, format din studenti; spera sa fie cat mai multe actiuni comune.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizarea/automatizarea centralelor termice-Inlocuirea cazanelor in centralele termice”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 13 blocuri de locuinte-condominii.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - propune, ca amendament, „intregirea art. 1 cu formularea - dupa locuinte condominii - <<privind cresterea performantei energetice a acestor blocuri>>; deci, atunci art. 1 ar suna astfel: se aproba indicatorii tehnico-economici pentru 13 blocuri de locuinte condominii, privind cresterea performantei energetice prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare; ca din anexa fac parte cele 13 blocuri”; ar dori sa formuleze acelasi amendament si la urmatorul proiect de pe ordinea de zi.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Vuscan - intreaba care este modalitatea prin care o firma din București a reusit sa castige licitatia si sa realizeze documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la cele 43 de blocuri; de asemenea, intreaba si care este valoarea contractului incheiat cu aceasta firma.

Dl. primar - raspunde ca s-a organizat o licitatie, la care putea sa participe toata lumea, inclusiv din Uniunea Europeana, in conformitate cu legislatia in vigoare; firma castigatoare a oferit pretul cel mai mic; exista un contract-cadru, suma urmand sa le fie comunicata consilierilor locali de catre Directia tehnica, pana la sfarsitul sedintei.

Dl. cons. Lapusan - intreaba care este situatia blocurilor care erau in curs de finalizare si care erau pregatite pentru executie; considera ca blocurile care erau pregatite pentru a intra in executie ar fi trebuit sa fie finalizate.

Dl. primar - „practic, da”.

Dl. cons. Lapusan - intreaba ce se intampla cu firmele care nu reusesc sa indeplineasca cerintele pe care si le-au asumat prin contract.

Dl. primar - raspunde ca este vorba despre un contract-cadru, care se incheie, in urma unei negocieri, intre asociatia de proprietari si firma, care ofera un pret; asociatia de proprietari poate sa accepte sau sa refuze oferta facuta de catre firma; in cazul in care exista firme care nu mai pot sa-si indeplineasca obligatiile, acestea nu mai primesc noi ordine de incepere a lucrarilor, astfel trebuind sa le termine pe cele incepute.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa stie daca acum, la inceputul iernii, lucrarile demarate sunt in regula, investitiile urmand sa fie finalizate.

Dl. primar - arata ca, in ceea ce priveste inceputul iernii, toate lucrarile demarate sunt in grafic, cele care nu sunt astfel avand penalitati la plata; niciuna dintre societatile care au avut lucrari incepute si un grafic asumat nu a mai primit ordin de incepere pentru alta lucrare.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca asociatiile de proprietari isi selecteaza firma care realizeaza lucrarile, sau au de ales intre un numar de firme selectate prin licitatie; considera ca este la limita legii selectarea unor firme, pentru investitii care vor fi aprobate anul viitor.

Dl. primar - „Ordonanta nr. 34, cu modificarile ulterioare, prevede posibilitatea contractului-cadru”; precizeaza ca acesta este un aspect nou, preluat din legislatia europeana; ofera detalii suplimentare cu privire la licitatie si negocierea pretului.

Dl. cons. Vuscan - a auzit vorbindu-se ca costurile lucrarilor de reabilitare termica sunt prea mari, fiind suficienta si jumatate din suma.

Dl. primar - arata ca preturile folosite in Cluj-Napoca, la ora actuala, la astfel de licitatii, sunt cele mai mici din tara, in alte parti preturile fiind de sase, pana la opt ori mai mari; acesta este motivul pentru care in Cluj-Napoca sunt atat de multe scari de bloc reabilitate termic; precizeaza ca este importanta si calitatea materialelor si a lucrarilor.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 30 blocuri de locuinte-condominii.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 34. Proiect de hotarare privind propunerea de organizare a manifestarii cultural-artistice si sportive intitulate „Zilele municipiului Cluj-Napoca”, in ultima saptamana a lunii mai, anual, incepand cu anul 2011.

Dl. primar - prezinta si susține proiectul.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali; precizeaza ca inca din 2003 s-a discutat in cadrul consiliului local despre zilele orasului, fiind bucuros ca acest proiect a ajuns sa fie supus aprobarii.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 35. Proiect de hotarare privind plata echivalentului in lei a sumei de 14.500 EUR, cu titlu de sulta si a sumei de 836 lei, cu titlu de cota onorariu expert, catre Veres Ana, Vincze Katalin, Daniel Irina, Matyas Ioan, Botha Mihai, Botha Cristina, Botha Vasile si Botha Daniela.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 300.000.000 lei.

Comisia I - „a discutat mult acest proiect; in final, si-a dat avizul favorabil, dar vrem sa facem o precizare pentru consilieri: e vorba de o indatorare foarte mare, in bani noi - 300.000.000 lei, RON, si in bani vechi de 3.000 de miliarde de lei; investitiile care sunt propuse sa se faca din acest credit sunt absolut necesare municipiului, deci nu exista alte surse din care sa se faca aceste investitii, dar trebuie sa fim constienti ca angajam o indatorare a bugetului pentru urmatorii 30 de ani si cu procente din buget care merg pana aproape de 30%, dar trebuie sa ne-o insusim, asta-i parerea comisiei, pentru ca investitiile propuse aici, intr-o anexa, sunt absolut necesare si nu exista alte surse de finantare”.

Dl. primar - atrage atentia ca, la ora actuala, gradul de indatorare a bugetului este de 10%, iar cel mai mare grad de indatorare va fi de 26%, nici intr-un caz de 30%, iar aproximativ in 2018 municipalitatea va reveni la un grad de indatorare de 20%; precizeaza ca proiectele pentru care este contractat creditul sunt de investitii, nu de cheltuieli materiale, fiind vorba despre Centrul Cultural Transilvania, sala polivalenta, cumpararea unor garnituri de tramvai, care sa circule pe noua linie de tramvai.

D-na cons. Anastase - avand in vedere ca studiile de fezabilitate de la punctele 40 b si 40 c sunt cuprinse in anexa proiectului, constata o neconcordanta intre sumele trecute in cuprinsul proiectelor 40 b si 40 c si cele trecute in anexa.

Dl. primar - precizeaza ca valoarea corecta este cea din anexa.

Dl. cons. Vuscan - considera creditul contractat prea mare, in conditiile in care bugetul local a scazut si intreaba cum au fost folositi banii de investitii, atat in anii trecuti cat si in anul acesta; sustine ca daca fondurile pentru investitii ar fi fost folosite mai eficient, acum nu ar mai fi fost necesar acest credit.

Dl. primar - arata ca, prin contractarea acestui credit, se pune o restrictie, atat in prezent, cat si pentru generatiile urmatoare, pentru ca banii sa nu mai fie cheltuiti pentru obiective care nu sunt vizibile, cum se facea inainte; acest credit a fost contractat pentru realizarea unor investitii care raman si peste 30 de ani; enumera investitiile realizate in anul acesta; considera foarte curajoasa hotararea consiliului local de a investi mai multi bani, in conditiile in care bugetul local este grevat, in proportie de aproximativ 58%, de salarii si ajutoare sociale.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca bugetul pentru investitii ar fi trebuit sa creasca semnificativ in fiecare an.

Dl. primar - arata ca acest lucru nu este posibil, in conditiile in care nu au fost marite taxele si impozitele, iar bugetul local este grevat si de alte cheltuieli.

Dl. cons. Vuscan - „sa stiti ca nu vreau sa continuam polemica, dar cred ca ganditi ca si mine, dar e greu s-o recunoasteti”.

Dl. primar - „mi-e greu s-o fac”.

Dl. cons. Lapusan - este de acord cu investițiile, cum ar fi cele legate de iluminatul public, repararea de strazi, in conditiile in care, in fiecare an, bugetul local este considerabil de mare; „am inteles ca gradul de indatorare este undeva la 10%, in acest moment, si eu cred ca ar fi corect, din partea Directiei economice, sa ni se spuna exact - in acest moment, ce sume...” (... se termina banda)...; i se pare corect ca aceste aspecte sa fie discutate, din punct de vedere tehnic.

Dl. primar - prima parte a intrebarii a domnului consilier Lapusan avand un caracter practic, i se poate oferi un raspuns, insa in ceea ce priveste cea de-a doua parte, datele solicitate nu pot fi obtinute decat dupa licitatie.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca se pot face previziuni.

Dl. primar - arata ca gradul de indatorare este de 10,83%, iar municipalitatea a contractat doar doua credite; cursul de schimb valutar si dobanda sunt in conformitate cu licitatia, care a avut loc.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa afle care este suma exacta, astazi.

Dl. primar - raspunde ca valoarea sumei este de 42.390.774 RON.

Dl. cons. Chira - intreaba daca merita ca municipalitatea sa se imprumute pentru construirea unei sali polivalente in vecinatatea Salii Sporturilor „Horia Demian”.

Dl. primar - raspunde ca sala polivalenta va putea fi construita si din fonduri de la bugetul local, municipalitatea putand primi sprijin si din partea Ministerului sportului; „in ceea ce priveste faptul ca de ce facem o sala de sport, ca o avem pe aceea, v-ati dat singur raspuns”.

Dl. cons. Chira - „asta am si spus, stiu ca este veche; nu, eu ma gandeam ca, daca tot ajungem la un grad de indatorare de 30%, cum ati spus, haideti sa facem imprumutul pentru celelalte obiective”.

Dl. primar - precizeaza ca 26% este gradul maximal, in ceea ce priveste indatorarea, pe care municipalitatea il va atinge in 2013; arata ca fondurile rezultate din imprumut vor fi distribuite in functie de evolutia lucrarilor.

Dl. cons. Chira - „atunci, care este rolul acestui proiect de buget care ni s-a...., proiect de

sistematizare a acestui imprumut, care ni s-a prezentat in aceasta...”.

Dl. primar - „previziune, estimare?”.

Dl. cons. Chira - „bine, deci..., asta vroiam sa spun, daca..., sa ne mai gandim la acest imprumut si sa vedem daca nu-l putem reduce, pe baza acestei sali polivalente”.

Dl. cons. Adrian Popa - susține ca, odata cu trecerea timpului, bugetul local va creste, gradul de indatorare urmand sa devina mai scazut decat cel prognozat; considera ca proiectul este benefic pentru municipiu.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - considera ca proiectul este oportun; ofera explicatii cu privire la modul in care va fi utilizata suma; arata ca, in mare masura, reducerea bugetului local este cauzata de deprecierea leului.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „ca sa fim mai operativi, as propune doua amendamente; prima - se împuternicește executivul primariei cu redactarea caietului de sarcini si a fisei de data a achizitiei, si al doilea amendament - se stabileste componenta comisiei care va derula procedura de achizitie publica, in urmatoarea componenta: si as propune aici sa fie cate un membru de la fiecare grup de consilieri locali, iar al cincilea membru sa fie un reprezentant al primarului”.

Dl. primar - solicita grupurilor de consilieri sa faca propunerile pentru comisia anuntata anterior.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „grupul consilierilor locali P.D.-L. propune pe domnul profesor, presedintele Comisiei de buget-finante, domnul Petru Pantea, cu mentiunea - revin din nou la amendament - ca in cazul in care absenteaza sau nu pot participa membrii din comisia..., care sunt titulari, inlocuitorii lor sa fie desemnati de catre primar, din aparatul de specialitate, ca sa nu mai revenim inca o data in consiliu”.

Dl. cons. Csoma - propune, din partea grupului U.D.M.R., pe domnul consilier Somogyi.

Dl. cons. Lapusan - propune, din partea grupului P.S.D., pe doamna consilier Anastase.

Dl. cons. Chira - anunta ca va comunica propunerea grupului P.N.L. pana la sedinta urmatoare.

Dl. primar - arata ca licitatia trebuie sa aiba loc in termen de zece zile.

Dl. cons. Peter - precizeaza ca, pana la sfarsitul sedintei, grupul P.N.L. isi va comunica propunerea.

Presedintele de sedinta - „deci, continuam sedinta pana la ultimul punct, dupa care revenim la acest proiect”.

Dl. cons. Chira - propune, din partea grupului P.N.L., pe domnul consilier Peter.

Se supun la vot amendamentele domnului consilier Moisin - viceprimar, si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii concursului de soluții finalizat prin negociere, fara publicarea prealabila a unui anunț de participare, in vederea stabilirii soluției arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania si Anexe si a cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate in cadrul acestei proceduri.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. primar - prezinta si susține proiectul.

Dl. cons. Lapusan - propune ca proiectul sa fie si din inițiativa consilierilor.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtin 22 de voturi pentru si un vot impotriva.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

 • 38. Proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii nr. 291/2010 (aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”).

Domnul primar - prezinta si sustine proiectul.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

 • 39. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii 292/2010 (aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „Retea de statii self-service de inchiriere de biciclete”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Se revine la discutarea punctului cu nr. 36 de pe ordinea de zi.

 • 40. a. Plangerea prealabila a angajatilor Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6 Satu-Mare, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca

sub nr. 261.317/3, in data de 4 noiembrie 2010, prin care solicita revocarea

Hotararii nr. 394/2010, insolita de Informarea nr. 261.317/45/04.11.2010 a Direcției Patrimoniul municipiului si evidenta proprietarii, privind plangerea prealabila împotriva Hotararii nr. 394/2010 (darea in administrare, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 18A).

Domul consilier Peter solicita invoirea. Aceasta fiindu-i acordata, paraseste sala.

Comisia II - propune menținerea hotararii, „cu abținerea doamnei Cataniciu”.

Se supune la vot mentinerea hotararii si se obtine unanimitate.

40 b. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Calea Borhanciului, in municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

40 c. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare Calea Dezmirului (Cantonului), in municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

40. Diverse.

Dl. cons. Chira - intreaba cand va fi asfaltata str. Huedinului.

Dl. primar - raspunde ca anul viitor.

Dl. cons. Vuscan - solicita efectuarea unei verificari in legatura cu gradul de ocupare a locurilor de parcare din parking-ul din Manastur, urmand ca, dupa aceea, consilierii sa primeasca o informare in acest sens.

Dl. primar - arata ca gradul de ocupare a parking-ului, in ceea ce priveste plata abonamentelor catre Primaria municipiului Cluj-Napoca, este de 100%; in ceea ce-i priveste pe cei care au platit abonament in parking, dar isi parcheaza masina in continuare in fata blocului se pot lua masuri prin intermediul politistilor comunitari; anunta ca, incepand de joi, situatia se va schimba radical.

Dl. cons. Vuscan - susține ca, in fiecare seara, parking-ul este ocupat doar in proporție de 30%.

Dl. primar - anunta din nou ca, de joi, situatia se va schimba; reaminteste ca urmatoarele sedinte ale consiliului local vor avea loc in datele de 30 noiembrie si 14 decembrie.

Mapa presedintelui de sedinta

1. Adresa nr. 162/02.11.2010 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania - Filiala Judeteana Cluj, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 260.337/3, in data de 3 noiembrie 2010, prin care multumeste pentru sprijinul acordat.

Adresa a fost luata la cunostinta.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta Ing. Horea Florea

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure