Hotărârea nr. 98/2010

Hotărârea 98/2010 - Alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea suinei de 5.200.000 Iei de la bugetul local pe anul 2010, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-decembric 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 5.2OO.OOO lei de la bugetul local pe anul 2010. în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca. în perioada ianuarie-decembrie 2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6161 din 01.03.2010 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010. în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca. în perioada ianuarie-decembrie 2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispo/.ițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010. cap. 51.02.20, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca. în perioada ianuarie-decembrie 2010. cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă, din suma alocată, un cuantum de până la 10 lei/zi/persoană, în vederea asigurării alimentației pentru sportivi, în hrană sau alimente, la unități comerciale, cantine și la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca. în perioada ianuarie-decembrie a.c.

Art. 3 Se aprobă repartizarea sumei alocate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția comunicare și relații publice.


Nr. 98 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 98/2010


SITl A l IE

cu repartizarea sumei de 5.200.000 Ici de la bugetul local pe anul 2010, în vederea susținerii activitâților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în perioada ianuarie-dccembric 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 1. C.S. „Universitatea"

 • 2. SCS FC CFR-1907 SA

 • 3. SCS FCM „Universitatea" Cluj S.A.

 • 4. C. S. Universitatea-Mobitelco

 • 5. C.S. Municipal

 • 6. CSS Viitorul

 • 7. C.S. „BC Gladiator'-baschet"

 • 8.  C.S. Universitar Politehnica

 • 9. C.F.F. Clujana

 • 10. C.S. Liceul cu Program Sportiv

 • 11. C.S. Voința

 • 12. C.S. CI R

 • 13. C.S. GENS

 • 14. C.S. LAMONT

 • 15. C.S. Motorhome

 • 16. C.S. Danny Ungur

 • 17. C.S. Savu Racing

 • 18. C.S. BMP Motorsport

 • 19. C.S. „Sănătatea-servicii publice"

 • 20. C.S. „Pro volei Junior"

 • 21. C.S...Palatul Copiilor"

 • 22. C.S. „Dumi I'itness"

 • 23. C.S. Fotbal Tenis Răzvan

 • 24. C.S. Fotbal Tenis Nord-Vest

 • 25. C.S. „Gr. Școlar Unirea"

 • 26. C.S. „Delta Power"

 • 27. C.S. „Dynamic"

 • 28. C.S. „Profighters"

 • 29. C.S. „llobby Bike"

 • 30. Direcția pentru Sport a Județului Cluj: masă).


1.577.000 Ici;

1.000.000 lei;

1.000.000 lei;

475.000 lei;

300.000 lei;

200.000 lei;

100.000 lei;

100.000 lei;

50.000 lei;

50.000 lei;

50.000 lei;

45.000 lei;

44.000 lei;

30.000 lei;

6..000 lei;

6.000 lei;

6.000 lei;

6.000 lei;

4.000 lei;

4.000 lei;

4.000 lei;

3.000 lei;

3.000 lei;

3.000 lei;

3.000 Ici;

3.000 lei;

3.000 lei;

2.500 lei;

2.500 lei;

120.000 lei (acțiuni interne, internaționale și sport de