Hotărârea nr. 95/2010

Hotărârea 95/2010 - Alocarea sumei de 4.430.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori a unuia dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.430.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010. Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-dcccmbrie a.c.. și 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010. pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile Jin Cluj-Napoca, în perioada I ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.430.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010, Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei, in vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., și 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 43162 din 1.03.2010 al Direcției Comunicare și relații publice, prin care se propune alocarea sumei de 4.430.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010, Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport in comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., și 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada I ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 4.430.000 de Ici de la bugetul local pe anul 2010 Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., și 30.000 de lei de la bugetul local pe anul 2010 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada I ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții la cursurile de zi ale unei universități acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student vizat la zi și a unuia din cele patru cârduri menționate. Cele patru cârduri vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca, modelul acestuia llind avizat în mod obligatoriu de Direcția Comunicare și relații publice.

Art. 3. Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca va face demersurile necesare pe lângă unitățile de învățământ superior pentru verificarea veridicității datelor școlare prezentate de studenți la eliberarea abonamentului.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca. Direcția Comunicare și relații publice și Direcția economică.

PREȘEDIN Adrian Pop?

•E ȘEDINȚĂ,

Nr. 95 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)