Hotărârea nr. 94/2010

Hotărârea 94/2010 - Alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuării activităţilor proiectului PHARE Centre de zi „Împreună pentru copii”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuării activităților proiectului PHARE Centre de zi „împreună pentru copii"

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28129/8/09.02.2010 al Direcției de Asistență Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuării activităților proiectului PHARE Centre de zi „împreună pentru copii";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul pe anul 2010 al Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuării activităților proiectului PHARE Centre de zi „împreună pentru copii”.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială organizată ca Serviciu Public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 94 din 9 martie 2010________

(Hotărârea a fost adoptată cu 24voturi)