Hotărârea nr. 92/2010

Hotărârea 92/2010 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 32/2010.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C I U J-N A POC A

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, de la bugetul local.

pe anul 2010, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

conform Hotărârii nr. 32/2010

Consiliul local al municipiului Cluj-Napcca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei "diplome de aur” și a câte unui premiu in sumă netă de 500 lei. de la bugetul local pe anul 2010. conform Hotărârii nr. 32/2010. celor 227 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia. Câtâniciu Steluța-Gustica. Chiorcan Brîndușa-Alina, Chira Manuel. ( soma Botond. El Hayes Arthur-Roland, Florea Ioan-Horea. Gliga Florin-Valentin. Irsay Miklos, Lâszlo Attila. Lâpușan Remus-Gabricl. Marcu Valtâr. Moisin Radu-Marin. Molnos I.ajos. Niculescu Nicoleta. Pântea Petru-Iacob. Peter Teofil-CIaudiu, Pop loan. Popa Adrian. Popa Liviu. Rațiu Radu-Elorin. Sandu Mihai. Somogyi Gyula. Suciu Marcelus-I.ucian. Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan. Vușcan Gheorghe-Ioan:

Analizând Referatul nr. 43395 /313 din 01.03.2010 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur" și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local pe anul 2010. conform Hotărârii nr. 32/2010. celor 227 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziliunilor ari. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur" și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local pe anul 2010, celor 227 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.

Nr. 92 din 9 martie 2010


(1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Preș ‘   ’ ’ință.

A(’ontrasemnează:


Secretarul municipiului.

Jr. Aurbra l ărmure


arm urc


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Anexa la Hotărârea, nr. 92 / 2(110


TABEL NOMINAL

cuprinzând cererile depuse pentru acordarea premiului la 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Nr crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

ȘUTEU

M1HAIL

ELVIRA

11.08.1959

2

AȘCHILEAN

SI M ION

ANA

12.11.1959

3

ABRUDAN

GLIGOR

ANGELA-DOINA

09.07.1959

4

AJTAY

1 RANCISC

EVA

17.01.1959

5

Al,BON

OC I A VIAN

MAR1A

11.10.1959

6

ALBUȘ

GRAȚ1AN

VALERIA-ANA

15.09.1959

7

AVRAM

GHEORGHE

DOINA-VETURIA

29.05.1959

8

AVRAM

IOAN

EUGENIA

13.10.1959

9

BAROS

1OSIF

KAROLY

26.11.1959

10

BĂLÂIȚA

NECULAI

LIDIA-ANA

17.12.1959

11

BÂLC

NICOLAE

ANA-VIORICA

01.08.1959

12

BALEA

ALEXANDRU

ROZAL1A

15.08.1959

13

BALLA

GHEORGHE

MARTA

25.11.1959

14

BANGUR

ALEXANDRU

PARASCHIVA

16.11.1959

15

BANYAI

GHEORGHE

ILEANA

02.07.1959

16

BARDOS

ȘTEFAN

MARIA

14.10.1959

17

BARTIIA

ADALBERT-EDUARD

IUDITA

02.11.1959

18

BIZO

FLAVIU-PATRICIU

RUXANDA

17.09.1959

19

BOANCÂ

ALEXANDRU

CORNELIA

22.10.1959

20

BOANCÂ

VASILE

MĂRIUCA

24.07.1959

21

BOAR

ALEXANDRU

MARIA

02.12.1959

22

BOCHIS

IOAN

RACHIȚA

30.10.1959

23

BOLDEA

NICOLAE

AURELIA

13.10.1959

24

BOI.Dl JAR

GHEORGHE

ILEANA

17.06.1959

25

BOLOS

GHEORGHE

MARIA

16.10.1959

26

BORSE

GHEORGHE

VETUR1A

09.08.1959

27

BOZAC

EMIL-NICOLAE

GABRIEI.A

27.10.1959

28

BRĂTFÂLEAN

ONORIU-ALEXANDRU

ADELA

30.10.1959

29

BREAZU

MIHAI

AURORA

26.09.1959

30

BRICIU

VASILE

MARIA

26.09.1959

31

BUCURESCU

FLORIN-C1PRIAN-FLAVIU

ANA

22.07.1959

/

Nr crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

32

BUTCA

VICTOR

IRINA

10.03.1959

33

BUZUM

PETRU

CRISTINA

22.07.1959

34

CACOVEAN

DORIN

ANTONETA

20.11.1959

35

CÂLIAN

PETRU

MARIA

13.12.1959

36

CENAN

IOAN

ILEANA

31.07.1959

37

CESEREAN

DOMEȚ1AN-TEODOZ1U

AURORA

30.07.1959

38

CHEBAC

VAS1LE

CATINCA

12.11.1959

39

CIIELĂRESCU

MIHAI

ILEANA

28.07.1959

40

CIIIȘ

GAVRIL

ANA

07.1 1.1959

41

CHIOREAN

AUGUSTIN

EUGENIA

21.12.1959

42

CHIRA

IOAN

AURELIA

02.11.1957

43

CIOABÂ

CONSTANTIN

ELISABETA

31.10.1959

44

CIURSAS

VASILE

MARIA

26.06.1959

45

CORDOȘ

LAURENȚ1U

MARIA

15.10.1959

46

CORLĂȚIAN

MIRCEA-L1V1U

ELENA

09.12.1959

47

COROIAN

IUI.IU

ANICA

21.11.1959

48

COSMA

IOAN

MARGARETA

29.08.1959

49

COZMA

PETRU

ANA

29.08.1959

50

CRIȘAN

IOAN

MARIA

09.07.1959

51

CRISTF.A

IODOR

VERONKA

17.11.1959

52

CROICU

GHEORGIIE

MARIA

23.10.1959

53

CSORNYENSZKY

MIHAIL-ALEXANDRU

LILLY-ANA

26.09.1959

54

CSUB1RKA1

ALEXANDRU

ECATERINA

17.01.1959

55

DANC1U

ALEXANDRU

ANA

30.08.1959

56

DÂRGÂU

DUMITRU

VICTORIA

20.08.1959

57

DÂRJAN

PETRU

NATALIA

13.10.1959

58

DAVID

CORNEL-IOAN

MARIA

16.11.1959

59

DEAK

ALEXANDRU

IRINA

29.08.1959

60

DINA

ION

SMEADA

20.10.1959

61

DRAGOSTE

GLIGOR

ANTONIA

07.12.1959

62

DRAGOSTE

TRAIAN

ANA

07.09.1959

63

DRÎNDA

GAVRIL

IL1NA

08.08.1959

64

FÂRĂGĂU

IOAN

LUCREȚIA

07.09.1959

65

FARCAȘ

VASILE

ILEANA

29.08.1959

66

FEI.DMANN

MI1IAIL

ROZALIA

21.09.1959

67

FELECAN

IOAN

AURELIA

03.09.1959

r crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

68

FELECAN

IOAN

VIORICA

19.12.1959

69

F1LLER

ADALBERT

ANA

16.11.1959

70

FODOR

ZOLTAN

ROZALIA

24.09.1959

71

GABOR

IOAN

MARIA

11.08.1959

72

GAL

FRANCISC

KIS-ANNA

06.06.1959

73

GÂLÂȚAN

ZAIIARIE

MARIA

14.09.1959

74

GAL1GER

IOAN

EVA-MARIA

15.08.1959

75

GALIGER

IOAN

EVA-MARIA

15.08.1959

76

GÂRBA

IOAN

ANA

18.08.1959

77

GASPAR

IOAN

CLARA

28.1 1.1959

78

GAVRUȘ

IOAN

REGIIINA

01.11.1958

79

GÂZDAC

PAVEL

MÂDÂLINA

11.09.1959

80

GEBEFUGI

ANDREI

EVA

30.07.1959

81

GO1A

IOAN

CORNELIA

24.10.1959

82

GYORGY

FRANCISC-IOSIF

EDITA

07.07.1959

83

HĂȘMĂȘAN

GIIEORGHE

IULIANA

20.10.1959

84

HALASZI

FRANCISC

IOLANDA

26.11.1959

85

HALASZY

IOSIF

ELEANA

29.06.1959

86

HAMBR1CH

ȘTEFAN

MARG1T

27.08.1959

87

MINTOS

OTTO

IR1NA

03.09.1959

88

HODOȘ

MIRCEA

ANA-ILEANA

25.07.1959

89

HODOR

ILIE

EMMY

20.09.1959

90

HORVATM

FRANCISC

ANA

31.08.1959

91

HOȚIU

FLORIN

ANA

22.10.1959

92

HRISTEA

NICOI.AE

LETIȚIA

14.08.1959

93

IIRUBAN

ALEXA

LET1ȚIA

28.10.1959

94

1ANCLI

TODOR

ANA

28.06.1959

95

ILEA

SILVIU

SAVINA

26.09.1959

96

1R1MIEȘ

IOAN

SILVIA

16.11.1959

97

1VAN

NICOI.AE

ELISABETA

08.09.1959

98

JAC

VASILE

NASTASIA

10.10.1959

99

JELER

SIMION

ELENA

13.09.1959

100

JIRCU

MARIN

GHIZELA

08.08.1959

101

JUCAN

IOAN

ZAMFIRA

07.09.1959

102

JUHOS

IOSIF

JULIANA

01.08.1959

103

KORPOS-BONYA

IOAN

ELISABETA

17.10.1959

Xr crt Nume familie soți

Prenume soț   _____

MIKLOS

Prenume soție

Data căsătoriei

13.08.1959

ROZALIA

104

LAKSZ

105

LAZĂR

VASILE

EI.VIRA

01.09.1959

106

LEHENE

PETRU

EUGENIA

08.10.1959

107

LEHENE

VALER

EUGENIA

13.08.1959

108

LEUCA

NICOLAE

FELICIA-EUGENIA

26.06.1959

109

LINGURAR

GHEORGHE

MAR1A

28.04.1959

110

LONCA

VASILE

FLOARE

11.04.1959

111

LOSONTIN

CONSTANTIN

MAGDALENA

25.11.1959

112

LUCACIU

ILIE

SUSANA

29.09.1959

113

MÂCICĂȘAN

IOAN

ANA

26.11.1959

114

MÂCICÂȘAN

IOAN

ANA

03.07.1959

115

MAG DA

GAVRIL

ELENA

20.08.1959

116

MÂNDRUȘCÂ

ȘTEFAN

MARIA

04.06.1958

117

MARCHIȘ

IOSIF

VALERIA

27.06.1959

118

MARCU

LI VIU

MARIA

13.09.1959

119

MĂRGINEAN

POMPEIU

CAROLINA

28.06.1959

120

MARIAN

LAZĂR

REGI IINA

15.08.1959

121

MĂRINCAȘ

GHEORGHE

FLOARE

30.10.1959

122

MAZUREC

ANDREIU

RODICA-ELENA

20.10.1959

123

MENCU

VALERUJ

I.UCREȚIA

01.09.1959

124

MIESS

MATEI

VERONICA

03.11.1959

125

MIRON

COSTIN

LUCIA

07.11.1959

126

M1SCHINGER

GHEORGIIE-ȘTEFAN

ELISABETA-EDITH

18.11.1959

127

MOCAN

VASILE

ROZALIA

20.07.1959

128

MOGA

GHEORGHE

VERGENIA

26.09.1959

129

MOLDOVAN

TRAIAN

ILEANA

11.11.1959

130

MORAR

MARIUS-NICULAE

AURORA-NELY

10.11.1958

131

MOTOCU

MARIUS

ȘTEFAN IA

11.07.1959

132

MUNTEAN

IOAN

VERONICA

19.10.1959

133

MUREȘAN

ALEXANDRU

ROZALIA

30.10.1959

134

MUREȘAN

IOSIF

MARIA

07.03.1959

135

MUREȘAN

IOAN

VICTORIA

02.12.1959

136

MUREȘAN

GHEORGHE

ILEANA

15.10.1959

137

MUREȘAN

GHEORGHE

MARIA

10.02.1959

138

NEAMȚU

VASILE

CĂTĂLINA

16.10.1959

139

NEGRU

IOAN

RAFILA

03.11.1959

N'r crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

140

NEMEȘ

IULIAN

VALERIA

21.11.1959

141

NETE A

TIBERIU-VIRGIL

RAVECA

03.11.1959

142

NIC A

IOAN

MARIA

24.12.1959

143

OANCEA

GIIEORGHE

MARIA

14.09.1959

144

OLAH

FRANCISC

PARASCHIVA

16.11.1959

145

OLTEAN

IOAN

MARIA

25.08.1959

146

ONUȚU

NICOLAE

MARIA-FLORICA

17.07.1959

147

OSO1AN

IOAN

ILEANA

29.04.1959

148

PAȘCA

LAZÂR

ANA

15.10.1959

149

PÂRÂU

TEODOR

EMILIA

16.10.1959

150

PÂSCUȚA

IOAN

MARIA-IBOLYA

18.08.1959

151

PERȘA

AUGLSTIN

ILEANA

27.08.1959

152

PETEAN

IOAN

MARIA

12.10.1959

153

PETOACA

MARIN

LIZA

14.06.1958

154

PETRUȘ

VIOREL

VERONICA

05.11.1959

155

P1NTEA

IOAN

VIRGINIA

03.09.1959

156

PODEA

IOAN

AURELIA

05.11.1959

157

POP

EMIL

AURELIA

11.11.1959

158

POP

VASILE

ROZALIA

26.09.1959

159

POP

VALENTIN

VICTORIA

25.09.1959

160

POP

NICOLAE

FELICIA-OTILIA

18.07.1959

161

POP

IOAN

CAROI.INA

25.05.1959

162

POP

IOAN

VIKTORIA

29.09.1959

163

POP

IOAN

ILEANA

05.10.1959

164

POP

VASILE

ANA

07.11.1959

165

POP

IRAIAN

MARIA

24.06.1959

166

POPA

MIRCEA

CORNELIA

06.10.1959

167

POTOPEANU

GAVR1LÂ

EVA-ELENA

15.10.1959

168

RÂCH1TÂ

NICOLAE

ILEANA

21.04.1959

169

RÂDULESCU

VALERIUS

NADIA

05.03.1959

170

RAFIRO1U

RADU-MARIN

ARETA-STELA-MARIA

15.07.1959

171

RAKOS1

TIBERIU

SOFIA

04.07.1959

172

REBEI.EANU

VALER

ZINA

26.09.1959

173

RISCA

IOAN

MARIOARA

01.09.1959

174

ROMIȚAN

IOAN

OLIMPIA

31.07.1959

175

ROZSA

GIIEORGHE

JENI

05.03.1959

Nr crt

Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

176

RUNCU

IOAN

ANA

03.07.1959

177

RUS

VASILE

VETURIA

08.08.1959

178

RUS

ALEXA

PARASCHIVA

22.08.1959

179

RUS

AUGUSTIN

ISTINA-EMILIA

19.11.1959

180

RUS

VASILE

MARIA

15.1 1.1959

181

RUS

CORNEL

ELISABEIA

18.07.1959

182

SABÂU

MARIUS

FLOAREA

05.10.1959

183

SÂRB

DUMITRU

LUCIA

29.08.1959

184

SBÂRCEA

STELIAN-FLORIAN

DOINA

03.11.1959

185

SCUTELNICU

JENICÂ

LIVIA

22.08.1959

186

ȘERBAN

SEVER

CORNELIA

09.11.1959

187

SFÂRLEA

TEODOR

ANA

1 LII.1958

188

SIBINESCU

NiCOLAE

FLOARE

10.08.1959

189

SÎNMIHĂ1AN

CORNEL

SILVIA

15.09.1959

190

SOCACIU

ION

MARIA

30.06.1959

191

SOMAI

IOSIF

GYONGYVER-MARIA

19.10.1959

192

SOPON

GAVRILÂ

FLOR1CA

23.04.1956

193

STRAT

IOAN

ELENA

26.09.1959

194

SUCIU

IOAN

MARIA

23.10.1959

195

SZABO

ALEXANDRU

SUSANA

21.09.1959

196

SZAKACS

IOSIF

IULIA-LIDIA

18.08.1959

197

SZASZ

DIONISIU

ANA

22.08.1959

198

SZILVESZTER

IOSIF

IRENE

26.06.1959

199

SZOPOS

ALEXANDRU

ASINETA

04.05.1959

200

SZTRANYICZK1

GAVRIL

CÂTÂL1NA-IULIANA

03.08.1959

201

TÂNASÂ

IOAN

MARIA

07.11.1959

202

TASNADI-TULOGDI GlIEORGIIE

ELISABETA

22.08.1959

203

FIBRE

>

IOAN

VALERIA

15.08.1959

204

TODA

EMIL

FLAVIA-MARIA

15.08.1959

205

TODEA

GHEORGHE

GULIA

12.10.1959

206

TODEA

VASILE

CLARA

21.07.1959

207

TOMOȘ

GHEORGHE

O AN A

19.11.1959

208

TOMULEȚ

VIRGIL

ZENICA

17.06.1959

209

TOROK

FRANCISC

EVA

20.08.1959

210

TOTH

CAROI.

1BOLYA

10.10.1959

211

TRIFAN

TEODOR

ILENA

22.08.1959

Nr crt

Mume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

■ ■ ■ ♦

Data căsătoriei

212

IRUȚA

EMANOIL

ANA

15.07.1959

213

UJVAR1

ELEMER-ANDREI

MAGDALENA-TEREZ1A

15.08.1959

214

URDA

VALER

ILEANA

01.12.1959

215

VĂCAR

ALEXANDRU

MAR1A

22.11.1959

216

VAGO

PAVEL

IRINA-MARGARETA

24.09.1959

217

VARHELYI

CSABA-BELA

MARIA-MARTA

11.11.1959

218

VASILF.

TUDOR

ANA

14.11.1959

219

VERDEȘ

VASII.E

CORINA-ELENA

31.08.1959

220

VEREȘEZAN

IOAN

VALERIA

17.07.1959

221

VEZETEU

THEODOR

FELIC1A

20.06.1959

222

VIȘAN

L1VIU

VALENTINA

30.09.1959

223

VINCZE

ARPAD

MARGARETA

25.09.1959

224

VI.AD

VASILIE

ELENA-RODICA

11.10.1959

225

VI.AS

SILVIU

EUGENIA

12.08.1959

226

VLAS

LIVIU

ANA

13.08.1959

227

VUȘCAN

RADU

JEORJETA

24.02.1959