Hotărârea nr. 72/2010

Hotărârea 72/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea. Nicolcta Niculcscu. Csoma Botond. Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Pctcr;

Analizând Referatul nr.45223 din 02.03 2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere:

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11 O T Â R Â Ș 1 E :

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata prelungirii este până la data de 30.06.2010. respectiv 31.12.2010 de la data expirării.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aliate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ, Adrian/ Popa

Nr. 72 din 9 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca               Anexă la Hotărârea nr.72/2010

Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

I. Lista spațiilor revendicate ale căror contracte de închiriere au fost prelungite

Nr.

crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie, conform HCL nr. 238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

Andreea Radu

str. St.O. losif nr.1-3

39.20

84,85

30.10.2009

30.06.2010

2.

Săbăduș Daniel și

Săbăduș Voichița

str. A.lancu nr. 13-15

60.25

500,23

31.01.2010

30.06.2010

3.

S.C. Mariana Mod S.R.L.

str. Memorandumului nr.2

50.04

261,9

31.12.2009

30.06.2010

4.

Asociația Familia

Regăsită

str.l. Măcelaru nr.39

29.74

14,87

31.12.2009

30.06.2010

5.

Lazanya Ibolya

str. R Ferdinand nr.27

6,8

35,51

31.01.2010

30.06.2010

6.

S.C. Super Rialda

Impex S.R.L

str. Memorandumului nr.2

265.26

5.383,08

31.01.2010

30.06.2010

7.

Cotișel Nicodim

Str. R. Ferdinand nr.4

12,17

136.8

31.01.2010

30.06.2010

8.

Asociatța Soldaților din Detașamentele de Muncă Forțată

Str. E. loan Bob nr.4

22,7

11.35

31.12.2009

30.06.2010

9.

S.C. Ursus Breweries

Str. Berăriei nr. 1-3

99,55+ 955,52 curte depozitare

5.070.75

31.12.2009

30.06.2010

10.

Fundația Sigismund

Toduță

Str. S. Toduță nr. 13

122.47

61,23

31.12.2009

30.06.2010

12.

Fundația Renașterea

Str. M. Kogălniceanu

nr.7

70

37,7

31.12.2009

30.06.2010

13.

Metalurgia SCCA

Str. M. Corvin nr.1-3

23,06

257.46

12.12.2009

30.06.2010

14.

S.C. Tulconfex

Croitorie S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

31,39

332,16

26.02.2010

30.06.2010

15.

S.C. Muriderma Profi S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

57,65

519,89

26.02.2010

30.06.2010

16.

Pop Flaviu Gheorghe

Str. Memomdumului nr.2

39.24

86,47

30.10.2009

30.06.2010

17.

Joldeșloan

Str.Metnorandumului nr.2

30.21

792.02

12.12.2009

30.06.2010

18.

Uniunea Democrată a

Tinerilor Maghiari Cluj

Str. A. Iancu nr.21

115,47

59.18

31.12.2009

30.06.2010

19

Uniunea Studențească

Maghiară din Cluj

Str.A. Iancu nr.2l

106,96

66.44

31.12.2009

30.06.2010

20.

Centrul Medical Chirurgical Univ. Interservisan

Str.Universității nr.l 1

36,59

1.190.04

31.01.2010

30.06.2010

21.

F.rdos Tibor Zsigmund

Str.R. Ferdinand nr.4

50,07

111,16

26.10.2009

30.06.2010

22.

S.C. Total Import

Export S.R.L.

Str. 1. Rațiu nr.6

24,68

274,66

12.12.2009

30.06.2010

23.

I răilă Adriana-medic de familie

Str.l.Maniu nr. 11

18.02

298.02

31.01.2010

31.12.2010

24

Uniunea Vatra Românească

B-dul Eroilor nr.2

90.06

45,03

31.01.2010

30.06.2010

25.

Cabinet medical medic de familie dr. Bogdan

Str. Horea nr.29

88,54

30,10

31.01.2010

31.12.2010

li. Lista spațiilor nerevendicate ale căror contracte de închiriere au fost prelungite

Nr.

Crt..

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața ( mp)

Chirie, conform HCL nr.238/2009

Data expirării

Termenul închirierii

1.

RATUC

P-ța Ștefan Cel Mare nr. 17

20,72

119.55

31.01.2010

30.06.2010

2.

Revista Steaua

Str. Universității nr.l

72,39

36,2

31.12.2009

30.06.2010

3.

SNC Plafar București

B-dul Eroilor nr.7

145,32

1.373,9

31.12.2009

30.06.2010

4.

S.C. Goltrix Impex S..R.L.

P-ța Ștefan Cel Mare

nr. 14

31.7

250.74

31.01.2010

30.06.2010

5.

Asociația ASCOR

Str. I.C. Brătianu nr.8

33,75

16.87

31.01.2010

30.06.2010

6.

Societatea Femeilor Ortodoxe

Str. Tipografiei nr.23

160.28

59.32

31.01.2010

30.06.2010

7.

Fundația Augustina    1 Str. Tipografiei nr.23

194.38

97.19

31.01.2010

30.06.2010

8.

S.C. Ciclop Impex

S.R.L.

Str. Fabricii nr.4

6,5

195,26

01.10.2009

30.06.2010

9.

S.C. Mura Compexit

S.R.L.

str. Fabricii nr.l3

H,4

50,28

31.12.2009

30.06.2010

10.

S.C. Restaurant Corvinul S.R.L.

P-ța Unirii nr. 12

301.8

4.446.9

31.12.2009

30.06.2010

II.

Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească

Str. V. Goldiș nr.l

24,11

189,2

31.12.2009

30.06.2010

12.

As.pt. Protejarea Handicapaților Motori

Str. M.Kogalniceanu nr.8

50,59

28.06

31.12.2009

30.06.2010

13.

Moldovan loan

Str. E. Isac nr.24

38.63

350,73

31.12.2009

30.06.2010

14.

Fundația Creștina Salvarea

Str. I. Meșter nr.10

56,61

28,3

31.12.2009

30.06.2010

15.

Asociația Artiștilor Plastici

Str. R. Ferdinand nr.29

17,31

8,65

31.12.2009

30.06.2010

16.

Fundația Umanitară Rescue

Str. Fabricii nr.4

79.93

39,96

31.12.2009

30.06.2010

17.

S.C. Chamon Impex S.R.L.

Str. E. Isac nr.l

39.65

266.05

31.12.2009

30.06.2010

18.

Parohia Reformată

Str. Minerilor nr.55

27.3

16,89

31.12.2009

30.06.2010

19.

Asociația SEDCENT

Str. A.Pann nr.8-10

69.74

34.87

31.12.2009

[30.06.2010

20

S.C. Amedia S.R.L.

Str.l. Maniu nr.45

86,22

1.439.87

26.02.2010

30.06.2010

21.

Partidul Național Liberal - Organizația Municipală

P-ța Unirii nr.l

25

12,5

01.01.2010

30.06.2010

22.

Partidul Social Democrat

B-dul Eroilor nr.21-23

60.48

21.25

31.12.2009

30.06.2010

23.

Sigma Societate

Cooperativă

Meșteșugărească

Str. V. Goldiș nr.l

24,11

189.02

31.12.2009

30.06.2010

24.

Capușan Daciana-cabinet stomatologic

Str. G. Bruno nr.26

29,6

10.06

12.12.2009

31.12.2010

25

Uniunea Vatra Românească

B-dul Eroilor nr.2

90.06

45,03

31.01.2010

30.06.2010

26.

Tehnolem Societate

Cooperativă Meșteșugărească

Str. G. Bariliu nr.l4

16,10

483,6

31.12.2009

30.06.2010

27.

Matiș Del ia

B-dul Eroilor nr.35

28,18

1.002.58

30.10.2009

30.06.2010