Hotărârea nr. 61/2010

Hotărârea 61/2010 - Atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local ai municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16695 din 08.02.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiu;

Văzând Avizul nr. 22/2009 al Comisiei județene de atribuire a denumirilor Cluj și Anexa ce cuprinde denumirile avizate de comisie;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.'c", al. 5 lit. "d”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirilor unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform

Anexei 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană și Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE Ș

Nr. 61 din 9 martie 2010
(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Urbanism și dezvoltare urbană

Anexa

la I lotârârea nr. 61/2010


Lista denumirilor de străzi atribuite

denumiri avizate de Comisia județeană de atribuire a denumirilor Cluj, cu Avizul nr. 22/2009

Nr. cri.

Localizare

Denumire propusă

Observații

Cartier Făget

1

Din drumul Sf. loan -zona "La Prepeniș"

Str. Antonin Ciolan dirijor

P.U.Z. case de vacanță, beneficiar: Olar Mircea. aprobat prin Hotărârea nr. 523/2008

2

Din str. Antonin Ciolan, zona "La Prepeniș"

Aleea Vlad Mugur regizor

P.U.Z. case de vacanță, beneficiar: Olar Mircea. aprobat prin Hotărârea nr. 523/2008

3

Din str. Antonin Ciolan, zona "La Prepeniș"

Aleea Janovics Jeno actor, dramaturg, regizor

P.U.Z. case de vacanță, beneficiar: Olar

Mircea. aprobat prin Hotărârea nr. 523/2008

4

Din str. Făgetului, spre Calea Turzii

Str. Gherase Dendrino compozitor și dirijor

P.U.D. locuințe, beneficiar: Dușa Bogdan, aprobat prin Hotărârea nr. 352/2009

Zona Calea 1 urzii

5

Din str. Nicolae Corcheș spre Calea Turzii

Str. losifSava muzicolog

P.U.Z. locuințe și hotel, beneficiar: Țibre loan. aprobat prin Hotărârea nr. 351/2006

6

Din str. Nicolae Corcheș spre Calea I urzii

Str. Dinu Lipatti pianist, compozitor

P.U.Z. locuințe și hotel, beneficiar: Țibre loan, aprobat prin Hotărârea nr. 351/2006

7

Dinspre Calea I urzii, în spatele reprezentanței "Audi"

Str. Ovidiu Iuliu

Moldovan actor

P.U.D. locuințe, beneficiar: Eărcaș Rcmus, aprobat prin Hotărârea nr. 1/2000

Zona Becaș

8

Din str. Romul Ladea

Str. Ioan Zaicu pictor

P.U.D. locuințe, beneficiar: Pocol Tiberiu, aprobat prin Hotărârea nr. 794/2007

Zona Odobești

9

Din str. Odobești și str. Viile Nădășel

Str. Alexandru Kirițescu scriitor interbelic

P.U.D. locuințe, beneficiar: Bora Gh. ș.a., aprobat prin Hotărârea nr. 1/2000

Zona b-dul Muncii

10

Din b-dul Muncii, la est de Emerson

Str. Constantin Miile ziarist, nuvelist, avocat

lex.IB/I.B.