Hotărârea nr. 497/2010

Hotărârea 497/2010 - Aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9856_497.PDF