Hotărârea nr. 496/2010

Hotărârea 496/2010 - Atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 m.p. din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL496_14.12.2010.PDF