Hotărârea nr. 495/2010

Hotărârea 495/2010 - Retragerea dreptului de administrare a Societăţii de Construcţii C.C.C.F. Bucureşti, Filiala de drumuri şi Poduri S.A. Cluj, asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, aleea Detunata nr. 4.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL495_14.12.2010.PDF