Hotărârea nr. 494/2010

Hotărârea 494/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL494_14.12.2010.PDF