Hotărârea nr. 493/2010

Hotărârea 493/2010 - Achitarea sumei de 5.000 lei, inclusiv TVA, de la bugetul local pe anul 2010, cap. 70.02.03 Locuinţe, pentru montarea contoarelor de înregistrare a energiei electrice şi a apometrelor la locuinţele sociale construite pe str. Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL493_14.12.2010.PDF