Hotărârea nr. 488/2010

Hotărârea 488/2010 - Stabilirea tarifelor la emiterea Autorizaţiilor de spargere, pentru lucrări la reţelele edilitare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL488_14.12.2010.PDF