Hotărârea nr. 483/2010

Hotărârea 483/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Case Sociale Integrate pentru Comunitate” (str. Iuliu Coroianu nr. 5).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL483_14.12.2010.PDF