Hotărârea nr. 480/2010

Hotărârea 480/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor f.n.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL480_14.12.2010.PDF