Hotărârea nr. 480/2010

Hotărârea 480/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor f.n.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.